НОХД 8057/2017 - Присъда - 03-06-2019

Присъда по Наказателно дело 8057/2017г.

                                                     ПРИСЪДА

 

 153                                        03.06.2019 година                     град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На трети юни                                                               2019 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН

                                                                          ЙОРДАНКА НЕДКОВА

                     

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

Прокурор: МАРИН  ПЕЛТЕКОВ

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НОХД №  8057 по описа за 2017 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.Е.,  роден на *** год. в гр.П, живущ ***, б, български гражданин, разведен, работещ, не осъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това,  че  в периода 17.11.2011г. – 23.07.2014г. в гр.Пловдив в условията на продължавано престъпление като пълномощник на посочените по-долу лица в кръга на неговото пълномощие с цел да набави за себе си имотна облага използва  неопитността и неосведомеността на И М.А., Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Н.Р.Д. и с това им е причинил имотна вреда –общо в размер на 321 500лв. като причинената вреда е в големи размери както следва: В периода от 17.11.11г. до 24.02.2012г.  в гр.Пловдив като пълномощник на И. М.А. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2142 на нотариус С.П. рег.№  на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на И. М.А. и с това му е причинил имотна вреда – в размер на 47 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 65 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047063 по спогодба от 28.11.2011г., като причинената вреда е в големи размери; В периода от 15.10.2012г. до 11.12.2012г. в гр.Пловдив като пълномощник на Г.А.Н. по пълномощно рег.№ 5514/07.11.2012г. на нотариус Б.Т. рег.№  на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Г.А.Н. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 62 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 67 000лв. по щета на по щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 43072951300189, полица ГО №01-11-12-0151-2040 и гр.д.3500/2012г. на ПОС / по споразумение от 07.12.2012г., като причинената вреда е в големи размери; В периода от 30.05.13г. до 23.08.13г.  в гр.Пловдив като пълномощник на П.К.Г. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 3860/16.07.2013г. на нотариус С.П. рег.№  на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на П.К.Г. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 80 000 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.   част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2316/13 на ПОС, като причинената вреда е в големи размери ; В периода от 25.07.13г.  до 09.09.2013г. в гр.Пловдив като пълномощник на С.С.С. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 4080/25.07.2013г. на нотариус Б.Т. рег.№  на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на С.С.С. и с това  му е причинил имотна вреда – в размер на 77 500 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2397/13 на ПОС; В периода от 17.02.14г.до 23.07.14г. в гр.Пловдив като пълномощник на Н.Р.Д. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2247/26.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Н.Р.Д. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 55 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетени е от 75 000лв. по щета на „Уника“АД  гр.д.№2.../2014г. на СГС, като причинената вреда е в големи размери, поради което и на основание чл.210 ал.1 т.3 пр.2 т.5 вр.чл.209 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57 ал. 1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.К.Е. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.К.Е., със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това, че  през периода 11.02.2010г. до 03.11.2014г. в гр.Пловдив, в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на Н.М.М., Е.А.М., А.А.М., Д.Ж.С., И.Б.К., К.А.М., Р.Р.Т., Ф.С.А., А.А.С., Б.М.Т., Е.Н.С., С.С.М., Д.З.Д., А.И.А., Х.Н.М., Н.С.И., М.Г.Х., Т.Н.А., Г.И.С., З.И.С., К.И.Р., М.Ц.С., С.С.Н., В.В.К., съзнателно е действал против законните интереси на представляваните и съзнателно е ощетил имуществото им, поверено му да го управлява и пази като от деянието са последвали значителни щети общо в размер на 354 958,41лв. както следва: на 11.02.2010г. като пълномощник на Н.М.М. по пълномощно рег.№ 6607/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.М.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.  на 11.02.2010г. като пълномощник на Е.А.М. по пълномощно рег.№ 6606/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Е.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.  на 11.02.2010г. като пълномощник на А.А.М. по пълномощно рег.№ 6608/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.,  в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на Д.Ж.С. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М С рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.Ж.С. в размер на 15 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г. ; в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на И.Б.К. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М С рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за И.Б.К. в размер на 35 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г.;в периода от 16.03.2010г. до 18.03.2010г. като пълномощник на К.А.М. по пълномощно рег.№ 1665/16.02.2010г. на нотариус Е Ш рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваният  и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за К.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 17.02.2010г. ; на 23.04.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№ на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 12 643,94лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ М О застрахователно обезщетение от 40 643,94лв. /присъдено по гр.д.№183/09г. на ПОС по щета на ЗАД“Булстрад Виена иншурънс груп“АД , и.д. №714/ 2010г.; на 08.06.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№ на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 4 226 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  чрез ЧСИ М О застрахователно обезщетение от 4 226 лв. /присъдено по гр.д.№183/09г. на ПОС по щета на ЗАД“Булстрад Виена иншурънс груп“АД , и.д.717/2010г.;  в периода от 13.12.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на Ф.С.А. по пълномощно рег.№707/11.02.2010г. на нотариус С.П. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Ф.С.А. в размер на 10 585 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 55 000лв. по щета на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“ -АД № 471008090904966  по споразумение от 10.12.2010г. и гр.д.№12721/ 2010г. по описа на СГС; през зимата на 2011г. като пълномощник на А.А.С. по пълномощно рег.№1094 от 27.11.2009г. на нотариус Б.Т. рег.№... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.С. в размер на 700лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 1 000 лв. по щета на ЗК“Лев Инс“АД №70 1336/10г. за неимуществени вреди по споразумение №763/30.12.2010г.; в периода 20.07.2011г. - 21.07.2011г. като пълномощник на Б.М.Т. по пълномощно рег.№ 4334/08.09.2010г. на нотариус Л И. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Б.М.Т. в размер на 8 550 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 32 350 лв. по щета на ЗК“Български имоти“ №044109101104034 по споразумение от 12.07.2011г. ; в периода 08.08.2011г.- 10.08.2011г. като пълномощник на Е.Н.С. по пълномощно рег.№ 18/05.04.2011г. на кмета на с.Й. М. А съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети последвала щета за Е.