НОХД 1290/2019 - Мотиви - 09-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 1290/2019г.

МОТИВИ към Присъда № 135 от 10.05.2019г., постановена по НОХД № 1290/2019 г. по описа на ПРС - ХХV н.с.

 

Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимите М.Т.С., за това че на 26.09.2018г. в гр.Пловдив, в съучастие като извършител с М.С.Ф., ЕГН:********** - съизвършител, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 1080 лв., както следва: 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:35212306186881/0 ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр . овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв., от владението на М.А.Р. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -  престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК,

И срещу М.С.Ф. , за това че на 26.09.2018г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с М.Т.С., ЕГН:********** - съизвършител, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 1080 лв., както следва: 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:35212306186881/0 ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр .овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв., от владението на М.А.Р. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -  престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

По делото пострадалата от престъплението за което е внесен обвинителен акт М.А.Р. е била конституирана като частен обвинител. 

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа изцяло така повдигнатото обвинение със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализиране на наказателната отговорност предлага на подсъдимите да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на шест месеца, което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок от три години. Взема отношение и относно направените по делото разноски, като счита, че същите следва да бъдат заплатени от подсъдимия.

Частния обвинител М.Р. заявява че желае подсъдимите да понесат отговорността си тъй като са виновни.

Защитникът на подсъдимата С., адв. С., прави искане за постановяване на оправдателна присъда поради недоказаност от обективна и субективна страна на престъплението по чл. 194, ал.1 от НК, като излага съображенията си в тази насока.

Подсъдимата М.Т.С. заявява, че не се признава за виновна по повдигнатото й обвинения, дава подробни обяснения пред съда и изразява желание да бъде оправдана.

Защитникът на подсъдимата Ф., адв. Б., прави искане за постановяване на оправдателна присъда поради недоказаност от обективна и субективна страна на престъплението по чл. 194, ал.1 от НК, като излага съображенията си в тази насока.

Подсъдимата М.С.Ф. заявява, че не се признава за виновна по повдигнатото й обвинения, дава подробни обяснения пред съда и изразява желание да бъде оправдана.

Съдът, въз основа за събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимата  М.Т.С. е родена на ***г***, …, българска гражданка, омъжена, неосъждана, с основно образование, работи, адрес за призоваване…, ЕГН **********.

Подсъдимата М.С.Ф. е родена на ***г***, …, българска гражданка, без образование, омъжена, неосъждана, адрес за призоваване…, ЕГН **********.

С трудов договор № ..., подс. М.С. била назначена в …, на длъжност „…“. С трудов договор № ..., подс. М.Ф. била назначена в … също на длъжност „…“. Служебните задължения на двете били регламентирани в длъжностна характеристика Код по НКПД № ... Основно задължение на заеманата от тях длъжност в … била да поддържат чистота в района, като в т. 1 от длъжностната характеристика е застъпено, че основно следва да почистват определения им за целта район, като обръщат особено внимание на спирките и кошчетата за смет. Пряк ръководител в … на двете подсъдими била св. М.П..

На 26.09.2018г., на подс. С. и подс. Ф. било възложено почистването на част от главната улица на гр. Пловдив, или по – конкретно ул. „Райко Даскалов“. На същата дата били на работа втора смяна от 12.00ч. до 20.00ч. Св. П. изрично била предупредила своите подчинени, в това число и двете подсъдими, че при намиране на вещи, които видимо не представляват боклук, следва да ги предадат незабавно на нея, или на длъжностно лице от полицията или общинска охрана. По време на работната си смяна подсъдимите били инструктирани да почистват основно паднали на земята боклуци, а така също напълнени кошчета за боклук.

