НОХД 2998/2019 - Присъда - 19-06-2019

Присъда по Наказателно дело 2998/2019г.

П Р И С Ъ Д А  № 170

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

19.06.2019г.                                                                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХVІІ наказателен състав

На Деветнадесети юни                                                                         2019 година

в публично заседание в следния състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ВАЛЕНТИН  ПАРПУЛЕВ

                                                    МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН             

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ВАСИЛ ЯНЕВ

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 2998 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Я.К. - роден на ***г***, б., б. г., с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, понастоящем в Затвора – Пловдив, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2019 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително, е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 101,99 грама както следва: 

- хомогенно неделима смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,14 грама със съдържание на активен компонент на сместа – тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,82 тегловни процента

- марихуана с нето тегло 1,82 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,15 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,60 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 20,07 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 29,46 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,62 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 49,73 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента

на стойност 611,94 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а ал. 3 т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 373 ал. 2 вр. чл. 372 ал. 4 от НПК вр. чл. 58а ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 2500 лева.

На основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „В“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „СТРОГ” режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия М.Я.К. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от наложеното на подсъдимия М.Я.К. наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, по реда на НПК за срок до 72 часа, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 14.02.2019г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 68 ал. 1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият М.Я.К. да изтърпи ИЗЦЯЛО и ОТДЕЛНО от наказанието, определено му по НОХД № 2998/19г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с. и наказанието, наложено му по НОХД № 604/15г. по по описа на Районен съд – Царево в размер на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Вещественото доказателство – остатък от високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 99,02 грама, изпратено за съхранение на ЦМУ, отдел „МРР – НОП“ град София, на основание чл. 354а ал. 6 от НК, ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на Държавата, след което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност по надлежния ред.

Веществените доказателства - 2 бр. празни буркани – единият без надпис, а другия с надпис „Лютеница Първомай“ с празни опаковки от изследване на наркотични вещества, като на плика има силиконов печат РДВР 053, 1 брой жълт пластмасов контейнер, 1 брой гриндер, 1 бр. електрона везна с дисплей, всички поставени в полиетиленов плик с надпис „Обекти ВД и празни опаковки от ВД по БП № 95/2019 г. ФХЕС-335/2019 г. запечатан с силикон печат РДВР 053, оставени на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.Я.К. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив направените по делото разноски в размер на 101,28 лева.

 

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: (п)

 

1.     (п)

 

2.     (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.