НОХД 3239/2019 - Присъда - 02-07-2019

Присъда по Наказателно дело 3239/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 183                              Година 2019                           Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                   ХХІІ наказателен състав

На втори юли                                                                                 година  2019                                                                                 

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА     

 

СЕКРЕТАР: МАГДАЛЕНА КОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: Кичка Пеева - Казакова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 3239  по описа за 2019 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.М. - родена на *** ***, обл. Пловдив, б., българска гражданка, без образование, неработеща, неомъжена/във фактическо съжителство/, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 09.02.2018 г. в с.Белозем, обл.Пловдивска е причинила другимуна Г.М.М. ЕГН ********** смърт по непредпазливост, като не е закупила на детето предписаните от д-р Т.Н.– * * МЦ гр.Раковски медикаментисироп за кашлицаПроспан“, антибиотикКсимебак“ и спрей за носНизита“ и не е провела нужното лечение с  тях, както и не е съобщила на същия лекар при контролния преглед на 08.02.2018 г., че детето не приема предписаната терапия и в резултат на неприемането на предписаните медикаменти са настъпили абцедираща бронхопневмония на белите дробове и мозъчен оток, като абцедиращата бронхопневмония на белите дробове е довела до остра дихателна недостатъчно и настъпила в последствие смърт, поради което и на основание чл. 122, ал.1, вр. чл.58а, ал.1, вр. чл.54, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата М.С.М. да заплати направените по делото разноски в размер на 832,83 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР Пловдив

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                

                                               

Вярно с оригинала!

М.К.