НОХД 4967/2017 - Присъда - 15-12-2017

Присъда по Наказателно дело 4967/2017г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер 317             15.12.2017 година                        град ПЛОВДИВ

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХVІ наказателен състав

На петнадесети декември                                           Година 2017

В публично заседание в следния състав:

     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Йорданка Недкова

                                                                    2. Красимира Траянова

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Недялко Мавродиев

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 4967  по описа за  2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

     ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.С. – роден на ***г***, б., български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2016г. в гр. Пловдив при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от 1 година, чието изпълнение не е отлагано по чл. 66 от НК по н.о.х.д.№ 997/2013г. на РС - Пловдив, и след като е бил осъждан два пъти за умишлени престъпление от общ характер по н.о.х.д.997/2013г. и н.о.х.д. № 7731/2014г. /наказанието по което второ дело е било кумулирано с наказанието по н.о.х.д. № 751/2015г. с определение по ч.н.д. 3071/15г. на ПРС/ на наказания лишаване от свобода, чието изтърпяване не е било отложено по чл. 66 от НК, противозаконно е присвоил чужда движима вещ - велосипед марка „Лидер",модел 26 МТБ SF М 360 ACERA 24 CP, собственост на „Ч.-08" ЕООД, на стойност 320лв., която вещ е владеел, поради което и на основание  чл.206, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.29, ал.1, букви "а" и  „б" от НК, вр. с чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на  ЛИШВАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

             На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б” от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия С.К.С.  наказание от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия . С.К.С.  да заплати по сметка на ОДМВР - Пловдив, сумата от 152,90 лева /сто петдесет и два лева и деветдесет стотинки/, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

 

           Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

Вярно с оригинала: И.П.