НОХД 4863/2019 - Присъда - 25-10-2019

Присъда по Наказателно дело 4863/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 269                        25.10.2019 г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД         ХVІІІ  наказателен състав

на двадесет и пети октомври      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАРИЯ ИВАНОВА

2. ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: БОЖИДАР ЕЛКИН

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4863 по описа за 2019 година.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Г.И.В. – роден на ******, б., бълг. гр., неженен, със завършен трети клас, осъждан, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 10.12.2017г. в с. Златитрап, обл. Пловдив, е отнел чужди движими вещи, а именно: парична сума в размер на 2800 лева от владението на Д.С.Ш. и Г.В.Ш. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплашване, поради което и на основание чл. 198, ал. 1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б. „в“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на подсъдимия Г.И.В. наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален ”СТРОГ РЕЖИМ”.

На основание чл.59, ал.1, т.1, вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Г.И.В. наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, НПК, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 05.12.2018г. до влизане на настоящата присъда в законна сила,  като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият Г.И.В. да изтърпи ИЗЦЯЛО И ОТДЕЛНО от наказанието, наложено му по НОХД №4863/2019г. по описа на РС - Пловдив, ХVІІІ н.с. в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, това, наложено му по НОХД № 935/2016г. по описа на РС - Асеновград, ІІІ н.с. в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б. „в“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ наказанието в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено на подсъдимият Г.И.В. по НОХД № 935/2016г. по описа на РС - Асеновград, ІІІ н.с., да се изтърпи при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“.

 

 

        Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                       

                                                                                  2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