НОХД 1825/2019 - Мотиви - 29-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 1825/2019г.

М О Т И В И

по НОХД № 1825/2019 год., ПРС - ХІV н.с.

         Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение против подсъдимият В.С.Ю. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК за това, че в периода от 30.03.2018г. до 15.09.2018г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

-        На 30.03.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 10 бр. гирлянди- на стойност 10 лева /по 1 лев за 1 брой/, 20 броя коледни фигурки- на стойност 6 лева / при цена от 0,30 лева за 1 брой/ всичко на ОБЩА стойност 16 лева от владението на М.Р.Б. и В.Г.Л. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

-        На 30.03.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 5 чифта дамски обувки с ток-на стойност 100 лв. /при цена от 20 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски обувки, спортни, от плат „Пума"- на стойност 20 лв., 1 чифт дамски боти- на стойност 12 лева, 1 чифт дамски обувки, спортни- на стойност 12 лева, 2 чифта дамски сандали- на стойност 16 лева /по 8 лева за 1 чифт/, 6 чифта дамски обувки - на стойност 96 лева / при цена от 16 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски кецове от плат- на стойност 6 лева, 1 чифт дамски кубинки, черни- на стойност 7 лева, 1 чифт дамски обувки с дупки- на стойност 14 лева, 1 чифт дамски чехли- на стойност 6 лева, 2 броя дамски чанти- на стойност 16 лева / по 8 лева за 1 брой/, 1 чифт сандали мъжки - на стойност 10 лева и 1 чифт мъжки чехли- на стойност 7 лева, 2 броя чанта карирана от сезал- на стойност 2 лева /по 1 лев за 1 брой/, , 6 бр. бутилки от 500 мл. вишнев домашен сок- на стойност 12 лева /при цена от 2 лева за 1 брой/- всичко на ОБЩА стойност 367 лева от владението на М.Р.Б. и В.Г.Л. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

-        на 25.04.2018 г. в гр. Пловдив, е отнел чужда движима вещ - един брой велосипед марка "Шокблейз" на стойност 520 лева от владението на М.А.В. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои

-        на 27.04.2018 г. в гр. Пловдив, е отнел чужда движима вещ - един брой мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси Джей 5" на стойност 379 лева от владението на Т.М.И. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои

-        на 19.07.2018г. в гр. Пловдив е отнел чужда движима вещ - пари на сума 221 лева от владението на „Паваж Пловдив“ ООД, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 12.08.2018г. в гр. Пловдив е направил опит да отнеме чужди движими вещи -седем броя смесители за мивка на обща стойност 245 лева, 55 л. м. кабел/2 х 0,75мм2 / на обща стойност 63.26 лева, жълт кабел 10 л. м. на обща стойност 8 лева, щепсел на стойност 2,50 лева, фасонка на стойност 2.50 лева, лед крушка на стойност 3 лева, всичко на обща стойност- 324,26 лева от владението „Улпия Инвест“ ООД, без съгласие на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини;

- на 15.09.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. детска раница с мърдащи очи, издаваща звук- на стойност 40 лева, 1 бр. раница, обикновена- на стойност 25 лева, 1 бр. пистолет за боядисване марка Бош- на стойност 90 лева, 1 бр. диспенсер за вода- на стойност 40 лева, 1 брой машина за полиране марка SOMA - на стойност 70 лева и 1 бр. уейвборд- на стойност 35 лева, всичко на обща стойност- 300 лева от владението на Д.М.Б. и П.К.А., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като всички отнети вещи са на ОБЩА стойност 2 127,26 лева.

Производството е по реда на чл.370 и сл. от НПК.

         Прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимия Ю. обвинение изцяло. Предлага на същия да се наложи наказание в размер на две години лишаване от свобода при условията на чл.54 от НК, което да се отложи за изпълнение по реда на чл.66 НК с изпитателен срок от четири години.

По делото не е предявен граждански иск, не участва и частен обвинител.

Подсъдимият В.Ю. признава вината си, както и обстоятелствата изложени в ОА по реда на чл.371, т.2 от  НПК. Лично и чрез своя защитник моли за условно наказание.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Подсъдимият В.С.Ю. е роден на *** ***. Той е б., б. г., с начално образование, неграмотен, безработен, неженен, не е осъждан, с ЕГН **********.

