НОХД 4173/2019 - Споразумение - 15-07-2019

Споразумение по Наказателно дело 4173/2019г.

П Р О Т О К О Л № 613

 

15.07.2019 година                                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД        ХVІІІ наказателен състав

На петнадесети юли            две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Маруся Димитрова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 4173 по описа за 2019 година.

 

        На поименното повикване в 10,10 часа се явиха:      

Производството е по реда на Глава ХХІХ от НПК.

ОБВИНЯЕМ:

Г.С.С. - явява се лично и със защитника му адв. Г.Б. ***, назначен за служебен защитник от хода на досъдебното производство.

 

        За РП - Пловдив се явява прокурор Маруся Димитрова.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

        Сне се самоличността на обвиняемия:

Г.С.С. - роден на ***г***, б., български гражданин, неженен, осъждан, безработен, средно образование, ЕГН: **********.

На обвиняемия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да одобрите.

АДВ. Б.: Нямаме отводи, както каза представителят на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. С.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника ми, моля да одобрите представеното споразумение.

 

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

Съдът, на основание чл.382, ал.5 от НПК предлага на страните да обсъдят промени в споразумението, касаещи вещественото доказателство по делото, а именно предлага приложеният по делото 1 бр. DVD диск, находящ се на лист 12 от досъдебното производство, да остане приложено по делото.

 

ПРОКУРОР: Съгласен съм с така предложената променя на споразумението.

АДВ. Б.: Съгласен съм с така предложената промяна на споразумението.

ОБВ. С.: Съгласен съм с така предложената промяна на споразумението. Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение, както и направената днес промяна в него, и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение, ведно с направената днес промяна в него е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл.382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, ведно с направената днес промяна, както следва:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.С. - роден на **г***, б., български гражданин, неженен, осъждан, безработен, средно образование, ЕГН: **********, е извършил  виновно престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“, вр. чл.26, ал.1 от НК за това че:

- В периода 07.01.2019г. до 10.01.2019г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив, извършил е престъплението след, като е осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи, като следва:

- на 07.01.2019г. – 4 бр. учебници „История и цивилизация" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на единична стойност 17 лв., всички на обща стойност 68 лв., 1 бр. учебник „Литература" за 9 клас изд. "Анубис" на стойност 17 лв., 1 бр. учебник „География и икономика" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на стойност 17 лв., 1 бр. учебник „История" за 9 клас изд."Анубис" на стойност 15 лв., 1 бр. учебник „Биология" за 9 клас изд. "Булвест 2000" на стойност 17 лв., общо 8 броя учебници на обща стойност 134 лв. от владението на ИК "Хермес" ООД, без съгласието на ръководството с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 08.01.2019г. – 2 бр. учебници „История и цивилизация" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на единична стойност 17 лв. на обща стойност 34 лв., 2 бр. учебници „Литература" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на единична стойност 17 лв. на обща стойност 34 лв., 1 бр. учебник „География" за 8 клас на изд. "Анубис" на стойност 14.50 лв. , 1 бр. учебник „Информационни технологии" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на стойност 17 лв., 1 бр. учебник „Физика" за 9 клас изд. "Анубис" на стойност 16 лв., 1 бр. учебник „Философия" за 9 клас на изд. "Просвета" на стойност 14 лв., 1 бр. учебник по „Биология" за 8 клас на изд. "Булвест 2000" на стойност 13 лв., общо 9 броя учебници на обща стойност 142.50 лв. от владението на ИК "Хермес" ООД, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 09.01.2019г. – 2 бр. учебници „История" за 9 клас изд. "Анубис" на единична стойност 15 лв., на обща стойност 30 лв., 3 бр. учебници „Химия" за 9 клас изд. "Булвест 2000" на единична стойност 16 лв. на обща стойност 48 лв., 1 бр. учебник „Физика и астрономия" за 9 клас изд. "Анубис" на стойност 16 лв., 4 бр. учебници „История и цивилизация" за 9 клас на изд. "Булвест " на единична стойност 17 лв. на обща стойност 68 лв., общо 10 броя учебници всичките на обща стойност 162 лв. от владението на ИК "Хермес" ООД, без съгласието на ръководството с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 10.01.2019г. – 1 бр. учебник „История и цивилизация" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на стойност 17 лв., 1 бр. учебник „Литература" за 8 клас на изд. "Анубис" на стойност 12 лв., 2 бр. учебници по „География" за 9 клас на изд. "Булвест 2000" на единична стойност 17 лв. на обща стойност 34 лв., 4 бр. учебници „История" за 9 клас на изд."Анубис" на единична стойност 15 лв. на обща стойност 60 лв., 1 бр. учебник „Физика и астрономия" за 9 клас на изд. "Анубис" на стойност 16 лв., общо 9 броя учебници на обща стойност 139 лв. от владението на ИК "Хермес" ООД, без съгласието на ръководството с намерение противозаконно да ги присвои, или всички вещи на обща стойност 577,50 лв.

