НОХД 2692/2019 - Присъда - 10-06-2019

Присъда по Наказателно дело 2692/2019г.

 

ПРИСЪДА

 

НОМЕР 158                        10.06.2018г.                      ГРАД ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ                                     ХХ наказателен състав На  десети юни                                       две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЦВЕТЕЛИНА КУРТЕВА

                                                               СТРАХИЛ АЛЕКСИЕВ  

 

СЕКРЕТАР: СЛАВКА ИВАНОВА

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛКИНА

след като разгледа докладваното от съдията

НОХД дело номер 2692 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият С.З.С. – роден на *** ***, б., б.г., със *** образование, работещ, женен, неосъждан, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че за времето от 23.10.2017г. до 24.10.2017г. включително в с.Войводиново, обл.Пловдив като, длъжностно лице - шофьор на товарен автомобил в „Ню пак“ ЕООД, е присвоил чужди пари -сумата от 1 350 лева, собственост на „Ню пак“ ЕООД, връчени в това му качество да ги пази, като случаят е маловажен - престъпление по чл.204 б. „а“, вр. чл.201 от НК вр. чл.93, т.1 б. „б“ от НК като го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.201, ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С.З.С. със снета по делото самоличност на основание чл.78А ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – 1 бр. флаш памет приложено на л.55 да остане по кориците на делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и/или протестиране в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава ХХІ от НПК.                                          

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                      2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.