НОХД 369/2019 - Решение - 17-06-2019

Решение по Наказателно дело 369/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1175                                     17.06.2019 г.                       Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски  Районен  съд                                                         ІV наказателен състав

На  седемнадесети юни,                                                                 Година 2019

В публично заседание в следния състав:

                        

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

Секретар: Тихомира Калчева

ПРОКУРОР: ЛЮБОМИРА ВУЛДЖЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно НОХД № 369 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

          ПРИЗНАВА Н.Г.К. – роден на *** *** ******, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на 05.10.2014 г. в гр. Чикаго, САЩ е потвърдил неистина – „2. Че не съм гласувал и няма да гласувам на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.“ в писмена декларация – Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Дес Плейнс САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Дес Плейнс 2 САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Шилер парк САЩ, Декларация по чл. 33, ал. 2, чл. 243 от Изборния кодекс – Приложение № 23-НС до СИК Шамбърг, Илинойс САЩ, която по силата на закон – чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс, се дава пред орган на властта – секционна избирателна комисия – за удостоверяване истинността на някои обстоятелства – обстоятелството, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. – престъпление по чл. 313, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, КАТО на основание чл.78а, ал.1 НК, вр. с чл.378 ал.4 т.1 НПК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗ. К. /със снета по делото самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ сторените в досъдебното производтво разноски в размер на 258 /двеста петдесет и осем/ лева по сметка на ОД на МВР – гр.Пловдив.

         

          Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС – Пловдив по реда на глава ХХІ НПК.

                                               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.