НОХД 4883/2019 - Присъда - 16-09-2019

Присъда по Наказателно дело 4883/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

225

 2019  година

 

град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         VІІІ наказателен състав

На шестнадесети септември,                         две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1. МАРИЯ КИРОВА

                                                                                    2. НЕДЕЛЧО ЧАКЪРОВ

 

 

Секретар: Ваня Койчева

Прокурор: Стефан Илиев

като разгледа докладвано от Съдията

НОХД № 4883 по описа за 2019 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.В.М. – **г., *** произход, български гражданин, без завършено образование, неженен, осъждан, неработещ, живущ на адрес ***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН за това, че за за периода от 28 декември 2018 година -  до 06 януари 2019 година, в град Пловдив, в условията на продължавано престъпление - на два пъти, при условията на опасен рецидив -  извършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК,  е отнел чужди движими вещи от владението на А.И.Й. ЕГН: ********** *** и М. С. Т. ЕГН: ********** ***, както следва:

На 28 декември 2018 година, в град Пловдив е отнел чужди движими вещи, както следва: един брой сребърен пръстен със син камък и йероглиф - на стойност 90.00 лева, един брой мобилен телефон марка Samsung Galaxy Note 9- на стойност 980.00 лева, един брой мобилен телефон марка Samsung J5- на стойност 284.00 лева, един брой мобилен телефон  Huawei P8“ – на стойност 560.00 лева и един брой мобилен телефон марка Samsung J6- на стойност 390.00 лева, всичко на обща стойност - 2 304.00 лева, от владението на А.И.Й., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

На 06 януари 2019, в град Пловдив е направил опит да отнеме чужди движими вещи, както следва: един брой дамска чанта „Paollo Botticelli“ на стойност 32.00 лева, един брой портмоне „Petek Filip“ - на стойност 70.00 лева, пари в размер от 15.00 лева, един брой калъф за документи „Art“- на стойност 4.00 лева, един брой несесер за гримове - на стойност 4.00 лева, един брой спирала за мигли „Rimmel“ - на стойност 6.00 лева, един брой червило за устни „La Colors“ - на стойност 4.00 лева, два броя касови ключове - на стойност 30.00 лева  / при цена от 15.00 лева за един брой /, един брой секретен ключ - на стойност 4.00 лева, шест броя ключове обикновени - на стойност 24.00 лева / при цена от 4.00 лева за един брой /, един брой чадър автоматичен - на стойност 7.00 лева - всичко на обща стойност 200.00 лева, от владението на М. ***,  без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, всички вещи на обща стойност 2 504.00  лева, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, буква „а“ във връзка с чл.26, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ ГОДИНИ, като на осн. чл. 58А, ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с една трета или същото да се счита ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

          На основание чл. 57, ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Б.В.М. наказание от ЧЕТИРИ ГОДИНИ «ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА» да се изтърпи при първоначален «СТРОГ РЕЖИМ».

НА основание чл. 59, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ «Лишаване от свобода» времето, през което същият е бил задържан под стража по реда на ЗМВР и НПК считано от 06.01.2019 г. до влизане на настоящата присъда в законна сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимият Б.В.М., със снета самоличност по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив сумата от общо 125.85  лева /сто двадесет и пет лева и 85ст./ представляващи направени в хода на досъдебното производство РАЗНОСКИ за СОЕ.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – кафяво-бяла раирана блуза с качулка, сив суичър с качулка, червено шушляково елече с качулка, тъмно-син шушляков елек с качулка ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на настоящата присъда в законна сила.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                      /п/

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                      /п/

 

                                                                                                2.

                                                                                      /п/

Вярно с оригинала!

ВК