НОХД 4801/2017 - Мотиви - 01-11-2017

Мотиви по Наказателно дело 4801/2017г.

Мотиви към присъда № 267/20.10.2017г. по НОХД № 4801/2017г.

 

Районна прокуратура – гр. Пловдив е внесла Обвинителен акт по досъдебно производство № 93/2017 год. по описа на III РУ на МВР гр. Пловдив (преписка № 1273/2017 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Пловдив) срещу А.Б.Д. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК и за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Срещу подсъдимия А.Б.Д. е повдигнато обвинение за това, че на 19.02.2017 год. в гр. Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високо рисково наркотично вещество - марихуана с нето тегло 0.111 грама със съдържание на активен компонент ТХК /тетрахидроканаминол/ 8.5 тегловни %, на стойност 0.67 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. с ал. 3 т. 1 от НК.

И за това, че на 19.02.2017 год. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел", модел „Вектра", с per. № ********, след употреба на наркотични вещества марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - чрез извършена съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 1030/2017 год. на ВМА гр. София -престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура – гр. Пловдив поддържа повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК и за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК срещу подсъдимия А.Б.Д.. Представителят на прокуратурата излага, че предвид събрания в хода на делото доказателствен материал, може да се направи несъмнен извод, че именно подсъдимия А.Б.Д.  е автор на процесните деяния, поради което следва да бъде подведен под наказателна отговорност. Имайки предвид добрите характеристични данни по отношение на подсъдимия, чистото му съдебно минало и фактът, че деянието е квалифицирано като маловажен случай, представителят на Районна прокуратура – гр. Пловдив моли съда да го признае за виновен за извършването на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК, като му бъде наложено наказание при условията на чл. 54 НК в размер на 500 лв., както и за престъплението  по чл. 343б, ал. 3 от НК да му се наложи наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода, ориентирано към минимума, лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, както и глоба, която по същия начин да бъде редуцирана до ½. Прокурорът моли съда при така определените наказания да наложи едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 1 /една/ година и на основание чл.23, ал.2 и ал.3НК да присъедини наказанията лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца и глоба в размер на 500 лева, както и да го осъди да заплати направените по делото разноски в размер на 359,51 лв., а веществените доказателства да се унищожат като вещи без стойност.

В хода на съдебните прения защитникът на подсъдимия А.Б.Д. – адв. К. моли съда да оправдае подзащитния му по отношение на деянието по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, т. 1 от НК на основание чл. 9, ал. 2 от НК, а по отношение на другото деяние – по чл. 343б, ал. 3 от НК – да му наложи по-леко наказание при условията на чл. 55 от НК. Същият моли съда при определяне на наказанията да вземе предвид следните съображения: пълното съдействие, което подзащитният му е оказал на разследващите органи в хода на разследването, включително е давал кръв за извършването на експертизи, младата му възраст, факта, че е лице с висше образование и с хубава професия, както и това, че живее заедно със своята приятелка.

В хода на съдебните прения и при дадената му последна дума подсъдимият А.Б.Д. поддържа становището на своя защитник и изразява съжаление за стореното, като заявява, че не употребява системно марихуана, за което е склонен да се подложи на тест. Същият моли съда при определяне на наказанието да приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК.

 

СЪДЪТ, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият А.Б.Д. е роден на *** ***, ********, български гражданин, висше образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Подсъдимият А.Б.Д. е правоспособен водач на моторно превозно средство.

