НОХД 3788/2018 - Присъда - 24-06-2019

Присъда по Наказателно дело 3788/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

177                                         24.06.2019 г.                           гр.  ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ХХІV НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладвано от съдията НОХД  № 3788 по описа за 2018 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.Д., роден на *** ***, ***, български гражданин, живущ ***, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2017 год. в гр. Пловдив по хулигански подбуди  е причинил на Д.Й.Д. лека телесна повреда, изразяваща се в оток и разкъсно-контузна рана в областта на устата, довели до разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл.129 от НК, поради което и на основание  чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. с чл. 130 ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

ОТЛАГА на основание чл. 66 ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИСПАДА на основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК времето, през което подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа по реда на ЗМВР на 29.06.2017 г.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК подсъдимия С.И.Д. да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 84,00  /осемдесет и четири/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата, както и сумата от 652 /шестстотин петдесет и два/ лева, представляваща направени в съдебното производство разноски по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на бюджета на   ВСС.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ТС