НОХД 5411/2017 - Мотиви - 29-12-2017

МОТИВИ към присъда по НОХД №5411/2017г

МОТИВИ към присъда по НОХД №5411/2017г. по описа на ПРС, ХХV н. с.

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение спрямо подсъдимия Й.С.И., ЕГН ********** за престъпление по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 11.03.2017г. в местността „Долни лозя", в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив в условията на повторност в немаловажен случай- извършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и в съучастие като съизвършител с А.Й.А. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот-поликарбонатна плоскост, е отнел чужди движими вещи- 500 л.м. гумиран черен кабел на стойност 4 000лв, 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Райдер" на стойност 30лв., 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" на стойност 90лв., 1бр. шлайфмашина марка „Райдер" на стойност 60лв., всичко на обща стойност 4280лв. / четири хиляди двеста и осемдесет лева / от владението на търговско дружество „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753, без съгласието на ръководството на търговското дружество, с намерение противозаконно да ги присвой, и

спрямо подсъдимия А.Й.А., ЕГН ********** за престъпление по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. 2, вр. ал. 1 от НК, за това че на 11.03.2017г. в местността „Долни лозя", в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Й.С.И. ЕГН **********, чрез   разрушаване   на   прегради,   здраво   направени   за   защита   на имот-поликарбонатна плоскост, е отнел чуждн движими вещи- 500 л.м. гумиран черен кабел на стойност 4000лв, 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв, 1бр бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Райдер" на стойност 30лв., 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" на стойност 90лв., 1бр шлаифмашина марка „Райдер" на стойност 60лв., всичко на обща стойност 4280лв. /четири хиляди двеста и осемдесет лева / от владението на търговско дружество „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753, без съгласието на ръководството на търговското дружество, с намерение противозаконно да ги присвой.

За съвместно разглеждане с наказателния процес няма приети граждански искове.

Производството е проведено по реда на Глава 27 от НПК, при условията на чл. 371, т. 2 от НПК, като съдът е обявил, че при постановяване на присъдата си ще се ползва от самопризнанието на подсъдимите, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Представителят на Районна прокуратура гр. Пловдив поддържа изцяло така повдигнатото обвинения, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимите И. и А. за виновни в извършване на деянията, за които са предадени на Съд. По отношение на подс. И. *** предлага да му бъде наложено наказание в размер на 4 години лишаване от свобода  което на основание чл. 58а от НК да бъде редуцирано с една трета, което да бъде изтърпяно ефективно при строг режим. По отношение на подс. А. *** предлага да му бъде определено наказание в размер на 1 година и 6 месеца което да бъде редуцирано с една трета на основание чл. 58а от НК и на основание чл. 66 от НК да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок от три години.

Подсъдимите Й.С.И. и А.Й.А.  в съдебно заседание признават вината си. Декларират, че желаят делото да приключи чрез провеждане на предварително изслушване по реда на Глава 27 от НПК при условията на чл. 371, т.2 от НПК, както и че не оспорват фактическата обстановка, посочена в обвинителния акт и се съгласиха да не се събират доказателства за изложените в обвинителния акт факти. Изразяват съжаление за стореното и поддържа изцяло казаното от техните защитници.

Защитникът на подс. И., адв. П. пледира да бъдат взети предвид смегчаващите вината обстоятелства и наказанието на подсъдими да се определи към законовия минимум. Като смегчаващи вината обстоятелства сочи признанието на вината, съдействието което е оказал на органите на разследването в досъдибната фаза на процеса, младата му възраст и семейната му ангажираност.

 Защитникът на подс. А., адв. А. пледира да бъдат взети предвид смегчаващите вината обстоятелства и наказанието на подсъдими да се определи към законовия минимум като изтърпяването му да бъде отложено по силата на чл. 66 от НК. Като смегчаващи вината обстоятелства сочи признанието на вината, съдействието което е оказал на органите на разследването в досъдибната фаза на процеса, младата му възраст и семейната и трудовата му ангажираност и обстоятелството че има три деца за които се грижи.

