НОХД 3429/2019 - Присъда - 24-07-2019

Присъда по Наказателно дело 3429/2019г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

  1 9 9                             24.07.2019 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд                                                 ХІV наказателен състав

На двадесет и четвърти юли                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЦВЕТЕЛИНА КУРТЕВА

                                                    2. КРАСИМИРА ВЪТЕВА

                                                       

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Здравко Алендаров

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3429 по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.З., роден на *** ***, б., б.г., с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 30.10.2018 г. до 23.11.2018 г., в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, се е заканил с убийство на Г.Г. *** и това заканване е могло да възбуди основателен страх у Г.Г. С. за осъществяването му, както следва:

 

-на 30.10.2018 г., в гр. Пловдив, се е заканил на Г.Г. С. с убийство и това заканване е могло да възбуди основателен страх у Г.Г.С. за осъществяването му;

-на 23.11.2018 г., в гр. Пловдив, се е заканил на Г.Г.С. с убийство и това заканване е могло да възбуди основателен страх у Г.Г.С. за осъществяването му, поради което и на основание чл. 144, ал.3, вр. ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 58а ал. 1 , вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.З. със снета по делото самоличност за виновен в това, че на 10. 02. 2019 г., в гр. Пловдив, е унищожил противозаконно чужда движима вещ - стъклопакет на входна врата на помещение, собственост на ОС на ТПК - Пловдив ЕИК 000441176, на стойност 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/, поради което и на основание чл. 216 ал.1 вр. с чл. 58а, ал. 1, вр. с чл. 54  от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК определя и налага едно общо най-тежко наказание от посочените по-горе, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57 ал. 1 т.3 от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК зачита времето през което подс. А.Х.З. е бил задържан по настоящото дело, а именно от 12.02.2019 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 17. бр листчета с размери 7х7см, изписани с ръкописен текст и 1бр оптичен носител - CD-R марка Verbatim находящи се в кориците на делото, да остана по него до унищожаването му.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. А.Х.З., със снета по делото самоличност да заплати направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на 537,60 /петстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки/.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. (п)

 

 

                                            2. (п)

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          П. С.