НОХД 6950/2017 - Присъда - 27-10-2017

Присъда по Наказателно дело 6950/2017г.

                                                     П Р И С Ъ Д А

 

№ 275                                                  27.10.2017 г.                              Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                ХІV наказателен състав

На двадесет и седми октомври                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                                               

СЕКРЕТАР: ВИКТОРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА

ПРОКУРОР: ВАСИЛ ЯНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 6950 по описа за 2017 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.А.П., родена на *** ***, б****, б****, с висше образование, разведена, работеща, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 18.10.2017г. в гр. Пловдив, обл. Пловдив е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка “Форд” , модел “Ка” с рег. №  ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно – 2.24 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина – Протокол  № 939/19.10.2017г., поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 58А, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размера на 200/двеста/лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимиата М.А.П. наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимата М.А.П. е била задържана по настоящото дело, а именно на 18.10.2017 година.

          На основание чл.343г, във вр. с 343 б. ал. 1,  вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата М.А.П. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС времето, през което за същото деяние подсъдимата М.А.П. е била лишена по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.10.2017 година.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. М.А.П., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив направените по делото разноски в размер на 93,00 /деветдесет и три/ лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!ВК