НОХД 8057/2017 - Мотиви - 01-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 8057/2017г.

МОТИВИ към Присъда № 153/03.06.2019г. по НОХД №

 

8057/2017г. по описа на ПРС - ХХІІІн.с.

 

Окръжна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия В.К.Е. за това, че в периода 17.11.2011г. – 23.07.2014г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на посочените по-долу лица, в кръга на неговото пълномощие, с цел да набави за себе си имотна облага, използва  неопитността и неосведомеността на И. М.А., Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Н.Р.Д. и с това им е причинил имотна вреда –общо в размер на 321 500лв. като причинената вреда е в големи размери както следва:

В периода от 17.11.2011г. до 24.02.2012г.  в гр. Пловдив като пълномощник на И. М.А. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2142 на нотариус С.П. рег.№ на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на И. М.А. и с това му е причинил имотна вреда – в размер на 47 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 65 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД №1500047063 по спогодба от 28.11.2011г., като причинената вреда е в големи размери;

В периода от 15.10.2012г. до 11.12.2012г. в гр. Пловдив като пълномощник на Г.А.Н. по пълномощно рег.№ 5514/07.11.2012г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Г.А.Н. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 62 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 67 000лв. по щета на по щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 43072951300189, полица ГО №01-11-12-0151-2040 и гр.д.3500/2012г. на ПОС / по споразумение от 07.12.2012г., като причинената вреда е в големи размери;

В периода от 30.05.13г. до 23.08.13г.  в гр. Пловдив като пълномощник на П.К.Г. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 3860/16.07.2013г. на нотариус С.П. рег.№ на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на П.К.Г. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 80 000 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.   част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2316/13 на ПОС, като причинената вреда е в големи размери;

В периода от 25.07.13г.  до 09.09.2013г. в гр. Пловдив като пълномощник на С.С.С. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 4080/25.07.2013г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на С.С.С. и с това  му е причинил имотна вреда – в размер на 77 500 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2397/13 на ПОС;

В периода от 17.02.14г.до 23.07.14г. в гр. Пловдив като пълномощник на Н.Р.Д. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2247/26.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Н.Р.Д. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 55 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетени е от 75 000лв. по щета на „Уника“АД  гр.д.№2.../2014г. на СГС, като причинената вреда е в големи размери - престъпление по чл.210 ал.1 т.3 пр.2 т.5 вр.чл.209 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

Спрямо подсъдимия е повдигнато обвинение и за това, че през периода 11.02.2010г. до 03.11.2014г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на Н.М.М., Е.А.М., А.А.М., Д.Ж.С., И.Б.К., К.А.М., Р.Р.Т., Ф.С.А., А.А.С., Б.М.Т., Е.Н.С., С.С.М., Д.З.Д., А.И.А., Х.Н.М., Н.С.И., М.Г.Х., Т.Н.А., Г.И.С., З.И.С., К.И.Р., М.Ц.С., С.С.Н., В.В.К., съзнателно е действал против законните интереси на представляваните и съзнателно е ощетил имуществото им, поверено му да го управлява и пази като от деянието са последвали значителни щети общо в размер на 354 958,41лв. както следва:

на 11.02.2010г. като пълномощник на Н.М.М. по пълномощно рег.№ 6607/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.М.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.;

на 11.02.2010г. като пълномощник на Е.А.М. по пълномощно рег.№ 6606/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№ .. на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Е.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.;

на 11.02.2010г. като пълномощник на А.А.М. по пълномощно рег.№ 6608/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№ .. на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.;

в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на Д.Ж.С. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М.С. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.Ж.С. в размер на 15 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г.;

в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на И.Б.К. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М.С. рег.№ 473 на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за И.Б.К. в размер на 35 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г.;

в периода от 16.03.2010г. до 18.03.2010г. като пълномощник на К.А.М. по пълномощно рег.№ 1665/16.02.2010г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваният  и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за К.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 17.02.2010г.;

на 23.04.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 12 643,94лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ М.О. застрахователно обезщетение от 40 643,94лв. /присъдено по гр.д.№ 183/09г. на ПОС по щета на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“АД, и.д. № 714/ 2010г.;

на 08.06.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 4 226 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  чрез ЧСИ М.О. застрахователно обезщетение от 4 226 лв. /присъдено по гр.д.№ 183/09г. на ПОС по щета на ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс груп“АД , и.д.717/2010г.; 

в периода от 13.12.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на Ф.С.А. по пълномощно рег.№707/11.02.2010г. на нотариус С.П. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Ф.С.А. в размер на 10 585 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 55 000лв. по щета на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“ -АД № 471008090904966  по споразумение от 10.12.2010г. и гр.д.№ 12721/2010г. по описа на СГС;

през зимата на 2011г. като пълномощник на А.А.С. по пълномощно рег. № 1094 от 27.11.2009г. на нотариус Б.Т. рег.№... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.С. в размер на 700лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 1 000 лв. по щета на ЗК“Лев Инс“АД № 701336/10г. за неимуществени вреди по споразумение № 763/30.12.2010г.;

в периода 20.07.2011г. - 21.07.2011г. като пълномощник на Б.М.Т. по пълномощно рег.№ 4334/08.09.2010г. на нотариус Л И. рег.№.. на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Б.М.Т. в размер на 8 550 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 32 350 лв. по щета на ЗК“Български имоти“ №044109101104034 по споразумение от 12.07.2011г.;

в периода 08.08.2011г.- 10.08.2011г. като пълномощник на Е.Н.С. по пълномощно рег.№ 18/05.04.2011г. на кмета на с.Й. М. А, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети последвала щета за Е.Н.С. в размер на 18 700лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 40 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951100152 по споразумение от 02.08.2011г.;

в периода 05.11.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег.№ 9517/02.07.2010г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 10 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 10 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 01-10-10-0191-1107/2010г. / протокол № 1 от 19.10.2010г.;

на 03.11.2011г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег. №12327/01.11.2011г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 9 872,81 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 18 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  №01101001911107 /гр.д. № 13097/2010г. на СГС/ споразумение от 01.11.2011г.;

на 14.11.2011г. – 15.11.2011г. като пълномощник на Д.З.Д. по пълномощно рег.№ 2960/13.10.2011г. на нотариус С.П. рег.№  на НК /гр.д.№ 5280/2011г. на СГС-с отказ приключва/, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.З.Д. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 28 000лв. по щета на „ЗД Евроинс“АД № 1500045437  по спогодба от 14.10.2011г.;

на 13.02.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 5 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./първа вноска от 25 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г.;

в периода от 01.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./втора вноска от 30 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г.;

в периода от 10.02.2012г. до 13.02.2012г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 1600лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 80 000лв./първа вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.;

на 01.03.2012г.-08.03.12г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№ на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 17 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв./втора вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.;

на 13.02.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 6 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 6 000лв.-първа вноска от общо 12 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047298 по спогодба от 23.01.2012г.;

в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 3 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 12 000лв./втора вноска от 6 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047298 по спогодба от 23.01.2012г.;

в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на М.Г.Х. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Г.Х. в размер на 7 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 30 000лв. от втора вноска от 15 000лв. по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047300 по спогодба от 23.01.2012г.;

в периода от 03.09.2011г. до 08.09.2011г.  като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК и договор за правна защита  №51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 4 987,04 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ “ОЗ“ АД чрез ЧСИ Л. М от 35 469,04лв./ гр. д. № 6551/2010г. на СГС , и.д. №1519/11г.;

в периода от 24.07.2012г. до 13.08.2012г. като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК и договор за правна защита  № 51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 9 963,59лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ “ОЗ“ АД чрез ЧСИ Л. М от 31 728,59лв. /гр. д. № 6551/2010г. на СГС по и.д.№ 1704/12г.;

в периода 19.12.2012г. до 20.12.2012г. като пълномощник на Г.И.С. по пълномощно рег.№ 4835/26.11.2012г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни последвала щета за Г.И.С. в размер на 16 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 70 000лв./втора вноска от 40 000лв. / по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 28.11.2012г. гр. д. № 13200/12г на СГС/;

на 28.06.2013г. като пълномощник на З.И.С. по пълномощно рег.№ 1311/29.04.2013г. на нотариус Р К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за З.И.С. в размер на 14 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 70 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 08.05.2013г.;

на 21.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от първа вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

на 04.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от втора вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.

на 10.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от трета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

на 17.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от четвърта вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

на 21.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от пета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 15000448892  по спогодба от 14.02.2014г.;

в периода 27.03.2014г. до 28.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от шеста вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

в периода 02.04.2014г. до 03.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от седма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

в периода 10.04.2014г. до 11.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от осма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.

на 17.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от девета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 14.02.2014г.;

в периода 25.04.2014г. до 28.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 8 030,62 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от последна вноска в размер на 12 030, 62лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.;

в периода от 25.03.2014г. до 26.03.2014г. като пълномощник на К.И.Р. в качеството на баща и законен представител на малолетния му син Р К.Р. /ЕГН**********/ по пълномощно рег.№ 528/24.02.2014г. на нотариус Н К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р К.Р. в размер на 14 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 34 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951400056 по споразумение от 21.03.2014г.;

на 22.05.2014г. като пълномощник на М.Ц.С. по пълномощно рег.№ 2075/15.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Ц.С.  в размер на  25 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 30 000лв. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД споразумение по гр. д. № 1767/2013г. на ПОС; 

в периода от 31.10.2014г. до 03.11.2014г. като пълномощник на С.С.Н. по пълномощно рег.№ 1117/18.03.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил негово имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за С.С.Н. в размер на  9 000лв.  представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 15 000лв. по щета на ЗК “Уника“ № 12410540081 по договор за спогодба от 27.10.2014г.;

в периода 16.01.2013г. до 15.09.2013г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№ на НК и пълномощно рег.№ 282 от 16.1.2013г. на нотариус Б.Т. рег. № ... от НК съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на  16 503,38лв.  представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л.М. застрахователно обезщетение от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204  размер на 23 880,51лв. по и.д.№ 429/14г.;

на 18.09.2014г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на 7 996,03лв.  представляваща непредадената от от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л.М. застрахователно обезщетение от от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204 в размер на 10 606,03лв. по и.д.№ 577/14г.- престъпление по чл.217 ал.4 вр.ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК 

 

Прокурорът поддържа така повдигнатите обвинения, като предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание при условията на чл.54 от НК, а именно „лишаване от свобода” за срок от три години по първото обвинение и такова в размер на две години и „глоба“ от 300лв. за деянието по чл.217 от НК, като на основание чл.23 от НК се определи едно общо най-тежко наказание 3 години „лишаване отсвобода“, което да бъде изтърпяно реално при първоначален общ режим.

 

Подсъдимият В.К.Е. не се признава за виновен по повдигнатите обвинения, дава частични обяснения по случаите.

 

На основание чл.84 от НПК са приети за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански искове, предявени срещу подс. Е. от: Г.А.Н. за сумата от 6200 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; П.К.Г. за сумата от 80 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените й имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; С.С.С. за сумата от 77500 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същия имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; Д.Ж.С. за сумата от 15000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените й имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; Ф.С.А. за сумата от 10585 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, за репариране  причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; Б.М.Т. за сумата от 8550 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените й имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; Д.З.Д. за сумата от 10 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; В.В.К. за сумата от 16503.38 лева, както и за сумата от 7996.03 лева,  ведно със законната лихва върху тези суми от датата на всяко от деянията, като обезщетение за причинените на същия имуществени вреди.

 

На основание чл.76 от НПК Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Д.Ж.С., Ф.С.А., Б.М.Т., Д.З.Д. и В.В.К. са конституирани като граждански ищци и частни обвинители по делото. Същите чрез поверениците си – съответно адвокати С., А., В., Г., С., Л., К. и К., се придържат към искането на представителя на Районна прокуратура – гр. Пловдив и поддържат изцяло заявените гражданско – правни претенции.

 

В съдебно заседание подсъдимият лично и чрез защитника си адв. Д. е изразил желание производството по делото да се проведе по реда на чл.371 т.1 от НПК – без да се провежда разпит на част от свидетелите по делото, както и без да бъдат лично изслушани вещите лица, изготвили заключения по допуснатите в досъдебното производство експертизи. С определение от същото съдебно заседание съдът е одобрил постигнатото между подсъдимият и неговия защитник, представителят на Окръжна прокуратура-Пловдив, гражданските ищци и частни обвинители и техните повереници съгласие да не се провежда разпит на свидетелите А А П, В А. П, И. М.А., Г.А.Н., М Н Б, П.К.Г., М Д.Г., К К Т, С.С.С., Т ПА., Н.Р.Д. /А./,  Г Д. А, Б Е А., В С.С., Е.А.М., Н.М.М., А.А.М., К.А.М., М.Ж.С., И.Б.К., В Н. Т, Р.Р.Т., Р А Т., Ф.С.А., А.А.С., Б М.Т., С.Х. Т, Е.Н.С. , С.С.М., Д.З.Д.,  А.И.А., Х.Н.М., Т.Н.А. /Я./, К.И.Р., С.С.Н., С.Н.С., З.И.С., Г.И.С.,  М.Г.Х.,  М.Ц.С., Р Н. Б, С Д. Б,  В.В.К.,  А В Б,  Н. Л И, П Ч Г, Д И. Г и И. П К., както и на вещите лица Р П Д-Л  и Г ВС.П.

 

         Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Подсъдимият В.К.Е. е роден на ***г. в гр. П, живущ ***, б, български гражданин, разведен, работещ, неосъждан,  ЕГН **********.

През 2010г. подсъдимият В.Е. бил вписан като а в Адвокатска колегия Пловдив, като се занимавал основно с уреждане на застрахователни обезщетения за неимуществени вреди на пострадали от ПТП по съдебен и административен ред. По такъв повод с него се запознал свидетелят А П във връзка с уреждане на застрахователно обезщетение за причинените при ПТП вреди на сина му А. П.. По време на разговорите подсъдимият  попитал дали свидетелят иска да работи за него, като работата му щяла да се състои в това да се среща с пострадали от катастрофи и да рекламира адвоката и да го препоръчва като добър адвокат така, че да наемат него за уреждане на застрахователните им обезщетенията с възнаграждение за П. от „някой лев“, като отделно му се следвало плащане на горивото. А. П. се съгласи и започнал да посещава различни лица пострадали от ПТП, информация за които получавал от подс. В. Е..  Когато тези лица наемали адвокат Е., А. П. обикновено ги довеждал с автомобила си до офиса на адвоката или до кантората на нотариус Б.Т.. При помощник нотариус В.Б., свид. А. П. често бил изпращан да подписва различни документи, които той  подписвал без да ги чете, като мислел, че подписва документи, за да оправдае адвоката разходите, които прави по него- сумите, които му плаща за всеки доведен клиент и горивото на автомобила.

