НОХД 3544/2019 - Мотиви - 01-10-2019

Мотиви по Наказателно дело 3544/2019г.

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ОТ 13.09.2019 г.

ПО НОХД № 3544/2019 г.

НА РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, НО, V СЪСТАВ

От Районна прокуратура Пловдив е внесен обвинителен акт срещу Н.Р.Я. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, българско гражданство, женен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за това, че на  12.06.2018 г. в гр. Пловдив в търговски обект – сергии с №30, 31, 40, 41, 42 и 43А - обединени и свързани помежду си в едно помещение, находящи се в гр. Пловдив, “Пловдивски Пазар- Столипиново“, ул. Батак №59, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно :

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег.№015743801 от 10.08.2016 г., словна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

-  GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743891 от 10.08.2016 г., фигуративна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743818 от 10.08.2016 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№000505594 от 01.04.1997 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№013174073 от 14.08.2014 г., комбинирана, клас 25 с покровителствен срок до 2024 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806046 от 17.11.2015 г., словна, класове 18 и 25 с покровителствен срок до 2025 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806061 от 17.11.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

-  Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014481691 от 17.08.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 004107546 /03.11.2004г., комбинирана, класове 18 , 24 и 25, с покровителствен срок до 2024г.;

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 1098949 от 15.12.2011г., комбинирана, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2020 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз, с рег. № 000160028 от 01.04.1996г., фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 01.04.2026г .

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег. № 1241685 от 14.11.2014 г. , фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2024г., е използвал без правно основание в търговската си дейност изброените марки, обект на това изключително право, като е предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва:

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци  на защитена търговска марка «Philipp Plein“- 3 бр., единична цена 215, 14 лева, на обща стойност 645, 42 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 7 бр., единична цена 176,02 лева, на обща стойност 1232, 14 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на  защитена търговска марка  «GUCCI“- 23 бр., единична цена 380 лева, на обща стойност 8740 лева;

- Мъжки обувки, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 2 бр., единична цена 332,49 лева, на обща стойност 664,98 лева, всички стоки на обща стойност 11 282,54 лева – престъпление по чл. 172б ал.1 НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изцяло така повдигнатото обвинение срещу подсъдимия. Излага съображения, че по категоричен начин е установено, че подсъдимият е извършил вмененото му деяние. С оглед диференцираната процедура по гл. 27 НПК посочва, че фактите, изложени в обвинителния акт, се подкрепят от доказателствената съвкупност. Досежно наказанието, пледира същото да бъде определено като пробация и кумулативно да му се наложи наказание глоба – в размер на 1000 лева.

Адв. И., защитник на подсъдимия Н.Я., изразява становище, че с оглед признанието на подсъдимия на фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, престъплението е несъмнено установено. Моли на неговия подзащитен да се наложи минимално наказание.

Подсъдимият Н. Я. поддържа казаното от своя защитник. В предоставената му последна дума моли за минимално наказание.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

            Подсъдимият Н.Р.Я., ЕГН **********, е роден на *** ***, ***, български гражданин. Има основно образование, женен е, не е осъждан и към настоящия момент е безработен. Живее в ***.

На 01.01.2016 г. бил сключен договор за наем между “Пловдивски пазар – Столипиново“ ООД, ЕИК 115784954, представлявано от управителя Я.С.А., в качеството му на наемодател, и подсъдимия Н.Р.Я., в качеството му на наемател. По силата на договора за наем наемодателят отдавал на подсъдимия Сергии № 30, 31, 40, 41, 42, 43, сектор А, с площ 61 кв.м. срещу заплащането на месечна наемна цена. Договорът бил сключен за срок от 01.01.2016 г. до 01.01.2017 г., като се считал продължен за срок от една година, ако до 7 дни преди изтичането му никоя от страните не представи писмено уведомление  за прекратяването му.

В наетите сергии подсъдимият Н.Я. продавал мъжки и дамски дрехи и обувки. Нямал регистрирано със свое участие търговско дружество, не бил регистриран като едноличен търговец. Не ползвал услугите на счетоводител, нямал касов апарат и продавал изложените на сергиите стоки, без да издава касови бележки, извършвал стопанска дейност като физическо лице. Работното време на сергиите било от 09.00 часа до 19.00 часа. Дрехите и обувките, които предлагал за продажба, подсъдимият Я. закупувол от пазара в гр. Димитровград, от различни продавачи и сергии, непознати за него, като никога не му издавали фактури за закупената стока. В Димитровград за стока подсъдимият ходел през месец. По щендери, закачалки и манекени същият съзнателно предлагал за продажба мъжки спортни тениски с различни цветове, обувки и други дрехи, като някои от тях съдържали знаците на “GUCCI”, “ARMANI”, “PHILIP  PLEIN“ и имали етикети с логото на изброените марки.