На 19.02.2017 г. след 23.00 часа свидетелите О. А. и Г.К.Д. изпълнявали служебните си задължения като полицейски служители при III РУ на МВР гр. Пловдив във връзка с провеждане на специализирана полицейска операция по охрана и безопасност на обществения ред, когато спрели за проверка на бул. ..В. Априлов" в близост до № 152 в гр. Пловдив лек автомобил „Опел Вектра" с per. номер ********. След спирането на моторното превозно средство полицейските служители установили самоличността на водача – подс.А.Б.Д.. При подхождане към автомобила за извършване на проверката и след отваряне на страничната врата от страна на водача Д. и двамата свидетели А. и Д. усетили силен мирис на специфичната миризма на марихуаната. Това предпоставило при проведената беседа полицейските служители да попитал подс. Д. дали е употребил наркотични вещества. Водачът видимо притеснен признал пред полицейските служители, че преди около 2-3 часа е употребил марихуана, както и че в него имало останало малко количество от нея, която носел в десния джоб на дънките, с които бил обут. При така установеното полицейските служители незабавно се свързали с дежурната част на управлението и уведомили за необходимостта подс. Д. да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Подсъдимият бил отведен до сградата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Пловдив, където бил изпробван със сертифицирано техническо средство за наличие на наркотични вещества в организма на подсъдимия, при което резултатът от теста бил положителен за тетрахидроканабинол /ТНС/. Във връзка с установеното на подс. А.Д. бил съставен АУАН серия Г с бл. № 950369/20.02.2017 год. от мл. инспектор К. И.. Изготвения АУАН бил предоставен за запознаване и съответно бил подписан от подс. Д. без възражения. Изготвения протокол за извършването на проверката за употреба на наркотични или упойващи вещества, също бил предоставен на подсъдимия, като последният подписал и него без възражение, след като се запознал с констатациите в него. След като бил съставен АУАН на подс. Д. бил издаден талон за изследване на кръвта с № 0039939.

В управлението с протокол за доброволно предаване от 20.02.2017 год. /л. II подс. Д. предал на дежурния полицейски служител Л. Д. намиращото се в него 1 бр. станиолово парче, съдържащо топче от сгъната бяла хартия, съдържащо суха зелена листна маса. За предаденото подс. Д. саморъчно вписал в протокола, че го е намерил на една пейка и решил да го задържи, като е посочил, че това е марихуана.

След като му бил издаден талон за изследване на кръвта с № 0039939, подс. Д. се явил в МБАЛ „Пловдив" - гр. Пловдив, където дал кръв за медицинско изследване.

Във връзка с предаденото от подс. Д. топче, съдържащо суха тревиста маса е било извършено изследване във връзка, с което е била изготвена физико-химична експертиза. С експертното заключение на изготвената експертиза е било установено:

1.     Представената за изследване суха растителна маса, обект на експертизата е марихуана, която е с нето тегло 0.111 гр. и съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ 8.5 тегловни %. Марихуаната от обекта е изразходена в хода на изследването.

2.     Тетрахидроканабинола /ТХК/ е органично съединение с ясно изразени наркотични свойства, което по естествен път се синтезира и съдържа в растенията от рода на марихуаната /коноп, канабис/.

3.     Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3 т. 1, Списък I от Наредбата за реда за квасифициране на растенията и веществата като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

От експертното заключение на изготвената съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза е било установено, че при извършените изследвания на предоставената биолигична проба кръв от лицето А.Б.Д. се установило: присъствие на специфичен метаболит - карбокси-Д9 - ТНС в кръвта, доказващ употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол - Списък I /Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина/ на НРКРВН към чл. 3 от ЗКВНВП.

В резултат на извършените изследвания се установява наличие на специфичен за ТНС метаболит в предоставената за анализ кръвна проба - карбокси-Д9 - ТНС, което е биомаркер за доказване на употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол /ТНС/ - марихуана, канабис и т.н.

Самостоятелната употреба на ТНС съдържащи продукти може да предизвика различни по рид и продължителност ефекти в зависимост от количеството на активното вещество и начина на прием /инхалаторно, орално/. В общия случай при употребата на марихуана, наблюдаваните ефекти могат да варират между отделните индивиди, като се наблюдават промени в настоението, предизвиква лека еуфория, променя себеоценката и усещанията за пространство и време. Възможно е да се наблюдават слаби халюцинации. Употребата на ТНС повлиява концентрацията и фината координация на движенията и употребилите не следва да управляват моторно превозно средство и работят с машини.

