НОХД 7031/2018 - Мотиви - 16-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 7031/2018г.

М О Т И В И

по НОХД № 7031/2018 год., ПРС-14 н.с.

Окръжна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение против подсъдимите Б.Г.Г. И Е.Д.М. в това, че на на 26.11.2017 г. в гр. Пловдив, като извършители в съучастие помежду си са запалили имущество със значителна стойност - шахта с намиращите се в нея движими вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет.3 с ЕИК № 115545452 на стойност 61 720 лева и на търговско дружество „Булсатком" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Магурска школа № 15, ет.3 с ЕИК № 130408101 на стойност 392 лева, както следва:

Запалено имущество на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД

-        4 бр. оптични кабели /тип 144 влакна - ф. 1.4/ всеки с дължина от по 2000 л.м. общо 8000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 5 лева, а 8000 л.м. са на обща стойност 40 000 лева,

-        оптичен кабел /тип 288 влакна - ф.2/ всеки с дължина от по 2000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 10 лева, а 2000 л.м. са на обща стойност - 20 000 лева

-        2 бр. оптичен кабел /тип 24 влакна - ф.0.8/ всеки с дължина от по 500 л.м. общо 1000 л.м., като 1 л.м. е на стойност 1.2 лева, а 1000 л.м. са на обща стойност - 1200 лева.

-        коаксиален кабел - тип ф.1.6 с дължина 200 л.м. като 1 л.м. е на стойност 1.6 лв, а 200 л.м. са на обща стойност 320 лева,

-        1 бр, усилвател марка „ТДК Ут 836" на стойност 200 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД са на обща стойност 61 720 лева;

Запалено имущество на търговското дружество „Булсатком" ЕАД:

-        12 л.м. оптичен кабел тип Ф 0-48 на обща стойност 294 лева;

-        7 л.м. оптичен кабел тип Ф 0 24 като 1л.м. е на стойност 14 лв., а 7 л.м. са на обща стойност 98 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Булсатком" ЕАД са на обща стойност 392 лева

като общата стойност на запаленото имущество собственост на описаните по-горе две търговски дружества е в размер на 62 112 лева - престъпление по чл.330, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК.

Производството е по реда на чл.371, т.2 от НПК.

         Прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимите обвинение изцяло. Предлага на същите да се наложи максимално наказание със задължителното в случая приложение на чл.58а, ал.1 от НК.

По делото е приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск срещу подсъдимите Б.Г.Г. и Е.Д.М. да заплатят солидарно на гражданския ищец „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД сумата от 61 720 /шестдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 330, ал.1 от НК, за което са предадени на съд по настоящото дело, ведно със законната лихва от 27.11.2017г. до окончателно изплащане на сумата.

Ощетеното юридическо лице „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД е конституирано като граждански ищец. Неговият управител както и повереника му намират иска за доказан по основание и размер, ето защо считат, че следва да бъде уважен. По делото не участва частен обвинител.

Подсъдимите Б.Г.Г. И Е.Д.М. признават вината си, както и обстоятелствата изложени в ОА по реда на чл.371, т.2 от НПК. Лично и чрез своите защитници настояват за минимално наказание.

         Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Подсъдимият Б.Г.Г. е роден на *** ***, живущ ***. той е ..., български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият Е.Д.М. е роден на ***г***, живущ *** ...№ , ет. , ап. . Той се определя като ..., български гражданин е, със средно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН **********.

