НОХД 5587/2018 - Споразумение - 31-08-2018

Споразумение по Наказателно дело 5587/2018г.

П Р О Т О К О Л

№ 756

 

31.08.2018 година                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХХV наказателен състав

На тридесет и първи август                                                             2018 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Петя Сарпанова

ПРОКУРОР: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 5587 по описа за 2018 година.     

На поименното повикване в 15:30  часа се явиха:

 

         Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК като в съда е внесено предложение за одобряване на споразумение за решаване на делото

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Н.Р. се явява лично и с адвокат Г. И. , назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

ОБВИНЯЕМИЯТ А. А.А. се явява лично и с адвокат Т. С., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

 

         РП - ПЛОВДИВ изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

         Ето защо

         ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Сне се самоличността на обвиняемите, потвърдена от техните защитници в залата

       И.Н.Р. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********  

      А.А.А. - роден на *** ***, б., български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН **********.

      На обвиняемите се разясниха правата по чл.55 от НПК.

 ОБВ. Р.: Разбрах правата си.

 ОБВ. А.: Разбрах правата си.

 

 На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 НПК.

 ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Постигнали сме споразумение за решаване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което сме представили и моля да одобрите.

 АДВ. И.   : Нямаме искания за отводи. Както каза представителят на държавното обвинение постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

АДВ. С.   : Нямаме искания за отводи. Както каза представителят на държавното обвинение постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ОБВ. Р.: Нямам искания за отводи към състава на съда. Поддържам казаното от защитниците ми и съм съгласен да сключим споразумение.

ОБВ. А.: Нямам искания за отводи към състава на съда. Поддържам казаното от защитниците ми и съм съгласен да сключим споразумение.

 

 СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

 ОБВ. Р.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ОБВ. А.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 СЪДЪТ на основание чл. 382 ал. 5 от НПК предлага на страните промени във внесеното споразумение в следните насоки:

По отношение на режима при който следва да бъде изтърпяно определеното накзание лишаване от свобода по отношение на обв. И.Р. да се запише основанието на което се определя режима, а именно чл. 57 ал.1 т. 3 както и да се отрази че първоначалния режим следва да бъде ОБЩ.

По отношение на режима при който следва да бъде изтърпяно определеното накзание лишаване от свобода по отношение на обв. А.А. да се запише основанието на което се определя режима, а именно чл. 57 ал.1 т. 2 б. Б

По отношение на разноските които са направени в хода на ДП следва да бъде отеразено, че обв. А.А.А.  и обв. И.Н.Р. солидарно следва да заплатят разноските по делото в размер на 35,19 (тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева, като всеки от тях следва да заплати по 17,60 (седемнадесет лева и шестдесет стотинки) лева, по сметка на ОД МВР – Пловдив.

 

ПРОКУРОР: Приемам предложените промени.

АДВ.И. : Не възразяваме, приемаме предложените промени.

АДВ.С.  : Не възразяваме, приемаме предложените промени.

ОБВ. Р. : Не възразяваме, приемаме предложените промени.

ОБВ.А. : Не възразяваме, приемаме предложените промени.

 

 СЪДЪТ намира, че така представеното споразумение, ведно с предложените от съда и приети от старните промени, е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 от НПК и следва на осн. чл. 382, ал.6 от НПК съдържанието му да бъде вписано в настоящия съдебен протокол.

 Ето защо

 О П Р Е Д Е Л И:

 ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на представеното от страните споразумение за решаване на делото, както следва:

         Обвиняемият И.Н.Р. - роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195 ал.1 т.3, т.4, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр.  ал.1 от НК за това, че на  29.08.2018 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с А.А.А. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъкло на предна дясна врата на лек автомобил „Пежо 207“ с рег. *** и чрез използване на техническо средство – свещ за автомобил е отнел чужди движими вещи – 1 бр. мултимедия марка NZENT модел ХТ 8026ВТ на стойност 270 лв. и сума пари на стойност 33,30 лв., всички вещи на обща стойност 303,30 лв. от владението на В. И. Т. ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от обвиняемия И.Н.Р.,  престъпление по чл. 195 ал.1 т.3, т.4, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр.  ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ДЕВЕТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като на основание чл. 57 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС ОПРЕДЛЯ първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА времето през което обв. И.Н.Р. е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР и по реда на чл. 64 ал.2 от НПК, считано от 29.08.2018 г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

         Обвиняемият А.А.А. - роден на *** ***, б.    , български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 196 ал.1 т.2, вр. чл. 195 ал.1 т.3, т.4, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б.“А“ и б.“Б“, вр. чл. 20 ал.2, вр.  ал.1 от НК за това, че на  29.08.2018 г. в гр. Пловдив в условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълненнието на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне едно от тях изпълнението на наказанието не е било отложено по чл. 66 от НК, в съучастие като извършител с И.Н.Р. ЕГН: **********, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъкло на предна дясна врата на лек автомобил „Пежо 207“ с рег. *** и чрез използване на техническо средство – свещ за автомобил е отнел чужди движими вещи – 1 бр. мултимедия марка NZENT модел ХТ 8026ВТ на стойност 270 лв. и сума пари на стойност 33,30 лв., всички вещи на обща стойност 303,30 лв. от владението на В. И. Т. ЕГН: ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от обвиняемия А.А.А.,  престъпление по чл. 196 ал.1 т.2, вр. чл. 195 ал.1 т.3, т.4, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 29 ал.1 б.“А“ и б.“Б“, вр. чл. 20 ал.2, вр.  ал.1 от НК му се ОПРЕДЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно на ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като на основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б.Б от ЗИНЗС ОПРЕДЛЯ първоначален СТРОГ режим.

 

На основание чл. 59, ал. 2, вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА времето през което обв. А.А.А. е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР и по реда на чл. 64 ал.2 от НПК, считано от 29.08.2018 г. до влизане в сила на настоящото определение, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обв. А.А.А.  и обв. И.Н.Р. солидарно да заплатят разноските по делото в размер на 35,19 (тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева, като всеки от тях следва да заплати по 17,60 (седемнадесет лева и шестдесет стотинки) лева, по сметка на ОД МВР – Пловдив.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И      С Е :

 

ПРОКУРОР: .........................                           ОБВИНЯЕМ:..................................

/С. Ангелчовска/                                                /И. Р./       

                                                                 

        

 

ЗАЩИТНИК :.............................

                                    /адв. Г. И.   /  

 

ОБВИНЯЕМ:..................................

                        /Ал. А./

 

 

ЗАЩИТНИК :.............................

                          /адв. Т. С.   /                                                                     

                                                       

 СЪДЪТ намира, че така постигнатото подробно и окончателно споразумение не противоречи на закона и на морала, поради което същото следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство по НОХД № 5587/2018г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с. следва да се прекрати.

 Ето защо

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл.384, ал.3, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 от НПК

 ОДОБРЯВА постигнатото между РП-Пловдив, представлявана от прокурор  СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА от една страна и обвиняемият И.Н.Р. с адв. Г. И.  и обвиняемият А.А.А. с адв. Т. С.   от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 5587/2018г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.с.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5587/2018г. по описа на Пловдивски Районен съд, ХХV н.с.

         СЪДЪТ уведомява обвиняемия, че има възможност в 7-дневен срок от днес доброволно да заплатят възложените им разноски, като следва вносната бележка да бъде представена в деловодството на състава.

 

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:55 часа.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

                                                                                 СЕКРЕТАР: (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.С.