На 26.09.2018г., св. М.Р. придружавана от своя малолетен син се намирала в гр. Пловдив, където извършила покупки на различни стоки. Докато пазарувала обаче, една от дръжките на носена от нея полиетиленова чанта се скъсала и поради това св. Р. поставила всичките си вещи, включително мобилен апарата марка „Самсунг“ и дамско портмоне в хартиена чанта с надпис на нея „Теленор“. Около 16.00ч., св. Р. се намирала до аптека „Софарма“, в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 69. Преди да влезе в помещението на аптеката, св. Р. оставила хартиената чанта с надпис „Теленор“, съдържаща нейни вещи и пари на перваза на сградата, където се помещавала аптеката. Тъй като се притеснявала някой да не вземе оставения от нея хартиен плик, помолила сина си Е. да стои отвън до нея, за да го наглежда, докато тя пазарува в аптеката. Веднага след това влязла в помещението, а детето останало отвън и започнало да си играе. Пликът с надпис „Теленор“ не бил изхвърлен на алеята, нито до кошче за боклук, а бил позициониран от пострадалата в изправено положение, на перваза на сградата и непосредствено до прозореца, като във вътрешността му ясно се виждало, че се съдържат вещи, които не са изхвърлени или непотребни. Малкият Е. си играел известно време, но му омръзнало и решил да влезе в аптеката при майка си. Така и направил, но не взел със себе си обаче хартиения плик, заради който стоял навън. Св. Р. видяла, че синът е в аптеката, но въобще не съобразила, че не носи в себе си плика с вещите й.

Междувременно, подс. М.С. и М.Ф., на 26.09.2018г., изпълнявали служебните си задължения в …, вървейки по ул. „Райко Даскалов“, като подс. Ф. държала в ръката си черен чувал, а подс. С. метла. Двете били облечени със зелени работни манти. Около 16.19ч., на същата дата, двете преминавали до ул. „Райко Даскалов“ № 49. Тогава забелязали, че на перваза на сградата, до прозореца на аптека „Софарма“ има оставена хартиена чанта /плик/ с надпис „Теленор“. Насочили ли се към хартиения плик, като подс. С. се навела над него и погледнала какво съдържа, докато другата подсъдима била на разстояние около 50 см. от нея и също успяла да възприеме съдържанието в плика. И двете възприели, че в хартиения плик/чанта се съдържат лични вещи, а не отпадъци. Именно поради това подс. С. не го взела веднага, за да го постави чувала, а след като около 5 секунди гледала в него с наведена глава, се изправила, казвайки нещо на подс. Ф., след което двете започнали да се оглеждат в двете посоки на улицата. Съзнавайки, че в хартиената чанта се намират чужди за тях вещи, от чието владение собственика не се е отказал, тъй като очевидно не били изхвърлени или забравени, подс. С. и Ф. формирали решение да отнемат оставената от пострадалата Р. хартиена чанта и съдържимото в нея. В изпълнение на взетото решение, подс. С. се навела за втори път над хартиения плик и го взела в ръце, докато в това време другата подс. Ф. с ръцете си изпълнила движение с чувала, давайки по този начин знак на подс. С. да поставил вещите на Р. в чувала, като същевременно отново се огледала в двете посоки. Подс. С. така и направила, взела хартиения плик и го поставила в чувала, носен от другата подсъдима. Незабавно след това двете се отдалечили от местоположението на аптеката и по този начин установили своя взаимна фактическа власт върху следните вещи, собственост на св. Р., а именно: 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:… ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр . овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв.

Носейки в чувала отнетите вещи, подс. Ф. и подс. С. се отдалечили и на неустановено място разгледали внимателно какви предмети се съдържат в чантата на св. Р.. Двете решили да си разделят вещите, взимайки си по една от всички според вкуса им, а съдържащата се в дамското портмоне парична сума в размер на 500 лева си разделили на две, по 250 лева на човек, а мобилен телефон марка „Самсунг“, ведно със сим карта на „А1“ взела подс. С., като освен него и парите, същата прибрала – 1 бр. молив за вежди марка „Лореал“, 2бр. двуфазна мицеларна вода марка „Лореал“ от 400 мл., 1 бр. фон дьо тен марка „Лореал“ от 35 мл.,1 бр. овлажняващ крем за лице марка „Микса“ от 50 мл., 1бр. дамско черно портмоне от плат, с метални елементи, с лични документи на пострадалата и банкови карти и 1 чифт дамски дантелени гащи, синьо – бели на цвят. От своя страна другата подсъдима Ф. взела от чантата на пострадалата следните вещи – 1бр. розова кутия със сенки марка „Лореал“,  1 бр. шампоан за сгъстяване на косата марка „Виши“, 1 бр. двуфазна мицерална вода марка „Лореал“ 400 мл., 1 бр. спирали за мигли марка „Моржуа“ от 6 мл., 1 бр. течен хайлайтър марка „Лореал“ 15мл. и 1 бр. фон дьо тен марка „Лореал“ 30 мл. Разделяйки си, подсъдимите демонстрирали своята пряка цел, а именно да ги своят, третирайки ги като свои, като в подкрепа на това им своително намерение е отказът им да уведомят за случилото се прекият им ръководител или представител на полицията.

В хода на досъдебното производство е била назначена и изготвена стоково - оценъчна експертиза, от чието заключение става ясно, че стойността на инкриминираните вещи е на обща стойност 1 080 лева, както следва - 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:… ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр .овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв. Разпитано в съдебно заседание вещото лице поддържа заключението.

Описаната фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото в хода на съдебното следствие гласни доказателства – изцяло от показанията на свидетелите М.А.Р., М.Г.П. и М. Д. Н., дадени пред настоящия съдебен състав и изцяло от частично прочетените на осн. чл. 281, ал.4, вр. ал.1, т.2, пр.2 от НПК показания на свид. М.Р., и частично прочетените на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 2 от НПК показания на св. М.Н., дадени пред органа на досъдебното производство. Показанията на цитираните свидетели съдът намира за обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства – свидетелски показания, не се наблюдава, като всеки от разпитаните свидетели описва застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото, в зависимост от това на каква част от протеклите събития е станал непосредствен очевидец.

При постановяване на присъдата си съдът взема предвид и заключението на назначената в хода на досъдебното производство стоково - оценъчна експертиза, надлежно приобщена към доказателствената съвкупност, която според преценката на съда е извършена компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответства на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин и от приложените по делото писмени доказателства, надлежно приобщени чрез прочитането им по реда на чл. 283 от НПК – електронно изявление от Еконт /л. 25-27 от ДП/, протокол за оглед на веществени доказателства /л. 33-36 от ДП, л. 37-46 от ДП и л. 47-54 от ДП/, писма /л. 55,64 от ДП/, протокол за доброволно предаване /л. 61,62,63 от ДП/, писмо от ОП Чистота и приложените към него трудови договори на подсъдимите, длъжностни характеристики и присъствена форма за месец септември /л. 68-77 от ДП/, справки БДС /л. 80,81 от ДП/, разписка /л. 82,83/, характеристична справка /л.47 от дос. пр./, справка за съдимост /л.77,79 от ДП/.

Изложената по горе фактическа обстановка се подкрепя и от обясненията които подс. С. и подс. Ф. дадоха в хода на съдебното следствие. Съдът частично приема обасненията на двете подсъдими за доказателствено средство, по отношение на фактите които не са в противоречие с останалите събрани и кредитирани от съда доказателства. В частта в която двете подсъдими не отричат факта че са намерили хартиена торба в която са били вещите част от които в последствие са върнали в хода на досъдебното производство, съдът ги кредитира изцяло. Твърдяното от двете подсъдими за това че двете не били видели че в хартиената торба има чужди движими вещи, които очевидно не са боклук, се приема от съда за защитна позиция и поради това съда не му дава вяра. Същото противоречи на останалите събрани по делото доказателства. Видно от приложения протокол за оглед на ВД, двете подсъдими поглеждат в хартиената торба веднага след като са я намерили, и не може да се приеме заявеното от тях че не са разбрали какво има в торбата. Заявеното от тях че върху вещите имало мръсни салфетки, категорично се отрече от пострадалата св. Р.. Ето защо съдът приема че тази част от обясненията на двете подсъдими не следва да се кредитира. Същото следва да се приеме и по отношение на разказаното от подсъдимите че видели какво има в торбата чак когато изсипали в казана за боклук събраните от тях в черния чувал боклуци. Видно от приложения запис двете са разбрали в предходен момент какво има в чантата. Освен това абсолютно невъзможно е от голям кош за боклук да се изровят всички дребни вещи които са били в чантата на пострадалата. Двете подсъдими заявиха че в коша за боклук е имало такъв, той не е бил празен. Следователно няма как подс. С. дори и да е имала възможност да се качи в коша /въпреки ниския си ръст/, да намери такива дребни вещи измежду всички боклуци. Нещо повече дори и тогава да са видели че вещите са нови и неупотребявани, т.е. че не са боклук, нищо не ги оправдава че не са се върнали на мястото на което са намерили торбата за да я върнат на собственика, което е на няколко крачки отстояние. Измежду вещите е имало и лични документи и мобилен телефон, така че съдът не възприема и заявеното от подсъдимите че искали да върнат вещите, но не знаели на кого. Посоченото също се приема за защитна позиция. 

Събраните по делото доказателства са достатъчни да обосноват извод за авторството на подсъдимата М.Т.С.  по възведеното й обвинение за престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, както и авторството на подсъдимата М.С.Ф. относно престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и възраженията на адв. Л.С. в качеството му на защитник на подс. С. и възраженията на адв. К.Б. в качеството му на защитник на подс. Ф., в този смисъл са неоснователни.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимата М.Т.С.,  ЕГН ********** е осъществила от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, тъй като на 26.09.2018г. в гр.Пловдив, в съучастие като извършител с М.С.Ф., ЕГН:********** - съизвършител, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 1080 лв., както следва: 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:35212306186881/0 ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр . овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв., от владението на М.А.Р. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

 На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимата М.С.Ф., ЕГН ********** е осъществила от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъплението по чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, тъй като на 26.09.2018г. в гр.Пловдив в съучастие като извършител с М.Т.С., ЕГН:********** - съизвършител, е отнела чужди движими вещи на обща стойност 1080 лв., както следва: 1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:… ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр .овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв., от владението на М.А.Р. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Подсъдимите са реализирали обективните съставомерни признаци на указаното престъпно посегателство, като са отнели чужди им движими вещи1 бр. хартиена торба на стойност 1,50 лв., 1 бр. дамско портмоне марка «Фабиано» на стойност 50,00 лв., 1 бр.  мобилен телефон марка «Samsung”, модел “G710» ИМЕЙ:… ведно със СИМ- карта « М-тел» и стъклен протектор с единична стойност 10,00 лв. на обща стойност 230,00 лв., 1 бр. карта –памет от 8GB  на стойност 10,00 лв. ,2 бр. моливи за вежди марка «Лореал» с единична цена 16,00 лв. на обща стойност 32,00 лв.,3 бр. двуфазна мицеларна вода марка «Лореал»  400 мл с единична цена 11,00 лв. на обща стойност 33,00 лв.,1 бр. фон дьо тен марка «Лореал»  35 мл  на стойност 23,00 лв., 1 бр. фон дьо тен марка «Лореал» 35 мл на стойност 27,00 лв.,  1 бр .овлажняващ крем «Микса» 50 мл на стойност 9,00 лв., 1 бр. сенки марка «Лореал» -«Cherry my cheri” 16 цвята на стойност 30,00 лв., 1 бр. шампоан за сгъставяне на коса «Виши» 250 мл  на стойност 25,00 лв., 3 бр. спирали за мигли «Буржоа» 6 мл с единична цена 20,00 лв. на обща стойност 60,00 лв., 1 бр. течен хайлатър «Лореал» 15 мл на стойност 21,00 лв. ,1 бр. дамски дантелени гащи на стойност 11,50 лв.,2 бр .секретни ключове с единична цена 3,50 лв. на обща стойност 7,00 лв., 1 бр. ключодържател марка «H&M» на стойност 10,00 лв. и сума пари с размер 500,00 лв. на обща стойност 1 080 лева, от владението на М.Р.. Без съгласие на собственика са прекъснали с действията си упражняваната от нея до момента на посегателството фактическа власт върху предмета и са установили свое владение върху тях.

Извършеното от подсъдимите съставлява престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, тъй като на първо място, оставената от пострадалата хартиена чанта на прозореца на аптека «Софарма» не следва да се третира като забравена или загубена таква - съгласно ППВС 6/1971г. забравените или оставени вещи в превозно транспортно средство, в чакалня или други обществени места не следва да се считат за загубени вещи. В тези случаи лицето, което е оставило или забравило вещта, не е прекъснало владението си, тъй като не е лишено от възможността да упражни фактическа власт върху нея. Отнемането на такава вещ с намерение да бъде присвоена, е кражба. Практиката през годините на ВС и ВКС е доразвила разрешението на ППВС 6/1971 като е приела, че изброяването на местата, на които може да бъде забравена вещта не е изчерпателно, като критерия е тя да е оставена на такова място, че собственика във всеки следващ момент може да се върне и да я потърси. Св. Р. не само, че е имала възможност,  но и реално излизайки от търговския обект се е насочила незабавно към оставената от нея чанта, с което е манифестирала, че не е загубила фактическата си власт върху намиращите се в чантата вещи, до момента, когато подсъдимите са я прекъснали. Съгласно константната съдебна практика в тази връзка следва да се посочи, че временното отдалечаване на  пострадалата от собствената й вещ не е прекъснало фактическата й власт върху нея. На второ място, виждайки, че в чантата се съхраняват чужди за тях движими вещи, които не представляват отпадък/боклук, подс. М.Т.С. и подс. М.С.Ф. обективирали намерение да своят вещите – С. взела чантата и я поставила в чувала носен от Ф., без да се обърнат към своите ръководители,  служители в аптеката или други длъжностни лица, че са намерили чужди вещи, съдържащи се в плика, което е било напълно възможно. Вместо това подс. С. и Ф. още на същия ден си разделили отнетите от тях вещи по равно, като впоследствие след призоваването им в полицейското управление, споделили, че у тях се намират търсените от полицията вещи и част от тях предали на полицейски служител. Така извършените последователни действия на подсъдимите С. и Ф. обосновават наличие на фактическия състав на престъплението ”кражба”, с които те са осъществили изпълнителното деяние на това престъпление – „отнемане”, като подс. С. взела чантата на пострадалата и я поставила в чувала на Ф., след което двете се отдалечили и с общи усилия установили своя трайна фактическа власт върху вещите, явяващи се за тях чужди движими вещи, без съгласието на собственика им.

Престъплението извършено от подсъдимите е осъществено като задружна престъпна дейност под формата на съучастие, като С. и Ф. са съизвършители, тъй като пряко са участвали в действията по отнемане и своене на вещите.  От друга страна всяка една от тях е съзнавала и участието на другата в извършването на престъпленито – участието в изпълнителното деяние и ролята на всяка една от тях. От субективна страна е налице общност на умисъла у съизвършителите, като всяка една от тях е предвиждала общественоопасните последици от деянието си, съзнавала е, че го осъществява заедно с друго лице, което също действа умишлено, съзнавали са общественоопасния характер на деянието си и са искали – целели настъпването на престъпния резултат. Това се установява от координираното поведение на двете подсъдими.

От субективна страна деянието и от двете подсъдими е извършено при форма на вината пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимите са съзнавали неговия общественоопасен характер, т.е., че това, което вършат е противоправно и наказуемо, предвиждали са и са искали настъпването на общественоопасните му последици.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на подсъдимите, слабите им волеви задръжки и незачитане на установения в страната правен ред.

При индивидуализиране наказанието на двете подсъдими съдът отчете съобразно разпоредбата на чл. 54 от НК като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото им съдебно минало към момента на извършване на престъплението, добрите характеристични данни, трудовата ангажираност на двете подсъдими, както и обстоятелството, че почти изцяло са възстановени причинените от престъплението имуществени вреди. Като отегчаващо обстоятелство и по отношение на двете подсъдими извършването на кражбата във връзка с изпълнение на задълженията им по осигуряване чистота на главната улица на гр. Пловдив. Като анализира така индивидуализиращите отговорността обстоятелства настоящият съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице значителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и следва на двете подсъдими да се наложи наказание от по ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Така наложеното наказание съответства както на обществената опасност на извършеното, така и на личността на подсъдимите и според преценката на съда би постигнало своето поправящо и превъзпитателно въздействие спрямо тях, а така също би се отразило възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото. Не са налице изключително или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят приложението на чл. 55 от НК.

Съдът е на становище, че за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция, така наложеното на подсъдимите С. и Ф. наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА не е необходимо де се изтърпи от тях реално. Поради това и на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание следва да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

Предвид признаване на подсъдимите за виновни, следва на осн. чл. 189, ал.3 от НПК да бъдат осъдени солидарно да заплатят по сметка на ОДМВР Пловдив направените по делото разноски за експертиза, които възлизат в общ размер на 75 лева, като всяка от тях следва да плати сумата от 37,50лв.

Предвид признаване на подсъдимите за виновни, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимите М.Т.С. и М.С.Ф. следва да заплатят по сметка на Районен съд - Пловдив солидарно сумата от 20 лева, представляваща направени по делото разноски, като всяка от тях следва да заплати по 10 лева.

На основание чл. 189 ал. 2 от НПК разноските за преводач в хода на досъдебното производство в размер на 30 лева следва да останат за сметка на ОДМВР Пловдив, а разноските за преводач в съдебното производство в размер на 180 лева да останат за сметка на съда.

Веществените доказателства – 2 броя дискове, приложени между кориците на делото, следва да останат по същото.

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.