На 12.06.2018 г. във връзка с получен сигнал за евентуално съхранение и продажба на стоки, носещи знаци, сходни или идентични с тези на защитени световноизвестни марки като „ADIDAS”, “NIKE”, “GUCCI”, “ARMANI”, “PHILIP PLEIN“ и др., без знанието и съгласието на притежателите на изключителните права върху тези марки и на юридическите им представители за Република България, се провела специализирана полицейска операция на територията на гр. Пловдив, с цел пресичане, разкриване и документиране на закононарушения и престъпления против интелектуалната собственост. Свидетелят Т.П.Т., изпълняващ длъжността ***, бил част от екипа, осъществяващ проверката, като той, съвместно с други служители от сектор Икономическа полиция при ОД на МВР Пловдив, посетили търговските обекти, разположени в закрит пазар „Столипиново“, находящ се  в гр. Пловдив, ул. Батак №59 и стопанисван от “Пловдивски пазар - столипиново“ООД, ЕИК 115784954. В хода на проверката установили, че в търговски обект - сергии с № 30, 31, 40, 41,42, и 43А, обединени и свързани помежду си в общо помещение, свободно били изложени за продажба дрехи и обувки - мъжки и дамски, обозначени с отличителните знаци на защитените търговски марки “GUCCI”, “ARMANI”, “PHILIP PLEIN“. Свидетелят П. установил, че дрехите били предлагани за продажба именно от подсъдимия Н.Я., който предоставил лична карта и  фактура № 0000020145/01.03.2018 г. за заплатен наем за ползване на сергиите, но не представил документи, удостоверяващи съгласието на притежателите на посочените марки същият да предлага за продажба дрехите, носещи отличителните белези на регистрираните търговски марки. 

Бил извършен оглед на местопроизшествие, при който се установило, че в сергиите се предлагали за продажба мъжки тениски, общо 33 броя и два броя мъжки кожени обувки от посочените търговски марки.

С протокол за доброволно предаване от 12.06.2018 г. подсъдимият Н.Р.Я. предал намерените в стопанисваните от него сергии, обединени в едно помещение, стоки, а именно: 7/седем/ бр. мъжки тениски в различни цветове със словни надписи на латиница и с лого “ARMANI”; 23/ двадесет и три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни знаци, надписи и лого на “GUCCI”; 2 / два/ чифта мъжки кожени обувки, червени на цвят, с лого на търговската марка “ARMANI”; 3 / три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни белези (надписи на латиница и лого) на търговската марка „PHILIP PLEIN“.

            В хода на производството се установи, че притежателите на правата върху марките “GUCCI”, “ARMANI”, “PHILIP PLEIN“ не са давали съгласието си и не са преотстъпвали на подсъдимия Я. правата да използва в търговската си дейност, в това число да разпространява, да продава, да предлага с цел продажба и да съхранява с такива цели стоките, означени с тези марки.

В хода на досъдебното производство е била изготвена и приложена Комплексна патентно-правна и стоково-оценъчна експертиза. От експертното заключение е видно, че е налице идентичност между обектите на марките и маркировките, поставени върху инкриминираните артикули. За една от стоките (обувки) по отношение на една от марките ( EUTM №015743891) е видно сходство в степен достатъчна да заблуди потребителя за произхода на стоката, брандирана по този начин. Според вещото лице притежатели на изключителните права върху релевантните за експертизата търговски марки “GUCCI”, “ARMANI”, “PHILIP PLEIN“ са юридическите лица, както следва: GUCCIO GUCCI S. P A. IT, FIRENZE, 50123 VIA TORNABUONI 73/R; GIORGIO ARMANI S. P. A. Via Borgonuovo, 11, Milano ( 20121) IT; Philip Plein Via Dufour 20, CH- 6900, Lugano, CH. Според вещото лице по отношение на търговските марки са нарушени следните права:

-         за “ Philipp Plein ”: марка на  Европейския съюз с рег.№014806046 от 17.11.2015 г., словна, класове 18 и 25 с покровителствен срок до 2025 г.; марка на Европейския съюз с рег.№014806061 от 17.11.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.; марка на  Европейския съюз с рег.№014481691 от 17.08.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