В настоящия случай съдебно-токсикологично се приема за установена и доказана употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол, в период от 12-24 ч. преди вземане на кръвната проба.

Тетрахидроканабинолът /ТНС/ е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г., ратифицирана от Република България. Той е включен в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., издадена на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКВНВП, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

 

Горната фактическа обстановка се установява от следните доказателствени източници: показанията на свидетелите О.А.А., Г. К.Д., Б. Д. заключенията на вещите лица К.В., В. Г., В.А. приобщени към делото по реда на чл. 282, ал.3 НПК, писмени доказателства: справка съдимост, характеристична справка

Съдът кредитира дадените свидетелски показания от полицейските служители О. А.А. и Г.К.Д. от които се установява, че на 19.02.2017 г. след 23.00 часа изпълнявали служебните си задължения като полицейски служители при III РУ на МВР гр. Пловдив във връзка с провеждане на специализирана полицейска операция по охрана и безопасност на обществения ред, когато спрели за проверка на бул. ..В. Априлов" в близост до № 152 в гр. Пловдив лек автомобил „Опел Вектра" с per. номер ********. И двамата свидетели са ктегорични, непротиворечиви и последователни, че след спирането на моторното превозно средство и след отваряне на страничната врата от страна на водача Д.  бил усетен силен мирис на специфичната миризма на марихуаната. Това предпоставило при проведената беседа полицейските служители да попитат подсъдимия Д. дали е употребил наркотични вещества. Водачът видимо притеснен признал пред полицейските служители, че преди около 2-3 часа е употребил марихуана, както и че в него имало останало малко количество от нея, която носел в десния джоб на дънките, с които бил обут.

Подс. Д. бил отведен до сградата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Пловдив, където бил изпробван със сертифицирано техническо средство за наличие на наркотични вещества в организма му, при което резултатът от теста бил положителен за тетрахидроканабинол /ТНС/. Във връзка с установеното на подс. А.Д. бил съставен АУАН серия Г с бл. № 950369/20.02.2017 год. от мл. инспектор К. И.. Изготвения АУАН бил предоставен за запознаване и съответно бил подписан от подс. Д. без възражения. Изготвения протокол за извършването на проверката за употреба на наркотични или упойващи вещества, също бил предоставен на подсъдимия, като последният подписал и него без възражение, след като се запознал с констатациите в него. След като бил съставен АУАН на подс. Д. бил издаден талон за изследване на кръвта с № 0039939.

В управлението с протокол за доброволно предаване от 20.02.2017 год. /л. II подс. Д. предал на дежурния полицейски служител Л.Д.намиращото се в него 1 бр. станиолово парче, съдържащо топче от сгъната бяла хартия, съдържащо суха зелена листна маса. За предаденото подс. Д. саморъчно вписал в протокола, че го е намерил на една пейка и решил да го задържи, като е посочил, че това е марихуана.

След като му бил издаден талон за изследване на кръвта с № 0039939, подс. Д. се явил в МБАЛ „Пловдив" - гр. Пловдив, където дал кръв за медицинско изследване.

    Видно от протокол № 283/28.02.2017г. за извършена физико-химична експертиза се установява, че:

           1.Представената за изследване суха растителна маса, обект на експертизата е марихуана, която е с нето тегло 0.111 гр. и съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ 8.5 тегловни %. Марихуаната от обекта е изразходена в хода на изследването.

           2.Тетрахидроканабинола /ТХК/ е органично съединение с ясно изразени наркотични свойства, което по естествен път се синтезира и съдържа в растенията от рода на марихуаната /коноп, канабис/.

           3.Марихуаната /коноп, канабис/ е включена в Приложение № 1 към чл. 3 т. 1, Списък I от Наредбата за реда за квасифициране на растенията и веществата като наркотични, като растения с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

От експертното заключение на изготвената съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза е било установено, че при извършените изследвания на предоставената биолигична проба кръв от лицето А.Б.Д. се установило: присъствие на специфичен метаболит - карбокси-Д9 - ТНС в кръвта, доказващ употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол - Списък I /Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина/ на НРКРВН към чл. 3 от ЗКВНВП.