         Същият не бил трудово ангажиран, но поради нуждата от средства за препитание решил чрез противозаконни деяния да си набави такива.

Свидетелите В.Г.Л. и М.Р.Б. – съпрузи, обитавали жилище, находящо се в гр. Пловдив, *****.  Двамата използвали междуетажна стаичка между шестия и седмия етаж в блока, в който живеели. Вратата на междуетажната стаичка била заключена с катинар. Там съхранявали вещи, за които нямало достатъчно място в апартамента им, включително и 5 чифта дамски обувки с ток, 1 чифт дамски спортни платнени обувки марка „Пума“, 1 чифт дамски боти, 1 чифт дамски спортни обувки, 2 чифта дамски сандали, 6 чифта дамски обувки, 1 чифт дамски кецове от плат, 1 чифт дамски черни кубинки, 1 чифт дамски обувки с дупки, 1 чифт дамски чехли, 2 броя дамски чанти, 1 чифт мъжки сандали, 1 чифт мъжки чехли, 2 броя карирани чанти от сезал, 10 бр. гирлянди, 20 броя коледни фигурки, 6 бр. бутилки от 500 мл. домашен вишнев сок.

На 30.03.2018 г. сутринта подс. В.С.Ю. преминал покрай жилищния блок, в който живеели свид. Л. и свид. Б.. Решил да извърши кражба от някоя от междуетажните стаички в блока. В изпълнение на намислентото подсъдимият влязъл във входа и се заизкачвал по етажите. Когато достигнало до междуетажната стаичка между шестия и седмия етаж, която използвали посочените по-горе свидетели, подс. Ю. издърпал с ръце метална видия, с която била захваната една от халките на катинара, с който бил заключена вратата на стаичката и видията излязла от касата на вратата. По този начин деецът си осигурил безпрепятствен достъп до междуетажната стаичка и влязъл вътре. Подс.Ю. видял съхраняваните от свидетелите Л. и Б. вещи и от тях взел 10 бр. гирлянди и 20 броя коледни фигурки, собственост на последните двама свидетели. След като взел вещите, той бързо излязъл от входа. Отнетото възнамерявал да продаде и по този начин да си набави парични средства.

Същият ден, около 09,30 часа сутринта свид. Л. се прибрал от дежурство и установил, че е била изкъртена метална видия, която била захваната за едната халка на катинара, поставен на вратата на междуетажната стаичка и вратата била отворена. Той проверил дали има липсващи вещи и установил, че са били взети 10 бр. гирлянди, 20 броя коледни фигурки, собственост на него и свид. Б.. Свид. Л. решил, че отнетите му вещи са на твърде ниска стойност и не е необходимо да сигнализира за органите на МВР за случилото се. Наместо това, свид. Л. поставил нова видия на катинара и пак заключил с него вратата.

Скоро след като свид. Л. поставил нова видия и отново заключил катинара на вратата на междуетажната стаичка, подс. Ю. се върнал в блока на свидетелите Л. и Б. с намерение да вземе от междуетажната им стаичка и останалите съхранявани там техни вещи. В изпълнение на намисленото подсъдимият отишъл до стаичката, отново издърпал с ръце и новата поставена от свид. Л. видия и по този начин успял да си осигури за втори път достъп до вътрешността на стаичката. След като влязъл в междуетажната стаичка, използвана от свидетелите Л. и Б., подс. Ю. взел 5 чифта дамски обувки с ток, 1 чифт дамски спортни платнени обувки марка „Пума“, 1 чифт дамски боти, 1 чифт дамски спортни обувки, 2 чифта дамски сандали, 6 чифта дамски обувки, 1 чифт дамски кецове от плат, 1 чифт дамски черни кубинки, 1 чифт дамски обувки с дупки, 1 чифт дамски чехли, 2 броя дамски чанти, 1 чифт мъжки сандали, 1 чифт мъжки чехли, 2 броя карирани чанти от сезал и 6 бр. бутилки от 500 мл. домашен вишнев сок. След стореното подсъдимият бързо излязъл от блока, като възнамерявал да продаде отнетите от владението на свидетелите Л. и Б. вещи и по този начин да си набави парични средства.

