НОХД 4925/2018 - Присъда - 23-04-2019

Присъда по Наказателно дело 4925/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 125                     23.04.2019 година         град ПЛОВДИВ

 

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХІ наказателен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РАДКА ШЕНТОВА

2. ЙОАННА ТРИОНСКА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

Прокурор: Веселина Николова

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4925 по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Г.Й. – роден на *** ***, ***, български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2018 г. в гр. Пловдив, при условията на опасен рецидив – вършил е престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, в съучастие като извършител с Б.Н.С., ЕГН ********** *** /извършител/ и Н.С.Д., ЕГН ********** *** /извършител/, е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. климатик /прозоречен/ Рекон на стойност 250 лв., 1 бр. удължител  ШВПС 3x2,5 кв. мм на стойност 90 лв. и арматурно желязо 26,5 кг. на стойност 33,12 лв., всичко на обща стойност 373,12 лв. от владението на „Парсек груп“ ЕООД без съгласието на ръководството на дружеството с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, aл. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“, вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „Б“ от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия Т.Г.Й. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим. 

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Т.Г.Й. наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, считано на 01.03.2018 г. 

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Т.Г.Й. да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 20,00 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

           2. /п/

         Вярно с оригинала.

         А. Д.