НОХД 5198/2017 - Присъда - 20-03-2018

Присъда по Наказателно дело 5198/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 71                      20.03.2018 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                         ХХІІ наказателен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                                                 ВЕЛИЧКА МИТЕВА

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Ваня Прокопова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 5198 по описа за 2017 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. - роден на ***г***,  б.,  български  гражданин,  женен, безработен, осъждан, със средно образование, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22/23.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, в съучастие с Р.Т.К., ЕГН ********** също като извършител, е свождал към блудствени действия лицата: А.М.И. ЕГН:**********; Г.М.П. ЕГН:********** и Е.В.Т. ЕГН:**********, като деянието е извършено с користна цел и по отношение на повече от две лица, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.3 и т.5 вр. ал.3 вр.с ал.1 във вр. с чл. 29, ал.1, буква „А” вр  чл.20, ал.2 във вр.с ал.1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. за ВИНОВЕН за това, че за времето от 03.03.2016г. до  22.04.2016г.  включително, в гр. Асеновград, гр.Хисаря, с. Брестник и гр.Пловдив, като извършител, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, в съучастие с Р.Т.К., ЕГН ********** също като извършител, е свождал към блудствени действия Г.М.П. ЕГН:**********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.5, т. 5 във вр. с ал. 3 във вр.с ал.1 във вр. с чл. 29, ал.1, буква „А” във вр. чл. 26, ал.1, вр. с  чл.20, ал.2 във вр.с ал.1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. за ВИНОВЕН за това, че на 23.04.2016г. в гр.Пловдив, обл. Пловдив,  като извършител,  при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, в съучастие с Р.Т.К., ЕГН ********** също като извършител е набирал и транспортирал отделно лице А.М.И. ЕГН:********** с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159г, пр.1 във връзка с чл.159а, ал.2, т.6 пр.1 вр. ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1, буква „А” във вр. чл. 20 ал.2 вр. с  ал. 1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. за ВИНОВЕН за това, че в периода 03.03.2016г. -  23.04.2016г. включително, в гр. Асеновград, обл. Пловдив, гр.Хисаря, обл. Пловдив, с. Брестник, обл. Пловдив и гр.Пловдив, обл. Пловдив, като извършител, при условията на продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, в съучастие с Р.Т.К., ЕГН ********** също като извършител,  е набирал и транспортирал отделно лице Г.М.П. ЕГН:********** с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване и даване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159г, пр.1 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 пр.1 и пр.2 вр. ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1, буква „А”, във връзка с чл. 26, ал.1 вр чл. 20 ал.2 вр. с  ал. 1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. за ВИНОВЕН за това, че на  23.04.2016г. в гр.Пловдив, обл. Пловдив,  като извършител, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК,  в съучастие с Р.Т.К., ЕГН ********** също като извършител, е набирал и транспортирал отделно лице Е.В.Т. ЕГН:**********  с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги,  независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159г, пр.1 във връзка с чл. 159а, ал. 2, т. 6 пр.1 вр. ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1, буква „А”, вр. чл. 20 ал.2 вр.  ал.1 вр. чл.58А, ал.4 вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К.Н.К. едно общо най-тежко наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

          На основание чл.57, ал.1, т.2, буква „Б“ от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА на подсъдимия К.Н.К. първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното общо най-тежко наказание ДВЕ  ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното едно общо най-тежкко наказание на подсъдимия К.Н.К. ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, времето през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, както и е бил с МНО „Задържане под стража“, считано от 23.04.2016 г. до 07.02.2017 г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. - роден на ***г***,  б.,  български  гражданин,  разведен, основно образование, работи като ****, неосъждан, ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 22/23.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.Н.К. ЕГН ********** също като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление лицата: А.М.И. ЕГН:**********; Г.М.П. ЕГН:********** и Е.В.Т. ЕГН:**********, като деянието е извършено с користна цел и по отношение на повече от две лица, поради което и на основание чл.155, ал.5, т.3 във вр. с ал.3, във вр.с ал.1 във вр.с чл.20, ал.2 във вр.с ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че за времето от 03.03.2016г. до  22.04.2016г.  включително, в гр. Асеновград, гр.Хисаря, с. Брестник, гр.Пловдив, като извършител, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с К.Н.К. ЕГН ********** също като извършител, е свождал към блудствени действия и съвкупление Г.М.П. ЕГН:**********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3 във вр.с ал.1 във вр.с чл. 26, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр.с ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че на 09.04.2016г. в с. Брестовица, обл. Пловдив и на неустановена дата през 2016г. в с. Брестник, обл. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е свождал към блудствени действия и съвкупление Я.К.П., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3 във вр.с ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че за времето от 22.03.2016г. до 27.03.2016г, включително в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е свождал към блудствени действия и съвкупление К.В.К., ЕГН **********, като деянието е извършено с користна цел, поради което и на основание чл.155, ал.3 във вр.с ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.   