Около 12,30 часа същия ден св. Л. отново отишъл до междуетажната стаичка и установил, че е била изкъртена и новата поставена от него видия и вратата на стаичката отново е отворена. Наред с това, свид. Л. установил, че от стаичката липсвали 5 чифта дамски обувки с ток, 1 чифт дамски спортни платнени обувки марка „Пума“, 1 чифт дамски боти, 1 чифт дамски спортни обувки, 2 чифта дамски сандали, 6 чифта дамски обувки, 1 чифт дамски кецове от плат, 1 чифт дамски черни кубинки, 1 чифт дамски обувки с дупки, 1 чифт дамски чехли, 2 броя дамски чанти, 1 чифт мъжки сандали, 1 чифт мъжки чехли, 2 броя карирани чанти от сезал и 6 бр. бутилки от 500 мл. домашен вишнев сок, всички собственост на свидетелите Л. и Б.. Свид. Л. отново поставил нова видия на катинара и успял по този начин да затвори вратата на стаичката. На 31.03.2018 г. свидетелите Л. и Б. сигнализирали органите на 06 РУ при ОДМВР – Пловдив за случилото се.

Свид. М.А.В. притежавала велосипед марка „Шокблейз“ с жълто – зелена рамка и 29 цолови гуми. На 25.04.2018 г. около 19,30 ч. вечерта тя отишла с велосипеда си до Гребната база в гр. Пловдив. Около 23,10 ч. свидетелката тръгнала обратно към дома си като пътьом се отбила в магазин за плодове и зеленчуци, находящ се в гр. Пловдив, ул. *****.. Преди да влезе в магазина свид. В. оставила велосипеда си отпред, без да го заключва. По същото време покрай магазина преминал подс. В.Ю.. Той видял велосипеда на свид. В. и решил да го открадне. В изпълнение на намисленото той взел велосипеда и тръгнал с него в посока към парк „Лаута“. Подсъдимият възнамерявал да продаде велосипеда отнет от свид. В. и по този начин да си набави парични средства. Последната пък се бавила в магазина няколко минути, а когато излязла обратно навън установила, че велосипедът й липсва. От намиращи се в близост хора тя узнала, че велосипедът й е бил взет от непознат мъж, който е тръгнал с него в посока към парк „Лаута“. За случилото се свид. В. сигнализирала органите на 06 РУ при ОДМВР – Пловдив.

Свид. Т.М.И. живеела в къща, находяща се в гр. Пловдив, на ул. *****.. В двора на къщата си свидетелката имала магазинче, в което продавала хранителни стоки. На 27.04.2018 г. около 19,45 ч. вечерта свид. И. била в магазинчето. По същото време в него влязъл подс. В.Ю., когото св. И. познавала бегло с прякора *****.. Последният започнал привидно да разглежда изложената по витрините стока, но на практика изчаквал удобен момент да вземе телефона на свидетелката - марка „Самсунг“, модел „Галакси Джей 5“, който бил оставен на плота пред нея. В един момент подсъдимият забелязал, че свид. И. се е разсеяла, бързо взел телефона от плота и избягал навън. За случилото се свид. И. сигнализирала органите на 06 РУ при ОДМВР – Пловдив.

Свид. Р. Б. М. работел като **** на ресторант „Паваж“, находящ се в гр. Пловдив, кв. „Капана“ и стопанисван от „Паваж Пловдив“ ООД. На 19.07.2018 г. свид. М. бил на работа в ресторанта. Тъй като времето било топло, пред заведението също били поставени маси, на които се хранели клиенти на ресторанта, както и била широко отворена стъклената входна врата на заведението. Около 21,45 часа на същата дата покрай заведението преминал подс. В.Ю.. Същият забелязал, че на една от масите навън, падаща се точно зад отворената входна врата на ресторанта, няма клиенти, но има оставено портмоне за сметка, от което се подават пари. Подс. Ю. решил да се възползва от това, бързо се приближил до масата, извадил намиращата се в портмонето сума от 221 лева и я прибрал у себе си, след което бързо се отдалечил. Действията на подсъдимия били забелязани от клиенти на заведението, които незабавно уведомили свид. М. за случилото се. От своя страна последният сигнализирал за действията на подсъдимия органите на МВР.