-         за “ GUCCI ”- GUCCIО GUCCI S.P.A: марка на Европейския съюз  с рег. № 004107546 /03.11.2004г., комбинирана, класове 18 , 24 и 25, с покровителствен срок до 2024г.; марка на Европейския съюз  с рег. № 1098949 от 15.12.2011г., комбинирана, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2020 г.; марка на Европейския съюз, с рег. № 000160028 от 01.04.1996г., фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 01.04.2026 г.; марка на Европейския съюз с рег. № 1241685 от 14.11.2014 г. , фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2024 г .;

-         за “ARMANI“- GIORGIO ARMANI S. P. A.: марка на Европейския съюз с рег.№015743801 от 10.08.2016 г., словна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.; марка на  Европейския съюз с рег.№015743891 от 10.08.2016 г., фигуративна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.; марка на  Европейския съюз с рег.№015743818 от 10.08.2016 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2027 г.; марка на  Европейския съюз с рег.№000505594 от 01.04.1997 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 с покровителствен срок до 2027 г.; марка на  Европейския съюз с рег.№013174073 от 14.08.2014 г., комбинирана, клас 25 с покровителствен срок до 2024 г.

Според вещото лице конкретната идентичност между обекта на марките и маркировката по съответните стоки, най- общо казано се изразява в идентичност по четири или пет признака в зависимост от характера и вида на съответната марка - словна, комбинирана или фигуративна. Сходството по няколко признака, особено доминиращи, и при цялостна обща оценка на общото възприятие на визуализацията, води до сходство във висока степен. Съществува вероятност от объркване на потребителя, която да включва и възможността потребителят да свърже знаците и надписите, изобразени върху обследваните стоки, с такива от надлежно регистрираните марки и у него да се създаде погрешна представа за произхода и качеството им, поради идентичността, респективно сходството във висока степен, констатирано между маркировката по инкриминираните изделия и обектите на марките. Според изготвеното експертно заключение по среднопретеглени пазарни цени, паричното измерение на стойността на инкримнираните стоки е както следва: 

            - тениски „Philip Plein“- 3/ три/ броя на единична цена 215, 14 лева и общо 645, 42 лв.;

- тениски “ARMANI“- 7/ седем/ броя на единична цена 176,02 лв., общо на стойност 1232, 14;

- тениски “ GUCCI ”- 23/ двадесет и три/ броя на единична  цена 380 лева, общо на стойност 8740;

- обувки “ARMANI“- 2/ два/ чифта на единична цена 332, 49 лева, общо  на стойност 644,98 лева.

Общата стойност на стоките възлиза на 11 282,54 лева.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена въз основа на следните доказателства, инкорпорирани в процеса посредством направените от подсъдимия Я. самопризнания по реда на чл.371, т.2 от НПК, както и чрез подкрепящите го доказателства, събрани в хода на досъдебното производство чрез показания на свидетелите – Т. П. /л.26 от ДП/, З. Я. /л.31 от ДП/, С. Я. /л.32 от ДП/, Н.Д. /л.39 от ДП/, В.Д. /л.49 - 50 от ДП/, Я.А. /л.83 от ДП/, писмени доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие и албум към него /л.2-3; л.7-10 от ДП/, протокол за доброволно предаване /л.4 от ДП/, фактура от 01.03.2018 г. /л.30 от ДП/, договор за наем от 01.01.2016 г. /л.74 от ДП/, справка от Агенция по вписванията – Търговски регистър /л.76 от ДП/, и приобщената комплексна патентно-правна и стоково-оценъчна експертиза.

Констатация за съдебното минало на подсъдимия Я. и неговата личностна характеристика, съдът направи въз основа на приложените по делото като писмени доказателства справка съдимост /л.16/ и характеристична справка /л.165 от ДП/.

Съдът кредитира показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели по делото, тъй като същите са безпротиворечиви, относими към предмета на делото и взаимно се допълват. Дава вяра и на обясненията на подсъдимия, които макар и лаконични установяват авторството на вмененото на му деяние. Приобщената комплексна патентно-правна и стоково-оценъчна експертиза се явява компетентно изготвена, с необходимите знания и умения, поради което също следва да бъде кредитирана. Доказателствената съвкупност се подкрепя и от приобщените по надлежния ред писмени доказателства, които в цялост установяват по безспорен начин описаната по-горе фактическа обстановка.

