НОХД 5577/2017 - Присъда - 09-04-2019

Присъда по Наказателно дело 5577/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 111                              09.04.2019г.                   гр. Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        ХVІІ наказателен състав

на девети април                                   две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВЕЛИЧКА МИТЕВА

                                                                  2.ДИМИТРИНКА РУСЕНОВА

                                                         

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯНА РУДЕВА

ПРОКУРОР: РУМЯНА ЗАЙКОВА - КАЛЕЕВА

като разгледа докладвано от съдията

наказателно дело НОХД № 5577  по описа за 2017 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Б.К. – роден на *** ***, живущ ***, б., б. г., неженен, неграмотен, ***, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.07.2016 г. в гр. Пловдив е влязъл в чуждо жилище, собственост на Ж.И.Р. ***, като е употребил за това сила и деянието е извършено нощем, поради което и на основание чл. 170 ал.2 вр.ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА  на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ТРИ МЕСЕЦА.

          На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така  определеното и наложено на подсъдимия А.Б.К. /със снета самоличност/  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Б.К. /със снета самоличност/ за НЕВИНОВЕН в това на 06.07.2016 г. в гр. Пловдив да е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст -Ж.И.Р. ***, чрез употреба на сила, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА ИЗЦЯЛО по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.150 ал.1 от НК.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия А.Б.К. /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  523,84 /петстотин двадесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР -  Пловдив.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия А.Б.К. /със снета самоличност/ да заплати направените по делото разноски в  размер на  702,40 /седемстотин и два лева и четиридесет стотинки/ лева  по сметка на РС - Пловдив в  полза на ВСС .

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                            2.     

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.