НОХД 2693/2019 - Решение - 10-06-2019

Решение по Наказателно дело 2693/2019г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

     1104                                   10.06.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІ      нак. състав

На десети  юни                                    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                         

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР:ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 2693 по описа за 2019 година

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата  Т.Я.М. – родена на *** ***, б., българска гражданка, с висше образование, разведена, работеща, неосъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на дата 03.07.2018 г. в гр. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Фолскваген Пасат“ с рег. № ****, е нарушила правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 46, ал.2 от ППЗДвП – „Пътен знак Б2 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да спрат на „стоп-линията“, очертана с пътна маркировка, или ако няма такава - на линията, на която е поставен знакът. Преди да потеглят отново, водачите са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които имат предимство.“ и по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Д.Б.К. с ЕГН: **********, изразяваща се в размачкване на лявото стъпало с изкълчване на пети пръст в областта на метатарзо-фалангеалната става и счупване на външния и вътрешен малеол в ляво-глезенните израстъци на големия и малък пищял на лявата подбедрица, довели до трайно затрудняване движенията на долен ляв крайник, поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „б“, предл. 2-ро вр. с чл. 342, ал. 1 от НК вр. с чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК я признава за НЕВИННА в това да е нарушила правилата за движение по пътищата по:

         чл. 6 т. 1 от ЗДвП – „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните значи и с пътната маркировка“

чл. 47 от ЗДвП – „Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.“ и я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение в този смисъл.

ЛИШАВА на основание чл. 78а, ал. 4 от НК във вр. с чл. 343г във вр. с чл. 343, ал. 1, б. „б“, предл. 2-ро във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемата Т.Я.М., със снета по делото самоличност, от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства – компакт диск, приложен на лист 116 от досъдебното производство, и компакт диск на лист 91 от досъдебното производство ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на решението в законна сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата Т.Я.М., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на МВР, бюджетна сметка на ОД на МВР – Пловдив, сумата общо от 424 лева (четиристотин и двадесет и четири) лева, от които сумата от 84 (осемдесет и четири) лева за съдебномедицинска експертиза и сумата от 340 (триста четиридесет) лева за автотехническа експертиза.  

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.