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че на  23.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.Н.К. ЕГН ********** също като извършител,  е набирал и  транспортирал  отделно лице А.М.И. ЕГН:********** с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159А, ал.2, т.6 пр.1 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр.чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.   

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че за времето от 03.03.2016г. до 23.04.2016г. включително, в гр. Асеновград, обл. Пловдив, гр.Хисаря, обл. Пловдив, с. Брестник, обл. Пловдив и в гр.Пловдив, като извършител, при условията на продължавано престъпление, в съучастие с К.Н.К. ЕГН **********  също като извършител, е набирал и транспортирал отделно лице Г.М.П. ЕГН:********** с цел да бъде използвана за развратни действия– предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване и даване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159 А, ал. 2, т. 6 пр. 1 и пр.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 20 ал.2 вр. с  ал. 1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че на 23.04.2016г. в гр.Пловдив, като извършител, в съучастие с К.Н.К. ЕГН **********  също като извършител,  е набирал и транспортирал  отделно лице Е.В.Т. ЕГН:**********  с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159А, ал.2, т.6 пр.1 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал.2 вр. с  ал. 1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че на 09.04.2016г. в с. Брестовица, обл. Пловдив и на неустановена дата през 2016г. в с. Брестник, обл. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е набирал и транспортирал  отделно лице Я.К.П., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия– предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване и даване на облаги – пари,  поради което и на основание чл.159А, ал.2, т.6 пр.1 и пр.2  вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.К. за ВИНОВЕН за това, че за времето от 22.03.2016г. до 27.03.2016г, включително в гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е набирал и транспортирал отделно лице К.В.К., ЕГН **********, с цел да бъде използвана за развратни действия – предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й, като деянието е извършено чрез обещаване и даване на облаги – пари, поради което и на основание чл.159А, ал.2, т.6 пр.1 и пр.2  вр. ал. 1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Р.Т.К. едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното на подсъдимия К. едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода и наказанието ГЛОБА в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

          На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Р.Т.К. едно общо най-тежко наказание ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл.59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното едно общо най-тежкко наказание на подсъдимия Р.Т.К. ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, времето през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, както и е бил с МНО „Задържане под стража“, считано от 23.04.2016 г. до 26.04.2016 г. и от 05.05.2016 г. до 22.12.2016 г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

      ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, на съхранение в отдел „КП“ при ОДМВР гр.Пловдив: 

-мобилен телефон Нокиа с ИМЕЙ № 354255066655947 ведно със сим карта на Виваком с № ******; мобилен телефон Нокиа с ИМЕЙ № 356857021254449 ведно със сим карта на Виваком с № ***; мобилен телфон Леново с ИМЕЙ 1 – 865676021384699 и ИМЕЙ 2 – 86567602138505897 със сим карта на Глобул с номер ***, и трите собственост на обв. К.Н.К.;

-мобилен телефон Самсунг с ИМЕЙ 1 – 35230104794142/8 и ИМЕЙ 2 – 35230204794142/6 с два броя сим карти – едната на „Виваком”, а другата на „Теленор”, собственост на обв. Р.Т. К., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, като същите се унищожат като вещи без стойност, след влизане на присъда в сила.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.К. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 376,74 /триста седемдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки/ лева, а на основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 90 /деветдесет/ лева, направени в досъдебното производство, ОСТАВАТ за сметка на съответния орган – ОД на МВР гр.Пловдив. 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1./п/

 

 

                                                                                   2./п/

 

Вярно с оригинала!

М.К.