НОХД 1197/2018 - Мотиви - 30-08-2018

Мотиви по Наказателно дело 1197/2018г.

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 163 ОТ 02.07.2018г. ПО НОХД № 1197/2018 г. ПО ОПИСА НА ПРС, ПЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ.

 

      Районна прокуратура, гр. Пловдив е внесла в съда обвинителен акт срещу М.Я.Д. за това, че в периода 23.07.2017г.-25.07.2017г. в  гр.Пловдив в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода“ не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на „лишаване от свобода“ за умишлени престъпления от общ характер и поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи от владението на различни лица, както следва:

-         На 23.07.2017г. в гр.Пловдив е  отнел чужди движими вещи – таблет „Леново А7.30“ на стоност 130 лв., златни обеци – 6 грама, 14 карата на стойност 288 лв., синджир 15 грама от жълт метал на стойност 13 лв., детска количка стара на стойност 35 лв. и удължител тройка с 10 метра кабел 3 х 1.5 кв.мм. на стойност 16 лв., всички вещи на обща стойност 482 лв./четиристотин осемдесет и два лева/ от владението на Г.Т.А. ЕГН ********** *** без  нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

-         На 25.07.2017г. в гр.Пловдив  чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъклена витрина на магазин е отнел чужди движими вещи – бонбони дъвчащи 1 кг. на стойност 6 лв. и печен слънчоглед 0.500 кг. на стойност 5 лв., всички вещи на обща стойност 11/единадесет/ лева от владението на Й.М.Б. ЕГН ********** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

-         На 25.07.2017г. в гр.Пловдив чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил Опел Зафира  с рег. № *** е отнел чужда движима вещ – портфейл на стойност 10 лв. от владението на В.Я.А. ЕГН ********** *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

-         На 25.07.2017г. в гр.Пловдив чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил БМВ с рег. № *** е направил опит да отнеме чужда движима вещ – акумулатор 95 А/ч на стойност 200 лв. от владението на Т.Р.А. ЕГН ********** *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.

-         На 25.07.2017г. в гр.Пловдив чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил „Мерцедес“  с рег. №*** е направил опит да отнеме чужда движима вещ – акумулатор 95 А/ч на стойност 200 лв. от владението на Р.Щ. Ш. ЕГН ********** *** без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.

Всички вещи на обща стойност 903 /деветстотин и три/ лева без тяхно съгласие с намерение  противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

            Съдебното производство пред районния съд е протекло по реда на глава двадесет и седма от НПК, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

            В хода на съдебните прения в проведеното публично съдебно заседание, прокурорът застъпва виждането, че подсъдимият следва да бъде признат за виновен, като в подкрепа на това цитира събраните по делото доказателства. Счита, че следва да му се наложи наказание, ориентирано към минимума при строг режим на изтърпяване, което да бъде намалено с 1/3. Взима становище и по веществените доказателства.

            Защитникът, адв. И., навежда доводи за маловажност на деянието, а при евентуалност моли за налагане на минимално наказание с оглед влошното здравословно състояние на подсъдимия.

            Подсъдимият дава обяснения, в които заявява, че съжалява. В пренията поддържа казаното от своя защитник. При последната си дума моли съда за по-лека присъда.

            Като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, с оглед направеното от подсъдимия самопризнание и съобразно императивната разпоредба на чл. 373,ал. 3 от НПК, съдът намира за установено следното:

           

От фактическа страна:

Подсъдимият М.Я.Д., е роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, без образование,  неженен, осъждан, ЕГН **********.

С Определение №551/28.05.2010г. по НОХД №978/2010г. по описа на Районен съд гр.Пловдив - III н.с., в сила от 28.05.2010г. е било одобрено споразумение, с което подвсъдимият Д. е бил признат за виновен за извършено от него престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 предл.2-ро вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ вр. чл.20 ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК, през периода от 10.11.2009г. до 14.11.2009г., за което му е било наложено наказание 1 година и 8 месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Наказанието е било изтърпяно на 27.07.2012г. С Определение №59/24.01.2013г. по НОХД №61/2013г. по описа на Районен съд гр.Пловдив - XVII н.с., в сила от 24.01.2013г. подс.Д. е бил признат за виновен за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 т.5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ от НК, извършено на 31.10.2012г., за което му е било наложено наказание 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Наказанието е било изтърпяно на 24.03.2014г.