На основание чл. 373, ал. 3 от НПК съдът прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства, както и направеното самопризнание, като не констатира противоречия, несъответствия и непоследователност. Самопризнанията на подсъдимия Я. се подкрепят от гореизброените доказателства, с оглед на което съдът прие за безспорно установено извършването на инкриминираното деяние, както и авторството на привлеченото към наказателна отговорност лице.

С оглед безпротиворечивостта на доказателствения материал по-подробното му обсъждане се явява ненужно – арг. от чл. 305, ал. 3, изр. 2 от НПК , в която връзка е и разпоредбата на чл.373, ал.3 от НПК, съгласно която съдът в мотивите на присъдата се позовава на направеното самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство, които го подкрепят.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че са налице всички съставомерни елементи от обективна и субективна страна на престъпния състав по 172б, ал. 1 НК.

Установява се, че подсъдимият, на на  12.06.2018 г. в гр. Пловдив в търговски обект – сергии с № 30, 31, 40, 41, 42 и 43А - обединени и свързани помежду си в едно помещение, находящи се в гр. Пловдив, “Пловдивски Пазар- Столипиново“, ул. Батак №59, без съгласието на притежателите на изключителното право, а именно :

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег.№015743801 от 10.08.2016 г., словна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

-  GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743891 от 10.08.2016 г., фигуративна, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2026 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№015743818 от 10.08.2016 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 и 26, с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№000505594 от 01.04.1997 г., комбинирана, класове 3,9,14,18,25 с покровителствен срок до 2027 г.;

- GIORGIO ARMANI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№013174073 от 14.08.2014 г., комбинирана, клас 25 с покровителствен срок до 2024 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806046 от 17.11.2015 г., словна, класове 18 и 25 с покровителствен срок до 2025 г.;

- Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014806061 от 17.11.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

-  Philipp Plein , в качеството му на притежател на марка на  Европейския съюз с рег.№014481691 от 17.08.2015 г., комбинирана, класове 3,14,18,20,21,24, 25,26 и 28 с покровителствен срок до 2025 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 004107546 /03.11.2004г., комбинирана, класове 18 , 24 и 25, с покровителствен срок до 2024г.;

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз  с рег. № 1098949 от 15.12.2011г., комбинирана, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2020 г.

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз, с рег. № 000160028 от 01.04.1996г., фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 01.04.2026г .

- GUCCIО GUCCI S.P.A, в качеството му на притежател на марка на Европейския съюз с рег. № 1241685 от 14.11.2014 г. , фигуративна, класове 18 и 25, с покровителствен срок до 2024г., е използвал без правно основание в търговската си дейност изброените марки, обект на това изключително право, като е предлагал за продажба и съхранявал с тази цел стоки, както следва:

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци  на защитена търговска марка «Philipp Plein“- 3 бр., единична цена 215, 14 лева, на обща стойност 645, 42 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 7 бр., единична цена 176,02 лева, на обща стойност 1232, 14 лева;

- Мъжки тениски, носещи отличителни знаци на  защитена търговска марка  «GUCCI“- 23 бр., единична цена 380 лева, на обща стойност 8740 лева;

- Мъжки обувки, носещи отличителни знаци на защитена търговска марка  «ARMANI“- 2 бр., единична цена 332,49 лева, на обща стойност 664,98 лева, всички стоки на обща стойност 11 282,54 лева.

Съгласно Тълкувателно Решение № 1/2013 на ОСНК на ВКС, субект на престъплението по чл.172б от НК може да бъде всяко наказателно отговорно лице, без да е необходимо то да е търговец по смисъла на търговския закон. В тази връзка безспорно подсъдимият се явява субект на вмененото му деяние, независимо, че от данните по делото се установява, че същият не е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закона.

Разпоредбата чл. 172б ал.1 НК, вр. чл. 13, ал.1 ЗМГО постановява, че предмет на нарушението могат да бъдат стоки, които носят знак, който е

1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;

2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;

3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Видно от назначената по делото комплексна патентно-правна и стоково-оценъчна експертиза, в конкретния случай е налице първата хипотеза, а именно стоките предлагани от подсъдимия са имали изобразени върху тях знаци, идентични със знаците на регистрираните по национален и международен ред  търговски марки (подробно изброени и описани по- горе), като стоките, за които са регистрирани марките, са идентични със стоките, предлагани за продажба от подсъдимия.