         Двамата подсъдими се познавали от малки и били в добри отношения. На 23.11.2017г. се срещнали помежду си като първият предложил на подс.М. да изкарат някой лев като запалят чуждо имущество, което било на значителна стойност. Последният се съгласил и вечерта на 24.11.2017г. около полунощ отишли на площад „Шахбазянвв гр.Пловдив. От там се отправили към ул.“Весела“. Търсели шахта с разположени в нея множество кабели, които обслужвали дейността на доставчици на услуги като телевизия, интернет и телефон, а именно „Булсатком“ЕАД и „Цифрова кабелна корпорация“ООД. Намерили същата, находяща се до №27 на посочената по – горе улица. След като се запознали с обстановката в района, решили след няколко дни да извършат палеж на имуществото в шахтата. Особеното било, че през нея минавали главни кабели, които подавали сигнал до абонати в няколко населени места, а именно Пловдив, Асеновград, Варна, както и околностите на първите две. Двамата подсъдими се разбрали на 26.11.2017г. късно вечерта да се срещнат близо до „Камела“ в кв.Кючук Париж в гр.Пловдив. За целта подс.Г. взел от чичо си – свид.Й. Г., лек автомобил „Рено Лагуна“ с немски номера – ..., като поставил в същия пет литрова туба, която била запълнена около 2/3 от обема си с лесно запалима течност. Освен това подсъдимият си подготвил и парцали, които да послужат като фитил за възпламеняване на горивото, след поставянето му в шахтата. Около 22.30ч. двамата подсъдими се срещнали на уговореното място като подс.Г. уведомил подс.М. от подготвените от него средства за палежа. Преминали през бул.“Н.Вапцаров“, после през Бетонния мост по „Цар Б. ІІІ Обединител, след това завили по ул.“Света Петка“. После преминали по ул.“Митрополит Панарет“ и ул.“Иван Шишман“. Подс.Г. отново паркирал в близост до пл.“Шахбазян“ зад блок находящ се на бул.“6-ти септември“ до №180. водачът Г. се насочил към шахтата, а другия подсъдими взел парцалите и тубата с гориво, като два парцала червени на цвят останали в колата. След това последвал първия подсъдим. Около 23.30ч на 26.11.2017г. двамата били при шахтата, където подс.Г. показал на подс.М. да изсипе запалителната течност през дупки в капаците на шахтата. След това двамата наредили парцалите като един промушили в дупката на един от капаците на шахтата. залели шахтата с носената за целта течност, а после посредством запалка подс.М. възпламенил подготвената смес. В този момент подс.Г. стоял до него. кабелите в шахтата бързо се възпламенили като при това с много  ярки пламъци и силен шум. двамата дейци с бързи крачки се отдалечили, но на около 10 –тина метра от местопрестъплението били задържани от свидетелите А.Д.и И.Б.. Същите били … при ІV РУ на ОДМВР Пловдив. Заедно с колегата им свид.А.М.застъпили нощна смяна на 26.11.2017г. около 19.00ч. извършвайки обход в района близо до бул“Шести септември“ №217, те чули шума от стартиралия палеж и възприели пламъците на огъня. тъй като двамата подсъдими били с качулки на главата и видимо бързали да се отдалечат, ги спрели за проверка. На свид.Д. му направило впечатление, че Г. и М. силно миришат на гориво. Освен това силно се смутили от органите на реда. На подс.Г. бил извършен обиск при задържането му, при който от него бил иззет ключа за лекия автомобил Рено Лагуна описан по-горе. Този подсъдим обяснил къде е паркирана колата. Мястото било посетено и се установило, че двигателя е още топъл като излъчвал топлина под предния капак. Междувременно бил извикан автомобил на Пожарна безопасност за потушаване огъня в шахтата. Извършен бил оглед при който бил иззети натривки, а при оглед на автомобила били открити два броя парцалчета и кибрит. В хода на производството подс.М. посочил, че били наети от трето лице с имена „С.-Б.“, който им предложил пари да извършат горното. Органите на реда се насочили към лицето А.А., но при извършено разпознаване подс.М. отрекъл това да е поръчителя. така последният останал неразкрит.

 

         Горната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно и категорично установена от самопризнанието на подсъдимите направено в съдебно заседание, от обясненията на подс.М. дадени в хода на досъдебното производство /л.66, л.68, т.І/, от показанията на разпитаните свидетели в хода на досъдебното производство, както и от събраните по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално-следствени действия. Съдът кредитира обясненията на подсъдимия М. и показанията на разпитаните свидетели като логични, непротиворечиви и съответстващи по между си и на останалия събран по делото доказателствен материал. Действително преки доказателства се съдържат само в обясненията на подс.М., но косвено чрез възприетото от полицейските служители при задържането им, то същите следва да се кредитират с доверие. Изключение са обясненията му касаещи третото лице, с което подс.Г. поддържал връзка като настоящата инстанция намира, че условията при които това есвало не са попречили на този подсъдим да го възприеме, а оттам да го опише по – точно на разследващите , за да бъде установен.

По делото са били извършени редица експертизи като видно от назначената съдебно – стокова експертиза запаленото имущество е на значителна стойност, тъй като възлиза на 62 112лв. като от тях имущество на стойност 61 720 лв на „Цифрова кабелна корпорация“ООД и за 392 лв на „Булсатком“ЕАД. От повторната съдебно-стокова експертиза е видно същото.  