Нито подсъдимите, нито защитниците им вземат отношение относно направените по делото разноски и веществените доказателства.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Й.С.И. с ЕГН ********** е роден на ***г***, б., български гражданин, без образование, неженен. осъждан. с постоянен адрес и адрес за призоваване с. Я., обл. П., ул.”П.”№**.

А.Й.А. с ЕГН **********, роден на ***г***, б., български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес и адрес за призоваване с. Я., обл. П., ул.”П.”№**.

П.Г.Б. бил у. на фирма „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753, която развивала търговска дейност в областта на производството на електрокари, мотокари, сменни съоръжения и друга подемна техника. Търговското дружество притежавало хале с размери около 600кв.м. на територия в местността "Долни лозя" в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив. Подс. Й. И. и Подс. А.А. ***, като на 11.03.2017г. решили да се разходят около бившите сгради на ТКЗС на с.Ягодово и да се огледат за изхвърлени стари железа. Нямало с какво да нахранят себе си и семейството си, а с продадените стари железа можели да купят храна поне за децата. Докато се разхождали следобеда на 11.03.2017г. видели производствения цех на фирма „Ромекс инс" ЕООД и решили да вземат желязо от мястото. Подс. А.А. повдигнал подс. Й.И., който влязъл във вътрешността на сградата през отвор на прозорец, след като счупили монтираната и преграждаща го за защита поликарбонатна плоскост. В халето подс.И. забелязал, че има много кабели и инструменту като започнал да ги изхвърля през отвора отвън, за да може подс. А. да ги вземе. Успял да отнеме 500 л.м. гумиран черен кабел, 2бр. бормашини марка „Елтос" 1бр. бормашина марка „Райдер", 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" и 1бр. шлайфмашина марка „Райдер", но тъй като вещите били много и обемни, обвиняемите решили да ги скрият до оградата и да отидат у дома си, за да вземат каруца с цел да ги натоварят в нея. През това време били забелязани от св. м.м., който се намирал в база, съседна на базата на фирма „Ромекс инс" ЕООД. Тъй като двете лица му се сторили съмнителни, той се обадил на Г. Б., син на П.Б., като му обяснил какво се е случило и какво е видял. По това време обвиняемите отишли у дома си, взели каруца и се върнали при цеха, за да вземат скритите кабели и инструменти. Когато натоварили всичко в каруцата, изведнъж до цеха, в близост до тях пристигнал черен на цвят джип, в който били св.П.Б. и св. Г. Б.. Обвиняемите тръгнали да бягат с каруцата и натоварените в нея вещи през полето, за да не може да бъдат настигнати от моторното превозно средство. Св. П.Б. разпознал по физиономия лицата, като такива, конто живеят в с.Ягодово. Със сина си и управлявайки автомобила, се опитал да догони каруцата. След като я настигнал, Б. слязъл от колата и хванал коня за юздите. С цел да избягат подс. И. замахнал с коса за косене към св. П.Б., който се отдръпнал инстинктивно назад и изпуснал юздите. Обвиняемите веднага обърнали каруцата в друга посока и Б. не успял да спре каруцата. У. на търговско дружество „Ромекс инс" ЕООД се качил в автомобила и потеглил отново след тях. Обвиняемите изхвърлили стоманена тел от каруцата, която се оплела в джантите на превозното средство и водачът бил принуден да спре. След като успели да избягат обвиняемите И. и А. решили първо да изчакат и след това чак на 19.03.2017г. изгорили кабелите на полето до р. Чая, в близост до свинарника в индустриалната зона на с.Ягодово. След това продали метала от изгорените кабели в кв. Изгрев в гр. Пловдив в пункт за изкупуване на цветни метали. За продажбата получили 110лева. През следващите дни св. П.Б. придобил информация къде живеели обвиняемите, които видял много добре още в деня на кражбата от цеха, и разпознал като лица, които живеели в с. Ягодово. Посетил дома им, но въпреки посещенията си не могъл да установи контакт с тях, защото те се криели.

