НОХД 3649/2017 - Присъда - 25-10-2017

Присъда по Наказателно дело 3649/2017г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер 268                               25.10.2017г.                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   І наказателен състав

На двадесет и пети октомври                           двехиляди и седемнадесета година                                                                                

В публично заседание в следния състав:

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: КАТЯ ЧОКОЕВСКА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело 3649 по описа за 2017 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Н., роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 год. на автомагистрала „Тракия“, обл. Пловдив, в северното платно за движение на километър 131+900 при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил „Щаер“ с рег. № ******, е нарушил правилата за движение:

n   чл. 58 т. 3 от ЗДП – При движение по автомагистрала на водача е забранено да се движи по лентата за принудително спиране,

при което по непредпазливост  е причинил на Д.Н.П. ЕГН ********** средна телесна повреда, изразяваща се в закрито счупване на тялото на лявата бедрена кост, което е довело до трайно затрудняване движенията на левия долен крайник и средна телесна повреда, изразяваща се в закрито счупване на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 леви ребра, което довело до трайно затрудняване на движенията на снагата, като деецът след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, поради което и на основание чл. 343А, ал. 1, б. „А“, вр. с чл. 343, ал. 1,б.“Б“, пр. ІІ, вр. с чл. 342, вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода.

 

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ така наложеното наказание от ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода да се изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ.

 

На основание чл.343Г, ЛИШАВА подсъдимия Н.Д.Н. със снета по делото самоличност от правото да урпавлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Н. със снета по деото самоличност за НЕВИНЕН в това да е нарушил правилата за движение както следва:  

n   чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗДП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

n   чл. 6 т. 1 от ЗДП – Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и пътната маркировка.

n   чл. 20 ал. 1 от ЗДП - Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

n   чл. 20 ал. 2 от ЗДП - Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране  скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат когато възникне опасност за движението.

n   чл. 63 ал. 2 т. 1 от ППЗДП – Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, на които е разделено платното за движение и за очертаване на неговата граница. Надлъжната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения: „Единична непрекъсната линия” – М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат…“, като на основание чл. 304 от НПК го оправдава по повдигнатото му в този смисъл обвинение.

 

На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Д.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР - Пловдив направените по делото разноски в размер на общо 390,24 /триста и деветдесет лева и двадесет и четири стотинки/, а на частния обвинител сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски за представителство в производството.

Вещественото доказателство - лек автомобил „Мерцедес“ с ДК № ******** – на съхранение на служебния паркинг на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Пловдив да се ВЪРНЕ на собственика му.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                              

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.