НОХД 6872/2017 - Присъда - 25-10-2017

Присъда по Наказателно дело 6872/2017г.

                                         П Р И С Ъ Д А

Номер       271                         Година 2017                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                       Х наказателен състав

На двадесет и пети октомври                             Година 2017

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                            

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: ЗДРАВКО АЛЕНДАРОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ БП дело номер №  6872  по описа за  2017  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ***, български гражданин, средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.10.2017г. в гр. Пловдив, противозаконно е повредил чужда недвижима вещ – къща, находяща се в гр. П., на ул. „***, собственост на Н.А.К. ЕГН ********** като е счупил 3 броя стъкла от двата прозореца на първи етаж на обща стойност 168.30 лева /сто шейсет и осем лева и тридесет стотинки/, поради което и на основание чл. 216, ал. 1 във вр. с чл.58а ал.1 във вр. с чл.54 от НК и чл.373 ал.2 от НПК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. (със снета самоличност)  за ВИНОВЕН за това, че на 09.10.2017г. в гр. Пловдив, не е изпълнил Заповед за защита, издадена на 23.06.2017 г. въз основа на Решение № 2037/23.06.2017 г. по гражданско дело № 7599/2017 г.по описа на Районен съд гр. Пловдив, VIII граждански състав, с която му се забранява да приближава жилището на Н.А.К. ЕГН **********, находящо се в гр. П., ул. „*** и местата й за социални контакти за срок от 18 месеца, считано от 23.06.2017 г., като е приближил посоченото жилище, поради което и на основание чл. 296, ал. 1 във вр. с чл.58а ал.1 във вр. с чл.54 от НК и чл.373 ал.2 от НПК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.Н. (със снета самоличност)  за ВИНОВЕН за това, че на 09.10.2017г. в гр. Пловдив, се е заканил да извърши престъпление по чл. 330 ал. 1 от НК – да запали сграда – жилището на Н.А.К. ЕГН **********, находящо се в гр. Пловдив, на ул. „*** и това заканване е предизвикало основателно опасение за осъществяването му, поради което и на основание чл. 320а вр. чл. 330 ал. 1 във вр. с чл.58а ал.1 във вр. с чл.54 от НК и чл.373 ал.2 от НПК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо и най-тежко измежду наказанията за трите престъпления, а именно ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо и най-тежко наказание с четири месеца, като общото най-тежко и увеличено наказание, което подс. А.К.Н. следва да изтърпи е ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.57 ал.1 б.“Б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на А.К.Н. общо най-тежко и увеличено наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода.

 На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ времето, през което подс. А.К.Н. е бил задържан по ЗМВР, с постановление на РП Пловдив и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“  по настоящото дело, считано от 09.10.2017г. до влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс. А.К.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 148,12 лв, направени разноски за експертизи в досъдебното производство.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.