В резултат на извършените изследвания се установява наличие на специфичен за ТНС метаболит в предоставената за анализ кръвна проба - карбокси-Д9 - ТНС, което е биомаркер за доказване на употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол /ТНС/ - марихуана, канабис и т.н.

Самостоятелната употреба на ТНС съдържащи продукти може да предизвика различни по вид и продължителност ефекти в зависимост от количеството на активното вещество и начина на прием /инхалаторно, орално/. В общия случай при употребата на марихуана, наблюдаваните ефекти могат да варират между отделните индивиди, като се наблюдават промени в настоението, предизвиква лека еуфория, променя себеоценката и усещанията за пространство и време. Възможно е да се наблюдават слаби халюцинации. Употребата на ТНС повлиява концентрацията и фината координация на движенията и употребилите не следва да управляват моторно превозно средство и работят с машини.

В настоящия случай съдебно-токсикологично се приема за установена и доказана употреба на наркотично вещество - тетрахидроканабинол, в период от 12-24 ч. преди вземане на кръвната проба.

Тетрахидроканабинолът /ТНС/ е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г., ратифицирана от Република България. Той е включен в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., издадена на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКВНВП, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

В горните експертизи, за които страните изрично дадоха съгласие, че не желаят да бъдат разпитвани вещите лица, бяха приобщени към доказателствения материал и след съпоставка с останалите доказателствени източни, съдът намира, че няма основание да се съмнява в тяхната достоверност и правдивост. Същите напълно кореспондират със свидетелските показания на  св. О. А. и Г.Д., поради което и несъмнено от фактическа страна не е компрометиран по какъвто и да начин възприетата от обвинението, а и настоящата инстанция фактология.

По отношение на обясненията, дадени при разпита на подсъдимия Д.,  съдът счита, че последните са логически неиздържани и непоследователни. Изключително неправдоподобно звучи това, че подсъдимият  Д.  „случайно“ е намерил марихуана на някаква пейка в с. Мартиново към 3.00-4.00 часа през нощта, нямал е представа какво съдържа веществото, въпреки че самият той заявява, че знае как изглежда марихуаната, но все пак решава да го задържи. Нещо повече – той решава да употреби така намереното вещество, без да подозира дори, че може да е наркотик, а впоследствие дори да управлява автомобила си, въпреки че, както самият той твърди, е „получил замайване“. Съдът счита, че така представените обяснения на подсъдимия не следва да бъдат взети предвид при определяне на наказанието, тъй като същите звучат крайно нелогично.

Видно от приложените по делото характеристични справки, както и от показанията, дадени от неговия баща, подсъдимият  Д. е с добри характеристични данни.

Видно от приложената по делото справка за съдимост, подсъдимият Д.  е с чисто съдебно минало.

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка и направения доказателствен анализ, съдът направи следните правни изводи:

Подсъдимият  А.Б.Д.  с деянието си е осъществил от обективна и от субективна страна съставът на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал.3 т. 1 от НК, тъй като в маловажен случай на 19.02.2017 год. в гр. Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотични вещества - високо рисково наркотично вещество - марихуана с нето тегло 0.111 грама със съдържание на активен компонент ТХК /тетрахидроканаминол/ 8.5 тегловни %, на стойност 0.67 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал. 3 т. 1 от НК.

Непосредствен обект на престъпленията по глава. XI “Общоопасни престъпления“, от която е част и съставът на престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал.3 т. 1 от НК, са обществените отношения, които защитават от посегателство живота и здравето на гражданина. Обектът на тези престъпления е свързан с поставяне на опасност на неограничен кръг граждани.

От обективна страна подсъдимият Д.  е осъществил изпълнителното деяние на това престъпление, като е упражнил фактическа власт върху предмета на престъплението – установеното с извършената физико-химична експертиза количество марихуана. Без значение за реализирането на състава е начинът на придобиване, както и намерението на дееца по отношение на предмета на престъплението.