С Определение №337/15.05.2014г. по НОХД №1675/2014г. по описа на Районен съд гр.Пловдив  - VIII н.с., в сила от 15.05.2014г. е било одобрено споразумение, с което подс.Д. е бил признат за виновен за престъпление по чл.234 ал.1 предл.2-ро от НК, извършено на 29.12.2013г., за което му е било наложено наказание в размер на 3 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Наказанието е било изтърпяно на 04.09.2014г. С Определение №703/19.10.2015г. по НОХД №6593/2015г. по описа на Районен съд гр.Пловдив  - XVIII н.с., в сила от 19.10.2015г. подс.Д. е бил признат за виновен за престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК, извършено на 31.07.2015г., за което му е било наложено наказание в размер на 1 година и 3 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Наказанието е било изтърпяно на 27.10.2016г.

            Свидетелката Г.Т.А. живеела заедно със семейството си в гр.Пловдив на ул.“К.“ в незаконна къща. На 23.07.2017г. около 06:00ч. от дома им излязъл мъжът й, при което не заключил вратата на къщата. В къщата останали да спят св.Г.А. и детето й. След като мъжът на св.А. напуснал техния дом, до къщата отишъл подс.М.Д.. Същият имал намерение да извърши кражба от там. Приближил се до входната врата на къщата, при което установил, че същата била отворена. Влязъл в къщата през отворената врата и отишъл в стаята, в която се намирало леглото, на което спяла св.А. и нейното дете. Подсъдимият М.Д. видял на шкафа до леглото златните обеци – 6 грама - 14 карата, синджира – 15 грама от жълт метал и таблета марка „Леново А7.30“ на св.А., които взел със себе си и излязъл от къщата. На двора на къщата видял детската количка на детето на св.А. и един удължител тройка с 10 метра кабел 3х1.5 кв.мм., които също взел. После отишъл в заложна къща „Кеш Корект“, чийто собственик бил св.К.Н.Ж.. Подс. Д. предложил на св.Ж. да закупи отнетите от него от дома на св.А. златни накити. Свидетелят Ж. извършил проба на предложените му от подс.Д. златни обеци и синджир на св.А.. Обеците се оказали златни, а синджира не, поради което св.Ж. откупил от само обеците, за които дал на подсъдимия сумата от 245лв. Впоследствие св.Ж. занесъл златните обеци на фирма „Тавекс“ за претопяване. След като напуснал заложна къща „Кеш Корект“ подс.Д. преминал заедно с другите вещи покрай дома на св.В. Я. М. на ул.“П.“ №** гр.П., която стояла пред къщата си. При това подсъдимият Д. й предложил да закупи синджира 15 грама от жълт метал на св.А.. Свидетелката В. М. се съгласила и му дала сумата от 13 лв., в замяна на която получила вещта.  С протокол за доброволно предаване тя е предала вещта по делото. След като продал синджира на св.М., подс.Д. ***, където се намирал дома на св.А.И.М.. Последната по същото време се намирала до магазина, срещу дома й на въпросната улица. Свидетелката М. забелязала подс.Д., който бутал детската количка на св.А., в която се намирал един удължител тройка с 10 метра кабел 3х1.5 кв.мм. Когато подс.М.Д. се приближил до нея, я попитал дали желаела да закупи вещите. Свидетелката М. огледала детската количка и удължителя тройка с 10 метра кабел 3х1.5 кв.мм., след което ги закупила от подс.Д., като му предала сумата от 8 лв. С протокол за доброволно предаване тя е предала по делото един брой детска количка с четири колела, два цвята /син и розов/ с бродирана жаба; един удължител тройка с 10 метра кабел 3х1.5 кв.мм.