Подсъдимият Е. изготвял пълномощни, подписвани от пострадалите, които му давали широки права при уреждане на обезщетението и право да получава в своята банкова сметка ***. Последните подписвали документите без да ги четат и да им се обяснява съдържанието им. Пострадалите не били наясно, че подписват  договори за цесия, при някои случаи със страна А. П., при друг Г А, и че упълномощават А. П. да получи тяхното обезщетение от В. Е., техния процесуален представител. А. П. също не бил наясно, че подписва тези договори, както и разписки, че е получил от адвоката в брой и на ръка определеното за пострадалите обезщетение. На документите, подписани от пострадалите, била извършена заверка на подписа, а не на съдържанието. Поради това те не им били прочитани от нотариусите, тъй като видът на извършваната заверка бил такъв -  заверка на подписа, а не на съдържанието. 

В инкриминирания период подс. Е. изплатил на ръка в брой на пострадалите различни суми, най-често още преди да бъде определено обезщетението от застрахователя със спогодба, създавайки впечатление у тях, че това са пълните суми от застрахователното обезщетение. По-късно застрахователят изплащал обезщетението за пострадалите по банков път по сметката на подсъдимия, като той не предавал сумите на упълномощилите го лица И. А., Г.Н., С.С., П.Г., Н.Д..

На 17.11.2011г. свидетелят И. А. ангажирал адв. В.Е. във връзка с уреждане на обезщетение за причинени му вреди при ПТП. Свидетелят и подсъдимият се разбрали последният да получи възнаграждение от 10% от определеното застрахователно обезщетение на първия. От В. Е., свид. А разбрал, че определеното му обезщетение от застрахователя е 20 000лв., когато получил от адвоката си на ръка първата вноска от обезщетението на 17.11.2011г.  в размер на 10 000лв., като от тях предал на адвоката си 1000лв. като адвокатско възнаграждение. Втора вноска от обезщетението от 9 000лв. получил на ръка от адвоката си през месец февруари 2012г. когато В.Е. го завел при друг нотариус и там подписал някакви документи изготвени от адвоката. Всъщност спогодбата със застрахователя за обезщетението на А. била подписана от пълномощника му адв. Е. на 28.11.2011г., т.е след датата, на която свидетеля е получил първата част от обезщетението си, а определеното му обезщетение било в размер на общо 65 000лв. платими на три вноски. Така по банковата сметка на подс. Е. на 13.12.2011г. ЗД “Евроинс“ превело по щетата с увреден А. първата вноска от 25 000лв., изтеглени на каса от адвоката на 14.12.11г. На 04.01.12г. ЗД „Евроинс“ превел втората вноска от 20 000лв., а  на 26.01.12г. превел третата вноска от 20 000лв. по сметката на адвокат В. Е.. В тази връзка свид. А. подписал няколко документа, изготвени от пълномощника му заверени за подписа при нотариус Б.Т.: рег.№ 5692 – пълномощно, с което упълномощава адв. В. Е. да съдейства за получаване на застрахователно обезщетение във връзка с причинените му при ПТП неимуществени вреди, както и договор рег.№ 5693 за цесия между него и В. Е. с предмет вземането му към ЗД “Евроинс“АД. На 24.02.2012г. с декларация от името на А., със заверка на подписа при нотариус П. рег.№ , посоченият договор за цесия бил прекратен.

Свидетелката Г.Н. била посетена през есента на 2012г. в дома си от свид. А. П., който й предложил за адвокат във връзка с получаване на застрахователно обезщетение по повод смъртта на сина й при ПТП – адв. В. Е.. По-късно П. я завел при нотариус Б.Т. заедно с адвоката и сина й – свидетелят М Б, във връзка с подписването на „някакви документи“. Когато били подписани документите при нотариуса, пострадалата била без очила, не прочела документите, никой не й прочел съдържанието им и тогава адвоката им дал на ръка пет хиляди лева, като им казал, че това са парите от застраховката  и да си мълчат за получената сума. Съгласно справка на нотариус Т.  е извършена заверка на подписа на Г.Н. както следва: на 15.10.2012г. пълномощно рег.№ 5044, 5045 с упълномощен адв. Е.  с право да получи по банковата си сметка обезщетението й, рег.№  с упълномощен А. П. с права да получи от процесуалния й пълномощник адв. Е. изцяло и в брой срещу разписка парите от обезщетението и рег. № 5046 от 15.10.2012г. декларация за уговорен адвокатски хонорар 50% от обезщетението, а на 07.11.2012г. са заверени подписи на Г.Н. по две пълномощни с рег.№№ 5513 и 5514 с упълномощен адв. Е.. Всъщност с представител на „ХДИ Застраховане“ било  подписано споразумение на 07.12.2012г. за определяне на застрахователното обезщетение по щетата на Г.Н. от 67 000лв., платими в 3-дневен срок от подписването. На 10.12.2012г. застрахователят превел сумата от 67 000лв. по банковата сметка на адв. Е.. На 11.12.2012г. той изтеглил на каса  67 000лв.

С протокол за доброволно предаване от 31.01.2015г. В.Е. е предал оригинал на разписка рег.№ 6061 от 11.12.2012г. заверена от пом. нот. В.Б., от името на А. П. като пълномощник на Г.Н., че е получил изцяло обезщетението й от 67 000лв. на ръка от адв. Е., като му платил 1000лв. адвокатски хонорар. Бил представен и оригинал на пълномощното рег.№ 5047/15.10.2012г. от името на Г.Н. с упълномощен А. П. и оригинал на споразумението със застрахователя.

През 2013г. пострадалата П.Г. *** била посетена от свид. В П., син на свид. А. П., на когото В. Е. възложил да се свърже с нея. При срещата с В П. същият обещал да уреди на нея и приятеля й к. Т работа. По-късно ги завел в с. Дрангово, където им показал фермата където щели да работят. След известно време В. П. закарал П.Г., придружена от К Т при адв. В. Е., за да подпише тя някакви документи свързани със започването на работата, която им уреждал. Освен това им обяснил, че става въпрос за обезщетение, което да получи П.Г. във връзка със загиналата й при ПТП дъщеря. Съгласно справка от нотариус Б.Т. за заверки, извършени в кантората й със страна П.Г., на 30.05.2013г. е заверен подписа на Г. върху пет документа: три пълномощни с които упълномощава адв. В. Е. да урежда застрахователното й обезщетение от ДЗИ “Общо застраховане“ с право да получи по банковата си сметка определеното обезщетение, договор за цесия рег.№ 2929 със страни П.Г. и А. П., последният като цесионер, с цена 5 000лв. и предмет  бъдещото й вземане от ДЗИ “ОЗ“ и пълномощно рег.№ 2930 с упълномощен А. П. да получи от нейния пълномощник и процесуален представител адв. В. Е. общото й определено  обезщетение с произход ДЗИ “ОЗ“ със съпроводителната документация. Посочения договор за цесия не бил обявен на длъжника – ДЗИ “ОЗ” съгласно чл.99 ал.4 от ЗЗД.

На 14.08.2013г. било подписано споразумението между застрахователя ДЗИ „ОЗ“ и подс. В.Е., като пълномощник на П.Г., което определило обезщетението й за неимуществени вреди във връзка със смъртта на дъщеря й при ПТП - сумата от 80 000лв., платими по сметка на адв. В. Е. /гр. д.№ 2316/22.07.2013г. на ПОС/.

На 20.08.2013г. застрахователят превел по банков път по сметката на подсъдимия 80 000лв. На 23.08.2013г. същият изтеглил на каса 45 710лв., и на същата дата по банков път изплатил на „пълномощник на А. П.“ – свидетелят Д Г – сумата от 34 290лв. Преди това свид. А. П., по искане на Е., намерил лице – свид. Г., което да се съгласи да открие собствена банкова сметка, ***, които по-късно да предаде на подс. Е.. Свид. Д Г. се съгласил да извърши тази услуга и след като изтеглил преведените му по банковата сметка суми, ги предал на ръка на подсъдимия.

С протокол за доброволно предаване от 31.01.2015г. В. Е.  предал копие на пълномощно, с което А. П. упълномощава свид. Д. Г. да получи от страна на пълномощника адв. Е. общо определеното обезщетение за имуществени и неимуществени вреди относно свид. Г., а също е представен и оригинал на разписка от А. П. рег.№ 4516/23.08.13г. за получени от адвоката в брой 45 710лв., с извършена заверка на подписа при нотариус Б. Т..

Всъщност П.Г. не получила никаква част от определеното й от застрахователя обезщетение в размер на 80 000лв., изплатено по сметка на пълномощника й от адв. В. Е..

 

През 2013г. подсъдимият възложил на А. П. да намери С.С. ***, баща на починалата дъщеря на П.Г.. За С., който бил с лека умствена изостаналост съгласно заключението на комплексната психиатрична-психологична експертиза, се грижели сестра му и зет му Т А.. Първо с тях се срещнал А. П. и заявил, че е куриер на адвокат Е.. Заявил също, че водят дело за катастрофата, при която е починало детето на С. от името на майката П.. За да приключи делото за катастрофата, трябвало документи да подпише и С.. П. представил адвокат В.Е. като много силен адвокат, и казал че баща му бил прокурор едно време. Съгласно справка от нотариус Б.Т. за заверки, извършени в кантората й със страна С.С. на 25.07.2013г. бил заверен подписа на С. върху четири документа: две пълномощни с които упълномощава адв. В. Е. да урежда застрахователното му обезщетение от ДЗИ “Общо застраховане“ и с право да получи по банковата си сметка определеното обезщетение, договор за цесия  рег.№ 4081 със страни С.С. и А. П. с цена 4500лв., платими на два пъти в срок до 30.09.13г. с предмет бъдещото вземане от ДЗИ “ОЗ“ и пълномощно рег.№ 4078 от 25.07.2013г., с което е упълномощен А. П. да получи от пълномощника и процесуален представител адв. В. Е. общо определеното му обезщетение за вреди от ДЗИ „ОЗ“. Договорът за цесия не бил обявен на длъжника –ДЗИ“ОЗ“ съгласно писмо изх.№92-10181 от 15.12.2016г.

С.С. заедно със зет му Т А. били доведени от с. Джулюница в гр. Пловдив от А.П. за подписване на посочените по-горе документи пред нотариус. Т А. не бил допуснат да присъства заедно със С.С. при нотариуса по време на заверки „защото нямал право да чете“. След заверката при нотариуса, свид. А. видял, че у С. имало веднъж 1500лв., а втория път през септември месец 2013г. - 500лв. Тъй като С.С. не можел да брои пари, ги давал на зет си, за да ги преброи. Посочените суми С.С. получил от В. Е. на ръка. По щетата на С.С., заведена при ДЗИ “ОЗ“ ЕАД № 43072951300189 било сключено споразумение от 14.08.2013г. /гр.д. № 2397/13 на ПОС/, с което било определено обезщетение за неимуществени вреди на С. в размер на 80 000лв., платими по сметка на адвокат В. Е.. На 20.08.2013г. ДЗИ “ОЗ“ изплатило по банков път 80 000лв. по сметката на адв. В. Е... На 02.09.2013. същият изтеглил на каса сумата от 49 485лв., а на 09.09.13г. превел по банков път на ДГ. сумата 30 325лв. с основание „застр.обезщ. по гр.д. 2397/13“. Д Г. изтеглил сумата на каса и я предал на Е..

В предадените с протокол за доброволно предаване от 31.01.2015г от В. Е. документи се намира  в копие разписка от С.С. от 28.08.13г., че е получил 2 000лв. от А. П.. Със същият протокол е предадена разписка от 02.09.13г. рег.№ 468 за заверка на подпис при нотариус  Б.Т., от името А. П., който декларира, че е получил от адв. В. Е., като пълномощник на С.С., сумата от 49 675лв. в брой.

 

Свидетелката Н.Р.Д., понастоящем А., се свързала чрез позната с адв. В. Е. през 2012г. след ПТП, при което загинал баща й на 30.10.2012г. Н.Д. била неграмотна, говоряща турски език,  не разбирала добре българския език. При първата среща с адвоката, тя получила от него 1 000лв. на заем, за да направи помен на баща й, при което подписала някакви документи. На 07.12.2012г. Н.Д., заедно с други пострадали при същата катастрофа - В С. и С.Н.С., били заведени от В. Е. при нотариус С.П., където подпиС. няколко документа. Никой не прочел на разбираемия за Н.Д. език документите и не й е обяснил съдържанието им, преди тя да ги подпише. Съгласно справка от нотариус С. П на 07.12.2012г. е заверен подписа на документи от името на Н.Д. - рег.№№ 3034/07.12.12г.- пълномощно с упълномощен адв. В. Е. и рег.№ 3035/07.12.12г. -удостоверение на подпис върху договор за процесуално представителство и съдействие  с адв. В. Е. с уговорено адвокатско възнаграждение 10 % от определеното обезщетение. На 04.07.2013г. при нотариус П. бил заверен подпис на Н.Д.  под декларация рег.№ 1653 от нейно име, че е получила заем от А. А П. в размер на 1000лв., копие от която предоставя. На 12.11.2013г. при нотариус Б.Т. били извършени две заверки на подписа на Н.Д. -рег.№ 5911 и № 5912 –пълномощни, с упълномощен адв. В. Е., който да я представлява пред ЗК “Уника“ за уреждане на обезщетението й за неимуществени вреди във връзка с починалия при ПТП неин баща, като се дава право адв. В. Е. да получи по своя сметка определеното й обезщетение. На 17.02.2014г. бил заверен подписа на Н.Д. относно договор за цесия рег.№ 664 при нотариус Б.Т. с цена 21 000лв. със страни Н.Р.Д. и Г Д. А. На 17.02.2014г. Г. А внесъл по банков път пет хиляди лева, дадени му от В. Е. по сметка на Н.Д.. Тя получила 4990лв. по сметката си в Инвестиционна банка-клон Пловдив. Уговорката между Н.Д., нейният приятел и подс. Е. била чрез Г. А. да им се преведат на четири пъти по 5 000лв. – на 17-то или 18-то число от месеца. На 18.03.2014г. Г. А. внесъл по сметката на Н.Д. още 5 004лв. След това на два пъти В.Е.  давал по пет хиляди лева на А. П. и той, Г. А., Н.Д. и приятелят й, ходели в банката, където П. давал парите на Г., той ги внасял по сметката на Н.Д. и тя от другото гише на същата банка ги теглела. След втората вноска без да иска закрила банковата сметка и се наложило да й отворят нова банкова сметка ***.