Безспорно установено в хода на процеса е, че зелената растителна маса, която подсъдимият  Д.  е държал у себе си, представлява наркотично вещество –  марихуана, която е с нето тегло 0.111 гр. и съдържание на активен компонент -тетрахидроканабинол /ТХК/ 8.5 тегловни %. Тетрахидроканабинолът /ТНС/ е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961 г., ратифицирана от Република България. Той е включен в Списък 1 от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, в сила от 10.11.2011 г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г., издадена на основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗКВНВП, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранен за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Случаят е маловажен поради стойността на инкриминираното количество наркотично вещество и ниската степен на обществена опасност на деянието.

От субективна страна деецът е действал виновно при условията на пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието – че държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество, съзнавал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

Настоящият съд не възприема тезата на защитата, че са налице предпоставките на чл.9, ал.2 НК поради следните съображения:

Първо, деянието не е малозначително извън привилегията на чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК, нито пък неговата обществена опасност е явно незначителна. В случая се касае до множество престъпления във формата на реалната съвкупност – подс. Д. е управлявал МПС след употреба на наркотично вещество и същевременно държи в себе си наркотичното вещество. При това положение категорично не може да се възприеме, че обществената опасност на деянието по чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК е явно незначителна.

  Второ, подс. Д. заявява в обясненията си, че е изпушил част от марихуаната, поради което и инкриминираното количество от наркотичното вещество е в такъв минимален размер. Следователно и количеството марихуана, респ. неговата цена могат да обусловят приложението единствено на маловажен случай по смисъла на чл.354а, ал.5, вр. с  ал.3, т.1 НК, но не й малозначителност по смисъла на чл. 9, ал.2 НК. За да е налице последната е необходимо обществената опасност на самото деяние изобщо да отсъства, а в случая тази обществена опасност е налице, но в сравнение с други такива случаи е с по-ниска степен.

По изложените съображения подсъдимият А.Б.Д. съгласно чл.303, ал.2 от НПК следва да бъде признат за виновен за извършеното от него престъпление съответно по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал.3, т. 1 от НК.

Подсъдимият  А.Б.Д.  с деянието си е осъществил от обективна и от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343б, ал. 3 от НК, тъй като на 19.02.2017 год. в гр. Пловдив е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел", модел „Вектра", с per. № ********, след употреба на наркотични вещества марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - чрез извършена съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 1030/2017 год. на ВМА гр. София -престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК.

Касае се за престъпление на просто извършване, т.е. за съставомерността на деянието не е необходимо настъпването на вредоносни последици. Счита се, че обществените отношения са увредени със самото управление на МПС след употреба на наркотични вещества до колкото се застрашва безоспаността на останалите участници в движението с оглед отрицателното въздействие на наркотичното вещество върху рефлекторните процеси на индивида.

От субективна страна деянието е извършено виновно при условията на пряк умисъл. С предприемането на управление на автомобила след употреба на наркотични вещества подсъдимият пряко е целял да се предвижи от едно място до друго такова, но същевременно е съзнавал, че това неизбежно е свързано с извършването на общественоопасно деяние. В константната си практика ВКС приема, че съзнаването на неизбежността на резултата е равносилно на неговото искане.

По изложените съображения подсъдимият А.Б.Д. съгласно чл.303, ал.2 от НПК следва да бъде признат за виновен за извършеното от него престъпление съответно по чл. 343б, ал. 3 от НК.

По наказанието:

Относно престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК следва да се отмери наказание глоба в размер на 200 лева. Така определеният размер на глобата е ориентиран към минимума, тъй като са налице редица смекчаващи отговорността обстоятелства: чисто съдебно минало, добра характеристика, искрено съжаление, добро процесуално поведение. Така индивидуализираният размер на глобата ще поправи и превъзпита подсъдимия Д., от една страна, а от друга ще допринесе за постигане на генерална превенция спрямо други членове на обществото. В тази връзка и по-висок размер на глобата не би бил нито съобразен с имущественото състояние на подсъдимия, нито пък би бил съответен на тежестта на обществена опасност на деянието и дееца. Ето и защо наказанието се индивидуализира по реда на чл. 54, ал.1 НК, тъй като не се констатираха нито многобройни смекчаващи обстоятелства, нито пък изключителни такива.

