НОХД 3602/2019 - Мотиви - 04-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 3602/2019г.

М О Т И В И

към Присъда по НОХД № 3602 по описа за 2019г. на Районен съд гр.Пловдив,

Втори наказателен състав  

 

 

            Районна прокуратура гр.Пловдив след проведено досъдебно производство № 792 по описа за 2018г. на 02 РУ на МВР гр.Пловдив е внесла обвинителен акт срещу подсъдимия Р.С.С. ***, ЕГН ********** за това, че на 16.09.2018г. в гр.Пловдив на ул.“Елин Пелин“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза по писмени данни и протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 768/18.09.2018г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ „Пловдив“ АД гр.Пловдив – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

           В разпоредително съдебно заседание подсъдимият Р.С. при обсъждане на въпросите по чл.248, ал.1 от НПК, чрез своя защитник адв.И.С.  изяви желание делото да се гледа по общия ред .

           В хода на съдебното производство подсъдимият Р. С.  е редовно призован, явява се лично.  Не се признава за виновен, твърди че не е управлявал МПС. Моли да бъде оправдан.

           При последната си дума заяви че не е трябвало да дава кръвна проба, защото не е бил нарушител.

           В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр.Пловдив поддържа обвинението, като сочи, че с оглед на събраните доказателства подсъдимия  С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Поддържа се становището, че деянието е извършено от субективна страна при форма на вината - пряк умисъл. Представителят на обвинението  поиска подсъдимият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, за което  му е повдигнато обвинение, като при индивидуализацията на наказанието съдът да наложи наказание лишаване от свобода в размер около минимума определен от законодателя, чието изпълнение да бъде отложено с изпитатален срок от три години, както и глоба в размер на средния предвиден от законодателя. Направи се искане и за налагане по отношение на подсъдимия на наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година и три месеца,  като му бъде и зачетено времето през което е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

          Адв.И.С. – защитник на подсъдимия С., изразява становище за недоказаност на обвинителната теза по безспорен начин. Представи доводи в подкрепа на направеното искане за признаване на подзащитния и за невинен и оправдан по предявеното му обвинение.

 

            Съдът, след като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

 

             Подсъдимият Р.С.С. е роден на *** ***, адресно регистриран в гр.П. ул.„****, б., български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

             От приетата по делото справка за съдимост Лист 28 от ДП и лист 10 от наказателното/ се установи че подсъдимият С. с Решение № 132/23.08.2000г., в сила от 25.09.2000г., по НАХД № 541/2000г. по описа на ПРС е бил освободен от наказателна отговорност за извършено на 25.04.2000г. в гр.Пловдив престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.78а, вр. чл.2, ал.2 от  НК наложено административно наказание Глоба в размер на 150 лева. На основание чл.78а, ал.4 от НК е бил лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

             Подсъдимият Р.С. е правоспособен водач на МПС и притежава СУМПС № ****, категории С В АМ ТКТ, валидно до 28.01.2020г. и се води на отчет в ОДМВР Пловдив.

             От приетата по делото справка за нарушител/водач / лист 20 от ДП/ се установи че същия е наказван по административен ред за нарушения по ЗДвП.

 

           На 15.09.2018г. вечерта подсъдимият Р.С. отишъл в заведението „Читалището“ находящо се на ул. „Елин Пелин“ № 42 в кв.Прослав, гр.Пловдив. До заведението се придвижил с личния си лек автомобил  марка „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № ****. След като пристигнал, паркирал автомобила си пред заведението и влязъл вътре. В заведението подсъдимият С. заедно със свои приятели, между които и свидетел Х.З.И., с когото са съседи,  останали до около 05,00 ч.  на 16.09.2018г., като консумирали и алкохол.

          След като били предупредени  от собственика на заведението – свидетел П. Н.Д.че ще затваря, около 05,00 ч. намиращите се в него си тръгнали. Подсъдимият  С. и свидетел И. също си тръгнали като излезли през централния вход. Когато излезли отвън пред заведението, първоначално двамата тръгнали към ул.“Дъга“ пеша, но след като изминали около 30 метра  подсъдимият  С. решил да се върне и да прибере документите на автомобила си. Той се върнал отново към заведението, към разширение на улица „Елин Пелин“ където бил паркиран автомобила му  „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № ****. Отключил го и влязъл вътре. След като запалил двигателя на автомобила, без да включва светлините подсъдимият С. го привел в движение. Първоначално той потеглил с автомобила на заден ход. След като извършил маневрата на заден ход, той потеглил с автомобила в южна посока по ул. „Елин Пелин“

         В същото време на 16.09.2018г. свидетелите Я.И.Я. и М.В.А. – полицейски служители, на длъжност ****към група „ООР“ в Сектор „ОП” при Второ РУ на МВР – гр.Пловдив, като дежурен автопатрул № 426 извършвали обход на района, като осъществявали контрол и охрана на обществения ред.  

