НОХД 4563/2019 - Присъда - 10-09-2019

Присъда по Наказателно дело 4563/2019г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

    2 1 7                                       10.09.2019 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                              ХІV наказателен състав

На десети септември                                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЛЮБОМИРА ЧАЛЪКОВА

                                                                           2. СТРАХИЛ АЛЕКСИЕВ      

                                                       

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Здравена Янева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4563 по описа за 2019 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.Г. – роден на ***г. в гр.П. , живеещ в с.гр. ул. **** , б., б. г., с основно образование, разведен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на  06.11.2018г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. дамска чанта “Луиджо“ на стойност 15 лв. с намиращите се в нея дамско портмоне на стойност 5 лв. ведно със сумата от 30 лв., 1бр. мобилен телефон марка “Самсунг Галакси А5“ с ИМЕЙ 351555095791651 на стойност 170 лв. – всичко на обща стойност 220 лв., от владението на Б.А.В. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1,  вр. чл.194, ал.1,  вр. чл.29, ал.1, б.“А“ от НК, вр. чл. 58А, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален СТРОГ  режим.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – диск със запис от камери за видеонаблюдение (л.72) и 2бр. дактилоскопни следи (л.10) да останат по делото до неговото унищожаване.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Н.П.Г., със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на 59 /петдесет и девет лева/.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. (п)

 

                                            2. (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.