НОХД 4964/2019 - Присъда - 27-09-2019

Присъда по Наказателно дело 4964/2019г.

ПРИСЪДА

 

№ 237/27.09.2019 г.                                                   Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V наказателен състав

На двадесет и седми септември    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: КАТЯ БОЕВА

        Съдебни заседатели: СТАЙКА ПЕТРОВА

                                         КРАСИМИРА ПЕТКОВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор   СТЕФАН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХД № 4964  по описа за 2019 г.   

  

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА  подсъдимата Е.З.А., родена на *** ***, ***, български гражданин, с основно образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че  на 15.08.2018 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с П.К.С., ЕГН ********** – като извършител, повторно в немаловажен случай, извършила е престъплението, след като е била осъдена с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел “308 Д“ с регистрационен № *** е отнела чужди движими вещи както следва: 1 брой професионална фреш-машина, с неустановена марка по делото на стойност 650,00 лева, 1 брой кафемашина „CaffItaly“ на стойност  160,00 лева, 50 броя кафе-капсули (всяка по 0,60 лв.) на обща стойност 30,00 лева, 1 брой мастилено-струен принтер марка „Ксерокс“ /Xerox/, модел „Уорк Център 3025“ /“Work Centre3025“/ на стойност 280,00 лева, 1 брой климатик комплект (външно и вътрешно тяло) марка “SHARP“ на стойност 140,00 лева, 1 брой вакуумен блендер марка „Ковингс“ (Kovings) на стойност 20,00 лева, 2 броя шкафче с чекмеджета, всяко по 35,00 лева – на обща стойност 70,00 лева, 2 броя комплекти работно облекло (яке и гащеризон „Бултекс“), всеки по 70,00 лева – на обща стойност 140,00 лева – всичко на обща стойност от  1 490,00 лева, от владението на И. Д. И. ЕГН ********** от гр. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 4 пр. І и т. 7 вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 28 ал. 1 вр. чл. 58а ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което наказание да изтърпи на основание чл. 57 ал. 1 т.2 б. в от ЗИНЗС при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

  ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подс. Е.З.А. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 58,65 лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                 2.

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС