НОХД 1889/2019 - Присъда - 11-07-2019

Присъда по Наказателно дело 1889/2019г.

                                                     ПРИСЪДА

 

   193                                    11.07.2019година                     град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На единадесети юли                                                 2019 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕВЕЛИНА ПАЛЧЕВА

                                                                        РОСИЦА ЗВЕЗДАРОВА

                                                                                 

                     

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: СТОЯН ПАВЛОВ

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  1889 по описа за 2019 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  М.П.П., роден на .. .. в град П, б., с българско гражданство, неженен, без завършено образование, осъждан, неработещ, ЕГН: **********

за ВИНОВЕН в това,  че на  30 август 2018 година, в град Пловдив, отнел чужда движима вещ - мобилен телефон „Alcatel U 5 Black“ – на стойност 100.00 лева, от владението на Н.Р.И., без неговото съгласие, с намерението противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК вр.чл.58а ал.4 вр. чл.55 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ПРОБАЦИЯ.

          На основание  чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК така наложеното на подсъдимия М.П.П. наказание ПРОБАЦИЯ да се изпълни чрез „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ“ по настоящ адрес *** и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ с пробацинен служител“ ДВА ПЪТИ седмично.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимия М.П.П.,  със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР - ПЛОВДИВ направените в досъдебното производство разноски в размер  40 лева.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                      1.

 

                                      2.

                        

 

вярно, секретар Н.Т.