НОХД 2998/2019 - Мотиви - 26-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 2998/2019г.

МОТИВИ към присъда по НОХД № 2998/2019 г. по описа на ПРС, ХVII н. с.

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение спрямо подсъдимия М.Я.К., ЕГН ********** за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 14.02.2019 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително, е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 101,99 грама както следва: 

- хомогенно неделима смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,14 грама със съдържание на активен компонент на сместа – тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,82 тегловни процента

- марихуана с нето тегло 1,82 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,15 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,60 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 20,07 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 29,46 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,62 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 49,73 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента

на стойност 611,94 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За съвместно разглеждане с наказателния процес няма предявени граждански искове.

Производството е проведено по реда на Глава 27 от НПК, при условията на чл. 371, т. 2 от НПК, като съдът е обявил, че при постановяване на присъдата си ще се ползва от самопризнанието на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Представителят на Районна прокуратура гр. Пловдив поддържа изцяло така повдигнатото обвинения, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимия К. за виновен в извършване на деянията, за които е даден на Съд, като му наложи наказание, лишаване от свобода в размер на 3 години, които да бъдат изтърпени при строг режим и глоба в размер на 3 000лв., които съответно да бъдат намалени с 1/3 в съответствие с обстоятелството че производството протече по реда на глава 27 от НПК. Предлага по отношение на веществените доказателства по делото марихуаната, която е изброена в обвинителния акт да се отнеме в полза на Държавата на основание чл. 354а ал. 6 вр. чл. 53 ал. 2 б. „а” от НК, гриндер и електронна везна с дисплей също да бъдат отнети в полза на Държавата на основание ал. 2 б. „а”, а останалите веществени доказателства да се унищожат като вещи без стойност. Направените по делото разноски счита че следва да бъдат възложени в тежест на подсъдимия. Заема становище, че събраните по делото доказателства по несъмнен и категоричен начин установяват описаната в обвинителния акт фактическа обстановка и водят до извод, че именно подсъдимият К. е автор на възведеното спрямо него обвинение.

Подсъдимият К. в съдебно заседание признава вината си. Декларира, че желае делото да приключи чрез провеждане на предварително изслушване по реда на Глава 27 от НПК при условията на чл. 371, т.2 от НПК, както и че не оспорва фактическата обстановка, посочена в обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за изложените в обвинителния акт факти. Изрази дълбоко  съжаление за стореното, като заяви че количеството на намерената марихуана е за собствена употреба и е по-голямо защото купувайки по-голямо количество, го купува на по-ниска цена. Подсъдимия поддържа изцяло казаното от неговия защитник. В последната си дума моли съдът да постанови справедлива присъда като вземе предвид че освен наказанието по настоящото дело, същия ще следва да излежи още година и половина – наказание лишаване от свобода което е било отложено с изпитателен срок, в който е извършил престъплението за което се води делото.

Защитникът му адв. З.Т. заявява че няма да се спира на фактическата обстановка в обвинителния акт, а пледира за индивидуализацията на наказанието при което да бъде взето предвид че подс. К. е оказал пълно съдействие на полицейските служители и е показал местата на които държи наркотичното вещество. Моли да бъде взето предвид че наркотичното вещество е за лична употреба, като месец преди това бил загубил работата си и се е озовал в трудна житейска ситуация тъй като вече е бил осъждан, и е било много трудно да намери работа. Моли да бъде взето предвид заявеното от подсъдимия че е закупил по-голямо количество заради по-ниската цена, че липсват доказателства че подсъдимия разпространява марихуана, както и изложеното от подсъдимия пред съда искрено разкаяние и думи които излизат от сърцето му. Моли за справедлива присъда която да превъзпита, а не да озлоби подсъдимия.

Нито подсъдимият, нито защитникът му вземат отношение относно направените по делото разноски и веществените доказателства.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

М.Я.К. е роден на ***г***, б., б. г., с основно образование, безработен, неженен, осъждан, живущ ***, понастоящем в Затвора – Пловдив, ЕГН **********.

