НОХД 3094/2019 - Присъда - 19-07-2019

Присъда по Наказателно дело 3094/2019г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

  1 9 8                                    19.07.2019 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                              ХІV наказателен състав

На деветнадесети юли                                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                                           2. СТАЙКА ПЕТРОВА  

                                                       

Секретар: Петя Сарпанова

Прокурор: Николай Каменов

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 3094 по описа за 2019 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.М.С., ЕГН: **********, роден на ***г***, б., б. г., неженен, осъждан, безработен, с постоянен адрес:***, за ВИНОВЕН в това, че на 16/17.02.2019 г. в гр. Кричим, обл. Пловдив, при условията на повторност - извършил е престъплението, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на лица или имот и чрез използване на техническо средство - отвертка е отнел чужди движими вещи : сумата от 22.00лв. и 1бр. лаптоп  марка „DELL” , модел „LATITUDE E 6400” на стойност 150.00лв., всички отнети вещи на обща стойност 172.00лв. от владението на  ДГ ”Ралица” гр.Кричим с Директор Я.С.М. ***, без нейното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.28, ал.1, вр. чл. 58А, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС това наказание да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК зачита времето през което обвиняемия Ф.М. е бил задържан по настоящото дело считано от 18.02.2019 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ф.М.С. да заплати направените по делото разноски в размер на 105,00 /сто и пет лева/ лева, по сметка на ОД на МВР – Пловдив.  

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. (п)

 

                                            2. (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.