НОХД 5389/2019 - Присъда - 17-10-2019

Присъда по Наказателно дело 5389/2019г.

                           П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 257

      17.10.2019 година

        град ПЛОВДИВ  

 

 

 

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

             ХХІV наказателен състав

На седемнадесети октомври          две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВЕСЕЛА СТРАШНИКОВА

                                                                                   2. КАЛИН КАЛИНОВ

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 5389 по описа за 2019 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.М. ***, б., българско гражданство, средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2019 г. в гр.Пловдив извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице ненавършило 14-годишна възраст – В.В.В. с ЕГН **********, поради което на основание чл.149, ал.1 от НК вр. чл. 58а от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 10 /десет/ месеца.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС, така наложено наказание на подс. М.Р.М. ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален „ОБЩ“ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2 от НК от така наложеното на подсъдимия М.Р.М. наказание „лишаване от свобода“ времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 13.05.2019 г. до влизане в сила на настоящата присъда, като един ден „задържане“ да се зачита за един ден „лишаване от свобода“.

На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.Р.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в досъдебното производство разноски в размер на 537,60 лева /петстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/ лева за КСППЕ

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.