НОХД 4723/2019 - Споразумение - 31-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4723/2019г.

    П Р О Т О К О Л№660

 

31.07.2019 г.                                                                       ГР. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                  ХХVІ наказателен състав

На тридесет и първи юли             две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                  

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: БОЖИДАР ЕЛКИН

Сложи за разглеждане докладвано от съдията НОХД № 4723 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 15,00  часа се явиха:

        

         ЗА РП-ПЛОВДИВ - редовно и своевременно призована, се явява прокурор БОЖИДАР ЕЛКИН.

 

         ОБВИНЯЕМИТЕ:

С.Г. /**/ - редовно и своевременно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Л.Х..

Г.С. /**/ - редовно и своевременно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Г.К..

 

В залата се явява и преводача В.В..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

    СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

С.Г. /**/ - роден на ***г. в Р., Р., Р.Г., с лична карта серия ***, неженен, работещ, неосъждан, средно образование, живущ ***.

-      Не желая писмен превод.

Г.С. /**/, роден на ***г. в Р., Р., Р.Г., с лична карта серия ***, неженен, безработен, неосъждан, адрес по лична карта  ****, живущ ***

-      Не желая писмен превод.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПРЕВОДАЧА:

В. Р. В.  -  б., български гражданин, неосъждан, без родство.

 

Преводача се предупреди за наказателната отговорност по чл.290, ал.2 от НК.

 

Съдът разясни на обвиняемите правата им по чл. 55 НПК.

         Съдът разясни на страните правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

        

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Моля да одобрите постигнатото със защитниците и обвиняемите споразумение, което не противоречи на закона, морала и добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да одобрите в представения му вид, като моля да се внесат промени в споразумението относно веществените доказателства – 4 броя дискове да останат по делото в срока на неговото съхранение.

 

         АДВ. Х.: Нямам отводи и нови искания. Моля да бъде одобрено постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение, ведно с направените промени от прокурора.

        

АДВ. К.: Нямам отводи и нови искания. Моля да бъде одобрено постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение, ведно с направените промени от прокурора.

 

 

Предвид липсата на отводи и нови искания Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

        

ОБВ. С.Г. /**/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

ОБВ. Г.С. /**/: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

Съдът, след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което съдържанието му следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид гореизложеното на основание чл.384 ал.1 и чл.382 ал.6 и ал.7 от НПК  следва да бъде вписано съдържанието на споразумението в съдебния протокол и същото да бъде одобрено.

         Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

ВПИСВА в съдебния протокол споразумение относно следното:

Обвиняемият С.Г. /**/ - роден на ***г. в Р., Р., Р.Г., с Лична карта серия ***,неженен, безработен, неосъждан, живущ ***  е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195,ал.1, т.5 вр.  чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 29.03.2019г. до 05.04.2019г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор с Г.С. /**/, роден на ***г., Р.Г., с лична карта серия *** в немаловажен случай,  при условията на продължавано престъпление, с две деяния, осъществяващи поотделно един и същ състави на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, е отнел чужди движими вещи, от владението на ръководството и органите на управление на фирма „ЮС. ПОЛО АССН БГ“ ЕООД и на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

Ø На 29.03.2019год., в гр. Пловдив е отнел следните движими вещи:

- 3 броя мъжки ризи дълъг ръкав марка „US POLO“ /всяка на стойност 179,95лв./,  общо 539,85 лева

- 11 броя мъжки тениски марка „US POLO“ / всяка на стойност 169,95лв.,/ общо 1869,45лева,

или всичко на обща стойност 2409,30лева, от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ю.С. ПОЛО АССН.БГ“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои

и

Ø На 05.04.2019год., в гр. Пловдив е отнел следните движими вещи:

-         3 броя дънки марка „AMISU“ /всеки на стойност 59,90 лв./, общо на стойност 179,70 лв.;

-         2 броя дънки марка „FB Sister Skinny“ /всеки на стойност на стойност 49,90 лв./, общо на стойност 99,80 лв.;

-         1 брой дънки марка „FB Sister Skinny“ на стойност 59,90 лв.;

-         11 броя тениски различни цветове с надпис „California“ /всяка на стойност 13,90лв./, общо на стойност 152,90 лв.;

-         12 броя тениски, различни цветове, с надпис „California Dreamin“ /всяка на стойност13,90лв./, общо на стойност 166,80 лв.;

-         Тениска с цвят бяло на черни точки с надпис „BLACK SQVAD“ на стойност 19,90лв.;

-         2 броя мъжки къси гащи марка „FSBN“ /всеки на стойност 19,90 лв./ общо на стойност 39,80 лв.;

-         3 броя горнища на анцуг с надпис „FSBN CLASSY SPORT” /всяко на стойност 39,90лв./, общо на стойност 119,70 лева, или всичко общо вещи на обща стойност 838,50лв.,

     от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ю.С. ПОЛО АССН.БГ“ ЕООД и на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД вещи възлиза на 3247,80 (три хиляди двеста четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки).