Свид. Г. И. Ж.  бил съдружник заедно със съпругата си Т. С. Ж. в „Улпия Инвест“ ООД, като **** на последното била последната. Посоченото дружество притежавало новострояща се сграда, находяща се в гр. Пловдив, бул. **** , която сграда се охранявала от „ДАИКС“ СОТ. На 12.08.2018 г. подс. В.Ю. преминал покрай сградата и решил, че вътре може да се съхраняват вещи, които да открадне и впоследствие да продаде. С намерение да извърши кражба същият влязъл в сградата и вътре намерил седем броя смесители за мивка, 55 л. м. кабел, жълт кабел 10 л. м., щепсел, фасонка и лед крушка. Тези вещи подс. Ю. поставил в раница, която носел със себе си. Междувременно обаче, около 17,21 часа се задействала алармата на сградата. Поради това и свид. М. Н. Т.  – **** при СОТ „ДАИКС“ бил изпратен да провери случващото се. При пристигането му на място свид. Т. установил, че в сградата се намира непознат за него мъж – подс. В.Ю., който носел раница на гърба си. Свид. Т. поискал да узнае самоличността на мъжа, при което подсъдимият се представил с имената си и веднага захвърлил встрани носената от него раница. За случилото се свид. Т. уведомил дежурната част на „ДАИКС“ СОТ, а впоследствие били сигнализирани и органите на 04 РУ при ОДМВР – Пловдив. При пристигане на място било установено, че в раницата, носена от подсъдимия се намират седем броя смесители за мивка, 55 л. м. кабел, жълт кабел 10 л. м., щепсел, фасонка и лед крушка. Така подс. Ю. не успял да довърши деянието си поради намесата на св. Т..

Свид. Д.М.Б. *** и заедно със съпруга си – свид. П.К.А., стопанисвали междуетажна стаичка между петия и шестия етаж на блока. Там съхранявали различни вещи, включително и 1 бр. детска раница с мърдащи очи и издаваща звук, 1 бр. обикновена раница, 1 бр. пистолет за боядисване марка „Бош“ ,1 бр. диспенсер за вода, 1 брой машина за полиране марка SOMA и 1 бр. уейвборд. На 15.09.2018 г. подс. Ю. преминал покрай блока, в който свид. Б. живеела и решил да извърши кражба от някоя от междуетажните стаички. Предвид това влязъл във входа, качил се до стълбищната площадка между петия и шестия етаж. Натикнал вратата на стаичката и по този начин успял да я отвори. След като влязъл в стаичката, подсъдимият взел от там 1 бр. детска раница с мърдащи очи и издаваща звук, 1 бр. обикновена раница, 1 бр. пистолет за боядисване марка „Бош“ ,1 бр. диспенсер за вода, 1 брой машина за полиране марка SOMA и 1 бр. уейвборд, които били собственост на свид. Б. и свид. А., след което бързо излязъл от блока. Вещите на свидетелите Б. и А., които бил взел, подсъдимият възнамерявал да продаде и по този начин да си набави парични средства. Когато излизал от входа на блока обаче подс. Ю. срещнал свид. М. П. П.. На последната й направило впечатление, че на стълбищната площадка са оставени 1 бр. детска раница с мърдащи очи и издаваща звук, 1 бр. обикновена раница, 1 бр. пистолет за боядисване марка „Бош“ ,1 бр. диспенсер за вода, 1 брой машина за полиране марка SOMA и 1 бр. уейвборд и запитала подсъдимия знае ли чии са тези вещи. Тогава той й отвърнал, че вещите са негови, бързо ги взел и побягнал навън. Малко по – късно същия ден свид. Б. установила, че е била разбита вратата на междуетажната й стаичка, намираща се между петия и шестия етаж на кооперацията им. Свид. Б. проверила дали е било взето нещо от стаичката и установила, че липсват 1 бр. детска раница с мърдащи очи и издаваща звук, 1 бр. обикновена раница, 1 бр. пистолет за боядисване марка „Бош“ ,1 бр. диспенсер за вода, 1 брой машина за полиране марка SOMA и 1 бр. уейвборд. За случилото се свидетелката незабавно сигнализирала органите на МВР. В хода на разследването свид. М. П. П. категорично разпознала подс. В.Ю. като лицето, което срещнала на 15.09.2018 г. и което взело 1 бр. детска раница с мърдащи очи и издаваща звук, 1 бр. обикновена раница, 1 бр. пистолет за боядисване марка „Бош“ ,1 бр. диспенсер за вода, 1 брой машина за полиране марка SOMA и 1 бр. уейвборд и избягало от входа на ул. „Златорог“ № 8.

         Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от самопризнанието на подсъдимия Ю. направено в съдебно заседание, с което потвърждава описаните факти, от макар лаконичните му обяснения в досъдебна фаза, но и от показанията на свидетелите депозирани в същата фаза - Д.М.Б., П.К.А., Т.М.И., В.Г.Л., Р. Б. М., Г. И. Ж. , М.А.В., Б. Г. Ж., М. Н. Т. , А. А. И.,     О. Я. Р., С. К. К., Р. Я. Д., Н. С. Н., М. П. П., М.Р.Б., М. А. М. , Я. Д. Д., Д. Н. М., Н. Т. Д., както и приложени по делото писмени доказателства, протоколи за процесуално следствени действия и вещественото доказателство – мобилен телефон Самсунг.

Съдът кредитира самопризнанието на подсъдимия и показанията на свидетелите като логични, непротиворечиви, взаимно допълващи се и съответстващи по между си и на останалия събран по делото доказателствен материал. В досъдебното производство подсъдимият е признал за повечето отнети вещи като оспорва размера на сумата оттнета от ресторанта стопанисван от Паваж ООД като твърди, че била около 160лв, а не посочената в обвинението. Освен това е посочил, че не е крал машина за вода и пистолет за боядисване, а смесителите за мивки ги бил взел от контейнери за смет. Тези му твърдения обаче се оборват от показаният на посочените по-горе свидетели, които точно описват липсващите вещи. Липсват доказателства по делото друго лице да е могло да отнеме същите, защото липсите са установени веднага след деянията на подсъдимия. Поради това настоящата инстанция отдава твърденията на последния за липса на съпричастност към кражбата им на неговата защитна позиция. Последната освен това видно е ревизирана в съдебната фаза на процеса, поради което и настоящата инстанция няма да се спира повече на нея. В настоящото производство съдът се позовава на доказателствата подкрепящи самопризнанието, след като същите са събрани по предвидения в закона ред.

Съгласно заключението на изготвената стоково – оценъчна експертиза, стойността на вещите, които подс. Ю. отнел на 30.03.2018 г. от владението на свидетелите В.Л. и М. Б. е, както следва: 10 бр. гирлянди- на стойност 10 лева /по 1 лев за 1 брой/, 20 броя коледни фигурки- на стойност 6 лева / при цена от 0,30 лева за 1 брой/ всичко на обща стойност 16 лева; 5 чифта дамски обувки с ток-на стойност 100 лв. /при цена от 20 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски обувки, спортни, от плат „Пума"- на стойност 20 лв., 1 чифт дамски боти- на стойност 12 лева, 1 чифт дамски обувки, спортни- на стойност 12 лева, 2 чифта дамски сандали- на стойност 16 лева /по 8 лева за 1 чифт/, 6 чифта дамски обувки - на стойност 96 лева / при цена от 16 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски кецове от плат- на стойност 6 лева, 1 чифт дамски кубинки, черни- на стойност 7 лева, 1 чифт дамски обувки с дупки- на стойност 14 лева, 1 чифт дамски чехли- на стойност 6 лева, 2 броя дамски чанти- на стойност 16 лева / по 8 лева за 1 брой/, 1 чифт сандали мъжки - на стойност 10 лева и 1 чифт мъжки чехли- на стойност 7 лева, 2 броя чанта карирана от сезал- на стойност 2 лева /по 1 лев за 1 брой/, , 6 бр. бутилки от 500 мл. вишнев домашен сок- на стойност 12 лева /при цена от 2 лева за 1 брой/- всичко на обща стойност 367 лева, или всички вещи, които подс. Ю. отнел на 30.03.2018 г. от владението на свидетелите Л. и Б., са на обща стойност 383 лева.

Съгласно заключението на изготвената стоково – оценъчна експертиза, стойността на велосипеда марка "Шокблейз", който подс. Ю. отнел на 25.04.2018 г. от владението на свид. М.В., е 520 лева.