По-късно - на 26.05.2014г. при нотариус Т. е заверен подписа на Н.Д. на пълномощно рег. 2247/26.05.2014г. с упълномощен адв. В. Е. и декларация от нейно име рег. № 2248 с текст, че й е разяснено, че след преговори се е постигнало споразумение между застрахователя и адвоката й относно определеното й обезщетение в размер на 75 000лв., и че то ще бъде преведено по сметката на адвоката. Всъщност на същата дата бил подписан договор за спогодба със ЗК „Уника“ за определяне на обезщетението за Н.Д. в размер на 75 000лв., платими в 15-дневен срок от подписване на договора по банковата сметка на адвокат В. Е.. На 10.06.2014г. по щетата на ЗК “Уника“ с пострадал „Н.Д. гр.д.№ 2...“  по сметката на Е. застрахователя изплатил сумата  от 75 000лв. На следващият ден -11.06.2014г., бил  заверен подписа на Н.Д. върху документи: рег.№ 1358/11.06.2014г.-анекс към договор за процесуално представителство /заради изключителна сложност на гр.д.№2.../14г.се увеличава възнаграждението за адв. В. Е. на 60 % без ДДС/ и рег.№ 1359 от 11.06.2014г. на нотариус С.П. - доброволно споразумение за прекратяване на договорна цесия от 17.02.2014г. с цена 21 000лв. между Н.  Д. и Г. А.. На 23.07.2014г. пред свидетели БА. и Г. А.. Нотариус  С.П. заверил подписа  на Н.Д. върху разписка  рег.№ 1825 за получени  парични средства по сключено споразумение със ЗК “Уника“ АД във връзка с гр.д.2.../2014г. по описа на СГС -1-17 като ищец, удостоверяваща следните обстоятелства: 1. на 11.06.2014г.- получени 21 000лв. в брой на ръка, които са част от личното й обезщетение по горното дело от процесуалния представител адв. В.Е.; 2. на 12.06.2014г. – 27 000лв.; 3. на 25.07.2014г., нотариално заверени при нотариус С.П. като са платени в брой и на ръка адвокатско възнаграждение съгласно договор № 101337 от 25.07.2014г.  

 

В други случаи - в периода 11.02.2010г. до 03.11.2014г. правото да получава обезщетението на упълномощилите го лица по банковата си сметка, дало възможност на подс. Е. да не им предава цялата сума, определена със спогодбата, подписана със застрахователя, а в някои случаи и принудително събрана чрез ЧСИ. При наемането на адвокат В. Е. от  тези пострадали не били уговорени ясно правилата между двете страни по правната услуга адвокат и клиент относно права, задължения, възнаграждения, разноски, а в други случаи условията се променяли едностранно от адвоката относно възнаграждението му, без на пострадалите да е разяснена причината за повишаване на адвокатския хонорар и без те да са дали съгласието си за това. Пострадалите не разполагали със свой екземпляр от договора, сключен с адвоката и подписвали на доверие всички документи, поднесени им от него, като пълномощни, които дават право на адвоката застрахователното обезщетение на клиента му да бъде изплатено по неговата банкова сметка,  ***, декларации и др., с текст,  че са получили цялата сума от общо определеното им обезщетение по банков път и в брой от процесуалния им  представител адв. В. Е..

 

Така подс. Е. посетил дома на свидетелката Н.М.  скоро след катастрофата, при която починал съпругът й  – на 02.06.2009г. Представил се, че е адвокат и може да помогне да вземат “кръвнина“ за мъжа й, като заведе дело. Тя и двете й дъщери -Е.М. и А.М., решили да го наемА. При разговора, адвокатът не казал колко пари ще вземе за услугата, никъде не написал какъв ще е хонорарът му, а когато свид. М. го попитала, подсъдимият казвал, че като мине делото и като види колко пари ще им дадат като обезщетение, тогава ще каже. Наследниците упълномощили адв. Е. да ги представлява във връзка с уреждане на застрахователното обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от смъртта на съпруга/бащата А М., като в пълномощните било отбелязано че : „…След заверка на служебната му  сметка с определените като обезщетение суми адв. В. Е. е задължен да ми ги предаде изцяло, ведно с копие от банковия ордер“. Такъв бил текстът на пълномощни с рег.№№ 6607, 6606, 6608 от 28.08.2009г. на нотариус Д.Н. рег. № на НК. Скоро подсъдимият се обадил и казал, че ще получат обезщетение по 15 000лв. Наследниците направили консултация с адвокат от Търговище и се обадили на адв. Е., че не са съгласни с този размер на обезщетение. После подсъдимият казал, че обезщетението ще бъде 40 000лв. На 22.12.2009г. било подписало споразумение със застрахователя  ДЗИ “ОЗ“ по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 4307295090270  чрез пълномощника им адв. В. Е., с което бил определен размера на обезщетението за неимуществени вреди - по 45 000лв. за тримата наследници. Застрахователят превел определеното обезщетение на Н.М., Е.М., А.М. по банков път по сметката на адв. Е. на 10.02.2010г. - по 45 000лв. за всеки. На следващия ден 11.02.10г. подсъдимият превел по банков път на Н., Е. и А. М по 40 000лв. На Е.М. той съобщил, че задържа 5000лв. от обезщетението за хонорара си и за такси по делата. А.М. не била наясно с размера на обезщетението, определено от застрахователя и мислела, че преведената от адв. Е. сума от 40 000лв. е цялото обезщетение. Майката Н. М научила от дъщеря си Е. за споразумението, не знаела каква е сумата и получила 40 000лв. За четвъртия наследник - сина К.А.М., който живеел и работел в Белгия, споразумението със застрахователя ДЗИ “ОЗ“ било подписано от пълномощника му адв. В. Е. на 17.02.2010г. и определена сума като обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер на 45 000лв. К.М. подписал пълномощното, с което упълномощава адв. Е. да го представлява за уреждане на застрахователното обезщетение за неимуществени вреди във връзка със смъртта на баща му при ПТП, заверено при нотариус Е. Ш нотариус №  с район на действие РС Сливен на 16.02.2010г.

На 16.03.2010г. застрахователят ДЗИ “ОЗ“ превел по банков път по сметката на адв. В. Е. 45 000лв., а на 18.03.2010г. той превел по сметка на К.М. 40 000 с пояснение „обезщетение за М. за неимуществени вред от ЗК“ДЗИ „ОЗ“ЕАД“.

 

На 29.05.2009г. Д.С., неграмотна, подписала пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г., заверено при нотариус М.С. рег.№  от НК, с което упълномощила адв. В. Е. да я представлява за уреждане на обезщетението за неимуществени вреди във връзка със смъртта на сина й при ПТП на 12.05.2009г. Разбрала, че хонорара на адвоката е 500лв. На 15.02.2010г. е заверен подписа на Д.С. под декларация рег. № 870  от помощник нотариус К, че адвокатското възнаграждение за адв. Е.  е 15 процента. На 26.01.2010г. било подписано споразумението между ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  и адв. В. Е., като пълномощник на Д.С., по щета № 4307295100002, с което е определено обезщетението й за неимуществени вреди в размер на 48 000лв. На 22.02.2010г. ДЗИ “ОЗ“ изплатило по банковата сметка на адв. В. Е. посочената сума, която била изтеглена в брой от подсъдимия. Свид. Д.С. получила от Е. в брой сумата от 35 000лв. в присъствието на сина й - свидетелят В Т, като била накарана от подсъдимия да се подпише на един празен лист, на който последният написал името, ЕГН-то й и цифрата 48 000лв. След това прибрал документа и не дал никакъв екземпляр на свидетелката.

Сред документите получени от ТД на НАП, представени от В. Е. по повод извършвана му е ревизия е налична „Разписка  от Д.С.”, нотариално заверена от помощник нотариус Т. К при нотариус Б.Т. рег. №  от 25.02.2010г., че получила в брой и на ръка от адв. В. Е. 48 000лв. и заверен препис от споразумението.

Увредено лице по същата щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД № 4307295100002 бил бащата на починалия при катастрофа И.К.. В дома на Д.С., свид. К. се срещнал с адв. В.Е., като казал, че няма против той да бъде  негов  адвокат, щом свидетелката се е разбрала с него. Свид. К. подписал пълномощно рег. № 3169/29.05.2009г., заверено при нотариус М.С. рег. №  на НК. В декларация от името на И.К. рег.№ 1039  от 24.02.2010г. със заверка на подписа му при нотариус Б.Т., е записано че уговореното адвокатско възнаграждение за пълномощника е 15 % от обезщетението. На 26.01.2010г. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 4307295100002 с увредено лице И.К. било сключено споразумение, с което  обезщетението за причинените му неимуществените вреди е определено на 48 000лв. На 22.02.2010г. застрахователят платил сумата от 48 000лв. по сметка на адв. В. Е.. В същия ден било преведено обезщетението и за Д.С.. В следващите дни подсъдимият изтеглил на каса както следва: на 23.02.10г.- 20 000лв., на 24.02.10г. още 20 000лв., и на 25.02.10г.- 48 000лв. Същевременно той казал на свид. К., че определеното му възнаграждение възлиза на 18 000лв.

Сред документите получени от НАП –Пловдив, предадени от В. Е. във връзка с извършвана му ревизия, е налице разписка с нотариална заверка на подписа от нотариус Б. Т. от 24.02.2010г. от името на И.К., че получил на ръка 20 000лв. и декларира, че е получил изцяло обезщетението, както и още една разписка, незаверена, от 23.02.2010г. за получени още 20 000лв. от общото определеното му обезщетение в размер на 48 000лв.

 

През месец юли 2008г. при катастрофа били причинени телесни повреди на Р.Р.Т.. Баща му – свидетелят Р Т., се свързал с адвокат В.Е. и в проведен между тях разговор подсъдимият му заявил, че може да вземе обезщетение за страданията и болките на сина му и трябвало да се образува гражданско дело. Освен това казал, че след като се отпуснат парите за обезщетението, тогава ще се разберат какво ще му бъде възнаграждението. Не бил изготвен договор между страните, но било подписано пълномощно, издадено на подс. Е.. Скоро адвокатът съобщил, че цялата сума, която е преведена за обезщетението на сина е 37 500лв. или 38 000лв. и предал на ръка сумата от около 27-28 000лв., а уговореното възнаграждение било 10 %, което било платено на ръка, както и общо около 1500лв. за разноски.

         Присъденото на Т. застрахователно обезщетение от 40 643,94лв. по гр. д. № 183/09г. на ПОС по щета на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД  било събрано чрез ЧСИ М. О по и. д. № 714/2010г. и и. д. 717/10г. О изплатила по сметка на адв. В. Е. на 22.04.10г. 40 643,94лв. по първото и на 08.06.10г. – 4 226лв. по второто изпълнително дело.

Сред документите предоставени от НАП е разписка от Р.Т. с вписани имената и на бащата, и на сина,  с текст, че на  23.04.10г. е получил на ръка 36 843лв. и документи: изпълнителен лист, решение по гр. д. № 183/09г. по описа на ПОС, банков ордер.

 

В началото на 2010г. свидетелката Ф.А. и Е И упълномощили адв. В. Е. да ги представлява по уреждане на обезщетенията за неимуществени вреди, причинени им във връзка със смъртта на синовете, им загинали в една катастрофа. Пълномощното от името на Ф.А. с рег.№707/11.02.2010г. на нотариус С.П.- рег.№ на НК, давало право на пълномощника да получи по банковата си сметка определеното общо застрахователно обезщетение. По щетата на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД № 471008090904966 с увредени лица Ф.А. и Е И, се подписало споразумение на 10.12.2010г. по гр. д. № 12721/2010г. по описа на СГС, с което за Ф.А. е определено застрахователно обезщетение за неимуществени вреди в размер на 55 000лв. На 13.12.2010г. застрахователят изплатил  сумата от 55 000лв. по банковата сметка на адв. Е., на 15.12.2010г., отново по банков път, той изплатил на Ф.А. сумата от 44 415лв. Същевременно на 11.02.2010г. бил заверен подписът на Ф.А. при нотариус Б. Т. по пълномощно с упълномощен адв. В. Е. и с уговореното адвокатско възнаграждение от 10 % .

 

През зимата на 2009г. свидетелят А.С. подписал пълномощно рег.№1094 от 27.11.2009г., заверено при нотариус Б.Т., с което упълномощил адв. В. Е. да уреди застрахователно обезщетение за неимуществени вреди, причинени му при ПТП, с което давал право на адвоката да получи определеното му застрахователно обезщетение. Със споразумението № 763/30.12.2010г. между ЗК „Лев инс“ АД и А.С. било определено обезщетение за неимуществени вреди, причинени на С. вследствие на ПТП от 06.08.2009г., в размер на 1000лв. На 22.02.2011г. застрахователят изплатил сумата от 1000лв. по сметката на адв.В.Е..На 23.02.2011г.адв.Е. изтеглил на каса сумата от 1000лв. Свид. С. не разбрал от подсъдимия какъв е размера на определеното му обезщетение. Получил от него на ръка 300лв. и  подписал два документа, без да ги чете.

Сред документите, получени от НАП от подсъдимия е налице разписка от 23.02.2011г., незаверена, от името на А.А.С., с текст че е получил в брой 1000лв. и от тях е платил адвокатско възнаграждение - 300лв.