Н.С. в размер на 18 700лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 40 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951100152 по споразумение от 02.08.2011г.; в периода 05.11.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег.№9517/02.07.2010г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 10 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 10 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  №01-10-10-0191-1107/2010г. / протокол № 1 от 19.10.2010г.; на 03.11.2011г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег. №12327/01.11.2011г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 9 872,81 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 18 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  №01101001911107 /  гр.д. №13097/2010г. на СГС /споразумение от 01.11.2011г.; на 14.11.2011г. – 15. 11.2011г. като пълномощник на Д.З.Д. по пълномощно рег.№ 2960/13.10.2011г. на нотариус С.П. рег.№ на НК /гр.д.№ 5280/2011г. на СГС-с отказ приключва/, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.З.Д. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 28 000лв. по щета на „ЗД Евроинс“АД № 1500045437  по спогодба от 14.10.2011г.; на 13.02.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 5 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./първа вноска от 25 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г. ; в периода от 01.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./втора вноска от 30 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода от 10.02.2012г. до 13.02.2012г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 1600лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 80 000лв./първа вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.; на 01.03.2012г.-08.03.12г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 17 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв./втора вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.; на 13.02.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 6 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 6 000лв.-първа вноска от общо 12 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047298 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 3 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 12 000лв./втора вноска от 6 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047298 по спогодба от 23.01.2012г. ; в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на М.Г.Х. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Г.Х. в размер на 7 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 30 000лв. от втора вноска от 15 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500047300 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода от 03.09.2011г. до 08.09.2011г.  като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е Ш рег.№  на НК и договор за правна защита  №51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 4 987,04 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ“ОЗ“АД чрез ЧСИ Л.М от  35 469,04лв. / гр.д.№6551/2010г. на СГС , и.д. №1519/11г.;в периода от 24.07.2012г. до 13.08.2012г. като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е Ш рег.№ на НК и договор за правна защита  №51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 9 963,59лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ“ОЗ“АД чрез ЧСИ Л.М от  31 728,59лв. / гр.д.№6551/2010г. на СГС по  и.д.№ 1704/12г. / ; в периода 19.12.2012г. до 20.12.2012г. като пълномощник на Г.И.С. по пълномощно рег.№ 4835/26.11.2012г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни последвала щета за Г.И.С. в размер на 16 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 70 000лв./втора вноска от 40 000лв. / по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500048892 по спогодба от 28.11.2012г. гр.д. 13200/12г на СГС/;на 28.06.2013г. като пълномощник на З.И.С. по пълномощно рег.№ 1311/29.04.2013г. на нотариус Р К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за З.И.С. в размер на 14 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 70 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД №1500048892 по спогодба от 08.05.2013г.; на 21.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от първа вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв.по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;на 04.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от втора вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; на 10.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от трета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; на 17.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от четвърта вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; на 21.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от пета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №15000448892  по спогодба от 14.02.2014г. ; в периода 27.03.2014г. до 28.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от шеста вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; в периода 02.04.2014г. до 03.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от седма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; в периода 10.04.2014г. до 11.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от осма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ;на 17.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от девета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892 по спогодба от 14.02.2014г. ; на в периода 25.04.2014г. до 28.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 8 030,62 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от последна вноска в размер на 12 030, 62лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г. ; в периода от 25.03.2014г. до 26.03.2014г. като пълномощник на К.И.Р. в качеството на баща и законен представител на малолетния му син Р К.Р./ЕГН**********/ по пълномощно рег.№ 528/24.02.2014г. на нотариус Н К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р К.Р. в размер на 14 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 34 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №43072951400056 по споразумение от 21.03.2014г.;на 22.05.2014г. като пълномощник на М.Ц.С. по пълномощно рег.№2075/15.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Ц.С.  в размер на  25 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 30 000лв. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“АД споразумение по гр.д.№1767/2013г. на ПОС ; в периода от 31.10.2014г. до 03.11.2014г. като пълномощник на С.С.Н. по пълномощно рег.№1117/18.03.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил негово имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за С.С.Н. в размер на  9 000лв.  представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 15 000лв. по щета на ЗК“Уника“ №12410540081 по договор за спогодба от 27.10.2014г.; в периода 16.01.2013г. до 15.09.2013г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№ на НК и пълномощно рег.№ 282 от 16.1.2013г. на нотариус Б.Т. рег. № ... от НК съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на  16 503,38лв.  представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л М застрахователно обезщетение от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204  размер на 23 880,51лв. по и.д.№429/14г.; на 18.09.2014г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на 7 996,03лв. представляваща непредадената от от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л.М. застрахователно обезщетение от от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204 в размер на 10 606,03лв. по и.д.№577/14г.-  поради което и на основание чл.217 ал.4 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр. чл.54  от НК  го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