Съгласно заключението на изготвената стоково – оценъчна експертиза, стойността на мобилния телефон марка „Самсунг“, модел „Галакси Джей 5“, който на 27.04.2018 г. подс. Ю. отнел от владението на свид. Т.И. е 379 лева.

Съгласно заключението на изготвената стоково – оценъчна експертиза, стойността на вещите, които на 12.08.2018 г. подс. Ю. направил опит да отнеме от владението на „Улпия Инвест“ ООД, е, както следва: седем броя смесители за мивка на обща стойност 245 лева, 55 л. м. кабел/2 х 0,75мм2 / на обща стойност 63.26 лева, жълт кабел 10 л. м. на обща стойност 8 лева, щепсел на стойност 2,50 лева, фасонка на стойност 2.50 лева, лед крушка на стойност 3 лева. Общата стойност на всички вещи, които подс. Ю. направил опит да отнеме е 324,26 лева.

Съгласно заключението на изготвената стоково – оценъчна експертиза, стойността на вещите, които на 15.09.2018 г. обв. Ю. отнел от владението на свид. Д.Б. и свид. П.А., е, както следва: 1 бр. детска раница с мърдащи очи, издаваща звук- на стойност 40 лева, 1 бр. раница, обикновена- на стойност 25 лева, 1 бр. пистолет за боядисване марка Бош- на стойност 90 лева, 1 бр. диспенсер за вода- на стойност 40 лева, 1 брой машина за полиране марка SOMA - на стойност 70 лева и 1 бр. уейвборд- на стойност 35 лева, или всички вещи на обща стойност 300 лева.

Общата стойност на всички вещи, които в периода от 30.03.2018 г. до 15.09.2018 г. подс. Ю. отнел от владението на различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, е 2 127,26 лева. Съдът кредитира заключенията на вещите лице, като компетентно изготвени, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорени от страните и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал.

При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянията си подсъдимият В.Ю. е осъществил състава на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в периода от 30.03.2018г. до 15.09.2018г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

-        На 30.03.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 10 бр. гирлянди- на стойност 10 лева /по 1 лев за 1 брой/, 20 броя коледни фигурки- на стойност 6 лева / при цена от 0,30 лева за 1 брой/ всичко на ОБЩА стойност 16 лева от владението на М.Р.Б. и В.Г.Л. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

-        На 30.03.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 5 чифта дамски обувки с ток-на стойност 100 лв. /при цена от 20 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски обувки, спортни, от плат „Пума"- на стойност 20 лв., 1 чифт дамски боти- на стойност 12 лева, 1 чифт дамски обувки, спортни- на стойност 12 лева, 2 чифта дамски сандали- на стойност 16 лева /по 8 лева за 1 чифт/, 6 чифта дамски обувки - на стойност 96 лева / при цена от 16 лева за 1 чифт/, 1 чифт дамски кецове от плат- на стойност 6 лева, 1 чифт дамски кубинки, черни- на стойност 7 лева, 1 чифт дамски обувки с дупки- на стойност 14 лева, 1 чифт дамски чехли- на стойност 6 лева, 2 броя дамски чанти- на стойност 16 лева / по 8 лева за 1 брой/, 1 чифт сандали мъжки - на стойност 10 лева и 1 чифт мъжки чехли- на стойност 7 лева, 2 броя чанта карирана от сезал- на стойност 2 лева /по 1 лев за 1 брой/, , 6 бр. бутилки от 500 мл. вишнев домашен сок- на стойност 12 лева /при цена от 2 лева за 1 брой/- всичко на ОБЩА стойност 367 лева от владението на М.Р.Б. и В.Г.Л. без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

-        на 25.04.2018 г. в гр. Пловдив, е отнел чужда движима вещ - един брой велосипед марка "Шокблейз" на стойност 520 лева от владението на М.А.В. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои

-        на 27.04.2018 г. в гр. Пловдив, е отнел чужда движима вещ - един брой мобилен телефон марка "Самсунг", модел "Галакси Джей 5" на стойност 379 лева от владението на Т.М.И. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои

-        на 19.07.2018г. в гр. Пловдив е отнел чужда движима вещ - пари на сума 221 лева от владението на „Паваж Пловдив“ ООД, без съгласието на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои;

