НОХД 5647/2017 - Присъда - 28-11-2017

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

       № 305

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

28.11.2017 г.                                                                            град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             IIІ наказателен състав

На двадесет и осми ноември                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА СИРАКОВА

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МИЛОЙКА ШИШКОВА-ДИМИТРОВА

                                                              КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

           

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ВАНЯ ПРОКОПОВА

като разгледа, докладвано от съдията

НОХД № 5647 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.З.М.,  роден на *** ***, постоянен адрес *** ..., живущ ***, ..., български гражданин, неженен, без образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2017 год. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК, е отнел чужди движими вещи както следва:

- е отнел чужда движима вещ - една част от матрица (една плоча) с размери 32/55/4,5 см. с изображение на бастуни на стойност 3250 лв., от владението на Н.Й.Ф. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои,

- е направил опит да отнеме чужда движима вещ - една част от матрица (една плоча) с размери 32/55/4,5 см. с изображение на бастуни на стойност 3250 лв., от владението на Н.Й.Ф. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини,

всички вещи на обща стойност 6500 лева - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б”, вр. чл. 26, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 54 НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия Ю.З.М. наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определеното на подсъдимия Ю.З.М. наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 06.03.2017 г. до влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 НПК подсъдимия Ю.З.М., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР - Пловдив, направените на досъдебното производство разноски в размер на 52,90 /петдесет и два лева и деветдесет стотинки/ лева,

както и да заплати  по сметка на Районен съд гр. Пловдив сумата от 20,00 /двадесет/лева, представляваща направени разноски в хода на съдебното производство.

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - брой ръкавица, сива на цвят с гумено покритие, един брой червена ръкавица, с бели гумени точки, два броя гаечни ключа - единият сив с размери 10-11, а другият ръждив с размери 11-14, един брой отвертка с дължина 21 см., на съхранение при Домакина на 03 РУ при ОД на МВР Пловдив ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на Глава ХХI НПК. 

 

            

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                           2.

 

Вярно с оригинала! МК