            Придвижвайки се по  ул.“Елин Пелин“, в кв.Прослав гр.Пловдив, с дежурния патрулен автомобил в посока от юг на север полицейските служители възприели зрително как подсъдимият С. привел автомобила си в движение. И двамата полицейски служители забелязали как автомобила „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № **** управляван от подсъдимия С. намиращ се на западната страна на улицата пред заведение „Читалището“, потегля на заден ход, след което се отправя по пътното платно в посока юг срещу посоката от която се приближавали полицейските служители. На свидетелите Я. и А. им направило впечатление, че автомобила се движи без включени светлини, поради което решили да извършат проверка на водача. Свидетеля Я.Я. подал звуков и светлинен сигнал чрез сигналната уредба на служебния автомобил на водача, като го приканил да спре с автомобила.

            Подсъдимият С. извършил  маневра като отбил автомобила вдясно, встрани от пътя и спрял на паркинга срещу заведението „Читалището“. Свидетелите Я. и А. отишли при водача на автомобила – подсъдимия С. и му поискали документите за проверка. При проведения разговор за установяване самоличността на водача – подсъдимия С., полицейските служители възприели че е видимо неадекватен, лъхал на алкохол и говорел заваляно. Полицейските служители му указали да слезе от автомобила и сигнализирали за случая на оперативния дежурен при Второ РУ на МВР – гр.Пловдив, като поискали да бъде изпратен екип на „Пътна полиция“ на място за да бъде извършена проверка на водача за употреба на алкохол.

         На мястото бил изпратен дежурен екип от сектор „ПП“ в който бил и свидетел Х.А.П., полицейски служители на длъжност ***** в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр.Пловдив. След като пристигнал на мястото,  свидетел П. също извършил проверка на документите на подсъдимия С. и след като установил, че е правоспособен водач и автомобила е негова лична собственост, както и че видимо изглеждал да е употребил алкохол го приканил  да бъде изпробван с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ ARBA № 0095.

           Подсъдимият С. отказал да му бъде извършена такава проба. Свидетел П., в присъствието на полицейските служители Я.И.Я. и М.В.А. като свидетели,  съставил акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ с бланков № Д/417670 от 16.09.2018г. против подсъдимия С., в който било отразено констатираното нарушение, както и че е издаден талон  за медицинско изследване бланков № 0015493. При изготвяне на акта били иззети СУМПС № **** на подсъдимия  С., контролен талон, СРМПС – част втора и регистрационните табели на автомобила.  Подсъдимият С. подписал акта с възражение, че не е съгласен и не е карал.

          В издадения талон за медицинско изследване № 0015493, който бил получен от подсъдимия  С. в 06,10ч. на 16.08.2018г., му бил определен срок за явяване  в болнично заведение УМБАЛ „Свети Георги“  - Пловдив за медицинско изследване  и даване на кръвна проба  до 45 минути, от получаването на талона. В рамките на определеното време подсъдимият  С. отишъл в болничното заведение  и дал кръв за изследване.  От спешния кабинет му била взета кръвна проба, същата била изработена от химическата лаборатория, като видно от приложения по делото Протокол № 768/18.09.2018г. за  химическа експертиза, съдържанието на алкохол в кръвта му било установено на  2,10 промила алкохол.

           Протокола за химическа експертиза бил изпратен в сектор „ПП“ при ОДМВР Пловдив, където бил получен на 25.09.2018г. С оглед установеното съдържание на алкохол в кръвта на подсъдимия С., материалите по преписката, включително и съставения АУАН били изпратени на РП Пловдив за ангажиране на наказателната отговорност на подсъдимия С. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

           С постановление на прокурор при РП Пловдив от 05.10.2018г. е образувано досъдебно производство № 792/2018г. по описа на Второ РУП-Пловдив. Привлечен като обвиняем Р.С. не се признава за обвиняем. Дава обяснения за неуправление на МПС.