Видно от заключението на назначената пожаротехническа експертиза категорично се касае за палеж с използвана запалителна течност. пожарът не е представлявал опасност за живота на други хора или имоти. Обхванал е само бетонната шахта.

Извършената техническа експертиза сочи, че при деянието са унищожени опорна система от оптични кабели, през които минава основния трафик от и към офисна „Цифрова кабелна корпорация“ООД. Технически и икономически е по-изгодно да се поставят нови кабели.

Извършената физикохимическа експертиза сочи, че по натривките от шахтата няма налични следи от запалими вещества.

Извършена е още една такава на дрехите предоставени за изследване от подс.М., с които е бил в деня на инцидента като също не е открила следи от запалими вещества по тях.

Извършената физико – химична експертиза на проби от вътрешността на шахтата сочат, че са налични следи от дизелово гориво.

Извършената физико -химична експертиза на дрехите на подс.Г. също не открива следи от гориво по тях.

         Съдът кредитира заключенията на вещите лица, като компетентно изготвени, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, неоспорени от страните и съответстващо на събрания по делото доказателствен материал.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си подсъдимия Б.Г.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.330, ал.1, вр. с чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК за това, че на 26.11.2017 г. в гр. Пловдив, като извършител в съучастие с Е.Д.М., ЕГН ********** ***, също като извършител е запалил имущество със значителна стойност - шахта с намиращите се в нея движими вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет.3 с ЕИК № 115545452 на стойност 61 720 лева и на търговско дружество „Булсатком" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Магурска школа № 15, ет.3 с ЕИК № 130408101 на стойност 392 лева, както следва:

Запалено имущество на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД

-        4 бр. оптични кабели /тип 144 влакна - ф. 1.4/ всеки с дължина от по 2000 л.м. общо 8000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 5 лева, а 8000 л.м. са на обща стойност 40 000 лева,

-        оптичен кабел /тип 288 влакна - ф.2/ всеки с дължина от по 2000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 10 лева, а 2000 л.м. са на обща стойност - 20 000 лева

-        2 бр. оптичен кабел /тип 24 влакна - ф.0.8/ всеки с дължина от по 500 л.м. общо 1000 л.м., като 1 л.м. е на стойност 1.2 лева, а 1000 л.м. са на обща стойност - 1200 лева.

-        коаксиален кабел - тип ф.1.6 с дължина 200 л.м. като 1 л.м. е на стойност 1.6 лв, а 200 л.м. са на обща стойност 320 лева,

-        1 бр, усилвател марка „ТДК Ут 836" на стойност 200 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД са на обща стойност 61 720 лева;

Запалено имущество на търговското дружество „Булсатком" ЕАД:

-        12 л.м. оптичен кабел тип Ф 0-48 на обща стойност 294 лева;

-        7 л.м. оптичен кабел тип Ф 0 24 като 1л.м. е на стойност 14 лв., а 7 л.м. са на обща стойност 98 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Булсатком" ЕАД са на обща стойност 392 лева

като общата стойност на запаленото имущество собственост на описаните по-горе две търговски дружества е в размер на 62 112 лева.

         От обективна страна след като е приготвил запалителната течност и е подготвил и шахтата за възпламеняване заедно с другия подсъдими като нареждал парцели, той с действията си е извършил вмененото му деяние. Имуществото е на значителна стойност видно от факта, че същата възлиза на 62 112лв, което се установява от извършените стокови експертизи. Тази стойност надхвърля значително 11 минимални работни заплати към момента на деянието. Налице е предварителна подготовка и разпределение на ролите между двамата дейци, поради което е обоснована квалификацията във вр. чл.20, ал.2 НК. Ясно е, че дейците не са знаели точната стойност на запаленото имущество, но това не е и нужно. Ноторно известно е, че оптичните кабели са на висока стойност, а това е била главна шахта и палежи значително спъва дейността на доставчиците  ползващи оборудването в нея. Следва да се посочи, че е достатъчен факта на извършения палеж като не се изисква имуществото да е изгоряло. В процесния случай обаче това също се е случило.