Съгласно чл. 172б, ал.2 НК, вр. чл. 13, ал.2 ЗМГО  използване в търговската дейност представлява:

1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;

2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

3. вносът или износът на стоките с този знак;

4. използването на знака в търговски книжа и в реклами.

В конкретния случай е налице втората хипотеза, доколкото от доказателствата по делото се установи, че подсъдимият е предлагал за продажба и е съхранявал, стоките предмет на престъплението в наетите от него магазини № 530, 31, 40, 41, 42 и 43А. Следва да се отбележи, че за да е съставомерно деянието по тази хипотеза не е необходимо да е установено наличието на реално извършени сделки по покупко-продажба на стоките, достатъчно е стоките да са изложени по достатъчно видим за потребителите начин, което в случая се установи да е налице  /стоките са поставени на видно място, в нарочно обособени търговски площи, с обявени и поставени върху тях цени/.

Налице е съставомерния белег от обективна страна, а именно подсъдимият да не е разполагал с разрешение на легитимирания притежател на марката да извършва търговска дейност  със стоките, носещи знаци идентични с тези, предмет на регистрирана марка. За яснота и пълнота на изложението, съдът счита за нужно да посочи и следното, касаещо принципът на общностно изчерпване на правото върху марка, залегнал в текста на чл. 15, ал. 1 ЗМГО: съобразно разясненията, дадени в т. I.3 от ТР № 1/ 2013г. на ОСНК на ВКС, принципът на общностно изчерпване на правото върху марка не е приложим при установяване на противоправно използване на търговска марка по чл. 172б от НК. Общностно изчерпване на правото върху марка настъпва само по отношение на стоки, пуснати на пазара от маркопритежателя или с негово съгласие, т.е оригинални стоки. Следователно, въведеният с чл.15,ал.1 от ЗМГО принцип априорно изключва използване без съгласие на знак по смисъла на чл.13, ал.1, т.1 и т.2 в дейности по чл.13, ал.2 от ЗМГО, които изпълват съдържателно бланкетната разпоредба на чл. 172б НК. Предвид това, в настоящото производство съдът не дължи и изследване на въпроса дали процесните стоки първончално са пуснати на свободния пазар със съгласието на притежателя на марката /дали са произведени със съгласието и съобразно спецификациите на притежателя на маркат/. Единственият релевантен в случая признак от обективна страна е, че подсъдимият не е притежавал съответно разрешение да предлага и съхранява тези стоки с цел продажба.

Съгласно презумптивния механизъм за оценка на вредите при нарушение на правото върху марка въведен с ТР 1/ 2013 ОСНК , вредите от това престъпление се оразмеряват с равностойността по цени на дребно на правомерно произведени стоки, идентични или сходни със стоките, предмет на нарушението. Тоест, за да се приеме, че вредите от престъплението са репарирани, то е следвало подсъдимият да заплати сума в размер от 11 282.54 лeвa, разделена между притежателите на марки, съобразно иззетите неоригинални стоки, а не просто да са налични стоките, които в случая се явяват неавтентични. Доказателства за възстановяването на вредите съобразно посочената по-горе методика липсват.

От субективна страна, деянието  е извършено с пряк умисъл като форма на вината. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и пряко ги е целял. Тези обстоятелства са видни от изричните признания на подсъдимия, дадени на ДП, че е продавал процесните артикули, като е знаел, че не притежава нарочно разрешение от съответния маркопритежател.

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

За престъплението по чл. 172б ал.1 НК  законодателят е предивидил наказание „лишаване от свобода” до пет години и глоба до пет хиляди лева. Съгласно нормата на чл.58а ал.1 от НК, при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл.373 ал.2 от НПК, съдът определя наказанието „лишаване от свобода”, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намалява така определеното наказание с 1/3 /една трета/. В конкретния случай производството пред първоинстанционния съд се разви именно по реда на чл.372 ал.4, във вр. с чл.371 т.2 от НПК като подсъдимият Я. призна изцяло фактите, посочени в обстоятелствената част на Обвинителния акт. Доколкото същите се подкрепят еднозначно от останалите доказателства по делото, съдът с нарочно определение постанови, че няма да събира други доказателства, а ще се ползва от събраните в рамките на досъдебното производство. В такъв случай съдът е задължен да приложи разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК. С нормата на чл. 58а ал. 4 от НК е предвидена изричната възможност посоченият правен институт да отстъпи пред приоритетното приложение на чл. 55 от НК. Когато подсъдимият е признал фактите по чл. 371, т. 2 от НПК, но са установени многобройни или изключителни смекчаващи отговорността  обстоятелства,  съдът следва да прецени налице ли са условията за определяне на наказаниетопо реда на чл. 55 от НК /респ.чл. 58 от НК/ и каква по вид санкция да наложи, като прилага по-благоприятния от тях. Когато определеното по реда на чл. 55 от НК наказание е различно от лишаване от свобода, то всякога е по- благоприятно от наказанието по чл. 58а от НК /така Тълкувателно решение № 2/19.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОСНК на ВКС/.