 

Свидетелката  Б.Т., неграмотна, упълномощила адв. В.  Е. с пълномощно рег.№ 4334/08.09.2010г., заверено при нотариус Л И. рег.№  на НК, да я представлява по уреждане на застрахователно обезщетение във връзка с причинени й неимуществени вреди при ПТП.  Подсъдимият дал на мъжа на свидетелката 50лв., за да се съгласят той да поеме делото. Договорките с адвоката водел съпругът – свидетелят С. Т, като уговорили адвокатско възнаграждение  от 13% от определеното обезщетение. В пълномощно рег. № 4334/08.09.2010г. на нотариус Л И било дадено право обезщетението да бъде изплатено по сметката на адв. В. Е., който е задължен да го предаде изцяло, като приспадне уговореното възнаграждение. По споразумение от 12.07.2011г.  по щета на ЗК “Български имоти“ № 044109101104034 с увреден Б Т. било определено застрахователно обезщетение в размер на 32 350лв. -30 000лв. за неимуществени вреди и 2 350лв. за имуществени вреди, платими по сметка на адв. Е.  в срок от 10 работни дни. На 20.07.2011г. ЗК „Български имоти“ изплатили по банков път по адвокатска сметка на пълномощника  сумата от 32 350лв. На 21.07.2011г. подсъдимият превел по банков път на Б.Т. две суми: 1800лв. и още 22 000лв. с пояснение „имущ.вреди ЗК „БИ“ АД” и  изтеглил на каса 8 500лв.

Сред документите, получени от ТД на НАП по ревизия, извършвана на В.Е., е  декларация, без заверка, от името на Б Т. за предоговорено адвокатско възнаграждение от 20% от обезщетението.

 

През месец април 2011г. свидетелят Е.Н.С. упълномощила адв. В. Е. да я представлява във връзка с уреждане на застрахователно обезщетение за причинени й неимуществени вреди при ПТП, като за целта било съставено пълномощно рег.№ 18/05.04.2011г., заверено от кмета на с. Й. М. А. Пълномощното давало право обезщетението да бъде изцяло преведено на служебната банкова сметка ***. В. Е., като той приспадне уговореното възнаграждение. По щетата на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951100152 с увредено лице Е.Н.С. било подписано споразумение на 02.08.2011г. от нейния процесуален представител адв. В. Е., с което й е определено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 40 000лв. На 08.08.2011г. ДЗИ „ ОЗ“ АД превело по банков път по сметка на адв. Е. по тази щета 40 000лв. На 10.08.2011г. сумата от 40 000лв. била изтеглена на каса в брой от подсъдимия. Свид. Е Н.С., по банков път, получила 21 300лв.

Сред предоставените от ТД на НАП документи, представени пред тях по повод извършвана ревизия на В.Е., е „Декларация“ от Е.С. от 16.06.2011г. рег.№ 31 заверена от кмета М. А,  че се предоговаря адвокатското възнаграждение в размер на 40% от обезщетението, които ще бъдат прихванати от преведеното обезщетение и Представено е и „Уведомление” от адвокат В. Е. до Е.С. от 11.08.2011г., в което е записано, че й  е превел в банка ДСК - 21 300лв.

 

Свидетелката С.М., също неграмотна, упълномощила  адв. В. Е. с пълномощно рег.№9517/02.07.2010г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, да я представлява във връзка с уреждане на обезщетението й по повод смъртта на детето й при ПТП, като дала право адвокатът да получи изцяло определеното й обезщетение и приспадне уговорено възнаграждение. В ХДИ “Застраховане“ била заведена първоначално щета с увреден свид. М. по административен ред. С протокол от 19.10.2010г. било определено обезщетение в размер на  10 000лв. , които постъпили по сметка на адв. В. Е. на 05.11.2010г. и той ги изтеглил на каса на 15.12.2010г. След заведено гр. д. № 13097/2010г. по описа СГС било постигнато извънсъдебно споразумение по щетата на С.М.  на 01.11.2011г. като  ХДИ „Застраховане“ АД превело по сметката на адв. В. Е. на 02.11.2011г. определеното обезщетение в размер на 18 000лв., което на 03.11.2011г. било изтеглено на каса от подсъдимия. В известен период от време последният предавал малки суми от същото на свид. М., като общо й предоставил 9 000лв.

Сред предоставените документи от ТД на НАП е вносна бележка от 03.11.2011г. за внесени от В. Е. по банкова сметка *** С.М. 8 127,19лв. с отбелязване: „с прихванат заем, разноски и хонорар по гр.д.13097/11 СГС“; декларация от С. М., нотариално заверена, от 30.09.2011г. за предоговорено адвокатско възнаграждение от 40 % процента.

 

Свидетелката Д.З.Д. упълномощила адв. В. Е. с пълномощно рег.№ 2960/13.10.2011г. на нотариус С.П. с право да я представлява при уреждане на застрахователно обезщетение по повод нанесена й телесна повреда при ПТП от 19.07.2010г.

На 14.10.2011г. по щета на ЗД „Евроинс“ АД № 1500045437 с увредено лице Д.Д. била подписана спогодба от пълномощника й адв. В. Е. с определено й обезщетение за неимуществени вреди в размер на 28 000лв., платими по сметка на пълномощника в 30дневен срок  от подписване на спогодбата. Застрахователят платил обезщетението от 28 000лв. на две вноски от по 14 000лв. на 02.11.2011г. и на 14.11.2011г. Първата вноска от 14 000лв., видно от извлечение на банковата му сметка, подсъдимият изплатил по банков път изцяло по сметка на Д.Д. на същата дата - 02.11.2011г. Втората вноска, изплатена от застрахователя на 14 000лв. на 15.11.2011г. била изтеглена на каса от Е.. От последниет той предал на ръка на пострадалата сумата от 4 000лв. Последното станало в присъствието и на свидетеля Н.Н., приятел на Д..

Сред документите от ТД на НАП от ревизия, извършвана на В. Е., както и документите, представените от самата Д., е „Декларация” от Д.Д., незаверена за получени в брой 14 000лв. на ръка от адв. Вл .Е. на 15.11.2011г.  и по банка 14 000лв.

 

А.А. пострадала при ПТП заедно с Н.И., М.Г., Х.М., при което починал и съпругът на Н.И.. След катастрофата и лечението в болница, в дома на пострадалите дошъл адв. В. Е. и им предложил да поеме защитата им срещу 10% хонорар от обезщетението. Близките се съгласили да го упълномощят. По щетата на ЗД “Евроинс“ АД с № 1500047299 с увредено лице А.А. била подписана спогодба от 23.01.2012г. между застрахователя и процесуалния й представител адв. В. Е., упълномощен съгласно пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег. №  на НК. Определеното общо обезщетение на пострадалата за неимуществени вреди било в размер на 55 000лв., платими на две вноски от 25 000лв. и 30 000лв. по сметката на пълномощника. ЗД „Евроинс“ изплатило сумата от 25 000лв. на 13.02.2012г. по банковата сметка на адвоката и той  по банков път превел на А.А. на 13.02.12г. сумата от 19 700лв. Втората вноска от 30 000лв. застрахователят превел по банков път на 01.03.12г. по сметка на подсъдимия, а той на 08.03.2012г. превел по банков път на А.А.  сумата от 20 000лв.

Другата пострадала в катастрофата - Х.Н.М. с пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, упълномощила адв. Е. да я представлява по уреждане на обезщетението й във връзка с причинени й неимуществени вреди при ПТП. По щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047302 с увредено лице Х.М. била подписана спогодба на 23.01.2012г. от упълномощения й адвокат, с която й е определена сумата от 80 000лв. като обезщетение, платима на две вноски от по 40 000лв. по сметка на адв. В. Е.. Застрахователят изплатил първата вноска  на 10.02.12.г. по банковата сметка на адв. Е., а той превел на Х.М. по банков път 38 400лв. на 13.02.12г. На 01.03.12г. ЗД „Евроинс“ изплатил втората вноска от 40 000лв.  по банков път по сметка на адв. В. Е., а на 08.03.2012г. той превел по банков път на Х.М. сумата от 23 000лв.

Другата пострадала при същата катастрофа на 17.04.2011г. била Н.И. /починала в хода на разследването/. В резултата на ПТП-то на нея й били причинени телесни повреди и починал съпруга й, баща на двете й дъщери –З. и Г.. Пострадал и внукът й М.Г.Х., на когото тя била настойник. Във връзка с причинените неимуществени вреди на увредените лица при застрахователя ЗД “Евроинс“ били заведени няколко щети. За увредените лица Н.И. и дъщерите й З. и Г. М, като наследници на починалия при ПТП-то И. С И. била заведена щета № 1500048892. Под друг номер щета Н.И. била увредено лице във връзка с причинената й средна телесна повреда -№ 1500047298.

Със спогодба от 23.01.2012г. между ЗД „Евроинс“ и упълномощения представител на И. адв. В. Е. по пълномощно рег. № 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№ .. на НК било определено обезщетението за причинените й неимуществени вреди /телесните повреди/ в размер на 12 000лв., платими по сметката на адв. Е. в срок от 20 дни за първата вноска и 40дни за втора вноска, всяка от по 6 000лв. Застрахователят изплатил по банков път на 13.02.2012г. 6 000лв. и на 05.03.12г. още 6 000лв. по сметката на адв. В. Е., а той превел по банков път на Н.И. на 08.03.12г.  сумата от 3 000лв.

Подсъдимият заявил, че не желае да разговаря с всички пострадали по случая, а само със сина на М. – свидетелят С.С., с когото да обсъждат делото. Двамата уговорили хонорар за пълномощника за всички пострадали от 10% от определеното обезщетение.

Със спогодба от 14.02.2014г. по щетата на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 за увреденото лице Н.И. във връзка със неимуществените й вреди, причинени  от загубата на съпруга й, била определена сума в размер на 102 030,62 лв. платими в 15дневен срок от подписване на спогодбата на десет вноски, като девет от тях по 10 000лв. и остатъка като последна вноска. Застрахователят изплатил първите девет вноски всяка от по 10 000лв. по сметка на адв. В. Е. както следва: първа вноска на 21.02.2014г., втора вноска на 04.03.2014г., трета вноска на 10.03.2014г., четвърта вноска на 17.03.2014г., пета вноска на 21.03.2014г., шеста вноска на 27-28.03.2014т., седма вноска на 02.04.2014г., осма вноска на 10.04.2014г., девета вноска на  17.04.14г. След получаване на всяка от вноските по банковата си сметка, подсъдимият на същия или следващия ден превеждал по банков път на Н.И. сумата от 7 500лв., а остатъка от 2 500лв. теглил на каса. Десетата вноска от 12 030,62лв. застрахователят изплатил по сметка на адвоката на 25.04.2014г., а на 28.04.2014г. В. Е.  превел по банков път на Н.И. 4 000лв. с пояснение „остатък последна вноска“.

         Сред документите от ТД на НАП са представени разписки от Н.И. от различни дати за получени на ръка от адвоката остатъци от преведените му вноски от обезщетението в размер на 2500лв., а също и разписка рег. №1509/28.04.2014г., с нотариално заверен подпис от нотариус К Г, с описание за начина на плащане на общо определеното й обезщетение.

За причинените от ПТП-то на внука на Н.И. –М.Г. неимуществени вреди при ЗД „Евроинс“ била образувана щета № 1500047300, по която със спогодба от 23.01.2012г. било определено общо обезщетение в размер на 30 000лв., платимо на две вноски. На 13.02.2012г. застрахователят изплатил по банков път по сметка на адв. В. Е. сумата от 15 000лв. и на същия ден последният изплатил по банков път по сметка на Н.И., настойник на Г., цялата сума от 15 000лв. с „ пояснение 1ва вн.обезщетение на М. Г“. На 05.03.2012г. застрахователят превел по банков път втората вноска от 15 000лв. по сметка на адв. Е., а той превел по банков път на 08.03.12г. на Н.И. сумата от 7 500лв.  с пояснение „2-равноска на М.Г. с прихванат заем и хонорар“.

Същевременно уговореният хонорар за пълномощника бил 10 % от обезщетението, като отделно от тях последният казал, че удържал за рушвет на застрахователите от всеки пострадал.

Като обезщетение за неимуществените вреди, причинени на дъщерята на Н.И. - Г.И.С., била определена сумата от 70 000лв. със спогодба от 28.11.2012г. На 15-ти и 17-ти 12.2012г. ЗД „Евроинс“ изплатило съответно 20 000лв. и 10 000лв. На 17.12.12г. подсъдимият превел 30 000лв. по сметката на Н.  с пояснение „обезщетение по гр.д.13200/12г. – пълномощник”. Застрахователят изплатил втората вноска от 40 000лв по банков път по сметка на адв. Е.  на 19.12.2012г., а той изплатил по банков път на майка й - Н.И., на 20.12.2012г. сумата от 23 500лв., а остатъка от 16 500лв. изтеглил на каса.

За другата дъщеря на Н.И. - З.И.С. застрахователното обезщетение било определено в размер на 70 000лв. със спогодба от 08.05.2013г. ЗД „Евроинс“ изплатили по банков път определеното обезщетение на две вноски по сметка на адв. Е. както следва: на 28.05.2013г. - сумата от 35 000лв., които подсъдимият превел изцяло на З.С. по банков път на същия ден. Втората вноска била изплатена от застрахователя по банковата сметка на адвоката на 25.06.2013г.-  35 000лв., от която подсъдимиян превел по банков път на 28.06.13г. 20 700лв.

Сред документите от ТД на НАП е налична разписка от името на З.С., със заверен подпис от нотариус к Г рег. № , с текст, че на 28.05.13г. е получила по банка 35 000лв., на 28.06.2013г. е получила в брой 14 000 от адвоката от втората вноска, остатъка от втората вноска 21 000лв. ще се преведе по банка от адвоката в рамките на работния ден и че е заплатила хонорар от 1000лв.

 

През лятото на 2011г. подс. Е. посетил лично дома на свидетелката Т.А., която живеела при свид. Р А. Казал, че разбрал за случая й от телевизията и предложил да води дело за да заплатят на нея обезщетение за вредите от ПТП-то, при което загинала майка й, като трябвало само да подпише някакви документи. Тъй като Т.А. била малка, Р А подписала необходимите документи от нейно име за да може адвоката да води делата. Разбрали се, че хонорарът му е 10%, но не изготвили документи в тази връзка. Свид. А. платила на ръка на адвоката 2800-3000лв. тъй като той й казал, че му се полагат тези пари. Той отворил на нейно име банкова сметка ***то. Присъденото на Т.А. обезщетение било събрано по принудителен ред чрез ЧСИ Л.М.. Събраните суми тя изплатила на два пъти по сметка на адв. В. Е. както следва: на 03.09.2011г.  изплатени  35 469,04 лв.  по и.д. №1519/11 „А. срещу ДЗИ“, като от тази сума на 08.09.2011г. подсъдимият изплатил по банков път на Т.А. сумата от  30 482лв.  с пояснение  „10% хонорар“, а по и.д. № 1704/12г. били  изплатени по сметка на адв. Е. 31 728,59лв. на 24.07.12г. От тази сума той изплатил по банков път на Т.А. сумата от 21 765лв. на 13.08.2012г. с пояснение „обезщетение с прихванати разноски“.

