НОХД 3602/2019 - Присъда - 17-09-2019

Присъда по Наказателно дело 3602/2019г.

                                            П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 228                      17.09.2019 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

На седемнадесети септември                      две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

         

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Елка Каранинова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 3602 по описа за  2019 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.С. - роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2018 год. в гр. Пловдив на ул.„Елин Пелин“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза по писмени данни и протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 768/18.09.2018 год. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ „Пловдив“ АД гр. Пловдив, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия Р.С.С. наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

          На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.С.С. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

          На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което подсъдимият Р.С.С. е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 16.09.2018 г.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Р.С.С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 53 /петдесет и три/ лева. 

         

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                               

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.