НОХД 1886/2019 - Присъда - 10-06-2019

Присъда по Наказателно дело 1886/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

160

10.06.2019 година

         град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

               ХХІ  нак. състав

На десети юни                              две хиляди и деветнадесета   година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ                                                                                                                                           преге

          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИНКА ИВАНОВА

                                                           КРИСТИНА АТАНАСОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: БРИГИТА БАЙРЯКОВА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 1886  по описа за 2019 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Й. - роден на ***г***, б., българско гражданство, със завършен втори клас, неженен, неработещ, осъждан, живущ ***, ЕГН: **********,  за ВИНОВЕН, в това, че на 24.07.2018г., в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. мобилен телефон марка Нокия, модел 206 – на стойност 30 лева, 1 бр. портмоне от изкуствена кожа – на стойност 4 лева и налична сума от 100 лева, всичко на обща стойност 134 лв., от владението на Н.А.Ч., ЕГН: **********,***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание  чл. 196 ал.1 т.2, вр. чл. 195 ал.1 т.3, вр. чл.194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б.“А“ и б.”Б” от НК във връзка с чл. 373 ал. 2 от НПК във връзка с чл. 58а ал. 1 от НК  го ОСЪЖДА на  наказание  ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „Б“ от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия А.С.Й., със снета по делото самоличност, наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия А.С.Й., със снета по делото самоличност, да заплати направените разноски по делото в размер на 23,46 (двадесет и три лева и четиридесет и шест стотинки) лева по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                           

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.....................

 

                                                                     2.....................

 

Вярно с оригинала!Й.Т.