НОХД 7707/2018 - Присъда - 09-07-2019

Присъда по Наказателно дело 7707/2018г.

                                                     ПРИСЪДА

 

  191                                    09.07.2019 година                     град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На девети юли                                                             2019 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА

                                      СЪДБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАРИЯ АНГЕЛОВА

                                                                                      СВЕТЛА КОЛЕВА

                                      

                                                                                           

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: МАРИНА ИЛИЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  7707 по описа за 2018 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., роден на ***г***, б. български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2017 г. в с. Борец, обл. Пловдив, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи – 1 бр. електрически кабел 4 метра 3х2,5 кв. на стойност 7,20 лева, 1 бр. електрически кабел, трифазен 10 метра, 4х6 кв. на стойност 56 лева, 1 бр. радиокасетофон и СД марка „ТСМ“, модел 64779, с надпис „COMPAKT DISC STEREO RADIO CASSETTE REKORDER“ на стойност 20 лева, всичко на обща стойност – 83,20 лева oт владението на В.Т.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл. 194 ал. 1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия С.И.С. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С., със снета самоличност за НЕВИНЕН в това да е извършил гореописаното престъпление в съучастие като извършител с И.С.Д., ЕГН: **********, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдиганотото му обвинение по чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

На основание чл.59 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия С.И.С. наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода времето през което е бил задържан по реда на ЗМВР за срок 24 часа на 08.01.2018г., като един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., роден на ***г***, б, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работещ, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това на 29.12.2017 г. в с. Борец, обл. Пловдив, в съучастие като съизвършител със С.И.С., ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, при условията на повторност в немаловажен случай, след като е осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, да е  отнел чужди движими вещи – 1 бр. електрически кабел 4 метра 3х2,5 кв. на стойност 7,20 лева, 1 бр. електрически кабел, трифазен 10 метра, 4х6 кв. на стойност 56 лева, 1 бр. радиокасетофон и СД марка „ТСМ“, модел 64779, с надпис „COMPAKT DISC STEREO RADIO CASSETTE REKORDER“ на стойност 20 лева, всичко на обща стойност – 83,20 лева oт владението на В.Т.К. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение, по чл. 195, ал. 1, т.3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимият С.И.С.,  със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР направените в досъдебното производство разноски в размер на 57 лева, както и да заплати по сметка на ПРС сумата от 50 лева – разноски по делото.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                   1.

 

                                                                   2.

 

 

вярно, секретар Н.Т.