На 14.02.2019 г. свидетелите П. А. Б., И. Л. Б. и Г. К. М. - разузнавачи в сектор КП при 02 РУ на ОДМВР Пловдив били на работа, като около 10:00 часа на същата дата, се получила оперативна информация, че подс.  М.Я.К. е придобил количество с наркотични вещества, което щял да прибере за съхранение в жилището си с цел последващо разпространение. Около 10:20 часа на 14.02.2019г. подсъдимия К. дошъл пред личния си адрес ***, като тръгнал да влиза във входа на блока в който живеел. Полицейските служители се легитимирали, при което подс. К. започнал да се държи неадекватно и да се дърпа, като искал да избегне полицейската проверка. Във връзка с това полицейските служители обяснили какъв бил повода за извършваната проверка на подсъдимия, като същият се опитал да се отдели от тях и да избяга, при което се наложило да му бъдат поставени помощни средства- белезници. При зададен въпрос от полицаите дали в жилището си съхранявал наркотични вещества, подс. К. първоначално заявил, че нямал такива, но в последствие обяснил, че имал марихуана и щял да съдейства и да покаже къде била точно. Бил сформиран екип с дежурен разследващ полицай и експерт при БНТЛ за извършването на претърсване и изземване по НПК в жилището обитавано от подс. К.. Преди започване на претърсването на адреса дошъл и баща му Я. П. К..

        При извършеното на 14.02.2019 г. от 10:46 часа до 13:05 часа от разследващ полицай М. Н. при 02 РУ на ОДМВР Пловдив претърсване в апартамент на адрес гр. Пловдив, ***** , обитаван от подс.  К., били открити и иззети следните вещи, явяващи се  предмет на престъплението:

        - от помещение, обособено като хол върху маса, се намерило върху рекламна брошура зелено-кафява тревиста маса в насипно състояние, която се поставила в прозрачен полиетиленов плик със самозалепваща се лента в горния си край, от същата маса бил намерен и иззет 1бр. жълт на цвят пластмасов контейнер с приблизителни размери 8х6 см., съдържащ в себе си 1бр. кръгла, пластмасова кутия, сиво-кафява на цвят тип / гриндер/ с надпис „Greengo 100% natural”  като едното отделение било с шипове, а другото било празно с остатъци от тревиста маса, от същия контейнер била намерена и иззета зелена тревиста маса поставена в две полиетиленови пликчета, един в друг, като горният бил със самозалепваща се лента, от бюро в същото помещение било намерено и иззето 1бр. червен на цвят гриндер, в който се намерил полиетиленов плик със зелено-кафява тревиста маса;

        - от помещение обособено като спалня под матрака се намерил и иззел 1бр. стъклен буркан, прозрачен без лепенки, съдържащ в себе си плик с въздушни балончета, с кълбовидна форма, с приблизителни размери 10х8 см., който съдържал увито в стреч фолио отделно увито в полиетиленов плик, в който се намирали 4 бр. черни на цвят пликчета, всяко от които съдържало в себе си тревиста маса, 1бр. стъклен буркан с  лепенка с надпис „Лютеница Първомай“, съдържащ в себе си жълт полиетиленов плик в цилиндрична форма с размери 14х5 см., който съдържал в себе си хартиен плик, облепен с бяло хартиено тиксо, който съдържал 6 бр. черни на цвят полиетиленови пликчета с неправилна, кълбовидна форма, като всеки един съдържал в себе си суха тревиста маса, от етажерка  в чекмедже били намерени и иззети 2бр. полиетиленови пликчета съдържащи тревиста маса и  1бр. топче от станиол съдържащо тревиста маса, от рафт на секция в спалнята била намерена и иззета 1бр. електронна везна и 1бр. жълт полиетиленов плик с кълбовидна форма с приблизителни размери 11х11 см., който при отваряне се установило, че съдържал кафява хартия в която бил увит друг прозрачен полиетиленов плик с кълбовидна форма съдържащ суха тревиста маса. Общото количество на намерената суха тревиста/ растителна маса в дома на подс.  К. била 101,99 грама.

        След приключване на процесуалното действие претърсване и изземване подс.  К. бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР със заповед за задържане №435зз-24/14.02.2019г. и по случая било започнато бързо производство.

        Видно от заключението по назначената в хода на досъдебното производство физико-химическа експертиза №336/18.02.2019г.  иззетата от дома на подс.  К. суха тревиста/растителна маса е с общо нето тегло 101,99 грама и разбита по обекти представлява следното:

-                 хомогенно неделима смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,14 грама със съдържание на активен компонент на сместа – тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,82 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 1,82 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 0,15 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,60 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 20,07 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 29,46 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 0,62 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента;

-                 марихуана с нето тегло 49,73 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента;

След извършване на експертизата като веществено доказателство по делото останъл остатък от наркотичното вещество, общо 99,02 грама, както следва: марихуана с нето тегло 1,50 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента; марихуана с нето тегло 19,59 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента; марихуана с нето тегло 28,68 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента; марихуана с нето тегло 0,55 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента; марихуана с нето тегло 48,70 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента.