За така извършеното престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“, вр. чл.26, ал.1 от НК, на обвиняемия Г.С.С., при условията на  чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На  основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното на обвиняемия Г.С.С. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  от така наложеното на обвиняемия Г.С.С. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, както и за времето, през което е бил задържан на основание чл.64, ал.2 от НПК за срок от 72 часа и времето, през което му е била наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 11.01.2019г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане да се зачита за един ден лишаване от свобода.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – 2 бр. учебник по „Биология и здравно образование“ за 9 клас на „Булвест 2000“, 1 бр. учебник по „Биология и здравно образование“ за 9 клас на „Просвета“, 1 бр. учебник по „Биология и здравно образование“ за 9 клас на  „Булвест 2000“, 1 бр. учебник по „Биология и здравно образование“ за 9 клас на „Просвета“, 1 бр. учебник по „Химия и опазване на околната среда“ на за 9 клас на „Анубис“, 1 бр. учебник по „Физика и астрономия“ за 9 клас на „Булвест 2000“, 1 бр. учебник по „Литература“ за 8 клас на „БГ учебник“, 1 бр. учебник по „Информатика“ за 8 клас на „Анубис“, на съхранение при Домакина на 05 РУ при ОД на МВР Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на С.Д.И., след влизане на настоящото определение в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства - 1 бр. учебник по „Биология и здравно образование“ за 9 клас на „Булвест 2000“, 1 бр. учебник по „Литература“ за 9 клас на „Анубис“, 1 бр. учебник по „История и цивилизация“ за 9 клас на „Анубис“, 2 бр. учебници по „История и цивилизация“ за 9 клас на изд. "Булвест 2000", 2 бр. учебници по „Литература“ за 9 клас на изд. "Булвест 2000", 1 бр. учебник „Физика“ за 9 клас на изд. "Анубис", 2 бр. учебници „История“ за 9 клас на изд. "Анубис", 1 бр. учебник „Физика и астрономия“ за 9 клас на изд. "Анубис", 2 бр. учебници „История и цивилизация“ за 9 клас на изд. "Булвест 2000", 1 бр. учебник по „Литература“ за 8 клас на изд. "Анубис", 2 бр. учебници по „География“ за 9 клас на изд. "Булвест 2000", 1 бр. учебник по „История“ за 9 клас на изд. "Анубис", на съхранение при домакина на 05 РУ
Пловдив, ДА СЕ ВЪРНАТ на И.С.Д., след влизане на настоящото определение в законна сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – 1 бр. DVD диск, находящ се на лист 12 от досъдебното производство, ДА ОСТАНЕ приложено по делото.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Г.С.С., ДА ЗАПЛАТИ направените в досъдебното производство разноски за експертизи в размер на 67,20 /шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

За Районна прокуратура–Пловдив        ОБВИНЯЕМ:……………

ПРОКУРОР:….…………                                  /Г.С./

/Маруся Димитрова/                                 

                       

                               СЛ. ЗАЩИТНИК:…………………………

/адв. Г.Б./

Съдът намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 4173/2019г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с. следва да се прекрати, а взетата спрямо обвиняемия Г.С.С., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Задържане под стража“ следва да бъде отменена.

 

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор Ваня Прокопова от една страна и обвиняемия Г.С.С., лично и със защитника си – адв. Г.Б. *** от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 4173/2019г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н.с.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4173/2019г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ н.с.

        ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Г.С.С., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Уведоми се обвиняемия Г.С.С., че му се предоставя 7-дневен срок от днес за доброволно изпълнение по отношение на дължимите разноски, като след изтичането му, ако не бъде внесена сумата по определената сметка ще бъдат издадени служебно изпълнителни листове.

 

        Протоколът се изготви в съдебно заседание.

        Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                         СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