            Свидетелят Й.М.Б. бил собственик на магазин за продажба на хранителни стоки в гр.Пловдив на ул.“К.“ до №*. Магазинът притежавал сигнално-охранителна система, като св.Й.Б. имал сключен договор със СОТ „Алфа сот“. На 24.07.2017г. около 22:00ч. св.Й.Б. заключил магазина и се прибрал в дома си. Около 04:00ч. на 25.07.2017г. подс.М.Д. преминал покрай магазина на св.Б. и решил да извърши кражба от обекта. Потърсил в близост предмет, с който да взломи стъклената витрина на магазина, при което видял камък, който взел и с негова помощ я счупил. После влязъл в помещението през нея и взел от там дъвчащи бонбони 1 кг. и печен слънчоглед 0,500 кг. и напуснал обекта. Вследствие на извършените от подс.Д. противоправни действия се задействала алармата в магазина и на местопроизшествието пристигнали служители от СОТ „Алфа сот“, които сигнализирали на св.Й.Б. за случилото се. Свидетелят Й.Б. веднага отишъл на мястото, при което видял счупената стъклена витрина на магазина и установил липсващите му вещи, които били отнети от подс.Д.. Свидетелят Б. веднага сменил счупената от подс. М.Д. стъклена витрина и почистил отпред пред магазина счупените стъкла.

            Свидетелят В.Я.А. притежавал лек автомобил марка „Опел Зафира“ с рег. № ***. На 24.07.2017г. около 17:00ч. той паркирал превозното средство пред входа, в който живеел на ул.“К.“ №** в гр.П.. Около 05:00ч. на 25.07.2017г. покрай лекия автомобил преминал подс.М.Д., който решил да извърши кражба на вещи в колата. Огледал се наоколо и забелязал в близост камък, който взел в ръката си и с негова помощ счупил стъклото на предната лява врата на автомобила. После влязъл вътре в купето на превозното средство. Отворил капака на барчето в автомобила, между предните две седалки и разгледал вещите, които се намирали там. От там взел кожения портфейл на св.В.А., в който се намирали свидетелство за управление на моторно превозно средство и талона към него, белгийски паспорт, осигурителна германска карта и визитни картички. В барчето подс.Д. намерил и дребни монети от евро центове, които св.В.А. съхранявал там, но не ги взел, а ги разпилял из купето на автомобила, докато поверявал съдържанието на барчето. След това си тръгнал с вещта.

            Свидетелят Р.Щ. Ш. живеел заедно със семейството си в гр.П. на ул.“К.“ №**, като имал и друго жилище, което се намирало на ул.“К.“ №** в града. Той управлявал лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег. № ***. На 24.07.2017г. около 23:30ч. св.Р. Ш. паркирал същото моторно превозно средство на ул.“К.“ пред №**, след което го заключил и се прибрал. Около 07:00ч. на 25.07.2017г. покрай автомобила преминал подс.М.Я.Д., който решил да вземе акумулатора от него. Огледал се наблизо и видял бетонно блокче, което взел и с него счупил стъклото на предната лява врата на автомобила. После влязъл вътре в купето на колата и отворил предния й капак. След това излязъл от превозното средство и отишъл пред него, при което повдигнал вече отворения от него преден капак на колата. Опитал се да извади акумулатора, който бил 95А/ч. от там, но не успял. Неговите действия били възприети от св.А.Г.Г., който се намирал на терасата на жилището си. След извършения от подс.М.Д. опит да отнеме акумулатора на лекия автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег. № ***, същият отишъл пред входа на блока на ул.“К.“ №** в гр.П.. Там се намирал лекия автомобил на св.Т.Р.А. марка „БМВ“ с рег. № ***. Същото превозно средство св.А. го бил паркирал там около 22:00ч. на 24.07.2017г. Обвиняемият М.Д. взел камък, който видял в близост до лекия автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***. С помощта на камъка той счупил стъклото на предната лява врата на автомобила. Влязъл вътре в купето на автомобила, след което отворил предния капак на колата. После излязъл от автомобила, отишъл до предния капак на превозното средство, след което го вдигнал нагоре и опитал да извади акумулатора на автомобила, който бил 95 А/ч. Междувременно св.А.Г. слязъл пред блока, в който живеел и се насочил към лекия автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег. № ***. Намерението му било да съобщи на собственика на превозното средство това, което видял да се случва с вещта му. Разговарял със свои съседи, които помолил да му дадат мобилния телефон на св.Р. Ш., за да осъществи контакт с него. В този момент при него дошла св.Й.Д.Д., с която живеел на семейни начала. Двамата видели подс.М.Д., който вървял към тях, като същият бил облечен с червено яке. Свидетелят А.Г. се насочил към подс.М.Д. и когато се приближил до него го задържал. Обвиняемият М.Д. оказал съпротива, като се дърпал и свалил якето,  с което бил облечен. Свидетелят А. Г. съобщил на св.Й. Д., че лицето, което бил хванал, било това, което видял да взломява малко по –рано лекия автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег. № ***. Той й казал да се обади на тел.112, при което св.Й. Д. изпълнила неговата молба. На местопроизшествието се отзовали полицейски служители от 06 РУ при ОДМВР гр.Пловдив, един от които бил св.Г. М. К. – п. и. при 06 РУ при ОДМВР гр.Пловдив, който заварил на ул.“К.“ пред №10, в близост до лекия автомобил  марка „БМВ“ с рег. № *** свидетелите Й. Д., А. Г. и подс. М.Д. и видял до лекия автомобил сваленото от подс.Д. яке.

            Бил извършен оглед на местопроизшествие, чийто обект бил на лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220“ с рег. № ***, който бил паркиран в гр.Пловдив на ул.“К.“ срещу №**, при който са били иззети един брой дактилоскопна следа от външната страна на предния капак в ляво от емблемата и един брой парче от бетон с размери 10/10/5 см.

            Бил извършен оглед на местопроизшествие в гр.Пловдив на ул.“К.“ до №**, където бил паркиран лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ****, при който са били иззети три броя следи от предния капак на автомобила от външната страна вляво от емблемата на автомобила; един брой червено яке, платнено, с черни ръкави, кожени с камък в десния джоб; камък, който бил иззет от пода на автомобила.

            Бил извършен оглед на местопроизшествие, чийто обект бил лек автомобил марка „Опел Зафира“ с рег. № ***, при който са били иззети два броя дактилоскопни следи от външната страна на предната лява врата и един брой бетонен къс с неправилна триъгълна форма с размери 10/12/15/3 см.

            С протокол за доброволно предаване подс.М.Д. е предал тъмно сив мобилен апарат марка „НОКИА“, черен плеър със сребрист гръб, марка „НЕО“; черно кожено портмоне, съдържащо българско свидетелство за управление на моторно превозно средство; белгийско свидетелство за управление на моторно превозно средство и дебитна карта на банка АОК – Gesundheitskarde на името на В.Я.А.; 5 броя хартиени дубликата на банкноти от 100 евро, зелени на цвят; 5 броя дъвки – BAU BALON; 4 броя дъвки O FRESH. Срещу разписка на св.В.А. са били върнати следните вещи: белгийска лична карта на името на В.Я.А. с №******; германска осигурителна карта на името на В.Я.А. с №************, валидна до 31.12.2019г.; свидетелство за управление на моторно превозно средство – български образец с №****, издадено на името на В.Я.А.; черен кожен портфейл от естествена кожа, който се разгъва на три.

            Стойността отнетите вещи към момента на деянието – 25.07.2017г. била както следва :

-          бонбони дъвчащи – 1кг. х 6 лв. – 6 лв. и печен слънчоглед – 0,500 кг. х 10 лв. – 5 лв. или общо 11 лв. от Й.М.Б.;

-         портфейл – 10 лв., като отнетите лични документи – СУМПС, лична карта, осигурителна карта – без стойност, или всичко общо 10 лв. от В.Я.А.;

-         акумулатор 95 Ач – 200 лв. от Т.Р.А.;

-         акумулатор 95 Ач – 200 лв. от Р.Щ.Ш. или всичко на обща стойност 421 лв.

            Стойността на инкриминираните вещи, отнети от Г. Т.А.: таблет „Леново“ А 7.30 – 130 лв; златни обеци – 6 грама – 14 карата х 48 лв. – 288 лв.; синджир 15 грама от жълт метал – 13 лв.; детска количка стара – 35 лв.; удължител – 3 - ка с 10 см. кабел 3х1.5 кв.мм. – 16 лв. или всичко на обща стойност 482 лв.

Подсъдимият към момента на съдебното заседание пред първоинстанционния съд е с влошено здравословно състояние: стрда от хив вирус, туберкулоза, съпроводени със загуба на съзнание.

            По доказателствата:

Съдът прие изложената по-горе фактическа обстановка по делото въз основа на направеното от подсъдимия самопризнание по реда на чл. 371, т. 2 от НПК и подкрепящите го доказателства, събрани валидно в хода на досъдебното производство, а именно: гласни доказателствени средства – показанията на свидетелите: Р.Щ. Ш., А.Г.Г., Ф. О. Я., Т.Р.А., В.Я.А., Й.М.Б., Г. М. К., Г.Т.А., И. Я.Д., М.В. М., К.Н.Ж., В. Я. М., А.И.М., Й.Д.Д.; писмени доказателства: заповед за задържане на лице, справки съдимост, разписки на л.70, 94 от ДП, справки за собственост на леки автомобили на л.71-74 от ДП, документи за закупуване на стока от Технополис на л. 95 от ДП; писмени доказателствени средства: протоколи за доброволно предаване на л. 68, 92, 93 от ДП, протоколи за оглед на местопроизшествие (л.22, л.23 и л.24, л.25 от ДП); заключения на извършено по делото експертизи - заключение на стоково-оценъчната експертиза, заключение на допълнителна стоково-оценъчната експертиза; веществени доказателствени средства- отпечатъци от дактилоскопни следи, ведно с експертни справки на л.119-123 от ДП; веществени доказателства - 1 брой парче бетон с размери 10/10/5 см., 1 брой камък, иззет от пода на лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***, 1 брой бетонен къс с неправилна триъгълна форма с размери 10/12/15/3 см.,1 брой червено яке, платнено с черни ръкави, кожени с камък в десния джоб, 5 броя хартиени дубликата на банкноти от 100 евро, зелени на цвят; 5 броя дъвки – BAU BALON; 4 броя дъвки – O FRESH, находящи се при домакина на 06 РУ при ОДМВР гр.Пловдив на съхранение, 1 брой дамско колие от жълт и бял метал с висулка сърце,1 брой детска количка с четири колела, 2 цвята (син и розов), 1 брой тройка разклонител с 10 м. кабел, всички – съгласно описание в разписка на лст 94 от ДП, на съхранение при домакина на VІ-то РУ на МВР – Пловдив; както и от събраните в хода на съкратеното съдебно следствие доказателства във връзка с характеристични данни за подсъдимия и индивидуализация на отговорността му: справки за изтърпени до момента наказания, медицински документи л.70 до л. 71, справка от РП Пловдив на л. 79 от делото, обясненията на подсъдимия.

Посоченият доказателствен материал е последователен и без съществени противоречия, поради което съдът му даде вяра изцяло.

           

От правна страна:

При така установената фактическа обстановка може да се направи извод, че от обективна и субективна страна подсъдимият е изпълнил състава на престъплението по по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.“а“ и б.“б“ вр. чл.26 ал.1 от НК. От обективна страна подсъдимия е извършил на инкриминираните дати всяко от вменените му деяния.

На 23.07.2017г. в гр.Пловдив е отнел чужди движими вещи – таблет „Леново А7.30“ на стоност 130 лв., златни обеци – 6 грама, 14 карата на стойност 288 лв., синджир 15 грама от жълт метал на стойност 13 лв., детска количка стара на стойност 35 лв. и удължител тройка с 10 метра кабел 3 х 1.5 кв.мм. на стойност 16 лв., всички вещи на обща стойност 482 лв./четиристотин осемдесет и два лева/ от владението на Г.Т.А. без за това да е било налице нейното съгласие.

На 25.07.2017г. в гр.Пловдив като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот – стъклена витрина на магазин, отнел чужди движими вещи – бонбони дъвчащи 1 кг. на стойност 6 лв. и печен слънчоглед 0.500 кг. на стойност 5 лв., всички вещи на обща стойност 11/единадесет/ лева от владението на Й.М.Б. също без неговото съгласие.

На 25.07.2017г. в гр.Пловдив като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил Опел Зафира  с рег. № ***, е отнел чужда движима вещ – портфейл на стойност 10 лв. от владението на В.Я.А. без неговото съгласие.

На 25.07.2017г. в гр.Пловдив чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил БМВ с рег. № ***, е направил опит да отнеме чужда движима вещ – акумулатор 95 А/ч на стойност 200 лв. от владението на Т.Р.А. без негово съгласие, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.

На 25.07.2017г. в гр.Пловдив чрез разрушаване на преграда, здраво направени за защита на имот – стъкло на предна лява врата на лек автомобил „Мерцедес“  с рег. №***, е направил опит да отнеме чужда движима вещ – акумулатор 95 А/ч на стойност 200 лв. от владението на Р.Щ. Ш. без негово съгласие, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.

Всички вещи са на обща стойност 903 /деветстотин и три/ лева.

От субективна страна всички деяния са извършени с присвоително намерение и при пряк умисъл. Подсъдимият съзнавал, че вещите са чужди, предвиждал че действията му са от естество да прекъснат фактическата власт на лицето, което ги владее, а вместо това фактическа власт да установи подсъдимият, като целял именно това.

Петте деяния поотделно осъщестяват различни състави на престъплението кражба – първото деяние съставлява кражда по основния състав по чл.194, ал.1 от НК, следващите две деяния осъществяват състава на квалифицирана кражда чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот по чл.195, ал.1, т.3 НК, а последните две деяния - опит за такава квалифицирана кражба по чл.195, ал.1, т.3, вр. с чл.18 от НК. Тъй като деянията са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, налице е едно продължавано престъпление. На основание чл.26, ал.3 и ал.5 от НК, тъй като в продължаваното престъпление са включени различно наказуеми деяния, както и довършени и такива на стадия на опита, следва да се прецени как те се отразяват на цялостната престъпна дейност. В случая четири от петте деяния са извършвни чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, поради което продължаваното престътпление следва да се квалифицира по чл.195, ал.1, т.3 НК. В същото време довършените деяния се отразяват съществено на цялостната престъпна дейност с оглед стойността на отнетите вещи. Ето защо деецът ще се накаже като за довършено престъплнение.

От данните за съдимостта на подсъдимия може да се направи извод, че продължаваното престъпление е извършено след като същият е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, както и  след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК. Следователно продължаваното престъпление е било извършено в условията на опасен рецидив по чл.29, ал.1, б.А и б. Б от НК, като не са налице ограничениятяа на чл.30 от НК. Въз основа на всичко изложено може да се направи извод, че подсъдимият е извършил виновно престъпление по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ вр. чл.26, ал.1 от НК.

По наказанието:

За престъплението по чл.196, ал.1, т.2 вр. чл.195, ал.1, т.3 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ вр. чл.26, ал.1 от НК в особената част на кодекса се предвижда наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. В случая е налице изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, а именно – влошеното здравословно състояние на подсъдимия, поради което и най-лекото, предвидено в закона наказание от 3 години лишаване от свобода, се оказва несъразмерно тежко. Ето защо са налице основания за приложение на чл.55 от НК, а в същото време на чл.58а, ал.1 от НК. В тези случаи се прилага по-благоприятната норма. Ако се приложи чл.58а, ал.1 от НК най-ниското възможно наказание, което може да се наложи, е 2 години лишаване от свобода, което според съда също се явява несъразмерно тежко спрямо престъплението. Нормата на чл.55 НК позволява налагане на по-ниско наказание. Съдът намира, че следва да се приложи чл.55, ал.1, т.1 НК и наказанието да се определи под най-ниския му предел от 3 години лишаване от свобода. Като се вземе предвид, че голяма част от инкриминираните вещи са върнати на лицата, от които са отнети. Две от деянията от 25.07.2017г. са с ниската стойност на отнетото, а останалите две са останали недовършени. Освен това подсъдимият призна вината си, изрази съжаление и направи опит да възстанови вредите. Ето защо съдът намира, че наказание от 1 година лишаване от свобода ще изпълни целите на наказанието, като ще въздейства превъзпитателно и поправително на подсъдимия, без да му отнема възможността, и с оглед здравословното му състояние, да се интегрира обратно в обществото. Следва да се посочи, че наказание в по-малък размер не би съответствало на обремененото съдебно минало на дееца и на характера на самото престъпление, което включва 5 деяния.

Наказанието следва да се изтърпи при първоначален строг режим на основание чл. 57 ал. 1 т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС – престъплението е умишлено и не са изтекли повече от 5 години от изтърпяване на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс, независимо от реабилитацията, а именно на наказанието по НОХД №6593/2015г. на РС Пловдив, по което дело му е наложено ефективно наказание лишване от свобода 1 година и три месеца, изтърпяно на 27.10.2016г.

От така определеното наказание една година „лишаване от свобода“, на основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК следва да се приспадне времето, през което подс. М.Я.Д. е бил задържан по ЗМВР и НПК, както следва: от 25.07.2017 г. до 28.07.2017 г., както и с мярка за неотклонение “Задържане под стража” по настоящото дело, считано от 28.07.2017 г. до влизане в сила на настоящата присъда.

По веществените доказателства.

Приобщените по делото веществени доказателства: 1 брой парче бетон с размери 10/10/5 см., 1 брой камък, иззет от пода на лек автомобил марка „БМВ“ с рег. № ***, 1 брой бетонен къс с неправилна триъгълна форма с размери 10/12/15/3 см., следва да се унищожат като вещи без стойност след влизане в сила на настоящата присъда.

Веществените доказателства: 1 брой червено яке, платнено с черни ръкави, кожени с камък в десния джоб, тъмно сив мобилен апарат марка „НОКИА“, черен плеър със сребрист гръб, марка „НЕО“, тъй като са иззети от подсъдимия и нито якето, нито мобилния апарат и плеъра имат отношение към престъплението, следва да му се върнат след влизане в сила на настоящата присъда.

Останалите веществените доказателства, които се установи, че са собствени на пострадалите, следва да им се върнат, а именно: 5 броя хартиени дубликата на банкноти от 100 евро, зелени на цвят; 5 броя дъвки – BAU BALON; 4 броя дъвки O FRESH, находящи се при домакина на 06 РУ при ОДМВР гр.Пловдив на съхранение – да се върнат на постр. Й.М.Б. с ЕГН ********** след влизане в сила на настоящата присъда; както и 1 брой дамско колие от жълт и бял метал с висулка сърце, 1 брой детска количка с четири колела, 2 цвята (син и розов), 1 брой тройка разклонител с 10 м. кабел, всички – съгласно описание в разписка на лст 94 от ДП, на съхранение при домакина на VІ-то РУ на МВР – Пловдив, да се върнат на постр. Г.Т.А. с ЕГН ********** след влизане в сила на настоящата присъда.

По разноските

В хода на досъдебното производство са извършени разноски в размер на 74,06 лева, за които подсъдимият, тъй като бе признат за виновен, следва да бъде осъден да плати по сметка на ОД на МВР – Пловдив в полза на бюджета на Държавата на основание чл.189, ал.3 от НПК.

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ

Вярно с оригинала!ЙТ