НОХД 7014/2017 - Решение - 30-10-2017

Решение по Наказателно дело 7014/2017г.

     Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 1889                                  30.10.2017 г.                         гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА:

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХVІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 7014 по описа за 2017 г.

 

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.М. – роден на ******, б., бълг. гр., неженен, неосъждан, работещ, с начално образование, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.10.2017г., в гр. Пловдив при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд Кугар" с № *** си служил с контролни знаци  - регистрационни табели – ***, издадени за друго МПС - лек автомобил "БМВ 318 И" -  престъпление по чл.345, ал.1 от НК, и на основание чл.78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства по делото - 2 бр. рег. табели с № ***, ДА СЕ ПРЕДАДАТ на Сектор „ПП“ при ОД МВР Пловдив, след влизане на настоящото решение в законна сила.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.В.М. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 86,00 /осемдесет и шест/ лева, по сметка на ОД МВР Пловдив.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