         От субективна страна престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия Г. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието по чл.36 от НК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да се определи  в размер на три години лишаване от свобода при условията на чл.54 НК. Така то е при превес на смекчаващите вината обстоятелства, каквито са иначе добрата му характеристика и чистото съдебно минало. Отегчаващо вината обстоятелство е факта, че не само е било запалено имущество на значителна стойност, но същото е и унищожено при палежа. Ето защо по-ниско наказание би било прекомерно снизходително, а и не би постигнало целите на генералната и специалната превенция. Не са налице изключително или многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат, че и най-лекото предвидено в закона наказание и се явило несъразмерно тежко. Така индивидуализираното наказание следва на основание чл.58, ал.1 НК предвид процедурата по чл.371, т.2 НПК по която тече производството, да се намали с една трета на две години лишаване от свобода. Същото следва да се отложи за изпълнение с изпитателен срок по реда на чл.66, ал.1 НК, защото според съда са налице всички предпоставки за това. От една страна Г. е неосъждано лице, наказанието му е под три години, а с оглед иначе добрата му характеристика, то и по този начин би се постигнала превенция върху него. Все пак изхождайки от факта, че признанието направено от него е в съдебна фаза, а на досъдебна фаза реално не е дал обяснения и по никакъв друг начин не е дал съдействие на разследването, то настоящата инстанция не отчита още едно иначе възможно смекчаващо вината обстоятелства, каквото е признанието. Съгласно задължителната съдебна практика на ВКС , за да бъде сторено това не е достатъчно само в съдебната фаза на процеса да бъде направено самопризнание, а още в хода на досъдебното производство да е налице съдействие от обвиняемия. Изхождайки от значителния размер на стойността на имуществото над съставомерния, то настоящата инстанция намира, че изпитателния срок следва да бъде определен на четири години. така той се явява най-справедлив и съответен на деянието и дееца. Така се отчита и водещата му роля при планиране и извършване на деянието с набавянето на средства, включително автомобил за придвижване и по-бързо напускане на местопроизшествието.

От периода на наложеното му наказание на основание чл.59, ал.1 НК следва да се приспадне един ден задържане по настоящото дело спрямо подс.Г., а именно на 27.11.2017г.

         Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост, лоша среда.

Подбуди - користни.

         При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът приема от правна страна, че с деянието си подсъдимия Е.Д.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 330, ал.1, вр чл.20, ал.2, вр ал.1 НК за това, че по същото време и място като извършител в съучастие с Б.Г.Г., ЕГН ********** ***, също като извършител е запалил имущество със значителна стойност - шахта с намиращите се в нея движими вещи собственост на търговско дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет.3 с ЕИК № 115545452 на стойност 61 720 лева и на търговско дружество „Булсатком" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Магурска школа  № 15, ет.3 с ЕИК № 130408101 на стойност 392 лева, както следва:

Запалено имущество на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД

-        4 бр. оптични кабели /тип 144 влакна - ф. 1.4/ всеки с дължина от по 2000 л.м. общо 8000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 5 лева, а 8000 л.м. са на обща стойност 40 000 лева,

-        оптичен кабел /тип 288 влакна - ф.2/ всеки с дължина от по 2000 л.м. като 1 л.м. е на стойност 10 лева, а 2000 л.м. са на обща стойност - 20 000 лева

-        2 бр. оптичен кабел /тип 24 влакна - ф.0.8/ всеки с дължина от по 500 л.м. общо 1000 л.м., като 1 л.м. е на стойност 1.2 лева, а 1000 л.м. са на обща стойност - 1200 лева.

-        коаксиален кабел - тип ф.1.6 с дължина 200 л.м. като 1 л.м. е на стойност 1.6 лв, а 200 л.м. са на обща стойност 320 лева,

-        1 бр. усилвател марка „ТДК Ут 836" на стойност 200 лева и всички запалени вещи собственост на търговското дружество „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД на обща стойност 61 720 лева

Запалено имущество на търговско дружество „Булсатком" ЕАД както следва:

-        12 л.м. оптичен кабел тип Ф 0-48 на обща стойност 294 лева;

- 7 л.м. оптичен кабел тип Ф 0 24 като 1л.м. е на стойност 14 лв., а 7 л.м. са на обща стойност 98 лева и всички запалени вещи собственост на търговско дружество „Булсатком" ЕАД са на обща стойност 392 лева, като общата стойност на запаленото имущество собственост на описаните по-горе две търговски дружества е в размер на 62 112 лева.

