НОХД 7854/2017 - Присъда - 17-09-2019

Присъда по Наказателно дело 7854/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер  229                               17.09.2019 г.                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски  Районен  съд                                                       ІV наказателен състав

На  седемнадесети септември,                                                        Година 2019

В публично заседание в следния състав:

                               

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ГОЛЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АНТОАНЕТА МАЗГАЛОВА

ЗОЯ КУЗМАНОВА

         

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: ГЕОРГИ КЪРПАРОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7854 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.Д. - роден на *** год****, живущ ***, ****, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това че в края на м. август 2009 год. в гр. Пловдив с цел да принуди С.П.П. и Н.А.А. да се разпоредят с пари - общо 1760 лв., представляваща част от месечните трудови възнаграждения на П. и А., ги е заплашил с насилие, като деянието е придружено със заплаха за убийство, поради което и на основание чл.213а, ал.2, т.1, вр. ал.1 НК, вр. чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 НК, го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящата присъда.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 311,37 /триста и единадесет лева и тридесет и седем стотинки/ лв., представляваща сторени разноски в съдебната фаза на наказателното производство, при предходното разглеждане на делото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 509,82 /петстотин и девет лева и осемдесет и две стотинки/ лв., представляваща сторени разноски за изготвянето на графологична експертиза в съдебната фаза на наказателното производство.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Г.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати по сметка на Национално бюро за правна помощ сума в размер на 300 /триста/ лева, представляваща разноски за правна помощ.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив по реда на глава ХХІ НПК.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1./П.

                  

                                                                                             2. /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.