При индивидуализиране наказанието по отношение на подсъдимият Я. не се отчетоха отегчаващи отговорността обстоятелства.

Като смекчаващи обстоятелство съдът взе предвид чистото съдебно минало на подсъдимия, неговите добри характеристични данни. Също така следва да се изтъкне, че подсъдимият Я. изразява искрено съжаление за извършеното от него деяние. В хода на досъдебното производство същият е указал на разследващите орагни пълно съдействие за разкриване на обективната истина. Това поведение на подсъдимия следва да се зачете като допълнително смекчаващо обстоятелство, тъй като съставлява елемент на цялостно, обективно проявено при досъдебното разследване процесуално поведение, спомогнало за своевременното разкриване на престъплението и неговия извършител /така т.7 от Тълкувателно решение № 1/06.04.2009 г. по тълкувателно дело № 1/2008 г. на ОСНК на ВКС/.

Към изложените смекчаващи обстоятелства следва да се посочи и тежкото икономическо и социално положение, в което се намира подсъдимият към момента на извършване на деянието. Именно липсата на финансови средства за издръжката на семейството си съдът приема за основен мотив за реализиране на престъпното деяние.

Така чистото съдебно минало, съчетано с подбудите и механизма на извършеното деяние, както и пълното съдействие от страна на подсъдимия на органите на досъдебното производство и изразеното искрено съжаление за случилото се, характеризират както него, така и извършеното от него деяние, като такова с по-ниска степен на обществена опасност.

От всичко изложено по-горе съдът намира, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, както и че най-лекото предвидено в закона наказание, а именно „лишаване от свобода”, се явява несъразмерно тежко. Поради тази причина на основание чл. 55 ал.1 т.2 б. „б” НК замени наказанието „лишаване от свобода” с наказание „пробация”. В този случай и разпоредбата на чл. 55 НК се явява по-благоприятна от тази на чл. 58а ал.1 НК, доколкото при приложението на последната наказанието се намалява с 1/3 единствено, когато е „лишаване от свобода”.

Съдът намери, че спрямо подсъдимият най-адекватни се явяват двете задължителни пробационни мерки - „задължителна регистрация по настоящ адрес” и „задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за малко по-дълъг срок от минималния законоустановен, а именно за срок от десет месеца.

Доколкото в разпоредбата на чл. 172б ал.1 НК е предвидено кумулативно наказание „глоба“, съдът намери с оглед посочените смекчаващи обстоятелства, че същото следва да бъде определено в размер на 1000 лева.

Така определените наказания ще окажат нужния възпитателно-поправителен и възпиращ ефект не само върху личността на подсъдимия, но и върху другите неустойчиви членове на обществото, в каквато насока е и основния смисъл на генералната и специална превенция по чл.36 от НК.

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И  РАЗНОСКИТЕ:

На основание изричната разпоредба на чл. 172Б, ал. 3 от НК предмета на престъплението, а именно веществените доказателства - веществените доказателства 7/седем/ бр. мъжки тениски в различни цветове със словни надписи на латиница и с лого “ARMANI”; 23/ двадесет и три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни знаци, надписи и лого на “GUCCI”;   2 / два/ чифта мъжки кожени обувки, червени на цвят, с лого на търговската марка “ARMANI”; 3 / три/ бр. мъжки тениски в различни цветове и щампи с отличителни белези на търговската марка „PHILIP PLEIN“, които се намират на  съхранение  при домакина на сектор Икономическа полиция при ОДМВР Пловдив, се отнеха в полза на Държавата, като след влизане в сила на присъдата същите следва да се унищожат по съответния ред.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият Н.Я. бе осъден да заплати по сметка на ОД на МВР – Пловдив, сумата в размер от 218,50 лева, представляваща разноски, сторени в рамките на досъдебната фаза на процеса.

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС