НОХД 8170/2017 - Присъда - 10-04-2018

Присъда по Наказателно дело 8170/2017г.

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 91

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

10.04.2018 г.                                                                                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       IIІ наказателен състав

На десети април                                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА СИРАКОВА

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИТКА ТОДОРОВА

      ТОСКА ИВАНОВА

                                 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 8170 по описа за 2017 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият М.С.Н.  - роден на *** ***, ..., български гражданин, начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.06.2017 г. в с. …., обл. П. при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и извършил престъплението, след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи, както следва:

1 бр. мъжка борсета от естествена кожа с размери 30 см. х 20 см. с 4 ципа и кожена презрамка за рамо на стойност 25 лв.

1 бр. мъжки портфейл от изкуствена кожа на стойност 3.50 лв.

сумата от 120 лв.

1 бр. лична карта без стойност

1 бр. свидетелство за управление на моторно превозно средство без стойност

1 бр. контролен талон без стойност

1 бр. дебитна карта към банка ДСК без стойност

1 бр. кредитна карта към банка „Пиреус“ без стойност

1 бр. мобилен телефон марка „Сони Експерия нео“ на стойност 54 лв.

1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „Виваком“ без стойност

1 бр. мобилен телефон марка „Нокия“ на стойност 14 лв.

1 бр. СИМ карта на мобилен оператор „МТел“ без стойност

като общата стойност на всички отнети вещи е 216.50 лева, от владението на К.Л.Б. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК, поради което и на основание чл. 373, ал. 2 НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 НК, вр. чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“,

ОПРЕДЕЛЯ на основание  чл. 57, ал. 1,  т. 2, б. Б от ЗИНЗС наложеното наказание на подсъдимия М.С.Н., с ЕГН ********** ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален „СТРОГ“ режим.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК от така определеното и наложено на подсъдимия М.С.Н. наказание ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 05.10.2017 г. до влизане на присъдата в сила, като един ден задържане ДА СЕ ЗАЧИТА за един ден „лишаване от свобода“.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия М.С.Н., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР-Пловдив сумата от 65,00 лв. /шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава ХХI НПК в 15-дневен срок от днес.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                2.

Вярно с оригинала! МК