           В хода на образуваното досъдебно производство е била назначена съдебно – химична експертиза, по която съгласно експертното заключение  към датата на настъпване на процесното деяние – 16.09.2018 год. концентрацията на етилов алкохол в кръвта на Р.С.С. е установена по газхроматографския метод, като е доказано наличие на етилов алкохол в количество 2.10 ‰ (промила на хиляда).

            Съдът възприе и кредитира в присъдата си заключението на вещото лице П.Й.В.  като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспори от страните.

            Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателствени средства – обясненията на подсъдимия Р.С.С. в кредитираната им от съда част, показанията на свидетелите М.В.А., Я.И.Я., Х.А.П., Х.З.И.  дадени в съдебно заседание в кредитираната от съда им част, от показанията на свидетел П. Н.Д.– дадени в хода на досъдебното производство, прочетени със съгласието на страните и присъединени към доказателствата по делото, в кредитираната им от съда част, както и на писмените доказателства – Акт за установяване на административно нарушение серия Д, бл. № 417670/16.09.2018г.; Талон за медицинско изследване бланков № 0015493; Протокол за химическа експертиза за определяне концентрация на алкохол в кръв и урина № 768/18.09.2018г., Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози; Справка за нарушител/водач; Справка за лице БДС, Заключение на вещо лице по съдебно-химическа експертиза, Справка за собственост на МПС, справка съдимост, характеристична справка, приобщени към доказателствения материал по делото на основание чл.283 от НПК.

            От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

         

          Противоречието, което се очерта между доказателствата е относно това дали подсъдимия С. е управлявал МПС. Същото  се основава на неговите обяснения в тази им част, които съдът не кредитира поради обстоятелствата посочени по – долу. Настоящия съдебен състав при ПРС намира че следва да посочи относно обясненията на подсъдимия че същите са както средство за защита, така и средство за събиране на доказателства, предвидено в НПК. За кредитиране на обясненията на подсъдимия по отношение на съда не съществува задължението да докаже всички твърдени факти а да установи, че другите приети по делото доказателства не ги отричат.

          Във връзка с така изложеното съдът намира като надлежно установено и не отречено от страните че на 15.09.2018г. подсъдимия С. и свидетел И. отишли в заведение „Читалището“, находящо се в кв.“Прослав“ на гр.Пловдив където употребили алкохол. Употребата на алкохол и неговото въздействие върху двете посочени лица не се отрича нито от свидетел И., нито от подсъдимия.  След като излезли от заведението подсъдимия и свидетел И. *** за да се прибират. Свидетел И. и подсъдимия са съседи. След като тръгнали от заведението по посока домовете им и подминали автомобила на подсъдимия / показания на свидетел И. – лист 29 от наказателното/ станало на въпрос подсъдимия да си вземе документите, при което той се върнал към автомобила а свидетел И. продължил да върви. След като чул полицейска сирена се обърнал и тогава видял полицейска кола зад автомобила на подсъдимия, както и че той е до автомобила си и разговаря с полицейските служители. Свидетел И. бил уведомен от подсъдимия че няма проблеми и че ще оправи, поради което продължил и се прибрал в дома си.

           Спрения полицейски автомобил зад автомобила на подсъдимия и разговора между подсъдимия и полицейските служители също така били възприети и от свидетел Д. / лист 34 от ДП/.

           Свидетелите И. и Д. не са били преки очевидци на действията на подсъдимия по отношения на неговия автомобил, който не се отрича от страните е бил паркиран пред заведението, на разширение на улицата, приемана от живущите в кв.“Прослав“ като паркинг.

            На 16.09.2018г., около 5,00 часа, в тъмната част на денонощието, свидетелите А. и Я., при изпълнение на своите служебни задължения в района на кв.“Прослав“ на гр.Пловдив, на ул.“Елин Пелин“ като автопатрул са били преки очевидци че лек автомобил марка „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № **** управляван от едно, непознато за тях лице от мъжки пол извършва маневра движение назад, без да му са включени светлините, от паркинг срещу заведение „Читалището“. Свидетелите А. и Я. са възприели и движението на МПС по улица „Елин Пелин“, както и както и маневра и спиране на същото това МПС след подаден звуков и светлинен сигнал от полицейския автомобил. Свидетелите А. и Я. са и лицата които са установили първи самоличността на водача управлявал посоченото МПС а именно че това е бил подсъдимия С..