Съобразно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството е била установена и стойността на настоящия предмет на престъпление и същия възлизал на сумата от 611,94 лв.

За придобиването и държането на това високорисково наркотично вещество подс. К. не е имал надлежно разрешително.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – показанията на свидетелите П. А. Б., И. Л. Б. и Г. К. М. /л. 10-13 от ДП/, надлежно приобщени към доказателствата по делото, които съдът намира за последователни, логични, вътрешно непротиворечиви и обективни, относно релевантните факти от предмета на доказване, подкрепящи направеното самопризнание на подсъдимия и признанието на фактите описани в обвинителния акт, и съответни на останалата доказателствената съвкупност.

При постановяване на присъдата си съдът напълно възприема заключението на назначените в хода на досъдебното производство химическа експертиза, надлежно приобщена към доказателствената съвкупност, което според преценката на съда е извършено компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответства на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства. Химическата експертизи дава надеждна информация за вида, количествените и качествените характеристики на наркотичното вещество – предмет на престъплението.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин и от приложените по делото писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и прочетени на основание чл. 283 от НПК - химическа експертиза /л. 47-49 от ДП/, експертна справка /л. 15 от ДП/, постановление за задържане до 72ч. /л. 18 от ДП/, протокол за доброволно предаване /л. 20 от ДП/, разпореждане на ПРС /л. 22 от ДП/, справка съдимост /л. 38-39 от ДП/ и характеристична справка /л.53 от ДП/, заповед за полицейско задържане /л. 3 от ДП/, протокол за полицейски обиск /л. 4 от ДП/, справка БДС /л. 5 от ДП/, протокол за претърсване и изземване /л. 23-26 от ДП/, протокол от съд.заседание на ПРС /л. 29-32 от ДП/, разписка /л. 34 от ДП/, писмо до ЦМУ отдел МРР-НОП /л. 35,36 от ДП/, справка за възнаграждение /л. 44 от ДП/.

 Настоящата съдебна инстанция намира, че при така очертаната фактическа обстановка подсъдимият М.Я.К., както от обективна, така и от субективна страна е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл. 354а, ал. 3, т. 1 за това, че на 14.02.2019 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително, е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 101,99 грама както следва: 

- хомогенно неделима смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,14 грама със съдържание на активен компонент на сместа – тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,82 тегловни процента

- марихуана с нето тегло 1,82 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,15 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,60 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 20,07 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 29,46 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 0,62 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента;

- марихуана с нето тегло 49,73 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента

на стойност 611,94 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

От обективна страна престъплението е осъществено от подсъдимия при една от двете му форми на изпълнително деяние, а именно държане, което по несъмнен начин се установява от доказателствата по делото. Безспорно е това, че на 14.02.2019г. в гр. Пловдив, подсъдимият е държал инкриминираното количество високорисково наркотично вещество марихуана със съзнанието, че същото се намира именно в негова фактическа власт. От доказателствения материал по делото не се установява подс. К. да е имал разрешение за държането на високорисковото наркотично вещество а и такова твърдение не се изложи от него, поради което съдът приема, че е налице предвиденият от обективна страна в състава на престъплението отрицателен факт, а именно липса /без/ на надлежно разрешително за държането на предмета на престъплението.

 От заключението на назначената химическа експертиза, което съдът възприема, безспорно е установен предметът на престъплението – марихуана с общо нето тегло 101,99 гр. и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол, съответно хомогенно неделима смес от марихуана и тютюн с нето тегло 0,14 грама със съдържание на активен компонент на сместа – тетрахидроканабинол /ТХК/ 3,82 тегловни процента, марихуана с нето тегло 1,82 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,22 тегловни процента, марихуана с нето тегло 0,15 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,60 тегловни процента, марихуана с нето тегло 20,07 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,06 тегловни процента, марихуана с нето тегло 29,46 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,13 тегловни процента, марихуана с нето тегло 0,62 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,98 тегловни процента, и марихуана с нето тегло 49,73 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,81 тегловни процента.