По случая било образувано и проведено досъдебно производство №146/2017г. по описа на 05 РУ при ОД на МВР гр. Пловдив.

На 23.03.2017г. бил извършен оглед на местопроизшествие на производствен цех, находящ се в местността „Долни лозя" в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив.

Извършени са разпознавания на подс. Й. И. и А.А. от установените по делото свидетели. С оглед изясняване на обстоятелствата по случая са разпитани в качеството на свидетели лицата П.Б., Г. Б., м.м., Т. А.и С. К..

В рамките на разследването е назначена и изготвена стоково-оценъчна експертиза с цел определянето на стойността на вещите, предмет на инкриминираното деяние. По цени на вторичния пазар са оценени както следва: 500 л.м. гумиран черен кабел на стойност 4 000лв, 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Райдер" на стойност 30лв., 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" на стойност 90лв., 1бр. шлайфмашина марка „Райдер" на стойност 60лв., всичко на обща стойност 4280лв. /четири хиляди двеста и осемдесет лева/.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – изцяло от показанията на свидетелите П.Г.Б., Г. Петров Б., Т. Д. А., С. Н. К., М. И. М., депозирани в хода на досъдебното производство, надлежно приобщени към доказателствата по делото.  Показанията на свидетелите са обективни, логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото и подкрепят направеното от подсъдимите самопризнание. Противоречие относно релевантните факти от предмета на доказване в събраните гласни доказателства - свидетелски показания, не се наблюдава. Всеки от разпитаните свидетели описва застъпените в настоящите мотиви фактически обстоятелства по делото, в зависимост от това на каква част от протеклите събития е станал непосредствен очевидец.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин и от приложените по делото  писмени доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и прочетени на основание чл. 283 от НПК – протокол за оглед  на местопроизшествие от 23.03.2017г. и приложен към него фотоалбум /л.64-69 от ДП/, протокол за следствен експеримент /л. 70-76 от ДП/, протокол за разпознаване на лица и албум към него /л. 77-88 от ДП/, удостоверение № 2/23.03.17г. /л. 102 от ДП/, заповед за задържане /л. 18,19 от ДП/, справка за съдимост /л.90,92,93 от ДП/, характеристична справка /л.94,95 от ДП/.

При постановяване на присъдата си съдът взема предвид и заключенията на назначените в хода на досъдебното производство стоково – оценъчна експертиза и допълнителна стоково – оценъчна експертиза, надлежно приобщени към доказателствената съвкупност, които според преценката на съда са извършени компетентно и безпристрастно с нужните професионални знания и опит и съответстват на останалите доказателства, относими към изследваните обстоятелства.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Й.С.И., ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на деянието по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК, тъй като на 11.03.2017г. в местността „Долни лозя", в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив в условията на повторност в немаловажен случай- извършил е престъплението, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и в съучастие като съизвършител с А.Й.А. ЕГН **********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот-поликарбонатна плоскост, е отнел чужди движими вещи- 500 л.м. гумиран черен кабел на стойност 4 000лв, 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Райдер" на стойност 30лв., 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" на стойност 90лв., 1бр. шлайфмашина марка „Райдер" на стойност 60лв., всичко на обща стойност 4280лв. / четири хиляди двеста и осемдесет лева / от владението на търговско дружество „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753, без съгласието на ръководството на търговското дружество, с намерение противозаконно да ги присвой.

На база на събраните доказателства, при така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият А.Й.А., ЕГН ********** е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на деянието по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. 2, вр. ал. 1 от НК, тъй като на 11.03.2017г. в местността „Долни лозя", в землището на с.Ягодово, обл. Пловдив в съучастие като съизвършител с Й.С.И. ЕГН **********, чрез   разрушаване   на   прегради,   здраво   направени   за   защита   на имот-поликарбонатна плоскост, е отнел чуждн движими вещи- 500 л.м. гумиран черен кабел на стойност 4000лв, 1бр. бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв, 1бр бормашина марка „Елтос" на стойност 50лв., 1бр. бормашина марка „Райдер" на стойност 30лв., 1бр. шлайфмашина марка „Елтос" на стойност 90лв., 1бр шлаифмашина марка „Райдер" на стойност 60лв., всичко на обща стойност 4280лв. /четири хиляди двеста и осемдесет лева / от владението на търговско дружество „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753, без съгласието на ръководството на търговското дружество, с намерение противозаконно да ги присвой.

