НОХД 4663/2018 - Присъда - 19-07-2018

Присъда по Наказателно дело 4663/2018г.

    П Р И С Ъ Д А

 

 

 

181

19.07.2018  година

  град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                ХХІ  нак. състав

На деветнадесети юли                          две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                           

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: ВАСИЛ ЯНЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4663 по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Н.У. – роден на *** ***, б. , български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2018 г. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. №  *****, след употреба на наркотични вещества – амфетамин /АМР/ и опиати /ОРI/, като деянието е извършено повторно – извършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда – с Определение № 116/25.02.2014 г. по НОХД № 987/2014 г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, VIII н.с., влязло в законна сила на 25.02.2014 г., за друго такова престъпление, поради което и на основание чл. 343б, ал. 4 вр. с ал. 3 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК във връзка с чл. 373, ал. 2 от НПК във връзка с чл. 58а, ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 от НК и го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА и наказание ГЛОБА в размер на 500 (петстотин) лева.  

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „Б“ от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Ю.Н.У., със снета по делото самоличност, наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК от така наложеното на подсъдимия Ю.Н.У., със снета по делото самоличност, наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което подсъдимият е бил задържан със Заповед за задържане на лице с рег. № 432зз-167 от 05.07.2018 г. за срок от 24 часа по реда на ЗМВР, като един ден задържане ДА СЕ ЗАЧИТА за един ден лишаване от свобода.

ЛИШАВА на основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 4 вр. с ал. 3 вр. с чл. 28, ал. 1 от НК вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият Ю.Н.У., със снета по делото самоличност, от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС времето, през което за същото деяние подсъдимият Ю.Н.У., със снета по делото самоличност, е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 05.07.2018 г. до влизане на настоящата присъда в сила.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство 1 бр. техническо средство „Дрегер-Дръгчек 3000“ с фабричен № ARLC-0321 – закрепен на задната корица по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на настоящата присъда в сила.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                           

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!ЙТ