          С оглед изложеното съдът не кредитира обясненията на подсъдимия С. че не е управлявал МПС. Въпреки че от доказателствата по делото се установява едно кратко управление на МПС, с реално изминати разстояния от няколко метра от посоченото МПС – 5 или 6 метра съгласно показанията на Я. / лист 27 от наказателното/,  съдът счита че е налице управление на МПС от подсъдимия С.. Посоченото местоизвършване на нарушението в съставения АУАН а именно ул.“Елин Пелин“ срещу № 47А също така удостоверява достигане на място различно от паркинга от автомобила собственост на подсъдимия, което е станало с привеждането му в движение и при управление от Р.С..

         Легалната дефиниция на понятието управление се съдържа в Постановление № 1 от 17.01.1983г. по н.д. № 8/1982г. на Пленума на ВС и в същото се включват всички действия или бездействия с механизмите или приборите на МПС-а или машини, независимо дали превозното средство или машина е в покой или движение, когато тези действия са свързани с опасност за настъпване на съставомерни последици. Понятието „управление” на автомобил включва всяко действие по упражняване на контрол върху същия, а не само привеждането му в движение. Ето защо движението на МПС констатирано от полицейските служители дори в рамките на паркинга, изминавайки няколко метра имат характера на упражняване на контрол върху превозното средство и физическо действие по управление на същия и при извършването им е налице опасност от настъпване на съставомерни последици, поради което подсъдимия С. е имал качеството на „водач” на МПС. Тези действия са извършени по път отворен за обществено ползване, представляващ част от градската пътна мрежа на гр.Пловдив, в тъмната част на денонощието без светлини.

          Приетите по делото доказателства обсъдени поотделно и в тяхната  съвкупност  отричат твърдяното от подсъдимия С. не управление на МПС посочено по делото, поради което и съдът не ги кредитира.

          По отношение на другите изложени от подсъдимия факти от значение за делото а именно употребата на алкохол, изразеното не съгласие да бъде тестван с Алкотест Дрегер от полицейските служители, както и за посещение в срока определен в талона за изследване на медицинското заведение и даване на кръвна проба съгласно предвидения от закона ред съдът констатира че същите се потвърждават от приетите по делото доказателства и обясненията на подсъдимия следва да бъдат кредитирани.

          Както се посочи и по горе, показанията на свидетелите И. и Д. не сочат тяхното пряко възприятие на действията на подсъдимия при отиването към автомобила му, паркиран пред заведението, неговите действия в автомобила. Свидетел И. и свидетел Д. са възприели подсъдимия извън автомобила, зад който имало полицейски автомобил с включени сигнални светлини и разговор между подсъдимия и полицейските служители. Поради не наличие на основания за критика съдът кредитира показанията на двамата свидетели за установеността от фактическа страна изложена по – горе.

           Показанията на свидетел Д.  съдът приобщи от ДП със съгласието на страните в наказателното производство, тъй като същия не се яви пред съда, поради неговото отсъствие от страната, за да бъде проведен непосредственият му разпит.

           От изключително значение за разкриване на обективната истина в настоящето производство са показанията на полицейските служители А. и Я. дадени устно и непосредствено в съдебно заседание пред настоящия състав на ПРС. Именно от показанията на тези свидетели се доказва авторството на инкриминираните действия на подсъдимия С..  Това е така, тъй като в показанията си свидетелите описват начина по който са установили управлението на МПС от подсъдимия като водач. Показанията на тези свидетели установяват МПС собственост на подсъдимия е било приведено в движение, че е изминало път макар и с не голяма дължина, както и че в последствие отново се е върнал автомобила в района на паркинга. Посочените свидетели с показанията си също така потвърждават признаването от подсъдимия на употребата на алкохол, както и неговия отказ да бъде тестван от служители на сектор ПП при ОДМВР Пловдив.  Свидетел П. в показанията потвърди установеното че същия е автор на съставения от него АУАН и на издадения талон за изследване, както и посоченото в акта и талона отказ да бъде тестван подсъдимия с Алкотест Дрегер. Свидетел П. потвърди и факта, че издадения талон е бил връчен в посочения в него час на подсъдимия, както и че при отказ от изследване последващите действия на подсъдимия не следва да бъдат контролирани от тях – т.е че те не са задължени да придружат подсъдимия до медицинското заведение като това е негово решение.