Относно престъплението по чл. 343б, ал.3 НК съдът наложи наказание при условията на чл. 54, ал.1 НК, а именно: една година лишаване от свобода и глоба в размер на 500 лева. Така определеното наказание е минималното такова предвидено за това престъпление.Отново именно добрите характеристични данни и чисстото съдебно минало, респ. обстоятелството, че деецът не е личност с висока степен на обществена опасност, мотивират съда да наложи минималния размер на тези кумулативно предвидени наказания. В допълнение всяко друго по-тежко наказание „лишаване от свобода“ и „глоба“ би било несъответно и би представлявало неоснователна наказателна репресия спрямо подсъдимия. Съдът не приложи чл. 55, ал.1, т.1 НК и не определи наказанието лишаване от свобода под най-ниския предел, тъй като и затова престъпление не се установиха нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

На основание чл. 66, ал.1 НК наказанието лишаване от свобода в размер на 1 година се отложи с 3 години изпитателен срок, тъй като за поправянето на подс. Д. не е необходимо ефективното му изтърпяване, първо и второ, лицето не е осъждано за  друго престъпление за което да му е било наложено наказание „лишаване от свобода“

На основание чл. 343г., вр. с чл. 343б, ал.3, вр. с чл. 37, ал.1, т.7 НК подс. Д. се лиши от право да управлява МПС за срок от една година като при определяне размерът на това наказание съдът се ръководи от правилата на чл. 49, ал.2 НК. При определяне размерът на това наказание се отчете, че видно от справката за нарушенията по ЗДвП подс. Д. е имал сравнително примерно поведение на шофьор и не е допускал нарушения на ЗДвП.

На основание чл. 23, ал. 1 вр. ал.2 и ал.3  НК се определи едно общо най-тежко наказание измежду така наложените на подс. А.Б.Д.  наказания, а  именно  лишаване от свобода   за срок от една година,  глоба  в размер на  500 /петстотин/ лева и лишаване от право  да управлява МПС за срок от една година. При извършване на кумулацията съдът счете, че не е необходимо да присъединява глобата в размер от 200 лева за престъплението по чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК. Последното обстоятелство е с оглед на имущественото положение на подс. Д. и фактът, че за поправянето му и превъзпитанието му така групираното общо най-тежко наказание е достатъчно.

На основание чл. 25 ал.4 вр. с чл. 66 ал.1 от НК се отложи изпълнението на така наложеното на подсъдимия А.Б.Д.  едно общо най- тежко наказание от една година лишаване от свобода с изпитателен срок от три години, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл. 25 ал.2 вр. с чл. 59 ал.1 и ал.2  НК  се приспада  от така  наложеното едно общо най- тежко  на подсъдимия А.Б.Д. наказание лишаване от свобода  в размер на една година  времето, през което подсъдимият е бил задържан  по реда на ЗМВР, а именно  на 20.02.2017 г., като единият ден задържане да се счита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 25 ал.2 вр. чл. 59 ал.4  от НК се приспада  от така наложеното на подсъдимия А.Б.Д. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година  времето, през което същият е бил лишен по административен ред от това право,  а именно от 20.02.2017 г. до влизане в сила на присъдата.

  Веществени Доказателства - празни опаковки и „Drug test" - на съхранение при домакина на III РУ на МВР гр. Пловдив,  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи  без стойност.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  се осъжда  подсъдимия А.Б.Д. да заплати   направените по делото разноски в размер на 359.59 /триста петдесет и девет лв. и петдесет и девет ст./ лева по сметка на ОД на МВР Пловдив .

Мотивите за извършване на престъплението се дължат на незачитане установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.