Марихуаната има наркотично действие, няма легална употреба, пазар и производство и е поставен под контрол, като е включена в приложение № 1 към чл. 3, т. 1, Списък 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като вещество с висока степен на риск, забранени за употреба в хуманната медицина, поради вредния ефект от злоупотребата с тях. Съгласно Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството стойността на инкриминираното количество високорисково наркотично вещество хероин е 611,94 лв.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили обществено - опасни последици. Подсъдимият е знаел, че държането на високорисково наркотично вещество е забранено от закона при липса на надлежно разрешение за тази цел, с каквото лично той не е разполагал, но въпреки това е упражнявал фактическа власт върху инкриминираното количество. Съзнавал е общественоопасния характер на извършеното, предвиждал е общественоопасните му последици и е желаел тяхното настъпване.

Разпоредбата на чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода, както и глоба в размер от 2 000 до 10 000 лева.

Относно определяне на наказанието, съдът е обвързан с приложението на разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК съобразявайки се с целите на специалната и генералната превенции за поправянето и превъзпитаването на дееца, така и за предупредителното и възпиращо въздействие спрямо останалите членове на обществото. В конкретния случай, при определяне на същото съдебният състав прецени като отегчаващо вината обстоятелство предходното осъждане на подсъдимия, и сравнително голямото като количество и стойност високорисково наркотично вещество – 101,99гр., а като смекчаващи такива прие изразеното съжаление за извършеното в хода на досъдебното и на съдебното производство, което съдът възприе като искренно такова, и сравнително младата възраст на подсъдимия. Като смегчаващо отговорността обстоятелство следва да се отчете и направеното от подсъдимия самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК. Съгласно Тълкувателно решение №1/06.04.2009г. по т. д. №1/2008 г. на ВКС – н.к. при определяне на наказанието съгласно правилата на чл.373, ал.2 от НПК, признанието по чл.371, т.2 от НПК не следва да се третира като допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство, освен ако съставлява елемент на цялостно, обективно проявено при досъдебното разследване процесуално поведение, спомогнало за своевременното разкриване на престъплението и неговия извършител. В случая самопризнанието на подс. К. е дошло след като служителите на полицията са попитали подсъдимия дали притежава нещо забранено от закона и преди да са пристъпили към процесуално следствени действия. От разпита на свидетелите Б., Б. и М. недвусмислено се установява че подс. К. си е признал и е обещал да окаже съдействие и да покаже къде е високорисковото наркотично вещество. В резултат на самопризнанието на подсъдимия, е била сформирана оперативно-следствена група и в дома му са намерени 101,99гр. марихуана. Добросъвестното поведение на подсъдимия продължи и в съдебна фаза на процеса, като същия имаше желание да сключи споразумение с представителя на РП Пловдив, но поради твърде високия размер на предложените от него наказания, това не беше сторено. При определяне размера на наказанието лишаване от свобода и глоба настоящия състав съобрази и обстоятелството че държаното високорисково наркотично вещество е за лична употреба, тъй като по делото липсват каквито и да е данни че държането е било с цел разпространение, което от своя страна постава в опасност здравето и живота на самия подсъдими, а не на останалите членове на обществото. При определяне размера на наказанието съдът взе предвид и факта че макар и извършено в четири годишния изпитателен срок на наложено с предходно осъждане наказание лишаване от свобода, настоящото деяние е извършено в края на изпитателния срок след като са изминали три години и три месеца, през които наложеното наказание е изиграло своята възпираща и превъзпитаваща роля. При това положение и съобразно с чл.54 от НК, при превес на смекчаващите вината обстоятелства, съдът определи наказание лишаване от свобода ориентирано към минимума, макар и не точно на него, а именно за срок от една година и шест месеца, и кумулативно предвиденото наказание глоба също ориентирано към минимума, но не на него, а именно в размер от  2 500 лева, като при задължителното прилагане на разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК намали наказанието лишаване от свобода с една трета и така с присъдата си наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от една година и глоба в размер на 2 500лв.