Подсъдимите И. и А. са реализирали обективните съставомерни признаци на указаното престъпно посегателство, като са отнел чужди им движими вещи от владението на ощетеното юридическо лице „Ромекс инс" ЕООД с ЕИК 115045753. Без съгласие на ръководството им са прекъснали с действията си упражняваната от него до момента на посегателството фактическа власт върху предметите и са установили свое владение върху тях.

Деянието е съставомерно по т. 3, предл. 1-во на чл. 195, ал.1 от НК, тъй като същото е извършено чрез унищожаване на прегради здраво направени за защита на имот в случая поликарбонатна плоскост.

Деянието извършено от подс. И. е съставомерно и по т. 7 на чл. 195, ал. 1 от НК тъй като е извършено повторно в немаловажни случаи. Видно от справката съдимост на подс. И. същия е осъждан неколкократно. С присъда 26/19.01.2012г. по НОХД № 8081/2011 год. по описа на ПРС, XIX състав, потвърдена с решение №188/15.06.2012г., постановено по ВНОХД №460/2012г. по описа на ПОС, влязла в сила на 15.06.2012г., Й.С.И. е бил осъден за извършено на 19/20.01.2011г. като непълнолетно лице престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. 2, т.5, във вр. 194 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и му е било определено наказание „Пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. С присъда №255/29.06.2012г. по НОХД № 244/2012 год. по описа на Районен съд гр. Пловдив, XVIII н.с, потвърдена с решение №381/13.12.2012г., постановено по ВНОХД №1521/2012г. по описа на Пловдивски окръжен съд, влязла в сила на 3.12.2012 г., Й. С.И. е бил осъден за извършено на 17.03.2011г. като непълнолетно лице престъпление по чл.195 ал.1 т.5 във вр. 194 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК и му е било определено наказание „лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание чл.66 от НК е определено да бъде отложено изтърпяването му за изпитателен срок от две години, считано от влизане на присъдата в законна сила. С определение №335/9.05.2016г., влязло в сила на 09.05.2016г., по НОХД № 1005/2016 год. по описа на Районен съд гр. Пловдив, X състав, с което е било одобрено споразумение, че е извършил виновно в периода от 19.12.2014г. до 19.01.2015г. в с. Ягодово престъпление по чл.195 ал.1 т.3, т.7 във вр. 194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК, на Й.С.И. е било определено наказание „лишаване от свобода" за срок от две години, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. Посочените осъждания се отразяват на правната квалификация на вмененото във вина престъпление на подс. Й.И., като го определя като такова, извършено при условията на повторност по смисъла на чл.28, ал.1 от НК. От изтърпяване на наложените по трите осъждания наказание не са изминали пет години поради което деянието извършено от подсъдимия И. по настоящото дело е извършено в условията на повторност. Последните деяния на подсъдимия И. за които е осъден не са маловажни тъй като са с по-висока степен на обществена опасност от други случаи на престъплението кражба.

От субективна страна деянието е извършено и от двамата подсъдими при форма на вината пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимите са съзнавали неговия общественоопасен характер, т.е, че това, което вършат е противоправно и наказуемо, предвиждали са и са искали настъпването на общественоопасните му последици. Намерението им за противозаконно присвояване на отнетите чужди движими вещи намира пряк обективен израз в предприетите от тях действия, а и не се отрича от подсъдимите.

Причините за извършване на престъплението съдът намира в ниското правосъзнание на подсъдимите,  слабите им волеви задръжки и незачитане на установения в страната правен ред.

