НОХД 4562/2019 - Присъда - 27-09-2019

Присъда по Наказателно дело 4562/2019г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

№   236                                     27.09.2019 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На двадесет и седми септември                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВАЛЕНТИНА ИЛЧОВА

                                                                           2. ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА

          

                                          

 

Секретар: Станка Деведжиева

Прокурор: Иван Илевски

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 4562 по описа за 2019 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.М.С. -  роден на *** ***, *****, б.г., с основно образование, неженен, осъждан, с адрес:***, ЕГН: ********* за ВИНОВЕН в това, че на 02.01.2019г. в гр.Кричим, обл.Пловдив, при условията на повторност, в немаловажен случай,  чрез разрушаване и повреждане на прегради здраво направени за защита на имот – прозорец, е отнел чужди движими вещи: 1бр. лаптоп  марка „Леново”, модел „Y510P” на стойност 320.00 лева, 1бр. таблет марка „Huawei”, модел „CC Partner Huawei Mediapad T 2 7”/N/A” на стойност 105.00 лева, 1 брой пластмасов монетник на стойност 1,00 лев, сумата от 40,00 лева и 1 брой ученическа раница „Адидас“ на стойност 24 лева, всички отнети вещи на обща стойност 490,00 лева от владението на  Я.Г.В. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основавание чл. 195, ал.1, т.3 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1, вр. чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така определеното наказание от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото - 1бр. таблет марка „Huawei”, модел „CC Partner Huawei Mediapad T 2 7”/N/A” – оставен на съхранение при домакина на РУ гр. Стамболийски при ОДМВР гр. Пловдив – ДА СЕ ВЪРНАТ на правоимащото лице          Я.Г.В..

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.С.  да заплати разноски по делото в размер на 141 /сто четиридесет и един/ лева, по сметка на ОД на МВР – Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                2.

 

 

Вярно с оригинала.

С. Д.