НОХД 3544/2019 - Присъда - 13-09-2019

Присъда по Наказателно дело 3544/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 223                                13.09.2019 г.                           гр.  ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тринадедсети септември                     две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

         

Секретар НЕВЕНА НАЗАРЕВА

Прокурор НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 3544 по описа за 2019 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Р.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, б*****, българско гражданство, женен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********,  за ВИНОВЕН в това, че на  12.06.2018 г. в гр. Пловдив в търговски обект – сергии с №30, 3140,41,42 и 43А- обединени и свързани помежду си в едно помещение, находящи се в гр. Пловдив, “Пловдивски Пазар- Столипиново“, ул. *****, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно :

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег.№015743801 от 10.08.2016 г., словна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

-  GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743891 от 10.08.2016 г., фигуративна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743818 от 10.08.2016 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№000505594 от 01.04.1997 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№013174073 от 14.08.2014 г., комбинирана, клас 25 с покровителствен срок до 2024 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806046 от 17.11.2015 г., словна, класове 18 и 25 с покровителствен срок до 2025 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806061 от 17.11.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

-  Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014481691 от 17.08.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 004107546 /03.11.2004г., комбинирана, класове 18 , 24 и 25, с покровителствен срок до 2024г.;

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 1098949 от 15.12.2011г., комбинирана, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2020 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз, с рег. № 000160028 от 01.04.1996г., фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 01.04.2026г .

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег. № 1241685 от 14.11.2014 г. , фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2024г., е използвал без правно основание в търговската си дейност изброените марки, обект на това изключително право, като е предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва:

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци  на защитена търговска марка «Philipp Plein“- 3 бр., единична цена 215, 14 лева, на обща стойност 645, 42 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 7 бр., единична цена 176,02 лева, на обща стойност 1232, 14 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на  защитена търговска марка  «GUCCI“- 23 бр., единична цена 380 лева, на обща стойност 8740 лева;

- Мъжки обувки, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 2 бр., единична цена 332,49 лева, на обща стойност 664,98 лева, всички стоки на обща стойност 11 282,54 лева, поради което и на основание чл. 172б ал.1 от НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58а ал. 4 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. б от НК   ГО ОСЪЖДА  на ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева и  ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

На основание чл. 42а, ал. 1 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал.3 т.1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:*** за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА  ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а ал.1, вр. ал. 2, т. 2, вр. ал.3 т.1 вр. чл. 42 б, ал. 2 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

 ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия Н.Р.Я. да заплати направените на досъдебното производство  разноски в размер на 218,50 лв. по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата.

         ОТНЕМА  на основание чл.172б, ал.3 НК веществените доказателства 7/седем/ бр. мъжки тениски в различни цветове със словни надписи на латиница и с лого “ARMANI”; 23/ двадесет и три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни знаци, надписи и лого на “GUCCI”;   2 / два/ чифта мъжки кожени обувки, червени на цвят, с лого на търговската марка “ARMANI”; 3 / три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни белези ( надписи на латиница и лого) на търговската марка „PHILIP PLEINна  съхранение  при домакина на сектор Икономическа полиция при ОДМВР Пловдив, в полза на Държавата, като след влизане в сила на присъдата същите да се унищожат по съответния ред.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

секретар: Н.Н.