За престъплението по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК извършено от подсъдимия И. законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от една до десет години. В конкретния случай производството е проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК, при условията на чл.371, т.2 от НПК и съобразявайки се с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК съдът следва да наложи на подсъдимия наказание при условията на чл.58А от НК. При индивидуализиране на наказанието, съобразно разпоредбата на чл. 58А, ал.1, вр. чл. 54 от НК съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства изразената критичност от страна на подсъдимия, младата му възраст, съжалението му за стореното, затрудненото му материално положение, предвид на обстоятелството, че е безработен, както и обстоятелството, че полага грижи за детето си и жена си която също е безработна. Не може и не следва да се отчита като смекчаващо отговорността обстоятелство направеното от него самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК. Съгласно Тълкувателно решение №1/06.04.2009г. по т. д. №1/2008 г. на ВКС – н.к. при определяне на наказанието съгласно правилата на чл.373, ал.2 от НПК, признанието по чл.371, т.2 от НПК не следва да се третира като допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство, освен ако съставлява елемент на цялостно, обективно проявено при досъдебното разследване процесуално поведение, спомогнало за своевременното разкриване на престъплението и неговия извършител. В случая самопризнанието на подс. А. е дошло след като служителите на полицията в резултат на своята работа са го установили. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът прецени лошите характеристични данни които сочат че е налице завишената степен на обществена опасност на стореното, доколкото се касае за престъпна дейност при която подсъдимия е употребил сила за да защити себе си и да остане ненаказан и относително висока стойност на инкриминираните вещи. Като анализира така индивидуализиращите отговорността обстоятелства настоящият съдебен състав счете, че наказанието на подсъдимия следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и следва да бъде в размер на  две години лишаване от свобода, което на осн. чл. 58а, ал.1 от НК да се намали с една трета, като наказанието което следва да се изтърпи от подсъдимия следва да бъде в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода. Това наказание съответства както на обществената опасност на извършеното, така и на личността на подсъдимия и според преценката на съда би постигнало своето поправящо и превъзпитателно въздействие спрямо него, а така също би се отразило възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото.

Само за пълнота следва да се посочи, че в случая не следва да се определи и наложи наказание лишаване от свобода при условията на чл.58А, ал. 4 от НК, тъй като не са налице основанията на посочената законова норма. Законодателят е предвидил такава възможност само, когато са налице едновременно за прилагане условията на чл.58А, ал.1 – 3 и чл.55 от НК и приложението на чл.55 от НК би се явило по – благоприятно за дееца, но съдът счита, че в конкретния случай не е налице изключително или пък многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Чл.58А от НК, указва привилегията за намаляване на определеното съобразно правилата на Общата част на НК наказание с една трета, не и за задължително прилагане на чл.55 от НК.

В случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК, тъй като не са налице материалноправните изисквания на посочената правна норма, предвид на това, че преди извършване на деянието, предмет на настоящото производство, подсъдимият е бил осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер. 

На основание чл.57, ал. 1, т. 2 буква „В“ от ЗИНЗС следва да бъде определен първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия наказание от една година и четири месеца лишаване от свобода.

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК при изпълнение на наказанието „ Лишаване от свобода” в размер на една година и четири месеца следва да се приспадне времето, през което подсъдимият Й.С.И. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, по реда на НПК за 72 часа, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 22.03.2017г. до влизане на присъдата в законна сила, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

Тъй като деянието за което е осъден по настоящото дело е извършено но 11.03.2017г. и същото се явява извършено в изпитателни срок на деянието за което е осъден по НОХД 1005/2016г. по описа на РС Пловдив по което дело е било наложено наказание лишаване от свобода в размер на две години, изпълнението на които е отложено на основание чл. 66 от НК с три години изпитателен срок, следва на основание чл. 68 ал. 1 от НК подсъдимият Й.С.И. да изтърпи изцяло и отделно от наложеното му по настоящото дело наказание, и наказанието „Лишаване от свобода” за срок от две години, наложено му по НОХД  № 1005/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н.с. На основание чл. 57 ал. 1 т. 2 б. „в” от ЗИНЗС съдът определи първоначален „Строг” режим на наложеното на подсъдимия И. наказание „лишаване от свобода” в размер на две години по НОХД  № 1005/2016г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н.с.