- на 12.08.2018г. в гр. Пловдив е направил опит да отнеме чужди движими вещи -седем броя смесители за мивка на обща стойност 245 лева, 55 л. м. кабел/2 х 0,75мм2 / на обща стойност 63.26 лева, жълт кабел 10 л. м. на обща стойност 8 лева, щепсел на стойност 2,50 лева, фасонка на стойност 2.50 лева, лед крушка на стойност 3 лева, всичко на обща стойност- 324,26 лева от владението „Улпия Инвест“ ООД, без съгласие на ръководството на дружеството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини;

- на 15.09.2018 г. в гр. Пловдив чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. детска раница с мърдащи очи, издаваща звук- на стойност 40 лева, 1 бр. раница, обикновена- на стойност 25 лева, 1 бр. пистолет за боядисване марка Бош- на стойност 90 лева, 1 бр. диспенсер за вода- на стойност 40 лева, 1 брой машина за полиране марка SOMA - на стойност 70 лева и 1 бр. уейвборд- на стойност 35 лева, всичко на обща стойност- 300 лева от владението на Д.М.Б. и П.К.А., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като всички отнети вещи са на ОБЩА стойност 2 127,26 лева.

От обективна страна безспорно се установи, че с присвоително намерение /видно от последвалото разпореждане / подс.Ю. е лишил пострадалите от фактическата власт върху инкириминираните вещи, и е установил своя такава. Същевременно оправдана е квалификацията по чл.195, ал.1, т.3, тъй като са повредени прегради здраво направени за защита на имот, които ограничавали достъпа до вътрешността на част от обектите. Особеното в случая е, че са налице няколко отделни деяния, които обаче осъществяват състава на едно престъпление – кражба. Това се явява продължавано престъпление по см. на чл.26, ал.1 НК, тъй като деянията са извършени през непродължителен период от време / в случая по-малко от година/, при еднородност на вината и фактическата обстановка.

От субективна страна подсъдимия е действал при пряк умисъл, като съзнавал настъпването на общественоопасните последици и е искал това. Същият сочи, че имал нужда от средства за препитание, но не това е начина, по който да реализира същите. Извършеното по-горе представлява „кражба” по смисъла на посочената правна норма.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия Ю. престъпление, като се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да се определи при условията на чл.54, ал.1 от НК. За престъплението по чл.195, ал.1, т.3 от НК е предвиден специален минимум на наказанието лишаване от свобода в размер от една година. В настоящия казус се касае за много на брой деяния с множество пострадали лица. Към момента на деянието подсъдимия не е осъждан, но е налично последващо осъждане. Ето защо съобразявайки и размера на вредите по обвинението, то настоящата инстанция намира, че наказание от три години лишаване от свобода се явява най-справедливо и съответно на извършеното.

Като смекчаващо вината обстоятелство освен формално чистото съдебно минало се отчита и признанието на вината. Същият е стори това, макар с известен нюанс си още в хода на досъдебното производство, с което е съдействал за разкриване на престъплението. Отегчаващи вината обстоятелства не са налице. Същевременно съгласно чл.58а, ал.1 от НК това наказание следва да се намали с 1/3, като подсъдимия бъде осъден да търпи наказание от  ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

Отчитайки факта, че дееца не е осъждан досега не само на лишаване от свобода, но изобщо, липсата на други отрицателни характеристични данни, то настоящата инстанция намира за уместно предложението на прокурора да се приложи нормата на чл.66, ал.1 НК. Наложеното наказание е под три години, а и по този начин би се постигнал поправителен ефект върху подсъдимия с оглед неговата личност. Същият не е лице с висока обществена опасност. Доколкото се касае за по-голям брой деяния, то настоящата инстанция намира, че изпитателния срок следва да е по-дълъг от минималния. Ето защо такъв от ЧЕТИРИ ГОДИНИ считано от влизане на присъдата в сила се явява най-подходящ.

Вещественото доказателство – мобилен телефон Самсунг находящ се в VІ РУ П Пловдив следва да се върне на лицето, от което е отнет – свид.Т.М.И., след влизане на присъдата в сила. 

Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост.

Подбуди - користни.

На основание чл. 189, ал. 3 НПК следва подсъдимият В.С.Ю. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив направените по делото разноски за експертизи в размер на 222,87 лева.

         По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.