 

В началото на 2014г. свидетелят К.Р., настойник на пострадалия си син при ПТП - Р Р., по препоръка на майката на детето, се свързал с подс. Е.  и го упълномощил да го представлява по уреждане на обезщетение за претърпените неимуществени вреди от Р Р.. Уговореният адвокатски хонорар бил  20% от обезщетението.

По споразумение от 21.03.2014г. с ДЗИ „ОЗ“ било определено общо обезщетение за Р Р.  в размер на 34 000лв., платими по сметка на адв. В. Е.. На 25.03.14г. застрахователят превел по банков път 34 000лв. по сметка на пълномощника, а той на 26.03.14г. превел по банков път на К.Р. сумата от 20 000лв. и теглил на каса 14 000лв.

Свид. К.Р. получил документите от адв. Е. и от тях разбрал, че общия размер на определеното обезщетение за синя му е 34 000лв., от получената по банков път сума разбрал,  че адвоката си е прихванал хонорар повече от уговореното възнаграждение, но не  спорил и нямал претенции към никого.

Сред документите предоставени от НАП-Пловдив е разписка от К.Р. от 26.03.2014г. със заверен подпис при нотариус Б.Т., че свидетелят получил в брой 14 000лв., а остатъка от обезщетението от 20 000лв. ще бъдат преведени по банка.

 

През месец юни 2013г. свидетелят А. П. посетил дома на М.С., казал й че познавал много добър адвокат –В.Е., който можел да помогне да вземе обезщетение във връзка със смъртта на дядо й при ПТП. ПРез месец юли на същата година подсъдимият й се обадил да каже, че тя ще получи 5 000лв., но трябва да подпише документи за получени 30 000лв. При нотариуса трябвало да подпишат някакви документи, три на брой. Подсъдимият обяснил, че от тези 30 000лв. осем хиляди били за застрахователя, 5 хиляди на свидетелката, а за останалите не станало ясно. По споразумение със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД по гр.д. № 1767/2013г. на ПОС  от 16.05.2015г. било определено обезщетение за неимуществени вреди за М.С. в размер на 30 000лв., платими по сметка на адв. В. Е.. Застрахователят изплатил сумата на 21.05.2014г. по банковата сметка на пълномощника, а той изплатил по банков път на М.  С. на 22.05.2014г. 5 000лв.

Сред документите предоставени от НАП от ревизията на В. Е. е разписка рег.№ 2207/22.05.2014г. заверена от пом.нот. В.Б. при кантората на Б.Т. от името на М.С., че е уведомена за подписано споразумение за 30 000лв., като при подписване на разписката е получила на ръка 22 000лв. по нейно настояване, а остатъкът ще бъде преведен по банка – 5 000лв. Отразено е още, че останалите в сметката 3 000лв. са за запращане на адвокатски хонорар от 10 000лв. Същевременно по делото е представено копие на договор за процесуално представителство с уговорено адвокатско възнаграждение в размер на 30 % и пълномощно от 16.04.2014г.

        

          Свидетелят С.С. пострадал в една и съща катастрофа с бащата на Н.Д., като на него била причинена средна телесна повреда. В дома му дошъл адв. Е. и го питал дали иска да го представлява, при което той се съгласил. На 07.12.2012г. бил заверен подписа на С.Н. на договор за процесуално представителство рег.№ 3037, като уговореното адвокатско възнаграждение е в размер на 10 %. С пълномощно рег.№3036 от същата датата свидетелят упълномощил адв. В. Е да го представлява за уреждане на обезщетението от застрахователя във връзка с вредите от ПТП. На 27.10.2014г. по щета на ЗК “Уника“ №12410540081 за увреденото лице С.Н. бил подписан договор за спогодба, в който се определя размер на обезщетението  за причинените му неимуществени вреди от15 000лв., платими по сметката на адв. Е.. Застрахователят превел определената сума по сметка на пълномощника на 31.10.2014г., от нея той превел 6 000лв. на 03.11.2014г. на пълномощник, а останалата сума от 9000лв. превел по негова сметка по фактура № 8 от 03.11.14г. за 7 500лв. с посочено основание плащане по договор за процесуално представителство от 19.08.14г.

Във връзка с изплащане на определеното  му обезщетението свид. С.Н. заедно със своя съсед Е М посетили нотариус И.И. /починал/ с документи за заверка на подписа на Н., изготвени от адв. Е.. Н. подписал пълномощно с упълномощен адв. Е. /рег.№ 6195/ и пълномощно с упълномощен Е М /рег.№ 6196/ да получи обезщетението от адвоката му, както и такова с рег.№ 6194/19.08.2014г. на нотариус И.И.-договор за процесуално представителство с уговорено възнаграждение от 50% от обезщетението, без включен ДДС.

С.Н. получил общо 6 000лв. от близките на пълномощника си Е М.

Сред документите предадени от ТД на НАП-Пловдив е фактура № 8 с получател С.Н., издадена от подс. Е. от 03.11.2014г. за сумата 7 500лв. без ДДС - плащане по договор за процесуално представителство от 19.08.2014г.

 

В.К. претърпял ПТП, причинило му средни телесни повреди, като след известно време при него дошъл съседът му – свидетелят Н. И и му предложил да го заведе при адвокат, тъй като имал право да вземе пари от застраховката. Така свид. К. бил заведен при адв. В. Е. и на 16.01.2013г. бил заверен подписа на В.К.  по три документи от негово име при нотариус Б.Т. – рег. №  - пълномощно за адв.В.Е., рег.№ - пълномощно с упълномощен А. П. да получи от адв. Е. ***  – договор за цесия между В.К. и А. П. с цена 2000лв., с предмет застрахователното обезщетение от „Бул инс“ на К.. На 17.01.2013г. договорът за цесия бил прекратен съгласно декларация, оригинала на която е предаден доброволно от подс. Е. с протокол от 31.01.2015г.

Всъщност подобна размяна на пари между свидетелите П. и К. изобщо нямало. Единствено при подписването на документите от К., той получил от подсъдимия сумата от 2 000лв. На пострадалия било присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25 000лв., ведно с лихви по решение № 509/13.03.2014г. по гр.д. № 1101/13г. на ОС-Пловдив. Сумата от обезщетението била събрана по принудителен ред чрез ЧСИ Л.М.  и изплатена по сметка на адв. В. Е. на два пъти както следва: -на 17.07.2014г.  изплатени 23 880,51лв.  по изп.д.№ 429/14г., като на същия ден адвокатът изплатил такси от името на В.К. и разноски общо от 1876лв., а по банков път изплатил по сметка на  В.  К.  сумата от   5 501,13лв. с пояснение „остатък събр. взем по изп. д с прихв. лихви и адв-възн.“, като освен това платил по фактура №1 от 17.07.2014г. сумата от 16 503,38лв. с вкл.ДДС.; - на 15.09.2014г. изплатени от ЧСИ 10 606,03лв., от които подсъдимият изплатил на В.К. по банкова сметка  ***,01лв.  и направил плащане по фактура № 4 от същата дата на сумата от 7 860,02лв. с включен ДДС.

След като дъщерята на К. – свидетелката А Б разбирала за случая, се свързала с адв.В.Е. чрез свой адвокА. При разговора било уговорено адвокатско  възнаграждение за последния от 10% от обезщетението, а едва при втората среща той им показал договор между него и В.К., в който бил уговорен хонорар в размер на 75%  от обезщетението със ДДС. 

 

През лятото на 2014г. В. Е. се скарал със сина на А. П. - А. П. и след среща с него, А. П. потърсил съвет от друг адвокат, който го насочил да изиска от кантората на нотариус Т. справка за документите, подписани от него. След като получил тази справка, А. П. се срещнал отново с адв. З, който му обяснил, че според документите излизало, че той е отговорен за парите, които Е. е получил и не е дал всичката сума на хората. Свързал се с лицата, с които по документите излизало, че бил сключил договор за цесия с  предмет бъдещите им вземания от застраховател, за да им обясни случилото се. С едно от тези лица, с които бил сключен договор за цесия се оказало, че дори не са се виждали – свид. П.Г.. По-късно организирали интервю с тяхно участие /С., Г., Н./ пред медиите, за да обявят действията на В. Е..

 

Така описаната фактическа обстановка се установява, според съда, безспорно и категорично отчасти от обясненията на подсъдимия В.К.Е., от друга страна от показанията на свидетелите А. А П., В А. П., И. М.А., Г.А.Н., М Н Б, П.К.Г., М Д.Г., К К Т, С.С.С., Т П А., Н.Р.Д. /А./,  Г. Д. А., Б Е А., В С.С., Е.А.М., Н.М.М., А.А.М., К.А.М., М.Ж.С., И.Б.К., В Н. Т, Р.Р.Т., Р А Т., Ф.С.А., А.А.С., Б М.Т., С.Х. Т, Е.Н.С., С.С.М., Д.З.Д.,  А.И.А., Х.Н.М., Т.Н.А. /Я./, К.И.Р., С.С.Н., С.Н.С., З.И.С., Г.И.С.,  М.Г.Х.,  М.Ц.С., Р Н. Б, С Д. Б,  В.В.К.,  А В Б,  Н. Л И, П Ч Г, Д И. Г. и И. П К., депозирани във фазата на досъдебното производство и приобщени към доказателствата по делото на основание чл.383 вр. чл.283 от НПК, както и от показанията на свидетелите Н.Б.Н., С.Х.П., Б.М.Т. и В.Р.Б., дадени в съдебното производство. Възприетото от съда се подкрепя и от приложените по делото писмени доказателства- заключения на психиатрична и психиатрично-психологична експертизи, извлечение от банкови сметки, разписки, фактури, декларации, справки от нотариуси, копия на документи от ЧСИ Л.М. и М.О., застрахователни книжа от ЗД „Евроинс“, ДЗИ “ОЗ“, „ХДИ Застраховане“,  ЗД „Уника“, протоколи за претърсване и изземване и Раздпореждания на ПОС, с които същите са били одобрени, свидетелство за съдимост и характеристична справка, приложени по дознанието, както и от представените и приети в хода на съдебното производство писмени доказателства-справки от Висшия адвокатски съвет, справки от кметството на с. Й. общ. Силистра, служебна бележка на името на В.К., декларации, копия от пълномощни, справки от ЧСИ, ревизионен акт от 31.01.2018г., издаден на подсъдимия, разписки, платежни нареждания, договори, жалби.

Съдът кредитира отчасти кратките обяснения на подсъдимия Е. и напълно се доверява на показанията на гореизброените свидетели, приобщени както непосредствено при разпита им пред настоящия състав, така и във фазата на досъдебното производство, като счита същите за обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, кореспондиращи помежду си и с останалите доказателства по делото.

Всички те по идентичен начин описват възприетата от съда фактическа обстановка по делото, в зависимост от това на каква част от протеклите събития са станали преки очевидци. Така не съществува противоречие в цитираните гласни доказателства относно описаните в началото на настоящите мотиви събития и по-конкретно за това какви действия е извършвал подсъдимият, за да се снабди лично и да осигури в своя полза парични средства от пострадалите по делото. Освен това и не съществува съмнение относно начина, по който същият се е свързвал с всеки от свидетелите по делото, както и за това какви суми е получил подсъдимият от всеки от пострадалите, в кръга на неговото пълномощие, с цел да набави за себе си имотна облага, след като е използвал  неопитността и неосведомеността на И. М.А., Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Н.Р.Д. и с това им е причинил имотна вреда общо в размер на 321 500лв., въвеждайки посочените лица в заблуждение относно размера на паричните средства, които им се дължат във връзка с претърпени от всеки от тях болки и страдания. С оглед на това и подс. Елъдров им предоставил неверни данни относно общия размер на договореното със застрахователните дружества обезщетение за всяко лице и в преобладаваща част от случаите им предавал малка част от реално изплатените средства, които застрахователите превеждали по банков път по служебната му банкова сметка ***лен ред суми от ЧСИ по същата сметка.

 

Същевременно гореизброените пострадали са категорични в твърденията си, че са изпълнявали стриктно всичко, което им е било казано от подсъдимия, в масовия случай били неграмотни или малограмотни, поради което изцяло разчитали на неговата коректност и обясненията, които той им давал. Така всички те изключително подробно и последователно пресъздават събитията, описани в началото на настоящите мотиви, като категорично заявяват, че, на първо място, са се доверили на подсъдимия, в качеството му на адвокат, именно поради своята невъзможност да водят сами делата си, свързани с изплащане на застрахователни обезщетения за преживени от тях болки и страдания. В тази връзка всички те възприели с пълно доверие представената от подс. Е. необходимост от подписване на редица документи, с които те не били боравили никога преди това, а и с чието съдържание не могли да се запознаят. Последното напълно се потвърждава и от разпитаните пред настоящия състав свидетели П., Б. и Т., които, в качеството си на нотариуси, са направили съответни заверки на приложените по делото пълномощни, декларации и разписки, като именно поради характера на изповяданата сделка – заверка на подпис под документ, а не на съдържанието на последния, не са имали задължението и съответно не са прочитали инкриминираните документи на всеки от пострадалите или на свид. А. П..

На следващо място в потвърждение на твърденията на пострадалите са и приложените по делото писмени доказателства – банкови извлечения, пълномощни, договори за правна защита и съдействие, декларации, разписки.

Въз основа на горното изцяло се потвърждава заявеното от всеки от пострадалите относно това какви парични суми е получил всеки от тях от подсъдимия, както и това реално какво им се е дължало от застрахователните дружества.

По мнение на съда твърденията на всеки от пострадалите индиректно се подкрепят и от показанията на останалите разпитани по делото свидетели, които настоящият състав също възприема изцяло. Така факта на липсата на реално предаване на парични средства от подсъдимия на свид. А. П. със задължение последния да ги предава на пострадалите, се установява категорично от самия П., а и от показанията на пострадалите. Всеки от тях отрича да е подписвал документ със съзнанието, че упълномощава П. да получи от подс. Е. парични суми, които в последствие да му предаде, а освен това в преобладаваща част от случаите пострадалите и П. изобщо не са се познавали – например с П.Г. свид. П. се запознал едва когато решили да направят изявление пред медиите във връзка с отношенията им с подсъдимия.