За престъплението по чл.195 ал.1, т.3 предл.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. 2, вр. ал. 1 от НК извършено от подсъдимия А. законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от една до десет години. В конкретния случай производството е проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК, при условията на чл.371, т.2 от НПК и съобразявайки се с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК съдът следва да наложи на подсъдимия наказание при условията на чл.58А от НК. При индивидуализиране на наказанието, съобразно разпоредбата на чл. 58А, ал.1, вр. чл. 54 от НК съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства изразената критичност от страна на подсъдимия в съдебна фаза на процеса, младата му възраст, съжалението му за стореното, затрудненото му материално положение, предвид на обстоятелството, че е неграмотен и безработен, както и обстоятелството, че полага грижи за три деца. Не може и не следва да се отчита като смекчаващо отговорността обстоятелство направеното от него самопризнание по реда на чл.371, т.2 от НПК. Съгласно Тълкувателно решение №1/06.04.2009г. по т. д. №1/2008 г. на ВКС – н.к. при определяне на наказанието съгласно правилата на чл.373, ал.2 от НПК, признанието по чл.371, т.2 от НПК не следва да се третира като допълнително смекчаващо отговорността обстоятелство, освен ако съставлява елемент на цялостно, обективно проявено при досъдебното разследване процесуално поведение, спомогнало за своевременното разкриване на престъплението и неговия извършител. В случая самопризнанието на подс. А. е дошло след като служителите на полицията в резултат на своята работа са го установили. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът прецени лошите характеристични данни изводими от употребената сила за да защити себе си и да остане ненаказан и относително високата стойност на инкриминираните вещи. Като анализира така индивидуализиращите отговорността обстоятелства настоящият съдебен състав счете, че наказанието на подсъдимия следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и следва да бъде в размер на  една година и шест месеца лишаване от свобода, което на осн. чл. 58а, ал.1 от НК да се намали с една трета, като наказанието което следва да се изтърпи от подсъдимия следва да бъде в размер на една година лишаване от свобода. Това наказание съответства както на обществената опасност на извършеното, така и на личността на подсъдимия и според преценката на съда би постигнало своето поправящо и превъзпитателно въздействие спрямо него, а така също би се отразило възпитателно и предупредително и на останалите членове на обществото.

За пълнота следва да се посочи, че и  в този случай не следва да се определи и наложи наказание лишаване от свобода при условията на чл.58А, ал. 4 от НК, тъй като не са налице основанията на посочената законова норма. Законодателят е предвидил такава възможност само, когато са налице едновременно за прилагане условията на чл.58А, ал.1 – 3 и чл.55 от НК и приложението на чл.55 от НК би се явило по – благоприятно за дееца, но съдът счита, че в конкретния случай не е налице изключително или пък многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Чл.58А от НК, указва привилегията за намаляване на определеното съобразно правилата на Общата част на НК наказание с една трета, не и за задължително прилагане на чл.55 от НК.

На основание чл.66, ал. 1 от НК следва да се отложи изпълнението на така наложено на подсъдимия А.Й.А. наказание „Лишаване от свобода” в размер на една година с изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК при изпълнение на налженото наказание „Лишаване от свобода” в размер на една година следва да се приспадне времето, през което подсъдимият А. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа и по реда на НПК за 72 часа, считано от 22.03.2017г. до освобождаването му, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите А.Й.А. и Й.С.И. следва да бъдат осъдени да заплатят направените по делото разноски в размер на 105,80 /сто и пет лева и осемдесет стотинки/ лева по сметка на ОДМВР Пловдив, като всеки следва да заплати по 52.90лв.

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! ВК