            По отношение установеността на така изложената по – горе фактическа обстановка съдът ползва и приетите по делото писмени доказателства, които не се оспориха от страните. Съдът кредитира достоверност на посоченото в приетите писмени доказателства тъй като същите са съставени от оторизирани за това органи, в съответствие със законовите изисквания относно тяхната форма и ред на съставяне, и съдържат факти от значение за делото които, както се посочи, не се оспорват от страните. В съответствие със Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания, за констатираното на 16.09.2018г. нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП – управление на МПС след употреба на алкохол, против подсъдимия С. е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение / лист 11 от ДП/ от полицейски служител, на длъжност ****, който в съответствие с разпоредбата на ЗДвП, ЗАНН и Наредба 8121з-515 от 14.05.2018г. на министъра на вътрешните работи е оправомощен да съставя актове при констатирани нарушения по ЗДвП. Актът е бил съставен в присъствието на подсъдимия и на два свидетели, които се явяват очевидци при извършване на нарушението, както и при съставянето на акта. В съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, в сила от 29.09.2017., в редакцията и действаща към 16.09.2018г. при съставянето на акта е бил издаден и талон за изследване / лист 12 от ДП/ и надлежно връчен на подсъдимия. В срока определен от контролните органи надлежно отразен в талона за изследване, подсъдимия С. се е явил в определеното медицинско заведение, където му е била взета кръвта проба съгласно законовите изисквания. Бил е съставен и протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол / лист 15 от ДП/ , които с талона за изследване връчен на подсъдимия и квитанция за платена такса са били изпратени в Специализираната химическа лаборатория при УМБАЛ Пловдив по надлежния ред. След изследване на представените кръвни проби от лице надлежно оправомощено за тази дейност  е бил изготвен и Протокол № 768/18.09.2018г.  за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв в който е отразено надлежно установеното че в изпратените за изследване проби кръв, взети от лицето Р.С. се доказва етилов алкохол в количество 2,10 ‰ (промила на хиляда).

           Съставения протокол е бил изпратен на сектор ПП при ОДМВР Пловдив, където с оглед установеното количество на алкохол в кръвта на подсъдимия С. и разпоредбите на НК, административната преписката е изпратена на РП Пловдив за ангажиране наказателната отговорност на Р.С..

            При така описаната фактическа обстановка съдът счита, че подсъдимият Р.С.С. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл.3436. ал.1 от НК, тъй като на 16.09.2018г. в гр.Пловдив на ул.“Елин Пелин“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ДЕУ“ /Daewoo/, модел „Lacetti“ с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – а именно 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза по писмени данни и протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 768/18.09.2018г. на Специализирана химическа лаборатория при УМБАЛ „Пловдив“ АД гр.Пловдив.

             Деянието е било осъществено от подсъдимия С. при наличието на пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал високата обществена опасност  на стореното от него, като е допуснал тяхното настъпване. Стореното от подсъдимия е укоримо в още по- висока степен, предвид факта, че същият е предприел предвижване след употреба на алкохол по път който е част от уличната мрежа на  гр.Пловдив което от което от своя страна увеличава реалния риск от настъпване на произшествия.

          При решаване на въпросът за наказателната отговорност на подсъдимия  Р.С. съдът при баланс на обстоятелства определящи отговорността  като прецени степента на обществената опасност на деянието при условията на чл.54 от НК наложи на подсъдимия наказание от една година и шест месеца „лишаване от свобода“. Съдът като прецени, че за постигане на целите на специалната и генералната превенция по чл.36 от НК не е наложително наказанието да бъде изтърпяно ефективно, то при условията на чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението на наказанието „лишаване от свобода„ с изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът наложи на подсъдимия С. и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ чиито размер с оглед наличието на смекчаващо вината обстоятелство определи в размер на 300 /триста/ лева.

           На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът лиши подсъдимия  Р.С. от правото да управлява  МПС за срок от една година и шест месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НПК приспадна от този срок времето през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.09.2018год.

           С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи в тежест на подсъдимия направените по делото разноски.

 

          В този смисъл и водим от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:       /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.