НОХД 2905/2019 - Присъда - 07-06-2019

Присъда по Наказателно дело 2905/2019г.

                         П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 157

       07.06.2019 година

        град ПЛОВДИВ  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХХІV наказателен състав

На седми юни                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СТРАХИЛ АЛЕКСИЕВ

                                                                   2. МАРИЯ ВИСОКАЛИЙСКА

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 2905 по описа за 2019 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Ц.Г. - роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 09.07.2018 г. до 10.07.2018 г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престъпление в съучастие, като помагач, умишлено е улеснил неизвестен извършител – като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго – неизвестен извършител имотна облага да възбуди и поддържа заблуждение, както следва:

- На 09.07.2018 год. да възбуди и поддържа заблуждение у П.А.Н. ЕГН-********** и с това й е причинил имотна вреда в размер на 2100 лева,

- На 10.07.2018 год. да възбуди и поддържа заблуждение у М.В.Д. ЕГН-********** и с това й е причинил имотна вреда в размер на 4000 лева, като е посещавал адресите на пострадалите и е вземал паричните суми, и общия размер на причинената вреда е в размер на 6100 лева, поради което на основание чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал.1 от НК вр. чл. 58а от НК вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 1 /една/ година и  4 /четири/ месеца.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Ц.Г. „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

 Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

                  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

       2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.