За така извършеното от обвиняемия С.Г. /**/ престъпление по чл. 195,ал.1, т.5 вр.  чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА  наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА с изпитателен срок от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият С.Г. /**/ е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК за времето от 05.04.2019г. до 31.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода”

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С. /**/, роден на ***г. в Р., Р., Р.Г., с лична карта серия ***, неженен, безработен, неосъждан, живущ ***   е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195,ал.1, т.5 вр.  чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода от 29.03.2019г. до 05.04.2019г. в гр. Пловдив, след предварителен сговор със  ** /С.Г./, роден на ***г., Р.Г., с Лична карта серия *** в немаловажен случай, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, осъществяващи поотделно един и същ състави на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, е отнел чужди движими вещи, от владението на ръководството и органите на управление на фирма „ЮС. ПОЛО АССН БГ“ ЕООД и на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:

Ø На 29.03.2019год., в гр. Пловдив е отнел следните движими вещи:

- 3 броя мъжки ризи дълъг ръкав марка „US POLO“ /всяка на стойност 179,95лв./,  общо 539,85 лева

- 11 броя мъжки тениски марка „US POLO“ / всяка на стойност 169,95лв.,/ общо 1869,45лева,

или всичко на обща стойност 2409,30лева, от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ю.С. ПОЛО АССН.БГ“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои

и

Ø На 05.04.2019год., в гр. Пловдив е отнел следните движими вещи:

-         3 броя дънки марка „AMISU“ /всеки на стойност 59,90 лв./, общо на стойност 179,70 лв.;

-         2 броя дънки марка „FB Sister Skinny“ /всеки на стойност на стойност 49,90 лв./, общо на стойност 99,80 лв.;

-         1 брой дънки марка „FB Sister Skinny“ на стойност 59,90 лв.;

-         11 броя тениски различни цветове с надпис „California“ /всяка на стойност 13,90лв./, общо на стойност 152,90 лв.;

-         12 броя тениски, различни цветове, с надпис „California Dreamin“ /всяка на стойност13,90лв./, общо на стойност 166,80 лв.;

-         Тениска с цвят бяло на черни точки с надпис „BLACK SQVAD“ на стойност 19,90лв.;

-         2 броя мъжки къси гащи марка „FSBN“ /всеки на стойност 19,90 лв./ общо на стойност 39,80 лв.;

-         3 броя горнища на анцуг с надпис „FSBN CLASSY SPORT” /всяко на стойност 39,90лв./, общо на стойност 119,70 лева, или всичко общо вещи на обща стойност 838,50лв., от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на отнетите от владението на ръководството и органите на управление на фирма „Ю.С. ПОЛО АССН.БГ“ ЕООД и на фирма „Ню Йоркър България“ ЕООД вещи възлиза на 3247,80 (три хиляди двеста четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки).

За така извършеното от обвиняемия Г.С. /**/ престъпление по чл. 195,ал.1, т.5 вр.  чл. 194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Г.С. /**/ е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК за времето от 05.04.2019г. до 31.07.2019 г., като един ден задържане се зачита за 1 ден изтърпяно наказание „лишаване от свобода”

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. Г.С. /**/ и С.Г. /**/ да заплатят поравно, по 1/2 част, от сумата от 67,20 лева (шестдесет и седем лева и двадесет стотинки), като всеки един от тях следва да заплати сумата от по 33,60 лева, по сметка на ОДМВР- Пловдив.

На основание чл.53, ал.1, б. „А“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 1 бр. черен платнен сак с надпис „SWISS CONCEPT” с червени дръжки и 1 бр. найлонов чувал, облепен отвън с найлоново кафяво на цвят тиксо, а отвътре с фолио от бял метал- намиращи се на съхранение във 02 РУП.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 4 броя дискове, находящи се на л.116,л.117, л.118 и л.119 ДА ОСТАНАТ по делото в срока на неговото съхранение.

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                              

ГР. ПЛОВДИВ  

ПРОКУРОР:…………………….  ОБВИНЯЕМ:……………………  

/Божидар Елкин/                                     С.Г. /**/

 

                                                                 

ЗАЩИТНИК:……………………

                                                                            /адв. Л.Х./

 

 

ОБВИНЯЕМ:…………………….    

Г.С. /**/

 

        

 

ЗАЩИТНИК:……………………

                                                                           /адв. Г.К./

 

                                                       

 

                                     ПРЕВОДАЧ:…………………………

                                               /В.В./

 

 

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между РП - Пловдив представлявана от прокурор БОЖИДАР ЕЛКИН, от една страна, и обвиняемия Г.С. /**/,  лично и чрез упълномощения си защитник адв. Л.Х., обв. С.Г. /**/ лично и чрез служебния си защитник адв. Г.К., от друга страна, споразумение за решаване  на  НОХД №4723/2019  г. по описа на ПРС - ХХVI н.с.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………….......

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, съдът е на становище, че производството по НОХД №4723/2019 г. по описа на ПРС - ХХVI н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо обвиняемите Г.С. /**/ и С.Г. /**/ мерки за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” да бъдат отменени, поради което и на осн. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 НПК съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №4723/2019 по описа на ПРС, ХХVІ н.с.

         ОТМЕНЯ взета спрямо обвиняемия Г.С. /**/ мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

ОТМЕНЯ взета спрямо обвиняемия С.Г. /**/ мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Обвиняемите се уведомиха, че ако в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение, не заплатят сумите, за които са осъдени, ще им бъде издаден изпълнителен лист за същите.

 

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15,20 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                 

  

   СЕКРЕТАР:

 

                                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                   СЕКРЕТАР: Д.Д.