НОХД 3302/2019 - Решение - 09-09-2019

Решение по Наказателно дело 3302/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№1619

09.09.2019 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На девети септември                 две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: СЛАВКА ИВАНОВА

ПРОКУРОР: ЛЮБОМИРА ВУЛДЖЕВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 3302 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ПОДС. Д.Г.Н. – роден на *** г. в гр. П., живущ ***, б., б.г., висше образование, служител в ***, женен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.­02.2018 г. в гр. Пловдив, на кръстовището на бул. „Христо Ботев” с ул. „Авксентий Велешки”, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Каравел” с рег. № ***, е нарушил правилата за движение:

- чл.6, т.1 от ЗДвП: „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.;

- чл.20, ал.2 от ЗДвП: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.;

- чл.21, ал.1 от ЗДвП: При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство управлявано с категория „В” в населено място е забранено да превишава стойността от 50 км/ч.”, като в конкретния случай скоростта е била около 64 км/ч.;

- чл.116 от ЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора.”;

- чл.31, ал.1 от ППЗДвП – „За регулиране движението на пътните превозни средства на кръстовища, пешеходни пътеки, стеснени и други участъци от пътя се използват светофари с по 3 светещи полета, с които се подават немигащи светлинни сигнали с червен, жълт и зелен цвят на светлината”;

- чл.31, ал.7, т.4 от ППЗДвП – „Светлинните сигнали имат следното значение: Жълта светлина – означава „Внимание, спри!”. Това не се отнася само за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище водачите, които навлизат или се намират в кръстовището, са длъжни да го освободят”,

и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на И.А.М., ЕГН **********, а именно:

- средна телесна повреда, изразяваща се в политравма – контузия на главата с линеарно счупване на черепа в областта на тила вляво, гръдна травма със счупване на 8 ребра вдясно по няколко линии с излив на кръв и въздух в гръдната кухина, и коремна травма с разкъсване на черния дроб на 2 места на десния дял и на 2 места на левия дял, като всяко от тези увреждания само по себе си е довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота,

 - средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на гръдния кош със счупване на 8 ребра вдясно по няколко линии с излив на кръв и въздух в гръдната кухина, довело до трайно затрудняване движенията на снагата, и

- средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на таза вдясно в областта на ямката на тазобедрената става и счупване на дясната срамна кост, довело до трайно затрудняване движенията на долен десен крайникпрестъпление по чл. 343, ал. 1, б. б, пр. 2 вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. б, пр. 2 вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК вр. чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.78, ал.4 вр. ал.1 вр. чл. 343 г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Г.Н. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – 2 броя оптични дискове, находящи се на л.91 и л.100 от ДП №116/2018г. по описа на 02 РУ при ОД на МВР - Пловдив да останат в кориците на делото за срока на неговото съхранение.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Д.Г.Н. да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 495 (четиристотин деветдесет и пет) лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на държавата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Д.Г.Н. да заплати направените разноски по делото в размер на 50 лева по сметка на РС – Пловдив в полза на съдебната власт.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив.

 

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.