По идентичен начин съдът възприема и твърденията на другата група пострадали – от престъплението по чл.217 ал.4 от НК, а именно - Н.М.М., Е.А.М., А.А.М., Д.Ж.С., И.Б.К., К.А.М., Р.Р.Т., Ф.С.А., А.А.С., Б.М.Т., Е.Н.С., С.С.М., Д.З.Д., А.И.А., Х.Н.М., М.Г.Х., Т.Н.А., Г.И.С., З.И.С., К.И.Р., М.Ц.С., С.С.Н., В.В.К.. Всички те подробно разказват обстоятелствата, при които са упълномощили подсъдимия да ги представлява пред застрахователните дружества във връзка с изплащане на обезщетения за причинени им неимуществени вреди, което всъщност не се отрича и от самия подс. Е.. Освен това твърденията на всяко от горепосочените лица, че не са им били предадени изцяло от пълномощника им присъдените суми, се потвърждава пряко от писмените доказателства по делото – споразумения, решения на съдебни състави, справки от съдебни изпълнители, банкови преводи, платежни нареждания, фактури.

 

Настоящият състав се доверява и напълно възприема заключенията на съдебно-психиатричната и психиатрично-психологичната експертизи, които счита за обективни, всестранни, незаинтересовани, компетентно изготвени, с необходимите знания и опит и в съответствие с материалите по делото.

 

При така установената по категоричен начин фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият В.К.Е. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 210 ал.1 т.3 пр.2 вр. чл.209 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че в периода 17.11.2011г. – 23.07.2014г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на посочените по-долу лица, в кръга на неговото пълномощие, с цел да набави за себе си имотна облага, използва  неопитността и неосведомеността на И. М.А., Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Н.Р.Д. и с това им е причинил имотна вреда –общо в размер на 321 500лв. като причинената вреда е в големи размери както следва: В периода от 17.11.11г. до 24.02.2012г.  в гр. Пловдив като пълномощник на И. М.А. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2142 на нотариус С.П. рег.№ на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на И. М.А. и с това му е причинил имотна вреда – в размер на 47 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 65 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД №1500047063 по спогодба от 28.11.2011г., като причинената вреда е в големи размери; В периода от 15.10.2012г. до 11.12.2012г. в гр. Пловдив като пълномощник на Г.А.Н. по пълномощно рег.№ 5514/07.11.2012г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Г.А.Н. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 62 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 67 000лв. по щета на по щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 43072951300189, полица ГО №01-11-12-0151-2040 и гр.д.3500/2012г. на ПОС / по споразумение от 07.12.2012г., като причинената вреда е в големи размери; В периода от 30.05.13г. до 23.08.13г.  в гр. Пловдив като пълномощник на П.К.Г. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 3860/16.07.2013г. на нотариус С.П. рег.№  на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на П.К.Г. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 80 000 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.   част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2316/13 на ПОС, като причинената вреда е в големи размери; В периода от 25.07.13г.  до 09.09.2013г. в гр. Пловдив като пълномощник на С.С.С. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 4080/25.07.2013г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на С.С.С. и с това  му е причинил имотна вреда – в размер на 77 500 представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД №43072951300189 по споразумение от 14.08.2013г. и гр.д.№2397/13 на ПОС; В периода от 17.02.14г.до 23.07.14г. в гр. Пловдив като пълномощник на Н.Р.Д. в кръга на неговото пълномощие по пълномощно рег.№ 2247/26.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК с цел да набави за себе си имотна облага е използвал  неопитността и неосведомеността на Н.Р.Д. и с това  й е причинил имотна вреда – в размер на 55 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетени е от 75 000лв. по щета на „Уника“АД  гр.д.№2.../2014г. на СГС, като причинената вреда е в големи размери.

 

На първо място следва да се посочи, че основният състав на това престъпление е уреден в първата алинея на чл.209 от НК. Той урежда въвеждане другиго в заблуждение, с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага, като възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда. С оглед константната практика на ВКС по тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл.209 ал.1 от НК, за  да е налице осъществен състав на престъплението се изискват два елемента – деецът изначално да не е имал намерение да изпълни онова, което е обещал и да не е имал възможност да го направи. Освен това измамата е имуществено престъпление, засягащо личната собственост на пострадалия, тъй като деецът с користна цел – да си създаде облага, възбужда у потърпевшия неправилна, погрешна представа относно определено имуществено право или със същата цел използва неопитност, заблуждение или неосведоменост. Не на последно място при измамата имотната вреда настъпва с акта на имуществено разпореждане от страна на пострадалия, извършено именно под въздействието на формираните от дееца или използваните от него вече съществуващи неправилни представи за определени факти. Вредата в следствие на това разпореждане е свързана с намаляване активите /патримониума/ на пострадалия. Не на последно място измамникът действа вредоносно и в случаите, когато обективно е в състояние да изпълни поето задължение, но въпреки това още с поемането му не възнамерява да го стори.

В конкретния случай, всички елементи от обективния състав на престъплението, вменено във вина на подсъдимия В. Е., са налице. Същият, в горецитирания инкриминиран период, след като е бил надлежно упълномощен от всеки от пострадалите, се е възползвал от неопитността и неосведомеността на свидетелите А., Н., Г., С. и Д., относно предприемането на предвидените в законодателството на страната действия за уреждане изплащането на застрахователни обезщетения на всеки от тях за репариране причинените им болки и страдания. В действителност подсъдимият добил обективно знание за неопитността, неосведомеността и неграмотноста на всеки от пострадалите при срещите си с тях, тъй като същите са ясно доловими за всеки човек и станаха достояние и на настоящия състав при разглеждане на делото. Освен това подсъдимият съзнателно  и преднамерено се възползвал от тези недостатъци в интелектуалната и социална сфера на пострадалите свидетели, като заявил, че ще уреди всички въпроси, свързани с посочените обезщетения. Във връзка с последното той им разяснил, че това може да се осъществи само и единствено посредством упълномощаването му от всеки от тях, като в допълнение им били поднасяни за подпис и редица други документи, с чието съдържание същите обективно не били в състояние да се запознаят и да формират правно-релевантна роля за подписването им, нито някой – подсъдимият или извършилите нотариална заверка на подписите под тях свидетели П., Б. и Т., им разяснил тяхното съдържание. По този начин подсъдимият Е. мотивирал всеки един от пострадалите да му предостави правото, преди всичко, да получи по свои банкови сметки паричните средства, представляващи изплатените им от застрахователните дружества обезщетения. В резултат на това и като използвал неосведомеността и неопитността на всеки от пострадалите, подс. Е. причинил на всеки от тях имотна вреда съответно в размер на 47 000лв. на свид. А.,   62 000лв. на свид. Н., 80 000лв. на свид. Г., 77 500лв. на свид. С. и 55 000лв. на свид. Д..

 Така изложените изводи следват както от собствените действия на подсъдимия, изразили се в убедително и подробно излагане пред всеки от пострадалите на факта, че той е в състояние да договори обезщетение за всеки от пострадалите и същото следва да бъде преведено по неговата банкова сметка, ***злични по съдържание документи, чиито текст им е останал неизвестен, респ. неясен, така и от обективния факт, че въпреки получените по банков път парични средства, подс. Е. не превел същите в пълен размер на всеки от пострадалите и ги е ощетил с горепосочените суми, макар да е изтеглил обезщетенията в пълен размер. Нещо повече, последният не е и имал каквото и да било намерение да осъществи в пълнота ангажимента си, тъй като липсват каквито и да било доказателства горепосочените средства за обезщетения наистина да са били получени от всеки от пострадалите. Деянието е било извършено от подсъдимия и при условията на продължавано престъпление, като той е осъществил престъплението по чл.210 ал.1 т.3 пр.2 и т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. ал.1 от НК по отношение на различни лица, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото деяние се явява и от обективна, и от субективна страна продължение на предшестващите го.

         На следващо място налице е друга част от обективната страна на престъплението измама, а именно това, че точно в резултат на използване на неопитността и неосведомеността на всеки от пострадалите-тяхната неграмотност или малограмотност, липсата на познание какви действия следва да се извършат за получаване на обезщетение от застрахователите, както и на това какви средства са постъпвали от последните по сметките на подсъдимия, имуществото на същите е било ощетено в парични средства в посочените по-горе в настоящите мотиви размери. Именно тази неопитност и неосведоменост са били от съществено значение за вземане на решението за оправомощаване на подсъдимия да се разпорежда със средствата на всеки от пострадалите. Още повече, че ако всеки от тях имаше реална представа за постъпилите средства, касаещи личните им вреди, не би се съгласил да се разпореди с тях в интерес на подсъдимия.

         Не на последно място са били създадени и неверни представи у пострадалите свидетели относно размера на изплатените обезщетения, като тук отново се откроява съществен съставомерен елемент от престъплението „измама” по смисъла на Наказателния кодекс, тъй като подс. Е. е предприел активни действия по формиране на неправилните представи у свидетелите. Последното е извършено най-вече чрез излагането на напълно невярната информация за това какво обезщетение е присъдено на всеки пострадал от това деяние. Още повече, че на никого от пострадалите не са били предоставени екземпляри от многобройните документи, подписани от всеки то тях, за да могат те да се запознаят подробно със съдържанието им.

         В разглеждания казус се констатира и наличието на изискуемата от закона пряка причинна връзка между деянието и престъпния резултат-имотната вреда, настъпила у всеки от свидетелите. Последната е непосредствено свързана с настъпилата имотна вреда у пострадалите, която пък не би възникнала ако подсъдимият не се беше възползвал от неопитността и неосведомеността на всеки от тях и те не бяха заблудени от Е. относно размера на дължимите им суми от застрахователите.

Не на последно място по мнение на съда в случая е налице и квалифициращият признак по смисъла на  чл. 210, ал.1, т.5 от НК, а именно, че причинената имотна вреда е в големи размери според критериите залегнали в ТР № 1 от 1998 г. на ОСНК. Общата вреда причинена от това инкриминирано деяние на подс. Е. е в размер на 321 500 лева. Тази сума е в размер значително повече от 70 пъти стойността на минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението, която е варирала в инкриминирания период от 240лв. до 340лв.

 

    От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, с користна цел, с пряко целени, съзнавани и настъпили общественоопасни последици. В.Е. е искал непосредствено настъпването на противоправните последици на деянието си, което безспорно се доказва преди всичко от свидетелските показания по делото, описващи целенасочените му действия, в резултат на използването на неопистостта и неосведомеността им, предоставяйки невярна информация за заплатените на всеки от тях суми и разпореждането с остатъка от средствата в свой личен интерес. Последното категорично се подкрепя и от писмените доказателства по делото, доколкото са налице надлежни банкови извлечения, установяващи конкретните средства, преведени от застрахователните дружества като обезщетение за всеки от пострадалите. Подсъдимият е предвиждал, че в резултат на неговите действия ще настъпи увреждане на имуществото на свидетелите, като те не получат в цялост дължимите им парични средства. Именно разликата между изплатената от застрахователите и реално получената от всеки пострадал част от тези парични средства представляват и облагата, която Е. е желал и съзнавал, че ще получи.

 

Изложените в началото на настоящите мотиви факти и обстоятелства, мотивират съда да приеме, че с действията си подсъдимият В.Е. е осъществил от обективна и субективна страна и състава на престъпление по чл.217 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, за това, че през периода 11.02.2010г. до 03.11.2014г. в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на Н.М.М., Е.А.М., А.А.М., Д.Ж.С., И.Б.К., К.А.М., Р.Р.Т., Ф.С.А., А.А.С., Б.М.Т., Е.Н.С., С.С.М., Д.З.Д., А.И.А., Х.Н.М., Н.С.И., М.Г.Х., Т.Н.А., Г.И.С., З.И.С., К.И.Р., М.Ц.С., С.С.Н., В.В.К., съзнателно е действал против законните интереси на представляваните и съзнателно е ощетил имуществото им, поверено му да го управлява и пази като от деянието са последвали значителни щети общо в размер на 354 958,41лв. както следва: на 11.02.2010г. като пълномощник на Н.М.М. по пълномощно рег.№ 6607/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.М.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.; на 11.02.2010г. като пълномощник на Е.А.М. по пълномощно рег.№ 6606/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№ .. на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Е.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.; на 11.02.2010г. като пълномощник на А.А.М. по пълномощно рег.№ 6608/28.08.2009г. на нотариус Д Ж.Н рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295090270 по споразумение от 22.12.2009г.; в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на Д.Ж.С. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М.С. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната  и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.Ж.С. в размер на 15 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  №4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г.; в периода от 22.02.2010г. до 25.02.2010г. като пълномощник на И.Б.К. по пълномощно рег.№ 3169/29.05.2009г. на нотариус М.С. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за И.Б.К. в размер на 35 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 48 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 4307295100002 по споразумение от 26.01.2010г.; в периода от 16.03.2010г. до 18.03.2010г. като пълномощник на К.А.М. по пълномощно рег.№ 1665/16.02.2010г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваният  и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за К.А.М. в размер на 5 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 45 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 4307295090270 по споразумение от 17.02.2010г.; на 23.04.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 12 643,94лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ М.О. застрахователно обезщетение от 40 643,94лв. /присъдено по гр.д.№ 183/09г. на ПОС по щета на ЗАД“Булстрад Виена иншурънс груп“АД , и.д. № 714/2010г.; на 08.06.2010г. като пълномощник на Р.Р.Т. по пълномощно рег.№ 886/02.02.2009г. на нотариус С.П. рег.№ … на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р.Р.Т. в размер на 4 226 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  чрез ЧСИ М.О. застрахователно обезщетение от 4 226 лв. /присъдено по гр.д.№ 183/09г. на ПОС по щета на ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД, и.д. № 717/2010г.; в периода от 13.12.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на Ф.С.А. по пълномощно рег.№ 707/11.02.2010г. на нотариус С.П. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Ф.С.А. в размер на 10 585 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 55 000лв. по щета на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс груп“ -АД № 471008090904966  по споразумение от 10.12.2010г. и гр.д.№ 12721/2010г. по описа на СГС; през зимата на 2011г. като пълномощник на А.А.С. по пълномощно рег.№ 1094 от 27.11.2009г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.А.С. в размер на 700лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 1 000 лв. по щета на ЗК“Лев Инс“АД № 70 1336/10г. за неимуществени вреди по споразумение № 763/30.12.2010г.; в периода 20.07.2011г. - 21.07.2011г. като пълномощник на Б.М.Т. по пълномощно рег.№ 4334/08.09.2010г. на нотариус Л И. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Б.М.Т. в размер на 8 550 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 32 350 лв. по щета на ЗК “Български имоти“ № 044109101104034 по споразумение от 12.07.2011г.; в периода 08.08.2011г.- 10.08.2011г. като пълномощник на Е.Н.С. по пълномощно рег.№ 18/05.04.2011г. на кмета на с.Й. М. А, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети последвала щета за Е.Н.С. в размер на 18 700лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 40 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951100152 по споразумение от 02.08.2011г.; в периода 05.11.2010г. до 15.12.2010г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег.№9517/02.07.2010г. на нотариус Р Т рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 10 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 10 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 01-10-10-0191-1107/2010г. /протокол № 1 от 19.10.2010г.; на 03.11.2011г. като пълномощник на С.С.М. по пълномощно рег. № 12327/01.11.2011г. на нотариус Р Т рег.№.. на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за  С.С.М. на  в размер на 9 872,81 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 18 000лв. щета на ХДИ „Застраховане“АД  № 01101001911107 /гр.д. № 13097/2010г. на СГС /споразумение от 01.11.2011г.; на 14.11.2011г. – 15.11.2011г. като пълномощник на Д.З.Д. по пълномощно рег. № 2960/13.10.2011г. на нотариус С.П. рег.№  на НК /гр.д. № 5280/2011г. на СГС-с отказ приключва/, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Д.З.Д. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 28 000лв. по щета на ЗД „Евроинс“АД № 1500045437  по спогодба от 14.10.2011г.; на 13.02.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег. № 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег. № на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 5 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./първа вноска от 25 000лв./ по щета на ЗД“Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода от 01.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на А.И.А. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за А.И.А. в размер на 10 000лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка   застрахователно обезщетение от 55 000лв./втора вноска от 30 000лв./ по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047299 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода от 10.02.2012г. до 13.02.2012г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК , съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 1600лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 80 000лв./първа вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.; на 01.03.2012г.-08.03.12г. като пълномощник на Х.Н.М. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Х.Н.М. в размер на 17 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 80 000лв./втора вноска от 40 000лв./ по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047302 по спогодба от 23.01.2012г.; на 13.02.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег. №  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 6 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 6 000лв.-първа вноска от общо 12 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047298 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 3 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 12 000лв./втора вноска от 6 000лв./ по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047298 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода 05.03.2012г. до 08.03.2012г. като пълномощник на М.Г.Х. по пълномощно рег.№ 16158/28.12.2011г. на нотариус П.А. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Г.Х. в размер на 7 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 30 000лв. от втора вноска от 15 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500047300 по спогодба от 23.01.2012г.; в периода от 03.09.2011г. до 08.09.2011г.  като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК и договор за правна защита  №51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 4 987,04 лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ “ОЗ“ АД чрез ЧСИ Л. М от 35 469,04лв./ гр. д. № 6551/2010г. на СГС , и.д. № 1519/11г.; в периода от 24.07.2012г. до 13.08.2012г. като пълномощник на Т.Н.А. по пълномощно рег.№ 6396/11.07.2012г. на нотариус Е.Ш. рег.№  на НК и договор за правна защита  № 51614/11.07.2012г., съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Т.Н.А. в размер на 9 963,59лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от ДЗИ “ОЗ“ АД чрез ЧСИ Л. М от 31 728,59лв./ гр. д. № 6551/2010г. на СГС по и.д.№ 1704/12г.; в периода 19.12.2012г. до 20.12.2012г. като пълномощник на Г.И.С. по пълномощно рег.№ 4835/26.11.2012г. на нотариус К Г рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни последвала щета за Г.И.С. в размер на 16 500лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 70 000лв./втора вноска от 40 000лв. / по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 28.11.2012г. гр. д. № 13200/12г на СГС/; на 28.06.2013г. като пълномощник на З.И.С. по пълномощно рег.№ 1311/29.04.2013г. на нотариус Р К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за З.И.С. в размер на 14 300лв. представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 70 000лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 08.05.2013г.; на 21.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от първа вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; на 04.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от втора вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; на 10.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от трета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; на 17.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№ на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от четвърта вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; на 21.03.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от пета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 15000448892  по спогодба от 14.02.2014г.; в периода 27.03.2014г. до 28.02.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от шеста вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; в периода 02.04.2014г. до 03.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от седма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; в периода 10.04.2014г. до 11.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от осма вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД“Евроинс“АД №1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; на 17.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 2 500 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от девета вноска в размер на 10 000лв. от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892 по спогодба от 14.02.2014г.; в периода 25.04.2014г. до 28.04.2014г. като пълномощник на Н.С.И. по пълномощно рег.№ 3785/30.08.2013г. на нотариус К.Г. рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Н.С.И. в размер на 8 030,62 лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от последна вноска в размер на 12 030, 62лв. от изплатеното  по банковата му сметка застрахователно обезщетение от общо 102 030,62 лв. по щета на ЗД “Евроинс“ АД № 1500048892  по спогодба от 14.02.2014г.; в периода от 25.03.2014г. до 26.03.2014г. като пълномощник на К.И.Р. в качеството на баща и законен представител на малолетния му син Р К.Р./ЕГН**********/ по пълномощно рег.№ 528/24.02.2014г. на нотариус Н К рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за Р К.Р. в размер на 14 000лв. представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка застрахователно обезщетение от 34 000лв. по щета на ДЗИ “ОЗ“ ЕАД  № 43072951400056 по споразумение от 21.03.2014г.; на 22.05.2014г. като пълномощник на М.Ц.С. по пълномощно рег.№2075/15.05.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представляваната и съзнателно е ощетил нейното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за М.Ц.С.  в размер на  25 000 лв., представляващи непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 30 000лв. от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ АД споразумение по гр. д. № 1767/2013г. на ПОС; в периода от 31.10.2014г. до 03.11.2014г. като пълномощник на С.С.Н. по пълномощно рег.№1117/18.03.2014г. на нотариус Б.Т. рег.№ ... на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил негово имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за С.С.Н. в размер на  9 000лв.  представляваща непредадената от адвокат В.К.Е.  част от изплатеното по банковата му сметка  застрахователно обезщетение от 15 000лв. по щета на ЗК “Уника“ № 12410540081 по договор за спогодба от 27.10.2014г.; в периода 16.01.2013г. до 15.09.2013г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№ на НК и пълномощно рег.№ 282 от 16.1.2013г. на нотариус Б.Т. рег. № ... от НК съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на  16 503,38лв.  представляващи непредадената от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л.М. застрахователно обезщетение от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204  размер на 23 880,51лв. по и.д.№429/14г.; на 18.09.2014г. като пълномощник на В.В.К. по пълномощно рег. №1633/13.06.2014г. на нотариус К А рег.№  на НК, съзнателно е действал против законните интереси на представлявания и съзнателно е ощетил неговото имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети за В.В.К.  в размер на 7 996,03лв.  представляваща непредадената от от адвокат В.К.Е. част от изплатеното по банковата му сметка чрез ЧСИ Л.М. застрахователно обезщетение от от „ЗД БУЛ Инс“ АД по полица ГОА 07920147204 в размер на 10 606,03лв. по и.д.№ 577/14г.

 

Престъплението по чл. 217, ал. 2 НК се характеризира с особености на субекта и изпълнителното деяние, които сочат на действия на упълномощено лице, изразяващи се в умишлено ощетяване на повереното му за пазене и управление чуждо имущество. Предмет на престъплението не е конкретизирано индивидуално определено перо от актива на имуществото на представляваното лице. Предмет на деянието по ал. 2 е цялото имущество, с което пълномощникът има по принцип право да борави въз основа на валидно възникнало основание за това. Същевременно деецът, бидейки надлежно оправомощен от пострадалия, целенасочено действа против интересите на упълномощителя си, като се разпорежда с повереното му от последния негово собствено имущество, не в интерес на това лице, а в свой собствен, или такъв на трето лице. Именно по този начин се нанася и вреда на пострадалия, като същият е лишен, поради дейстивята на дееца, от възможността да борави с цялото си имущество. В конкретния случай всички изискуеми елементи на описаното престъпление са налице. Безспорно се установява по делото – предвид обясненията на подсъдимия и показанията на всички свидетели, че първият е бил надлежно упълномощен от всеки от пострадалите от това деяние, да ги представлява отново пред застрахователни дружества по повод изплащане на обезщетения за причинени им неимуществени вреди - в лично качество или като наследници на пострадали при ПТП лица. Без съмнение е установено и обстоятелството, че по служебните сметки на подсъдимия са постъпили изцяло дължимите от дружествата суми, като това е ставало, в масовия случай, в резултат на постигната спогодба, но и чрез събирането им по принудителен ред от съдебни изпълнители. В подкрепа на това се приложените, приети и неоспорени от страните по делото писмени доказателства – банкови извлечения, фактури, справки от ЧСИ. Въпреки така получените средства по сметките си, подс. Е., вместо да изпълни задължението си своевременно да предаде същите на всеки от пострадалите, се е задоволил да им изплати малка част от дължимото им. Именно по този начин той се облагодетелствал от получените пари, като съзнателно е действал против законните интереси на представляваните лица и съзнателно е ощетил тяхното имущество, поверено му да го управлява и пази, като от горното деяние са последвали значителни щети : за Н.М.М.-5000лв.; за Е.А.М.-5000лв.; за А.А.М.-5000лв.; за Д.Ж.С.-15000лв.; за И.Б.К.-35 500лв.; за К.А.М.-5000лв.; за Р.Р.Т.-общо 16 869.94лв.; за Ф.С.А.-10 585лв.; за А.А.С.-700лв.; за Б.М.Т.-8 550 лв.; за Е.Н.С.-18 700лв.; за С.С М.-общо 19 872,81лв.; за Д.З.Д.-10 000лв.; за А.И.А.-15 300лв.; за Х.Н.М.-18600лв.; за Н.С.И.-общо 39530.62лв.; за М.Г.Х.-7 500лв.; за Т.Н.А.-общо 14950.63лв.; за Г.И.С.-16500лв.; за З.И.С.-14300лв.; за К.И.Р.-14 000лв.; за М.Ц.С.-25000лв.; за С.С.Н.-9 000лв. и за В.В.К.-общо 24499.41лв. Всички тези суми по същество представляват част от преведените по сметки на подсъдимия обезщетения от застрахователните дружества за всеки от пострадалите и задържани-непредадени им, от подс. Е..

Според настоящия състав на съда и по отношение на това престъпление е налице и квалифициращият признак по смисъла на  чл. 217, ал.4 от НК, а именно, че от деянието са последвали значителни имуществени щети, според критериите залегнали в ТР № 1 от 1998 г. на ОСНК. Общата вреда причинена от това инкриминирано деяние на подс. Е. е в размер на 354 958.41 лева. Тази сума е в размер значително повече от 70 пъти стойността на минималната работна заплата към момента на извършване на престъплението, която е варирала в инкриминирания период от 240лв. до 340лв.

 

От субективна страна и това престъпление е извършено от подсъдимия с пряк умисъл, с користна цел, с пряко целени, съзнавани и настъпили общественоопасни последици. В.Е. е искал непосредствено настъпването на противоправните последици на деянието си, което безспорно се доказва преди всичко от писмените доказателства по делото, установяващи получените от подсъдимия суми и съответно предадените такива на всеки от упълномощилите го пострадали, а и от свидетелските показания по делото, описващи целенасочените му действия, предоставяйки невярна информация за заплатените на всеки от тях суми и разпореждането с остатъка от средствата в свой личен интерес. Подсъдимият е предвиждал, че в резултат на неговите действия ще настъпи увреждане на имуществото на свидетелите, като те не получат в цялост дължимите им парични средства. Именно разликата между изплатената от застрахователите и реално получената от всеки пострадал част от тези парични средства представляват и облагата, която Е. е желал и съзнавал, че ще получи.

 

      Предвид изложеното до тук съдът намира за неоснователни възраженията на защитата, наведени в последното по делото съдебно заседание. По отношение доказаността на повдигнатите спрямо В.Е. обвинения, в посочения по-горе и възприет от съда в постановената присъда обем, вече бяха изложени доводи по какви причини съставът счита същите за напълно установени в изискуемата от чл.303 НПК форма, които не следва да се преповтарят. Отново следва единствено да се отбележи, че въз основа на обсъдените безпристрастни, последователни и намиращи се в синхрон помежду си свидетелски показания, включително и тази, дадени в разпитите им пред съдия от ПОс на свидетелите А. и ВП.и, А Б, Н. И, Д. Г., подкрепени и от писмените доказателства по делото, безспорно се установиха извършените престъпления, самоличността на извършителя-подсъдимият Е., неговите конкретни действия във всеки един случай и получените от същия имотни облаги. На следващо място специално по отношение ангажираните писмени доказателства от самия подсъдим – разписки, договори за цесия, декларации, със същите преди всичко се цели да се докаже, че всъщност той не се е облагодетелствал с паричните суми, дължими на пострадалите, а те или са му били дължими под формата на адвокатско възнаграждение, или – в преобладаващия случай, са били получени на ръка от всеки пострадал или са били дадени на свид. А. П. и той в последствие ги е предал или не, на свидетелите. Преди всичко следва отново да се подчертае ограничената интелектуална и социална сфера на всеки от пострадалите от двете престъпления, като същите по същество не са били в състояние да разберат конкретно какви документи се изготвят от тяхно име и им се предлагат за подпис. Същевременно всеки от тях е категоричен в твърденията си, че никога не е било уговаряно адвокатско възнаграждение на подсъдимия от над 50% от дължимото обезщетение, въпреки изключителните му способности, нито пък са получавали някакви пари от А. П.. Относно последния, пострадалите отново са единодушни, че не им е известно да са го оправомощили да разполага по какъвто и да е начин с преведените им парични суми, а дори в част от случаите не са го познавали. В случая въобще не става въпрос за наличието на някакво законово или морално ограничение относно размера на дължимото адвокатско възнаграждение, нито за накърняване свободата на отношенията адвокат-клиент, а просто се констатира увреждане на имуществото на всеки пострадал в резултат на противоправни действия на неговия пълномощник – подс. Е.. Още повече, че преобладаващата част от пострадалите не разполагали със свои екземпляри от подписаните от тях документи, включително и пълномощните, издадени на името на подсъдимия и поради незнанието си подписвали на доверие всеки поднесен им от него документ – пълномощни, декларации, договори, разписки. Всъщност съдържанието им – чиято основна цел е била да докаже, че всеки пострадал е получил изцяло дължимото му обезщетение, за тях е останало неизвестно. Същевременно всички тези обстоятелства са били напълно съзнавани от подсъдимия, чиито действия са били изцяло мотивирани именно с желанието да получи и да се разпореди в свой интерес с част от парите на клиентите си. В този смисъл и напълно невярно е твърдението, че конкретно свид. К. се е съгласил да заплати хонорар на подсъдимия от 75% от дължимото обезщетение, тъй като както самият свидетел, така и свид. А Б – негова дъщеря, са категорични, че изобщо не са съществували подобни уговорки.

