НОХД 2009/2019 - Решение - 02-09-2019

Решение по Наказателно дело 2009/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1599                                  02.09.2019г.                  Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Втори септември                                                                    2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ЗДРАВЕНА ЯНЕВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 2009 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.М.А. - роден на ***г***, , български гражданин, с основно образование, работещ, женен, осъждан, живущ ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2017 г. в гр. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15-1030-005406/09.11.2015 г., влязло в сила на 04.09.2017 г., издадено от Началник сектор "Пътна полиция" към ОДМВР гр. Пловдив, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № , без съответно свидетелство за управление, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343в ал. 2 вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:          /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.