НОХД 4422/2019 - Присъда - 04-09-2019

Присъда по Наказателно дело 4422/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№212                            04.09.2019г.                                      град ПЛОВДИВ 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІ наказателен състав

На четвърти септември                                                                  2019 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

                                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РЕНИ ЧАКЪРОВА

                                                                                      2. ТОСКА ИВАНОВА

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4422 по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.И. - роден на *** ***, живущ ***, Б., български гражданин, основно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2019 год. в гр. Пловдив, като извършител, в съучастие с А.И. *** /извършител/ е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. мъжка чанта бурсета – на стойност 15 лв., калъф за документи – на стойност 10 лв., пари в размер на 150 лв., 1 бр. ключ с дистанционно за лек автомобил марка „Деу“, модел „Ланос“ с чип – на стойност 90 лв., 3 бр. секретни ключове – на стойност 21 лв. /при цена от 7 лв. за 1 бр./, 2 бр. чип – на стойност 10 лв. /при цена от 5 лв. за 1 бр./, 1 бр. малък ключ за катинар – на стойност 4 лв., 1 бр. черно калъфче с цип – на стойност 5 лв., 1 бр. златен мъжки пръстен с монограм ИД /14 карата, 13 грама/ - на стойност 585 лв., 1 бр. преносима памет марка „Адата“ – на стойност 15 лв., 1 бр. преносима памет марка „Вербатим“ – на стойност 15 лв. и 1 бр. преносима памет неустановена марка – на стойност 15 лв., 1 бр. мултифункционално сгъваемо ножче – на стойност 14 лв. и 1 бр. нокторезачка – на стойност 3 лв., всичко на обща стойност 952 лв. от владението на И.Д.И. ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК  вр. чл. 54 вр. чл.58 А от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. И.С.И. наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание на подсъдимия И.С.И., периода през което е бил задържан по ЗМВР и НПК, считано от 13.03.2019 г. до 19.03.2019 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.М. - роден на *** год. в гр. ****, живущ в с.гр., Б., български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2019 год. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като извършител, в съучастие с И.С.И. ЕГН ********** *** като извършител е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. мъжка чанта бурсета – на стойност 15 лв., калъф за документи – на стойност 10 лв., пари в размер на 150 лв., 1 бр. ключ с дистанционно за лек автомобил марка „Деу“, модел „Ланос“ с чип – на стойност 90 лв., 3 бр. секретни ключове – на стойност 21 лв. /при цена от 7 лв. за 1 бр./, 2 бр. чип – на стойност 10 лв. /при цена от 5 лв. за 1 бр./, 1 бр. малък ключ за катинар – на стойност 4 лв., 1 бр. черно калъфче с цип – на стойност 5 лв., 1 бр. златен мъжки пръстен с монограм ИД /14 карата, 13 грама/ - на стойност 585 лв., 1 бр. преносима памет марка „Адата“ – на стойност 15 лв., 1 бр. преносима памет марка „Вербатим“ – на стойност 15 лв. и 1 бр. преносима памет неустановена марка – на стойност 15 лв., 1 бр. мултифункционално сгъваемо ножче – на стойност 14 лв. и 1 бр. нокторезачка – на стойност 3 лв., всичко на обща стойност 952 лв. от владението на И.Д.И. ЕГН ********** ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, поради което и на основание чл. 198 ал. 1 вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 63 ал. 1 т. 3 от НК вр. чл. 54  вр. чл.58 а  от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На осн. чл. 69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. А.И.М. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.И.М., чрез законния му представител С.А.А. да ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР – Пловдив сумата от 440 лева, направени от същия разноски по делото.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.С.И. да  ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР – Пловдив сумата от 35 лева, направени от същия разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

               2.

 

 

 

                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                   СЕКРЕТАР: Д.Д.