На основание чл. 57 ал. 1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.К.Е. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия В.К.Е., едно общо най-тежко наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така наложеното на подсъдимия В.К.Е. наказание със ШЕСТ МЕСЕЦА или същият следва да изтърпи наказание общо в размер НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57 ал. 1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.К.Е.  общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказанието ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност да заплати на Г.А.Н.

сумата от 6200 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност да заплати на П.К. Г. сумата от 80 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на С.С.С. сумата от 77500 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последния имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на Д.Ж.С. сумата от 15000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на Ф.С.А. сумата от 10585 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, за репариране  причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на Б.М.Т. против сумата от 8550 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на Д.З.Д. сумата от 10 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати на В.В.К. сумата от 16503.38 лева, както и за сумата от 7996.03 лева,  ведно със законната лихва върху тези суми  от датата на всяко от  деянието, като обезщетение за причинените на същия имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност да заплати на  Д.З.Д. сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща  направените от последната разноски по делото.

ОСЪЖДА подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност да заплати на В.В.К. сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща  направените от последния разноски по делото.

ОСЪЖДА на основание чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, подсъдимия В.К.Е., със снета самоличност да заплати по сметка на ПРС сумата от 9293.38 лева, представляваща 4% държавна такса върху уважените размери на гражданския иск.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  - 5000 евро на съхранение в трезор в СИ Банк ДА ОСТАНЕ по делото.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимия В.К.Е.,  със снета самоличност, да заплати по сметка на ОСО при ОП –Пловдив сумата от 432.52 лева за  направени в досъдебното производство разноски.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                             1.

 

 

                             2.

 

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.