Само за пълнота следва да се посочи, че в случая не следва да се определи и наложи наказание лишаване от свобода при условията на чл.58А, ал. 4 от НК, тъй като не са налице основанията на посочената законова норма. Законодателят е предвидил такава възможност само, когато са налице едновременно за прилагане условията на чл.58А, ал.1 – 3 и чл.55 от НК и приложението на чл.55 от НК би се явило по – благоприятно за дееца, но съдът счита, че в конкретния случай не е налице изключително или пък многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Напротив намереното сравнително голямото количество високорисково наркотично вещество – 101,99гр., мотивира съда да определи наказанието именно при условията на чл. 54 от НК. Чл.58А от НК, указва привилегията за намаляване на определеното съобразно правилата на Общата част на НК наказание с една трета, не и за задължително прилагане на чл.55 от НК.

Тъй като подсъдимият е бил осъждан вече на наказания лишаване от свобода, за престъпление от общ характер, не са налице формалните предпоставки на разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК и затова съдът определи на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „В“ от ЗИНЗС първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание от една година лишаване от свобода. Посочената разпоредба предвижда за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условно осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, да бъде определен строг режим, ако сборът от двете наказания надвишава две години, какъвто е настоящия случай.

Така определеното на подсъдимия наказание съдът намира, че е необходимо, достатъчно и справедливо за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК и преди всичко с оглед поправянето и превъзпитанието му, както и за постигане на генералната превенция. Предложения от прокурора размер на наказанието лишаване от свобода от 3 години, който да бъде изтърпян при първоначален строг режим, според настоящия състав се явява прекомерно завишен и несправедлив, като целите на индивидуалната превенция изцяло биха били постигнати и с наложения от настоящия състав размер.

Предвид задържането на подсъдимия по същото дело със заповед по реда на ЗМВР за 24 часа,  по реда на НПК за срок до 72 часа, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 14.02.2019г.  с присъдата си съдът приложи разпоредбата на чл.59, ал.2, вр. с ал.1, т. 1 от НК и приспадна това предварително задържане, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 68 ал. 1 от НК съдът постанови подсъдимият М.Я.К. да изтърпи изцяло и отделно и наказанието, наложено му по НОХД № 604/2015г. по описа на Районен съд – Царево, в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода. За да достигне до този извод съдът взе предвид че с определение № 149 от 18.09.2015г. подсъдимия е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца, което на основание чл. 66 от НК било отложено с четири години изпитателен срок. Определението влязло в сила на 18.09.2015г., а изпитателния срок изтича на 18.09.2019г. Деянието за което беше осъден по настоящото производство е извършено на 14.02.2019., т.е. явява се извършено в изпитателния срок на осъждането по НОХД № 604/2015г. по описа на Районен съд – Царево. Поради изложеното съдът прие че са налице законовите предпоставки по чл. 68, ал. 1 от НК, тъй като подсъдимия е извършил друго умишлено престъпление от общ характер – по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК за което му е било наложено наказание лишаване от свобода, в изпитателния срок на предходното му осъжддане.

При постановяването на своята присъда съдът е пропуснал да се произнесе по отношение на първоначания режим по който следва да бъде изтърпяно наказанието лишаване от свобода което е приведено в изпълнение, поради което ще го стори по реда на чл. 306, ал. 1, т. 2 от НПК.

Що се касае до веществените доказателства – остатък от високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 99,02 грама, изпратено за съхранение на ЦМУ, отдел „МРР – НОП“ град София, на основание чл. 354а ал. 6 от НК, съдът постанови същото да се отнеме в полза на държавата, след което да се унищожи като вещ без стойност по надлежния ред, а веществени доказателства  - 2 бр. празни буркани – единият без надпис, а другия с надпис „Лютеница Първомай“ с празни опаковки от изследване на наркотични вещества, като на плика има силиконов печат РДВР 053, 1 брой жълт пластмасов контейнер, 1 брой гриндер, 1 бр. електрона везна с дисплей, всички поставени в полиетиленов плик с надпис „Обекти ВД и празни опаковки от ВД по БП № 95/2019 г. ФХЕС-335/2019 г. запечатан с силикон печат РДВР 053, оставени на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив, съдът постанови да се унищожат като вещи без стойност.

На основание чл.189, ал.3 от НПК и предвид признаването на подсъдимия К. за виновен в извършване на престъплението, за което се е водело делото, същият бе осъден да заплати направените по делото разноски за химическа експертиза от 101,28 лева по сметката на БНТЛ при ОД на МВР Пловдив.

Причини за извършване на престъплението - ниска правна култура, незачитане установените правила за придобиване, слабите му волеви задръжки.

По изложените мотиви съдът постанови своята присъда.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.