         От обективна страна този подсъдими с действията си по изливане на горивото и възпламеняването му със запалка реализира обективните признаци на престъпния състав за което е предаден на съд. По отношение стойността на имуществото изцяло важи посоченото – горе досежно другия подсъдим. Налице е предварителна подготовка и разпределение на ролите между двамата дейци, поради което е обоснована квалификацията във вр. чл.20, ал.2 НК. Ясно е, че дейците не са знаели точната стойност на запаленото имущество, но това не е и нужно. Ноторно известно е, че оптичните кабели са на висока стойност, а това е била главна шахта и палежи значително спъва дейността на доставчиците  ползващи оборудването в нея.

         От субективна страна престъплението е било извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. И този подсъдим видно от последователността на действията му е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация за извършеното от подсъдимия М. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието по чл.36 от НК, Съдът намира, че наказанието на същия следва да се определи  в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода при условията на чл.54 НК. Така то е при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Такива са макар частичното съдействие при провеждане на разследването като все пак не е посочил поръчителя, въпреки че е имал възможност да го стори, както младата му възраст позволяващи по-лесна ресоциализация. Все пак обясненията на същия значително съдействат за изясняване на фактите по делото, поради което се ценят със съществена тежест при определяне на наказанието му. Същото обаче би могло и да е по-ниско, ако бе съдействал изцяло. Отегчаващо вината обстоятелство е факта, че не само е било запалено имущество на значителна стойност, но същото е и унищожено при палежа. Освен това дееца е осъждан с три съдени акта като вече е търпял и наказание лишаване от свобода. Ето защо по-ниско наказание би било прекомерно снизходително, а и не би постигнало целите на генералната и специалната превенция. Изхождайки от значителния размер на стойността на имуществото над съставомерния, то настоящата инстанция намира, че по-ниско наказание би било твърде снизходително. така определеното се явява най-справедливо. Не са налице изключително или многобройни смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат, че и най-лекото предвидено в закона наказание и се явило несъразмерно тежко. Така индивидуализираното наказание следва на основание чл.58, ал.1 НК предвид процедурата по чл.371, т.2 НПК по която тече производството, да се намали с една трета на две години и четири месеца лишаване от свобода. Същото следва да се търпи при първоначален СТРОГ режим на основание чл. 57, ал.1, т. 2, б.Б от ЗИНЗС. Последното му наказание лишаване от свобода е изтърпяно на 03.07.2014г.  и това е пречка за отлагане с изпитателен срок по реда на чл.66, ал.1 НК.

Тъй като подс.М. е бил задържан по настоящото дело от 27.11.2017г. до 17.10.2018г., на основание чл. 59, ал.1 от НК следва да се приспадне този период от времето за изтърпяване на определеното му наказание.

Причини за извършване на деянието - незачитане на установения в страната правов ред и неуважение към чуждата собственост, лоша среда.

Подбуди - користни.

По отношение приетия за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск срещу подсъдимите Б.Г.Г. и Е.Д.М. същите следва да заплатят солидарно на гражданския ищец „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД сумата от 61 720 /шестдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на престъплението по чл. 330, ал.1 от НК, за което са предадени на съд по настоящото дело, ведно със законната лихва от 27.11.2017г. до окончателно изплащане на сумата, то същия се явява основателен. Действително престъплението не е резултатно, но основание на иска е деянието. В процесния казус не само е запралено имущество на значителна стойност, която е изяснена от показанията на свидетелите и заключенията на експертизите, но и същото е напълно унищожено. В този симсъл има съвпадение между стойността на запаленото имущество и реално настъпилата вреда. Ето защо основанието по чл.45 ЗЗД е несъмнено, както и размера на вредите. Налице е пряка причинна връка между действията на подсъдиме и настъпилия резултат ,  който надхвърля изискуемия за престъплението по чл.330, ал.1 НК. При деликт е налице солидарност на отговорността по силата на закона, в случая на двамата дейци дължат цялото като кредитора може да избира от кого да го получи. Дължи се лихва за забава от момента на деянието , а именно от 27.11.2017г. до окончателното изплащане на сумата.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК следва подсъдимите  Б.Г.Г. и Е.Д.М. със снети по делото самоличности да заплатят направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР - Пловдив в размер на по 381,71  /триста осемдесет и един лева и седемдесет и една стотинки/ лева; на гражданския ищец „Цифрова Кабелна Корпорация" ООД сумата от по 250 /двеста и петдесет/ лева разноски за повереник, а по сметка на ПРС сумата от по 1234,40 /хиляда двеста тридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск.   

По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.

 

                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК