НОХД 8253/2018 - Присъда - 09-07-2019

Присъда по Наказателно дело 8253/2018г.

     П Р И С Ъ Д А

 

 

 

190

09.07.2019  година

град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

               ХХІ  нак. състав

На девети юли                                   две хиляди и деветнадесета   година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                  

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 8253  по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.М. – роден на *** ***, б., български гражданин, живущ ***, с висше образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 10.12.2017 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв на специализирана химическа лаборатория при „УМБАЛ – Пловдив“ АД, поради което и на основание чл. 343б ал.1 от НК  във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на  ЕДНА ГОДИНА  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА  в размер на 400 (четиристотин) лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия С.П.М., със снета по делото самоличност, наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

ЛИШАВА на основание чл. 343г във вр. чл. 343б ал.1 от НК    вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият С.П.М., със снета по делото самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието една година и седем месеца лишаване от право да управлява МПС времето, през което за същото деяние подсъдимият С.П.М., със снета по делото самоличност, е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 10.12.2017г. до влизане на настоящата присъда в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия С.П.М., със снета по делото самоличност, да заплати направените разноски по делото в размер на 52,90 (петдесет и два лева и деветдесет стотинки)  лева по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив и сумата в размер от 20 (двадесет) от лева в полза на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр. Пловдив.  

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                           

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

Вярно с оригинала!Й.Т.