 На следващо място не отговаря на истината твърдението на защитата, че всички, подписани от пострадалите документи с нотариална заверка, са им били прочитани и следователно те са били запознати със съдържанието им. Напротив – нито някой от пострадалите, нито някой от разпитаните свидетели, работели като нотариуси – П., Т. и Б., не казва подобно нещо. Точно обратното – всички са категорични, че с оглед характера на изповядваните от тях сделки – заверка на подпис, а не на съдържание на документ, не е било необходимо и нотариусите не са запознавали упълномощителя с текста на пълномощното. Наистина разпитаните непосредствено от съда свидетели твърдят, че не извършват заверка на подпис при съмнение, че лицето не съзнава какво действие извършва, но същевременно у всеки от пострадалите липсват данни да не са съзнавали изобщо, че подписват например пълномощно или разписка. Съвсем отделен въпрос е за какво са се отнасяли тези документи и конкретно размера на уговореното в пълномощните адвокатско възнаграждение или например за какво е подписаната разписка. Именно по отношение на тези обстоятелства е налице липса на знание и съгласие у всеки от пострадалите, които нито са разбрали, нито са се съгласили с конкретно изложените в документите уговорки – например, че адвокатското възнаграждение следва да е 70% или това, че са получили пари от А. П., когото не познават изобщо.

Следва да се изтъкне и смесването от страна на защитата на процесуални правила, уредени в ГПК и НПК, като именно последните се отнасят до наказателното производство. В този смисъл отсъства каквато и да било пречка, за разлика от правилата в граждански процес, в наказателния такъв, да бъдат установявани определени обстоятелства, за които се изисква писмена форма, посредством свидетелски показания. Всъщност изричния текст на чл.164 ГПК гласи : „Свидетелски показания се допускат във всички случаи, освен ако се отнася за: 1. установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт; 2. опровергаване съдържанието на официален документ; 3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително; 4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения; 5. установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала, както и за тяхното изменение или отмяна; 6. опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.” Тоест, на първо място, нито една от уредените хипотези не е приложима в настоящите случаи, доколкото подписаните от пострадалите от двете престъпления документи, не попадат в кръга на нормата на чл.164 ГПК. Още провече, че пак следва да се подчертае обстоятелството, че се касае за заверка на подпис, а не на съдържание на документ. От особено съществено значение в случая е обстоятелството, че настоящият процес е именно наказателен такъв, а не гражданско-правен, и за него са приложими само нормите на НПК, сред които не съществува подобно ограничение за доказване на определени факти и обстоятелства.

Относно престъплението по чл.217 ал.4 вр. ал.2 от НК и по-конкретно в какво се изразява настъпилата вреда, тук следва отново да се посочи, че действията на подсъдимия против законните интереси на неговите упълномощители са се изразили именно в това, че макар застрахователните дружества да са били задължени да им изплатят конкретно определени суми и въпреки, че са изпълнили в цялост тези си задължения, на всеки пострадал от това деяние е преведена една малка част от парите. И това е било сторено не от някой друг, а именно от подс. Елъдров, който задържал за себе си разликата между полученото и преведено на всеки пострадал обезщетение. Точно в това се изразява и причинената вреда и накърняване правата и законните интереси  на представляваните от подсъдимия лица, а именно да получат изцяло дължимите им суми, представляващи обезщетения за причинените им вреди.

Що се отнася до възражението на подсъдимия за погасяване на гражданско-правните претенции на пострадалите по давност, съдът намира същото за неоснователно. Съгласно задължителната съдебна практика – ТР 4/2016 г., ОСНК, ВКС, престъпното деяние по смисъла на Наказателния кодекс, с което се причиняват вреди на определено лице, осъществява фактическия състав на непозволеното увреждане по чл. 45 от ЗЗД. Правно основание за гражданския иск на пострадалия в наказателното производство е престъпното деяние, предмет на обвинението, от което пряко и непосредствено са причинени вреди, затова същността му е на иск за обезщетение за вреди от деликт по чл. 45 от ЗЗД, който се явява и престъпление по съответния текст от Наказателния кодекс. В този смисъл причинената вреда в конкретния случай е общият престъпен резултат от продължаваното престъпление, което се счита за довършено именно на съответно 23.07.2014г. за деянието по чл.210 от НК и на 03.11.2014г. за това по чл.217 НК. Това са датите, явяващи се и моментът на настъпване на увреждането. Предвид обстоятелството, че се касае за продължавана престъпна дейност, то и двете престъпления не може да се разглеждат извън правната фигура по чл. 26, ал.1 от НК. Престъпното деяние, предмет на обвинението, от което пряко и непосредствено са причинени вреди, се явява и правното основание за гражданския иск на пострадалия в наказателното производство като процесуално средство за ангажиране на отговорността на дееца по чл. 45 от ЗЗД. Предявеният на това основание в наказателния процес иск представлява искане да се присъди обезщетение за причинените от дееца имуществени или неимуществени вреди в резултат на деянието, предмет на повдигнатото обвинение. Основанието на иска е деликтът, какъвто характер има всяко резултатно престъпление. На следващо място съгласно чл. 114, ал.3 от ЗЗД, за вземания от непозволено увреждане давността започва да тече от откриването на дееца, като с практиката на факт с такова значение е приравнен моментът на привличане на дееца като обвиняем. По настоящото дело подсъдимият Е. е привлечен като обвиняем за първи път на 02.06.2016г., при което възражението за изтекла давност в частта на претенцията за обезщетение причинените на гражданските ищци и частни обвинители неимуществени вреди, се явява неоснователно.

 

С оглед на така установените правни квалификации на извършените от подсъдимия В.К.Е. престъпления по чл. 210 ал.1 т.2 и т.5 вр. чл.209 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и такова по чл.217 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, при условията на чл.54  от същия кодекс, както и за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция, но най-вече за поправянето и превъзпитанието на дееца, на същия следва да бъде определено и наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за всяко от тях. Според настоящият състав именно с това наказание биха се постигнали целите, визирани в Наказателния кодекс, като се подейства превъзпитателно спрямо подсъдимия и същевременно предупредително по отношение на останалите членове на обществото. При индивидуализация размера на така определените по вид наказания, съдът отчита всички обстоятелства по делото, а именно превесът на отегчаващите отговорността обстоятелства. Като такива се отчитат значителния размер на причинените с двете деяния на подсъдимия вреди, който значително надхвърля квалифициращият признак „големи размери”, факта, че са налице осъществени престъпления при условията на чл.26 ал.1 от НК, тоест няколко деяния, в случая реализирани и в продължителен период от време, обстоятелството, че от същите са пострадали множество лица лица – свидетелите А., Н., Г., С., Д., Н, А., Е. и К. М, С., Т., А., С., Т., А., С, М., И., Х., А., Г. и З. С, Р., С., Н. и К.. На следващо място отново отегчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелство се явява самия механизъм на престъпните му деяния – противоправно възползване от социалния и интелектуален дефицит на пострадалите, при това с използване на най-чувствителни елементи от същите – получаване на обезвреда за накърнените живот и здраве на най-близките им хора или на самите тях, единствено с цел получаването на имотна облага от същите. Смекчаващо отговорността на подсъдимия обстоятелства се явяват чистото му съдебно минало, отличните характеристични данни. Съвкупната оценка на обстоятелствата, характеризиращи деянията, обуславя и извод за целенасоченост и преднамереност на извършването на деянията, за да се реализира неправомерен доход. С оглед на изложеното съдът намира, че най-справедливо е на В.К.Е. да бъде наложено наказание от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за престъплението по чл. 210 ал.1 т.2 и т.5 вр. чл.209 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и такова в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 300лева за деянието по чл.217 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия Е. следва да бъде наложено ЕДНО ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, тъй като същият е извършил двете престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда за всяко от тях.

На следващо място съдът намира, че са налице основанията за приложение и на чл.24 от НК по отношение така наложеното общо най-тежко наказание. Този извод се изгражда въз основа обстоятелствата, че наложените наказания за двете престъпления на подсъдимия са от един и същи вид, сами по себе си реализираните престъпления се отличават със значителна степен на обществена опасност и са засегнали изключително широк кръг лица. Поради това и наложеното на В.К.Е. общо най-тежко наказание от две години и шест месеца „лишаване от свобода” следва да бъде УВЕЛИЧЕНО с шест месеца или същият следва ДА ИЗТЪРПИ наказание общо в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. По мнение на съда последното не надминава сбора на отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид наказание.

Въпреки отсъствието на предходни осъждания на подсъдимия, за поправянето и превъзпитанието му, настоящият състав е на становище, че така наложеното наказание от три години „лишаване от свобода” Е необходимо да бъде изтърпяно от същия РЕАЛНО. От една страна наказанието по вид и размер настина съответства на изискванията на чл.66 от НК, макар подсъдимият да не е осъждан, съдът намира, че не е налице третата предпоставка за отлагане на наказанието. Разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК поставя на първо място поправянето на подсъдимото лице и именно на тази плоскост - личността на подсъдимия и прогнозата за неговото поправяне и превъзпитание, като в конкретния случай съдът преценява, че с условното осъждане тази цел не може да бъде постигната. Освен това този извод не се променя и след отчитане на данните за семейното положение на подсъдимия, което отново не обосновава извод за положително осъществяване на поправителното въздействие върху него, ако осъждането му е условно. В допълнение към това, макар поправянето и превъзпитанието на дееца да е с приоритетно значение при преценката на приложимостта на института на чл. 66, ал. 1 от НК, това не игнорира преценката за общия превантивен ефект от наказанието. Определеното наказание, включително и решаването на въпроса за ефективното му изтърпяване или отлагането му, освен останалото, изразяват негативната обществена оценка за престъпното деяние и поради това са предназначени да въздействат предупредително и възпитателно върху останалите членове на обществото. Поради това, тежестта на извършеното престъпление и неговата морална укоримост не могат да бъдат подминати при решаване на въпроса за изтърпяване на наказанието, наложено на подсъдимия Е., с оглед и на осъществяване на целите на генералната превенция. Поради всичко изложено и на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия В.К.Е. наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, следва да се изтърпи от същия при първоначален „общ” режим.

На основание чл.23 ал.3 от НК към така наложеното наказание от три години „лишаване от свобода” следва да бъде присъединено и наказанието ГЛОБА в размер на 300лева.

 

По гражданските искове :

Що се касае до предявените от пострадалите Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Д.Ж.С., Ф.С.А., Б.М.Т., Д.З.Д. и В.В.К. граждански искове против подсъдимият Е., за сумите съответно от 6200 лева, 80 000 лева, 77500 лева, 15000 лева, 10585 лева, 8550 лева, 10 000 лева, 16503.38 лева, както и за сумата от 7996.03 лева,  ведно със законната лихва върху тези суми  от датата на всяко от  деянията, до окончателното им изплащане, представляващи обезщетение за причинените на първите имуществени вреди, настоящата инстанция намира, че същите се явяват доказани по основание. В тази връзка подсъдимият Е. беше признат за виновен в извършено престъпление против всяко от горепосочените пострадали лица. По отношение на конкретните размери на исковете, е необходимо да се вземе предвид, че по делото се явява доказано, че предмет на деянието на подсъдимия е било именно имущество, собственост на всеки от гражданските ищци и частни обвинители, като съгласно приетите и неоспорени от страните по делото писмени доказателства – банкови извлечения, паричната му равностойност възлиза съответно на размерите, претендирани от всеки от тях. Поради това и подсъдимият В.К.Е. следва да бъде ОСЪДЕН : да заплати на Г.А.Н. сумата от 6200 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; да заплати на П.К.Г. сумата от 80 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия; да заплати на С.С.С. сумата от 77500 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последния имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.; да заплати на Д.Ж.С. сумата от 15000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.; да заплати на Ф.С.А. сумата от 10585 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, за репариране причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.; да заплати на Б.М.Т. против сумата от 8550 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на същата имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.; да заплати на Д.З.Д. сумата от 10 000 лева, ведно със законната лихва от датата на деянието, като обезщетение за причинените на последната имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.; да заплати на В.В.К. сумата от 16503.38 лева, както и за сумата от 7996.03 лева,  ведно със законната лихва върху тези суми  от датата на всяко от  деянието, като обезщетение за причинените на същия имуществени вреди, от престъплението вменено във вина на подсъдимия.

 

Иззетото и приложено по делото веществено доказателство - 5000 евро на съхранение в трезор в СИ Банк, следва ДА ОСТАНЕ по делото.

 

 Видно от материалите по делото в хода на досъдебното производство са били направени разноски за експертизи в общ размер на 432.52 лева. С оглед признаването на подсъдимия В.К.Е. за виновен по повдигнатите му обвинения по чл. 210 ал.1 т.2 и т.5 вр. чл.209 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и по чл.217 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и на основание чл.189 ал.3 от НПК, същият следва да бъде ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ посочената сума по сметка на ОСО при ОП –Пловдив. Освен това подсъдимият следва да бъде ОСЪДЕН ДА ЗАПЛАТИ на основание същият текст от НПК на гражданските ищци и частни обвинители Д.З.Д.-сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща  направените от последната разноски по делото и на В.В.К. сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляваща  направените от последния разноски по делото. Не на последно място на основание чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, подсъдимият В.К.Е. следва да бъде ОСЪДЕН да заплати сумата от 9293.38 лева, представляваща 4% държавна такса върху уважения размер на гражданските искове, предявени от Г.А.Н., П.К.Г., С.С.С., Д.Ж.С., Ф.С.А., Б.М.Т., Д.З.Д. И В.В.К..

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред, желание за облагодетелстване по неправомерен начин.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.